Copy
Een nieuwe plek voor ideeën
View this email in your browser

Werkconferentie Slimmer omgaan met omgevingsrecht


Op 27 november a.s. organiseert Platform31 in samenwerking met onder andere BügelHajema Adviseurs de werkconferentie ‘Slimmer omgaan met omgevingsrecht’. Tijdens de werkconferentie hoort u en praat u mee over de belangrijkste lessen uit één jaar Nu al Eenvoudig Beter. U maakt kennis met trajecten over slim gebruik van regelgeving en met strategieën om nu al eenvoudig beter te werken.

Lees verder...

Cursussen, symposia, workshops en excursies


BügelHajema Adviseurs bundelt haar activiteiten op het gebied van kennis en verdieping onder de naam BügelHajema Academy. De Academy verzorgt cursussen, symposia, workshops en excursies. Wij doen dat vanuit de combinatie van vakinhoudelijke kennis en kennis van de vragen die leven bij onze klant en in onze maatschappelijke omgeving. Bij innovatieve thema´s trekken we ook regelmatig samen op met de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling Platform 31.  

Wilt u meer weten over onze cursussen, kijk dan op onze website.

In tijden van krapte ruim je de zolder op!


In tijden van krapte ruim je de zolder op. Ook op de ‘zolders’ van gemeenten liggen nog mooie kansen. Er kan slimmer worden omgegaan met de openbare ruimte. Vergeten snippertjes groen of verstopte hoekjes in de openbare ruimte kunnen worden opgeknapt of te gelde gemaakt worden. Bij een aantal gemeenten mag ons bureau helpen met het opruimen van de ‘zolder’. Wat kan er weg, wat verdient een opknapbeurt en waar moeten we mee aan de slag? Hieronder vindt u twee inspirerende projecten.

Openbare ruimte in kaart
Een Friese gemeente heeft BügelHajema Adviseurs gevraagd om de kwaliteit van de openbare ruimte in kaart te brengen.

Lees verder....

Snippergroen in de verkoop
BügelHajema Adviseurs maakte voor een Noord-Hollandse gemeente een inventarisatie van al het snippergroen in GIS.
Lees verder...

Omgevingsvisie Hellendoorn,
Natuurlijk Avontuurlijk

 
Wat zet je in een structuurvisie als het geld ontbreekt om nieuwe ruimtelijke transformaties te realiseren? Deze vraag werd niet gesteld bij het opstellen van de nieuwe structuurvisie voor de gemeente Hellendoorn. Het antwoord is er echter wel! De door BügelHajema opgestelde visie ligt klaar voor de inspraaktermijn.

Lees verder...

Ammoniak en het bestemmingsplan


Veehouderijen zijn, door de ammoniakemissie uit stalgebouwen, een belangrijke veroorzaker van de uitstoot van ammoniak. Eenmaal vrijgekomen in de lucht kan dit schadelijk zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Zowel bij concrete uitbreidingsplannen van agrarische bedrijven als bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen buitengebied speelt deze problematiek een belangrijke rol.

Duurzaamheidsambities in bestemmingsplannen

Interview met Koos Kuiper, specialist zonne-energiesystemen

Koos Kuiper van Pfixx Solar benadrukt het meteen, Nederland loopt wat betreft het opwekken van duurzame energie ruim achter op andere Europese landen. Maar, inmiddels begint hier ook een andere wind te waaien. En die wind zorgt ervoor dat het bedrijf kan plaatsnemen bij diverse gemeenten en provincies om de ambitieuze plannen op het gebied van de winning van zonne-energie uit te leggen. We spraken met Koos Kuiper over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, en de rol die BügelHajema Adviseurs in het ruimtelijke traject voor Pfixx Solar kan vervullen.

Lees verder...

Duurzame projecten waar BügelHajema Adviseurs bij betrokken is, vindt u op onze vernieuwde website!
Copyright © 2013 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.


unsubscribe from this list