Copy
Sub. The Reoccupied Bunker & Magic Mandorla
View this email in your browser

Sub

Vi tænker ofte at havet er et stille sted, men det forholder sig typisk helt anderledes. Lyden i Sub stammer fra undervandsoptagelser ved cirka 8 meters dybde, omkring 900 meter ud for Hirtshals kyst, hvor færgerne og fiskekutterne sejler. Mens vi frit kan forlade dette støjende miljø, så har havets dyr ingen anden mulighed end at leve i det.

Sub er skabt af Morten Poulsen og vil være udstillet i bunker # 42 i Hirtshals bunker museum under Naturmødet, som finder sted d. 24-26. maj i Hirtshals.

Lydinstallationen Sub er en forløber for Den Genbesatte Bunker, som er et større samarbejdsprojekt mellem kunstnerne Inge Tranter, Janice Hunter og Morten Poulsen.
Læs mere på www.morten-poulsen.dk/sub
Sub er støttet af KODA Culture og UdOverKanten-Puljen

EN

Sub

We often think of the ocean as a silent place, but it can actually be quite a noisy environment. The sounds used in Sub were recorded with underwater microphones at a depth of approximately 8 meters, about 900 meters off the coast of Hirtshals, where the ferries and fishing boats are sailing. While we can choose to enter and leave this noisy environment as we wish, creatures in the sea have no choice but to live in it.

Sub is created by Morten Poulsen and will be exhibited in bunker # 42 in the Hirtshals bunker museum throughout the Nature Meeting taking place May 24-26.

The sound installation Sub is a precursor to the collaborative project The Re-Occupied Bunker, created by artists Inge Tranter, Janice Hunter and Morten Poulsen. Learn more at www.morten-poulsen.dk/sub
Foto af Inge Tranter

Den Genbesatte Bunker på Naturmødet

Inge Tranter og Morten Poulsen vil være til stede under hele Naturmødet d. 24-26. maj i Hirtshals:

Vær med til at udforske de sjove plantenavne vi har i Danmark og lyt til naturen i Hirtshals. Vi holder til i telt nr. 34 i The Village i Hirtshals by og i Madpakkehuset ved Hirtshals fyr hvor du kan møde både billedkunstner Inge Tranter og lydkunstner Morten Poulsen (vi skiftes til at være i byen og ved fyret). Tag på en Sound Walk sammen med Morten og lyt til de mange forunderlige lyde der er at finde i naturen, eller tegn en blomst sammen med Inge. Både Inge og Morten kan fortælle mere om bunkerprojektet. 

Den Genbesatte Bunker er kulturfyrtårn til Hirtshals Byjubilæum 2019 og støttes af Hjørring Kommune, Bunkermuseet under Vendsyssel Historisk Museum, Hjørring Skoleforvaltning, BMMK og Hirtshals Fyr. Læs om Den Genbesatte Bunker

EN
The Reoccupied Bunker at the Nature Meeting in Hirtshals

Inge Tranter and Morten Poulsen will be around for the whole of the Nature Meeting, May 24-26 in Hirtshals, North Denmark:

Come and explore the strange-sounding plant names that we have in Denmark and listen to the nature in Hirtshals. We will be in tent number 34 in The Village and at the Lunchpack Room at the Hirtshals Lighthouse up the hill. We will alternate during the Nature Meeting, so when Morten is in the tent, Inge will be in the Lunchpack Room. You can go on a Sound Walk with Morten or imagine and draw a flower with Inge. Both Inge and Morten will be able to tell you more about the bunker project. 

The Reoccupied Bunker will be the culture lighthouse for Hirtshals City Anniversary 2019 and is supported by Hjørring Municipality, Vendsyssel Historical Museum, The Bunker Museum, Hjørring Education Authority, BMMK and Hirtshals Lighthouse.

Magic Mandorla til Pilgrim Mors 2018

Anja Korsgaard med Andrew Zealey og Rikke Steen Mapstone opfører Magic Mandorla på en del af Pilgrim Mors' vandring, det bliver ved Årbæk Mølle om eftermiddagen, fredag d. 25. maj. Alle er velkomne.
Magic Mandorla - Where We Create

EN
Magic Mandorla at Pilgrim Mors

Anja Korsgaard with Andrew Zealey and Rikke Steen Mapstone will present the Magic Mandorla performance by Årbæk Mølle on May 25th in the afternoon. Everyone is welcome!
Magic Mandorla - Where We Create
Flydende Bunker ved Galleri Munken
Erik Peitersens nu let maltrakterede bettebunker - dén der både var Flydende til havs til BunkerLove i Furreby næsr Løkken i 2013 og samme sted som Transformeret Flydende Bunker året efter kan stadig ses udenfor Galleri Munken på Løkkenvej lidt syd for Løkken.
Ondskyld i Silkeborg Bad
Et træ af jern, der bærer æbler af krigsbeton. Anja Korsgaard skabte skulpturen Ondskyld/ Be yond guilt til BunkerLove Festival 2014 i både Hirtshals og Furreby nær Løkken. Det var i 2015 på Landshape festival og har siden uge 44 i 2016 stået rigtigt godt uden for bunkermuseet BuMus som ligger i Kunstcentret Silkeborg Bad ovenfor Arnakkekilden.
 
The Art Project BunkerLove 2018

You receive this mail as a result of signing up at BunkerLove's website and your association is valued.

Options to update your data or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp