Copy
Läs om Erik Nystedt, VD på ASICS Sverige AB, samt om Eliza Kücükaslan, nyligen vald till årets framtida kvinnliga ledare.

JULI 2014


Jag leder mina kollegor som jag själv vill bli ledd


Erik Nystedt är VD på ASICS Sverige och marknadschef på samma bolag för Norra Europa.  


Berätta lite kort om din bakgrund och hur det kom sig att du började på Asics.
Jag läste Internationell Marknadsföring och gjorde mitt sista år på University of Oregon, USA, där jag även fyllde på med studier i management. Efter några år som ansvarig för alpint på Svenska Skidförbundet blev jag 1996 lockad att börja som produktchef på bolaget som hade den svenska distributionen för ASICS. Sedan 2001 är jag Vd för ASICS Sverige AB och parallellt med den rollen är jag sedan 2010 även marknadschef för Norra Europa (Skandinavien och Benelux).

Idrotten används oftast som förebild eller metafor kring ledarskap. Vad är din egen syn på detta?
Idrotten i Sverige är med sin ideella uppbyggnad en naturlig plantskola för ledare. Många som kanske inte i normala fall skulle vilja eller ens se sig själva som ledare, ges i idrotten möjlighet att utvecklas som ledare. I vissa fall kanske t o m slumpmässigt beroende på att omständigheterna gör att någon tar på sig ledaransvaret för att inte idrottande eller verksamheten ska stanna av.

Hur kom det sig att du själv hamnade i en ledarroll?
Min första ledarroll kom genom idrotten just genom de omständigheter som gjorde att om ingen tog tag i ledarskapet, skulle vi inte kunna genomföra den träning vi önskade och dessutom sakna tränare.

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Genom att jag själv tidigt fick både ansvar och befogenheter så har jag det som en stor drivkraft. I de fall jag själv tidigt i min karriär kommit i situationer där jag haft ansvar men inte fått tillräckliga befogenheter tydliggjordes det primära i att få både och. Jag ger därför både ansvar och befogenheter, dock med en naturlig del av uppföljning. Uppföljning är en bra och naturlig kontrollfunktion som möjliggör att du kan släppa större ansvar och befogenheter. Dessutom är ansvar utan befogenheter något som absolut bör motarbetas.

Er organisation är som många värderingsstyrda. Varför är värderingar viktiga för just er?
Jag skulle säga att värderingar är viktiga och grundläggande för alla företag. Ett företag utan värderingar och värdegrunder kommer förr eller senare alltid att få problem på ett eller annat sätt. Även företag med bra värderingar kan få problem om de gör för stora strategiska ändringar utan att anpassa sina värdegrunder.

Hur använder ni värderingar i ert dagliga arbete?
Eftersom våra värderingar kommer från vår japanska grundare Mr. Onitsuka och bygger på idrottsliga grunder faller de sig väldigt naturliga. En är ”Learn from failure” och lärdomen då är ju att det är tillåtet att göra fel, det viktigaste är dock att du lär av misstaget. En annan är ”Be persistent” vilket innefattar att vara framförallt uthållig men även konsekvent och beslutsam. Ett tredje exempel är ”Respect the rules” vilket ju borde vara primärt för alla bolag och samtidigt på ett enkelt sätt klargör hur man bör förhålla sig till olika situationer.
 
Hur hjälper värderingarna dig som ledare?
Värderingarna hjälper mycket vid prioriteringar på både kort- och lång sikt. De gör det enklare att dagligen ta rätt beslut för företaget, du behöver inte skapa policys för varje litet område om alla förstår och följer företagets värdegrunder.

Vilka 3 råd skulle du ge till ledare i allmänhet?
Jag anser att de tre viktigaste delarna för en ledare är självinsikt, naturligt driv och passion. Tror man på sig själv, har drivet och passionen och hela tiden ser möjligheter, ifrågasätter och förbättrar så kommer man i grunden att vara en bra ledare. Jag skulle även vilja lägga till en fjärde del, nämligen kommunikation.
 
Talangbegreppet har kanske blivit lite luggslitet men vad innebär det för dig?
Talang är luggslitet och ofta fel använt. Om du inte har den egna drivkraften och uthålligheten räcker inte talang långt – då slår de med drivkraft och uthållighet en talang 9 gånger av 10. Omvänt har ju en talang som även har drivkraft och uthållighet, alla möjligheter att bli extremt duktig oavsett om det gäller idrott eller affärsliv.

Vad inspireras du av och hur inspirera du andra?
Jag inspireras av evolution snarare än revolution. Med det menar jag att hela tiden göra saker bättre, vara öppen för förändring och hela tiden se nya möjligheter. Gör man det konsekvent och över tid så kommer även de stora positiva öppningarna eller framgångarna med någorlunda jämna mellanrum. Enkelhet är ett annat ledord som hjälper i många situationer oavsett om det är enkel organisation eller enkla lösningar på problem och frågeställningar. Att jobba enkelt sparar både tid och gör ansvaret tydligt.

Vad skulle du säga till yngre personer som fick dem att våga, vilja och välja en ledarskapsroll?
Det gäller att ha bra självinsikt i det vardagliga livet, inte bara inom jobbet. Ju bättre självinsikt du har i ditt liv, desto lättare har du att vara ledare. Jag leder mina kollegor som jag själv vill bli ledd. Jag låter dem ta eget ansvar och ta egna beslut. Det blir ett roligare jobb om man får ansvaret och inte bara uppgiften.

Om du tvingades byta bransch, vad skulle intressera dig då?
Jag känner att företagets värderingar och grundsyn är viktigare än bransch. Då kan det ju vara det som triggar ens egen passion. Som generalist med inbyggt eget driv så löser sig nog det mesta naturligt då.

Vad skulle du vilja ha åstadkommit om du tittar tillbaka om 10 år?
Att ha fått möjlighet att lägga tillräcklig tid på ledarskap och värdestyrning av ett bolag/varumärke. Det blir bara viktigare och viktigare i dagens snabba och transparanta samhälle.

Vad är det bästa med ledarrollen?
Det absolut bästa med ledarrollen är att få se såväl andra individer som sig själv utvecklas, ta ansvar och beslut. 

Det viktiga är att stanna upp och utvärdera sina egna styrkor och svagheter för att kunna delegera och skapa rimliga förväntningar

Eliza Kücükaslan, 32 år, blev utnämnd till Framtidens kvinnliga ledare av Ledarna i maj i år och var tidigare Landschef för mikroförsäkringsbolaget Milvik i Ghana.Berätta lite kort om din karriär och vad du gjort hittills.
Efter civilingenjörsexamen från KTH, Industriell ekonomi, 2005 och avklarat exjobb på konsultföretaget 4C Strategies blev jag erbjuden att stanna kvar där. Jag jobbade med risk management och samhällskrisberedskap i drygt ett år, följt av några år på konsultbolaget Enact Sustainable Strategies med inriktning på hållbarhet och corporate responsibility-strategier, hållbarhetsrapportering och intressentdialoger för näringslivet. Jag ville jobba ännu mer mot tillväxtmarknader och blev 2011 erbjuden att för Kinneviks räkning flytta till Ghana för att vara med och starta ett nytt bolag; Milvik. Jag blev landschef för bolaget i Ghana med ca 150 anställda, vi utvecklade och sålde liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar för låginkomsttagare, och nådde i Ghana ca 1,5 miljon kunder.
 
Varför valde du just dessa spår?
Jag är samhällsengagerad och ville kombinera mitt affärssinne och entreprenörskap med frågor som gör skillnad. Jag tror att näringslivet är en nyckelspelare i arbetet mot en hållbar utveckling globalt, särskilt när det gäller fattigdomsbekämpning. Bland världens största ekonomier är många företag, vilket naturligtvis öppnar upp för inflytande – och ansvar. 
 
Du har fått en utmärkelse som Årets framtida kvinnliga ledare, berätta vad utmärkelsen innebär.
Utmärkelsen delas ut av Ledarna till Sveriges främsta kvinnliga chef under 35 år.  Urvalet baseras på kriterierna ”Resultat och uppnådd position”, ”Personliga egenskaper”, och ”Potential”.
 
Vad betyder utmärkelsen för dig och ditt ledarskap?
Det var både hedrande och uppmuntrande att hamna på den här listan med många duktiga chefer, flera som jag ser upp till. Jag har ett värderingsdrivet ledarskap och tror att det leder till hållbara affärer. Det är roligt att Ledarna visar vägen och uppmärksammar flera med mig som jobbar så.
 
Vad utmärker ett bra ledarskap för dig?
Bra ledare vill se andra medarbetare utvecklas och hitta smarta sätt att få alla att jobba mot både en gemensam riktning och individuella mål. 
 
Har du några ledord som chef?
Lyssna, agera och kommunicera. Mitt fokus ligger framför allt på dem som får företaget att rulla; medarbetare, styrelse, kunder och beslutsfattare.
 
Hur utvecklar du ditt eget ledarskap?
Jag stannar upp och utvärderar mina egna styrkor och svagheter för att kunna delegera och skapa rimliga förväntningar. Ett led i det och i min egen ledarskapsutveckling är att efterfråga och ta emot feedback från mina medarbetare regelbundet och strukturerat. Jag pratar också och utbyter idéer med vänner som jobbar som chefer.
 
Hur skulle dina medarbetare beskriva dig?
De skulle troligen säga att jag är tydlig, lösningsorienterad och en person som vill se resultat. De ser också att jag jobbar mot en större vision om att förändra och utveckla till det bättre på systemnivå, och jag tror att det har varit en bidragande orsak till att jag är en omtyckt ledare.
 
Är det viktigt att lyfta fram kvinnor som ledare och varför?
Det är det viktigt att lyfta fram duktiga ledare, oavsett kön. Vi behöver inspireras av ledare som lyckas nå sina verksamhetsmål på ett ansvarsfullt sätt. Frågan om kvinnliga chefer är viktig för att kvinnor inom näringslivet inte kommer upp i ledande positioner i samma utsträckning som män. Så länge utvecklingen fortsätter gå i snigelfart och ledningsgrupper och valberedningar ursäktar underrepresentationen med att säga att kvinnliga ledare inte finns så är det viktigt att lyfta fram oss. 
 
Vilka värderingar styr ditt handlande som ledare?
Jag tror på ärlighet och transparens i så stort utsträckning som möjligt. För mig är det viktigt att se individen i det stora. Alla har som sagt en viktig roll och jag gillar att hjälpa andra att se det och att också förstå hur mycket större skillnad vi kan göra genom att jobba enade.
 
Vilka är de mest utmanade situationerna du upplevt som chef?
Att säga upp medarbetare är något av det svåraste jag gjort. Det ska alltid vara sista åtgärden om man inte hittar andra omplaceringsalternativ.
 
Vilka är det största glädjeämnena?
Oj, svårt att välja. Det är väldigt roligt när kunder kommer tillbaka och berättar om hur vi hjälpt dem. Men jag blir också väldigt rörd när jag hör medarbetare säga att de fått ett starkare självförtroende tack vare jobbet.
 
Vad skulle du säga till de som funderar på chefskapet men tvekar?
Det är bland det roligaste som finns för den som gillar att coacha och få med sig människor till att jobba mot ett mål.
 
Hur tror du att ditt eget ledarskap kommer att utvecklas i framtiden?
Jag kommer fortsätta reflektera över vad som funkar bra och inte gör det och prata med andra om hur fallgropar kan undvikas. Jag tror också att jag med mer erfarenhet kommer hamna i situationer där jag hanterar saker rätt från början.

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • Vi finns på plats i Almedalen och medverkar bl a i ett seminarium den 2 juli kl. 10.00. Adressen är Rådstugugränd 4, hörnet S:t Hansgatan.
  • Den 27 augusti går frukostseminarium Business Behaviour av stapeln. Mycket intressant om hur uppträdande kan påverka din möjlighet att göra affärer eller till och med tappa affärer. Anmäl dig redan nu till events@performancepotential.se.
  • Vi fortsätter i höst vårt uppskattade event "Engagerade medarbetare, en utopi eller inte?". Bl a kommer vi att gästspela på HR Föreningens frukostseminarium i november.
  • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook.


Nyheter

  • Lagom till ledigheterna kommer vi att lansera en ny front på vår hemsida där ni både kan läsa mer om oss och våra olika erbjudanden, likväl som att registrera er. Nöjda kunder berättar också i filmformat om sina upplevelser.

LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I augusti månads Nyhetsbrev får ni läsa om Catarina Göthberg, chef på Upplands Motor, och om Henrik Fexeus, författare, programledare och underhållare.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se