Copy
Dit is de nieuwsbrief van het project 'de Alcoholvrije School' en het 'Alcoholvrije Scholen inspireren' project van STAP. Alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen meedoen om zo te helpen om het excessieve alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 

Project 'Alcoholvrije scholen inspireren' is van start gegaan.

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijd waarop alcohol  verkocht mag worden verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook voor het in bezit hebben van alcohol in voor het publiek toegankelijke ruimtes geldt deze leeftijdgrens. Een belangrijke aanleiding om het alcoholbeleid van middelbare scholen aan te passen. Tijdens het project 'Alcoholvrije Scholen Inspireren' geven scholen die al langere tijd een alcoholvrij beleid voeren advies aan scholen die deze stap nog niet gezet hebben.

Er zijn vier praktische producten ontwikkeld voor scholen die vanwege de nieuwe leeftijdsgrens geen alcohol meer kunnen schenken op schoolfeesten en geen alcohol meer toestaan tijdens werkweken: de alcoholvrije schoolkrant ‘Het is nu 18+', een instructiefilm 'Hoe organiseer je een alcoholvrij schoolfeest?', de Facebookpagina 'Het is nu 18+' en een smartphone applicatie 'Het is nu 18+'. Deze materialen zijn bedoeld voor docenten, ouders en leerlingen. We nodigen alle scholen uit om deze materialen actief te verspreiden.  

De vier producten bieden informatie over de nieuwe wet, geven inzicht in de risico's van alcoholgebruik voor jongeren en benadrukken het belang van een alcoholvrije schoolomgeving. Daarnaast staan er veel adviezen in over hoe men een school alcoholvrij maakt. 

Lees ook: ’Alcohol verdwijnt op schoolfeesten’ (persbericht). 

Het project 'Alcoholvrije Scholen Inspireren' werd op donderdag 13 februari  2014 afgetrapt op de school de Amersfoortse Berg te Amersfoort tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de GGD regio Utrecht. Het Vakcollege Amersfoort verzorgde daarbij heerlijke Happy Drinks. De avond werd ingeluid met een videoboodschap van staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en burgemeester Bolsius van Amersfoort. Daarnaast werd de avond gevuld met interessante sprekers zoals kinder- en Jeugdpsycholoog Mireille de Visser en adviseur Drank- en Horecawet Sandra van Ginneken van  het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Verder wisselden de aanwezige docenten en schoolleiders van de VO scholen ideeën en ervaringen uit.  “Juist nu de nieuwe alcoholwet van kracht is, blijft een helder alcoholbeleid van belang om alcoholgebruik tijdens schoolactiviteiten te voorkomen.”  aldus Eva Rom, van GGD regio Utrecht. Tijdens de bijeenkomst werd door één van de aanwezige schoolleiders aangegeven: “Het is belangrijk duidelijk en eenduidig te zijn over de regels. Geen alcohol is geen alcohol, ook niet voor docenten. Die hebben daar overigens vaak meer moeite mee dan de leerlingen.” 
 

Alcoholvrije krant

Voor schooldirecties, docenten en ouders is de 'Het is nu 18+'-krant ontwikkeld. De krant biedt informatie over de nieuwe wet, de risico’s van alcoholgebruik voor jongeren, het belang van een alcoholvrije schoolomgeving en adviezen voor het alcoholvrij maken van de school. Een informatieve krant met bijdragen van verschillende ervaringsdeskundigen en daarnaast van onder andere staatssecretaris van Rijn en kinder-en jeugdpsycholoog Mireille de Visser. De krant bestaat uit een algemeen landelijk deel en een toegespitst regionaal deel. De digitale versie van de krant is aan te vragen via info@stap.nl of te downloaden via deze link.

Facebook pagina

Een pagina met informatie over de wetswijziging, het laatste nieuws en de agenda met data van regionale bijeenkomsten van scholen. Docenten en ouders kunnen daarmee op de hoogte blijven. U kunt direct onze Facebook-pagina liken, zo blijft u op de hoogte!

Smartphone App

De 'Het is nu 18+'-app is een interactieve app met een leuke animatie over de invloed van alcohol op de ontwikkeling van de hersenen, een quiz die uw kennis over alcohol test en een handige begrippenlijst. Hiermee krijgen zowel jongeren als ouders en docenten op een interactieve manier inzicht in welke invloed alcohol heeft op de hersenen. De app is nu te downloaden in de app-store onder de naam ‘Het is nu 18+’. De animatie is ook te bekijken via: http://youtu.be/EmnEgDf1cyM .

Instructiefilm


Een alcohol-vrij feest organiseren? Voor schooldirecties, docenten, conciërges en feestteam bestaat nu een handige instructiefilm. De film biedt tips en praktische handvatten om een leuk en veilig alcoholvrij feest te organiseren. Bekijk de film op: http://youtu.be/hMy0xYqoCJA

Colofon | Uitgave van het project ‘Alcoholvrije Scholen Inspireren’ van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Het project is onderdeel van Scholen inspireren Scholen, een actie van het CGL-programma de #Jeugdimpuls. Met het programma geven het RIVM Centrum Gezond Leven en partners een impuls aan de gezonde leefstijl van jongeren via scholen en sociale media.
Deze editie is samengesteld door: 
Anke van Beurden, projectcoördinator 'Alcoholvrije scholen inspireren', avanbeurden@stap.nl 
Copyright © 2014 STAP, All rights reserved.
Contactpersonen deelnemende regio's:
GGD Gooi & Vechtstreek
- I. Lamaris
GGD Hollands Midden - P. van Hattum, E. Hollman     
GGD Regio Utrecht - E. Rom (Regio Eemland), B. IJtsma (Regio Utrecht-West)    
GGD Zuid-Holland Zuid - A. Risselada 
Frisvalley - F. van Zoest