Copy

Denna månad: Möt Ann-Kari Edenius, nytillträdd VD/Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen och Lennart Bylock, en legendar inom svenskt näringsliv.

NOVEMBER 2016

"Människor som lever sin övertygelse är inspirerande och förebilder vi kan hämta energi ifrån"

   
Ann-Kari Edenius är nytillträdd VD/Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Hon har tidigare varit på Ratio och har lång erfarenhet inom kommunikationsroller på flera olika företag.
 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag har en generalistbakgrund. Utbildad företagsekonom, inriktning på marknadskommunikation, och har också fullföljt min utbildningsgrund genom att arbeta med kommunikation och organisationsutveckling/företagsledning, (business administration på engelska), i karriären. Men jag har gjort det genom att arbeta i många olika sektorer och branscher, och flera olika funktioner: Näringsliv och politik, offentlig sektor och eget företagande, industri såväl som tjänstesektor.
I de senaste tre befattningarna har jag haft både budget- och personalansvar och nu är jag fullt verksamhetsansvarig.
 
Du har precis startat som VD/Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Vad ser du som viktigast för dig i ledarrollen, de närmaste månaderna?
Stora öron för att lyssna, men också en röst som ställer frågor för att förstå och förklara uppgiften och därmed riktningen framåt. Bemanningsföretagen är en branschorganisation som ska förbättra villkoren för företagen som verkar inom bemanning, omställning och rekrytering – en ung bransch som ännu inte nått full acceptans och därmed inte full potential – men som fyller en viktig funktion och bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad.
 
Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
Jag är målinriktad och tydlig – kommunicerar riktning och mål och samarbetar gärna mot målen. Jag kan dock vara litet otålig, det finns en risk att jag springer iväg. Men jag vet att samarbete gör arbetet både lättare och roligare – tillsammans når vi längre. Det är också situationsanpassat. Jag är långt ifrån ”one size fits all”.
 
Vilka är dina viktigaste och starkaste värderingar och vad kan du som ledare helt enkelt inte ge avkall på?
Ett slitet ord idag… Jag skulle säga att det jag inte kan ge avkall på, är när man inte gör sitt jobb. I övrigt kan jag både förstå och hantera det mesta.
 
Varifrån hämtar du inspiration och energi?
Jag hämtar energi hos familj och vänner, i vila och rörelse. Jag får också energi av att arbeta – när jag kan se spår av teamets insatser blir jag glad! Inspiration får jag av att kunna förbättra för människor. I den här positionen, att fler ska kunna komma till sin rätt genom att kunna komma in på arbetsmarknaden eller lättare kunna byta jobb, ställa om eller vidareutbilda sig. Och att fler företag och organisationer kan hitta den kompetens de söker. Det ökar välståndet i Sverige! En klar energikick!
 
Människor som lever sin övertygelse är också inspirerande. Ulla Murman grundande bemanningsbranschen kan man säga. Trots förbud, böter och hot om fängelse fortsatte hon sin kamp för att Arbetsförmedlingens monopol skulle avskaffas. Det skedde i juli 1993, 40 år efter att hon startade sin verksamhet (det som idag är Manpower). Uthålligt, med stort risktagande och fullständigt övertygad om att detta var bra för både människor, företag och samhälle. Beundransvärt och inspirerande!
 
På vilket sätt vill du i din ledarroll inspirera andra?
Måste jag fundera litet mer på, men en sak jag har noterat, som är lika framgångsrikt som betydelsefullt, är vikten av att kunna leda i de organisatoriska mellanrummen. Utan att ta order, utan att det står i befattningsbeskrivningen eller på din att göra-lista. Sådana människor behöver alla organisationer – det stärker både organisationen och människorna i den. Jag är ingen Ulla Murman men jag är väldigt uthållig och målinriktad. Ibland måste man tänka om, ibland byta strategi eller hitta nya vägar, men det finns en väg att nå målet.
 
Vilken är din största styrka som ledare?
Uthållighet och min förmåga att analysera, förklara och dra slutsatser. Det blir allt viktigare i takt med att beslutsfattande blir mer komplext, inte minst när det gäller kompetensförsörjning för att ta ett exempel som ligger nära rekrytering.
 
Om du skulle ge 5 råd till dina medarbetare så här i starten, vad skulle det vara?
Som ny förbundsdirektör handlar det snarare om vilka råd mina medarbetare kan ge mig.
 
Vart ser du att svenskt ledarskap är på väg och finns det något som är typiskt för oss och vårt land?
Konsensus är väl typiskt för Sverige, men jag ser också att det reflekterande ledarskapet vinner mark. En variant på konsensus-kulturen men där man inte alltid behöver vara helt eniga om att allas åsikter har blivit tillgodosedda. Förmodligen får vi anledning att vara mindre typiskt svenska med ett alltmer mångkulturellt samhälle. Det ser jag gärna.
 
Vilken tror du blir din största ledarskapsutmaning i denna roll?
Jag har bytt sida. I tidigare befattningar har jag ansvarat för det kontextuella ledarskapet, med att sätta organisationens uppdrag i ett sammanhang där det krokar i verkligheten eller vardagen. Nu ska jag stå för det ideologiska ledarskapet. Att generalisera medlemsföretagens förhållanden, fånga och beskriva det värde de tillför och driva branschfrågor.
 
Varför tror du att yngre människor i mindre utsträckning vill ta en roll som chef idag?
Jag kan tänka mig att det hänger ihop med en alltmer komplex värld. Rollen som chef är krävande och ger kanske inte så mycket tillbaka, åtminstone inte i unga år då man ska göra så många saker samtidigt. Senare kan man vara mer av coach och får säkert större tillfredsställelse av att se andra växa. Vi vet också att ”Millenials” värderar balans i livet och att andra attribut än chefsrollen eftertraktas.
 
Vad skulle ett drömjobb innehålla ur ett ledarskapsperspektiv för dig?
Ett drömjobb innehåller verksamhet med mål och mening. Jag tackade ja till jobbet som förbundsdirektör eftersom det innehåller just det. Att skapa bra villkor för bemanningsföretag i Sverige är ett tydligt mål. Och fyllt av mening eftersom de som verkar i branschen, hjälper människor att bättre komma till sin rätt och företagen att hitta den kompetens de söker. Vinna-vinna!
 
Vad vill du att människor ska minnas av det du åstadkommit med just ditt ledarskap?
Att de fick kraft (”empowered”/bemyndigad) att med egna resurser nå sina mål och fullfölja sina åtaganden (”self-efficacy”).
 
Om du hade fått välja ett nytt spår i livet, vad skulle det i så fall vara?
Jag är feg och säger att jag känner mig helt rätt matchad! Vid sidan av det så tror jag att de allra flesta människor, i de allra flesta fall, hamnar på en plats där de kommer till sin rätt, precis som vatten finner sin väg. Det är i alla fall en viktig uppgift för alla ledare – att se potentialen och ta den tillvara. Det är det som är så härligt med Bemanningsföretagen – hela branschen ägnar sig åt att ta tillvara människors potential!


 "Jag har lärt mig ”the hard way”. Att våga fråga om det som kanske är uppenbart, våga tänja på gränser och tro att människor kan mycket mer" Lennart Bylock är en legendar inom svenskt näringsliv, med en annorlunda och spännande historia bakom sig. Med engagemang som ledare och chef i många olika bolag, därav 18 börsbolag, äger han en fantastisk erfarenhet att ta lärdom av.
 

Berätta om din bakgrund
Jag växte upp inne på gården som jag brukar säga. En lycklig omgivning med positivism och glada människor. Tanterna tog hand om mig och jag fick känna mig betydelsefull och älskad. Jag bodde hos min morfar som lärde mig att man aldrig ska slåss med de som är svagare. Jag drog till sjöss vid 15 års ålder och lärde mig också flyga några år senare. Det tog mig till marinen som var en fantastisk utbildning och därifrån till polisen. Först då fick jag höra att jag var begåvad. Jag fick många svåra uppdrag som till stora delar handlade om att förstå sig på och hantera människor. Jag var orädd och kämpade alltid för de svaga. Jag har startat egna bolag och också tagit över existerande bolag som jag fått omstrukturera och bygga upp på olika sätt.

Jag fick höra om ett bolag som var konkursmässigt och när jag kom dit upptäckte jag att de två ledande personerna hade öppnat eget på sidan om. Jag såg till att de kom ut ur företaget snabbt. Sen satte jag mig ner med personalen, med en enkel fråga kring vad företaget tjänar pengar på. Svaren gav mig idén om att utveckla en helt annan del av industrin. Vi hittade ett hål som var viktigt för kunderna som ingen av de övriga hade gjort.

Det låter kanske enkelt, men många krånglar till det istället för att lägga lite tid på vad som egentligen gör skillnad.

Vid 30 års ålder blev jag erbjuden tjänsten som VD på den militära delen inom Nitro Nobel. Fyra år senare var jag koncernchef för samma företag. När bolaget såldes kom jag i kontakt med Nordsjöfrakt som ägdes av ett stort antal familjer på Tjörn. De ägde i sin tur tre båtar som transporterade Volvodelar. En stor bank och ett stort företag bestämde sig för att ta över detta från familjerna på Tjörn. De utsåg då mig som deras talesperson. De två stora bolagen fick en tydlig förklaring varför man skulle undvika denna affär. Vi blev sedan partners. När jag avgick år 2000 hade bolaget 50 egna fartyg som ingick i tre börsnoterade rederier.

Min tillvaro på senare år har handlat mycket om styrelseuppdrag och rådgivning i över 50 bolag och 18 av dem börsnoterade. För mig är det viktigt att agera i bakgrunden och hjälpa andra till framgångar.

Hur kom det sig att du blev ledare från början?
Jag har aldrig funderat på ledarskapet som sådant eller sett mig som ledare, men under min uppväxt var jag alltid den som tog de svagares parti och stod upp för dem. I skolan skyddade jag de som blev ansatta så att detta upphörde.  För mig har ledarskapet i sig inte varit en egen fråga, utan att ta ansvar för det man ser som kan göras bättre.                        

Vilken är din mest lärorika del i ditt ledarskap genom åren?
Jag har lärt mig ”the hard way”. Att våga fråga om det som kanske är uppenbart. Att våga tänja på invanda förställningar och tro att människor kan mer. Att ta tillvara på den kompetens som finns eller fanns i bolag och se till att den kommer till nytta.

Jag minns t.ex. vid ett tillfälle där det blev stopp i en fabrik då en av maskinerna inte fungerade. Maskinen hade flyttats från Sverige. Jag frågade då vem som kunde köra denna maskin och svaret blev att det inte fanns någon som kunde detta på det nya stället. Jag frågade då vem som tidigare kört maskinen och fick veta vilka som hade gjort det arbetet.

Dessa personer fanns inte längre kvar i bolaget men jag bad att de skulle kontaktas. Internt var det ingen som trodde att de var villiga att flytta utanför Sverige för en sådan period och sköta maskinen, men jag menade att vi kunde erbjuda dem ”an offer they couldn´t refuse”. De tackade ja och maskinen kunde tas i bruk igen. De som fanns på den nya platsen blev utbildade och kunde sedan ta över maskinen.

Vad skulle du ge för 5 råd till andra ledare som du själv hade velat ha i din karriär?

 1. Skaffa dig en utbildning som jag aldrig fick
 2. Ställ frågor – lyssna på svaren
 3. Var nyfiken på din omgivning
 4. Tänk utanför det uppenbara
 5. Om någon har gjort något bra – se till att fler får lyssna på berömmet
   
Vilka är dina starkaste värderingar och ge ett exempel på hur de har väglett dig genom åren?
Som morfar sa, man ska aldrig slåss med någon som är svagare än du själv. Inte förhäva sig själv, att vara av "kött och blod", på riktigt, som man säger. Vara altruistisk och inte för egennyttan.

Vilken har varit din största utmaning i karriären och hur har du tacklat den?
Det var affären Eds Bruk. Vi hade en superidé att tillverka miljövänliga sanitetsprodukter, såsom bindor, blöjor etc. Något som idag är självklart att göra. Det här var dock på 80-talet och de flesta inköpare var män som inte såg nyttan, då de själva inte brukade produkterna i stort. Det blev en stor förlust. Jag ville sköta allt hederligt med bolag och människor. Det blev en kombination av en ekonomisk förlust men också att en idé som var så bra, inte bar just då. Det kostar tyvärr att vara innovatör och tidigt ute i vissa lägen.

Har du stött på någon eller några ledare du tycker är goda förebilder?
Förutom min morfar, min mor, mormor och farmor. Många starka och duktiga kvinnor.

Vad har varit utmärkande för dem?
Arbetsmoral, vett och etikett och att visa mig att vara behövd. Jag blev upplyft på många sätt, kanske satt på piedestal men med en insikt om att alla är värda något.

Vilka 3 råd skulle du ge till yngre förmågor som vill välja ledarskapsbanan?
 1. Skaffa dig en utbildning oavsett
 2. Om du vill vara chef måste du gilla människor
 3. Jobba med ständig konsekvensanalys av dina gärningar

 
Om du hade tvingats välja ett annat spår i livet, vad hade det då varit?
Jag är nöjd med det jag varit med om, så många olika erfarenheter i bagaget och en spännande resa som ännu inte är slut.

Vad vill du att folk ska minnas av de goda gärningar du åstadkommit?
Jag har ett citat som jag gärna åberopar. ”Det fanns många konsuler i Rom, alla fick en staty utom Cato. Men det är honom man minns”.
 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Nu kan ni ta del av debatten från Almedalen med Azita Shariati Sodexo, Lars Friberg Swedbank, Jörgen Kihlgren Ledarna och Christina Forsberg CSN. Ladda ner filmen här.
 • I början av nästa år, kommer vi att arrangera olika nätverksträffar med inriktning på beslutsfattare. Vi kommer också att arrangera kunskapsträffar med visionära personer inom HR-området. 
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Nya kunder denna månad är inom Bygg & Fastighet. Våra befintliga kunder fortsätter att arbeta med vår metod och gör nya mätningar i takt med att affärerna och organisationen förändras.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I december månads nyhetsbrev intervjuar vi Patrik Tysell, VD och Grundare av företaget Smiling Faces och Sara Berglund, Affärsområdeschef på Semcon som fått utmärkelsen Årets Framtidschef.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se