Copy
Een nieuwe plek voor ideeën
BügelHajema Adviseurs


Taskforce multifunctionele landbouw afgesloten

Een gezonde landbouwsector is belangrijk voor het beheer van buitengebieden. Het ministerie van EL&I riep daarvoor een Taskforce Multifunctionele Landbouw in het leven. BügelHajema Adviseurs was betrokken bij het onderdeel “betere regels voor de ruimtelijke ordening”.

Lees meer...

Putten


Nieuwe strategie toegepast in bestemmingsplan

De gemeente Putten is voornemens om het bestemmingsplan Krachtighuizen te herzien. Om hiertoe te komen is door BügelHajema Adviseurs een visiedocument opgesteld. Hierin wordt een bijzondere strategie voorgesteld.

Lees meer...

Een nieuwe plek voor ideeën

Hierbij sturen we u graag de eerste nieuwsbrief van BügelHajema Adviseurs toe. Of beter gezegd, onze nieuwe 'plek voor ideeën'. De nieuwsbrief, die ongeveer tweemaandelijks digitaal verspreid zal worden, besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied en onze ideeën daarover. Ook is er ruimte voor informatie over recent door ons ontwikkelde plannen. Kortom, een nieuwsbrief die u naast informatie ook inspiratie en advies zal bieden in uw eigen werk.

Kijkt u ook eens op onze compleet vernieuwde website: www.bugelhajema.nl
 
Wilt u liever op een andere wijze geïnformeerd worden, dan kunt u dat aangeven via de link onderaan deze mail. 

Ontwerp op locatie
krimp


BügelHajema Adviseurs behaalt certificaat ISO 9001!

BügelHajema Adviseurs besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten en diensten.  Wij vinden dat kwaliteit het resultaat is van een continu verbeterproces. Dit proces vindt plaats binnen onze integere en transparante werkomgeving. Daarbij staat de klant voor ons centraal.

Lees meer...


De gevolgen van demografische krimp

Sinds de industriële revolutie namen de bevolking, de woningvoorraad en het aantal arbeidsplaatsen alleen maar toe. Die tijd is voorbij. Nederland heeft sinds een aantal jaren te maken met het fenomeen ´krimp´. Door Emiel Bulder (stagiair bij BügelHajema Adviseurs) is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van demografische krimp voor de leefbaarheid en de ruimtelijke ordening op de lange termijn.

Lees meer...


Herstructurering Nieuw Buinen voorbeeldproject stedelijke vernieuwing

“Een kwalitatief hoogwaardig project met een sterke interactie tussen sociaal en fysiek. Met het terugbrengen van de oorspronkelijke vaart maakt de wijk een nieuwe start en wordt afgerekend met het verleden. Dit is een voorbeeldproject voor stedelijke vernieuwing.”

Lees meer...

 

Kunst


Koppel kunstenaar aan boer

BügelHajema Adviseurs werkt in de gemeente Boekel aan een vernieuwende visie voor het buitengebied. De afgelopen tijd heeft de gemeente Boekel bijeenkomsten gehouden met bij het buitengebied betrokken organisaties en deskundigen.

Lees meer...

Copyright © 2012 BügelHajema Adviseurs, Alle rechten voorbehouden.


Contactgegevens:

Assen
Vaart nz 48-50
Postbus 274
9400 AG Assen
T 0592 316 206
F 0592 314 035
E assen@bugelhajema.nl
Amersfoort
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E amersfoort@bugelhajema.nl
Leeuwarden
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E leeuwarden@bugelhajema.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp