Copy
Invitation in ENGLISH below the Danish text
View this email in your browser
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i foreningen BunkerLove

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, lørdag den 9. april, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at behandle formandens forslag om at lukke foreningen. Dette skyldes at der i bestyrelsen ikke længere findes den nødvendige energi og motivation til at drive BunkerLove som en juridisk enhed, eller at gennemføre den festival som var planlagt til juli 2016.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted torsdag den 5. maj kl. 14 på Platform 4 i Aalborg.

Dagsorden:
Forslag om at lukke foreningen
  • Begrundelse for forslag
  • Søgte støttemidler
  • Opløsningsproces/-gruppe
  • Afstemning
Eventuelt

Nanna vil efter generalforsamling kort dele nogle tanker om BunkerLove som bevægelse.

ENGLISH
Invitation for Extraordinary General meeting

On April 9 the board unanimously decided to invite to an extraordinary general assembly to decide on the chairman’s suggestion to close the association. The needed energy and motivation to work with BunkerLove as a legal entity, and to be responsible for the festival that was scheduled for mid July 2016, is no longer there.

The meeting is Thursday May 5 at 14 at Platform 4.

Agenda:
Proposal to close the association
  • Reasons for decision
  • Status on financial support
  • Cancellation process/-group
  • Vote
Any other business

After the meeting, Nanna will briefly share some thoughts about BunkerLove as a movement.
Copyright © 2016 BunkerLove Association, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp