Copy
Denna månad: Möt Simon Angeldorff VD på Envirotainer, utsedd till Årets VD i kategorin medelstora företag och styrelseproffset Lilian Fossum Biner som fått utmärkelsen Womens Board Award

FEBRUARI 2016

"Grundbulten är att bygga ett bra team av medarbetare – ett team med varierande erfarenheter som känner engagemang för det vi gör och en stor vilja att bli ännu bättre."

   

Simon Angeldorff är VD på Envirotainer och fick nyligen utmärkelsen Årets VD i kategorin medelstora företag.


Berätta lite kort om din bakgrund och vägen hit 
Det var inte självklart att jag skulle arbeta med det jag gör idag, då jag förutom att jag är utbildad ekonom även är läkare. Jag valde till slut ekonomispåret fullt ut och har ett förflutet inom bank- och finansbranschen samt har suttit i styrelsen för flertalet mellanstora nordiska företag. I grund och botten är jag nog nyfiken och gillar utmaningar, därför kändes möjligheten att bli VD i ett framgångsrikt globalt tillväxtbolag helt rätt för mig.
 
Att jag idag är VD på ett företag, i vars produkter det transporteras läkemedel – och dessutom många gånger livsavgörande läkemedel, känns helt rätt för mig. Cirkeln är sluten. Även om jag inte är praktiserande läkare bidrar jag, liksom alla Envirotainers medarbetare till att patienter får sina läkemedel när de behöver dem.
 
Innan jag tillträdde som VD satt jag med i företagets styrelse och det var så jag kom i kontakt med Envirotainer. 


Du vann Årets VD i kategorin medelstora företag. Berätta lite om utmärkelsen och vad den betyder för dig och ditt ledarskap
Det är såklart otroligt hedrande att få utmärkelsen. Envirotainer är världsledande inom aktiva temperaturkontrollerade transporter och jag är mycket stolt över det arbete vi bedriver och det känns fantastiskt att det uppmärksammas. Utmärkelsen är ytterligare ett kvitto på att det vi gör är betydelsefullt och att vi är på rätt väg. Det fäster också uppmärksamhet på ett globalt svenskt teknikbolag som länge flugit lite under radarn här i Sverige, vilket är roligt för våra medarbetare.


Hur ser din ledarskapsfilosofi ut?
Grundbulten är att bygga ett bra team av medarbetare – ett team med varierande erfarenheter som känner engagemang för det vi gör och en stor vilja att bli ännu bättre.
 
Det är såklart även viktigt att vara visionär, dels för att ta nya kliv och positioner inom industrin men som marknadsledare är det även viktigt att påverka hela branschen i rätt riktning,  hela tiden med ett tydligt mål i sikte, att tillgodose ännu fler patienter världen över med de, många gånger livsnödvändiga läkemedel de behöver.
 
Mitt ledarskap bygger även på delaktighet. Alla ska känna sig delaktig i att Envirotainer är en viktig länk i att läkemedel når patienter. Alla medarbetare är bidragande i företagets framgång.


Hur skulle andra beskriva ditt ledarskap?
Jag hoppas och tror att mina medarbetare tycker att jag är tillgänglig och lyhörd men också att jag utmanar och inger stabilitet. Med en tillväxttakt på 15-25% årligen är det viktigt att försöka inge kontinuitet och stabilitet.


Vilka är dina tre starkaste värderingar och hur visar det sig i ditt dagliga ledarskap?
Företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång, det är viktigt för alla att hitta sin nya ”nästa nivå”, på sitt sätt, och vi får aldrig tappa patienten ur fokus. I det dagliga arbetet handlar det om att vara lyhörd, nyfiken och ständigt arbeta med att hitta vägar för att utveckla nya samarbetsformer och kommunikationen internt. Att vara lyhörd för vad medarbetarna och våra kunder behöver, nu och på sikt.


Om du får välja en händelse eller erfarenhet som haft störst påverkan på ditt ledarskap, vilken skulle det vara?
Tidigt i min karriär jobbade jag på en stor internationell bank, som hade sin ledarskapsfilosofi nedskriven ungefär som budord. Det jag minns mest från det var en mening i stil med ”Det tar årtionden att bygga ett gott rykte, men kan ta en sekund att rasera det – alltså måste du alltid agera principfast i syfte att värna bankens rykte”. En analogi för mig är att bygga och värna sitt personliga varumärke, genom att vara principfast, trovärdig, långsiktig och rak.  Att jag är läkare i botten ger mig perspektiv på ledarskap som jag troligtvis inte hade haft med mig annars. Det har nog påverkat mig både medvetet och omedvetet.


Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Energi hämtar jag utan tvekan från min familj men också i vetskapen om att det vi gör inom Envirotainer är viktigt. Framtiden för oss ser ljus ut och det är oerhört inspirerande att försöka göra det bästa av den.
 
Som person är jag nyfiken och därför får jag även mycket inspiration av att läsa mycket och förkovra mig. Det är så jag försöker hitta min nya ”nästa-nivå” och det hänger ihop med mitt genuina intresse för vad vi gör och stora intresse för att göra det ännu bättre.
 
Därutöver blir jag även inspirerad av att det finns ett tongivande samhälleligt engagemang och intresse inom Envirotainer. Det känns riktigt bra.


Hur inspirerar du andra?
Förhoppningsvis genom mitt engagemang och att förmedla alla möjligheter som ligger framför oss. Genom att sätta höga mål och uppnå dem så visar man vägen för andra.
 

Vilka tre råd skulle du ge andra ledare som du gärna hade fått själv i din början som chef?
 • Omge dig med medarbetare som kompletterar och utmanar dig.
 • Ta dig tiden att vara långsiktig – släpp inte målet ur sikte men var inte heller rädd för att ompröva, tänka nytt och tänka större.
 • Slutligen, och återigen, var lyhörd – för marknadstrender, kund- och medarbetarbehov.
 
Vad uppskattar du mest hos dig som chef och vad vill du utveckla?
Min tillgänglighet och mitt engagemang som chef är mina styrkor. Utmaningen i ett företag med stor global spridning och i stark tillväxt, både i omsättning och antal anställda, är att alla ska känna sig delaktiga och sprida kommunikation på ett effektivt sätt. Det är ett ständigt utvecklingsområde.
 

Vilka egenskaper uppskattar du själv hos en chef och ledare?
Ett engagemang som smittar, strategisk tydlighet, medarbetarfokus och ett stort driv!
 

Vilken är din största utmaning just nu?
Vi vill såklart stärka vår position på marknaden men också vara tongivande i att utveckla hela branschen och utveckla nya lösningar för att tillgodose kundernas behov, vilket såklart är en mycket inspirerande utmaning. Att ytterligare stärka känslan av att vara ett Envirotainer, trots stor geografisk spridning, är också ett fokusområde och det är värdegrundsarbetet vi genomför en viktig del i.
 

Hinner man som ledare med att leda på det sätt man vill och hur gör du för att göra det?
Det ligger i sakens natur att alltid vilja mer och göra bättre så självklart är det en utmaning. Det inte så spännande men naturliga svaret, är att det handlar om prioritering och planering.
 

Vilket av dina chefsuppdrag uppskattar du mest och varför?
Utan tvekan den stora variationen i rollen. Det får mig att utvecklas och att ständigt vara på tårna.
 

Om du fått välja en annan bana, vad hade det varit?
Den frågan är enkel, jag hade varit praktiserande läkare troligtvis inom psykiatrin.
 

Vad vill du efterlämna åt andra med ditt ledarskap?
Vikten av att ha tilltro till sina medarbetare, vara lyhörd och långsiktig.

"Alla företag måste ta sig an utmaningen att skapa hållbar tillväxt" 


Möt Lilian Fossum Biner, styrelseproffs som fått utmärkelsen Womens Board Award.

Berätta lite om din bakgrund och vägen till där du befinner dig nu

Jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mitt första jobb var tre år som managementkonsult på McKinsey. Jag har därefter arbetat inom konsumentvaror med Finans, HR , Pricing och General Management. Jag arbetade bland annat på Axel Johnson 1988-92 samt 2007-11, Spendrups 1996-2000 och Electrolux 2000-08. Sedan 2011 arbetar jag enbart med styrelseuppdrag. Jag sitter nu i sex olika styrelser däribland Nobia, Thule, Oriflame och Lundbergs samt två bolag i Schweiz. 


Du vann nyligen Women's Board Award. Berätta lite om priset och vad det betyder eller kommer att betyda för dig
Priset syftar att främja tillsättning av kvinnliga ordföranden i större bolag.
Mitt fokus är nu att förbereda mig för en sådan roll. 


Hur ser ditt ledarskap ut och vilka utmärkande egenskaper är viktiga för dig?
I styrelser bestämmer jag mig för vilken/vilka frågor jag vill driva. Som styrelseledamot handlar det ofta om att ställa relevanta frågor, att påverka genom att få angelägna problemställningar belysta.
I en mindre expertorganisation är medarbetarna oftast duktigare än du själv inom sina områden. Där är det viktigt att samtliga är delaktiga i att ta fram gemensamma målsättningar där det också är tydligt hur alla bidrar och stöttar varandra i att leverera mot uppsatta mål.
Om vi pratar om en chefsroll i en större organisation så ligger min styrka att i en dialog identifiera vad som är huvudfrågorna och utarbeta strategier och handlingsplaner för att nå uppsatta mål. En viktig del i en sådan process är också att se till att ha rätt personer på rätt plats och ge dem förutsättningar för att leverera.
 

Vad är den viktigaste ledarskapsfrågan de närmaste åren?
Alla företag måste ta sig an utmaningen att skapa hållbar tillväxt. Frågor om miljö, integration och mångfald kommer att stå i centrum. En annan fråga som jag lägger mycket tid på att försöka förstå är vilka möjligheter (och hot) som den digitala utvecklingen skapar i de företag och branscher där jag verkar.
 

Vilka värderingar driver dig?
Jag är som de flesta präglad av min uppväxt.  Med föräldrar födda under mellankrigstiden handlade det mycket om att göra rätt för sig och att göra sitt bästa samt visa respekt för människor – klara Lutheranska värderingar helt enkelt. Detta kombinerades dock med mycket glädje och humor. För mig innebär det att jag lägger vikt vid ärlighet, respekt, utveckling och prestation, allt med positiva förtecken. Sen är jag också både nyfiken och otålig vilket bidrar till en förändringslust.
 

Vad förväntar du dig av din omgivnings ledarskap?
Det måste finnas hög moral och etik. Jag trivs bäst med ett ledarskap som är tydligt utan att vara hierarkiskt eller dominant.
 

Vad inspirerar dig och hur inspirerar du andra?
Jag blir själv inspirerad av ett visionärt ledarskap och strävar efter detsamma.
 

Vilka fyra råd vill du ge både kvinnor och män när det gäller att kunna vara sig själv som ledare?

 

 1. Att vara chef är stundtals en ensam roll där man får finna sig i att bli kritiserad. Det är bra att vara förberedd på det.
 2. Det är viktigt att veta att man inte bara blir utvald till en roll utan att man själv aktivt väljer både position och chef. Ta tid att diskutera igenom mandatet inklusive mål och förväntningar, ekonomiska resurser, medarbetare och beslutsrätt. Och ta bara på dig en roll om det är något du brinner för. Glädjen och nyfikenheten inför en uppgift kan förflytta berg samtidigt som det är väldigt svårt att lyckas med något som man inte är entusiastisk inför.
 3. Att ge feedback till medarbetare, positiv och kritisk, är svårt men nödvändigt. Lägg mycket tid på detta och ta hjälp om det behövs. Det är också viktigt att få feedback själv från sin chef men också från kollegor och medarbetare. Det kan låta obehagligt att be om det men samtidigt kan det ge förutsättningar för en bättre dialog och i slutändan ett bättre resultat.
 4. Var inte rädd för att be om råd och hjälp. Det är sällan som man förväntas kunna och veta allt från början och det är inte ett svaghetstecken att behöva fråga. Det är bra att bygga och vårda relationer med personer som kan vara bra stöd på vägen. Jag har själv haft förmånen att ha många kloka personer i min närhet som jag kan bolla frågor med och haft stor hjälp, inför både små och stora beslut.

 
Vad är viktigt för dig vad gäller en chef eller ledare som du rapporterar till?
Sunda värderingar och hög moral och empati. Därutöver strategisk förmåga och vision och att ledarskapet utövas tydligt och ärligt. Ett stort plus är om han/hon har humor, man tillbringar mycket tid på arbetet och det är viktigt att ha kul också.
 

Vilken är din hittills största utmaning som ledare?
Varje gång jag har behövt säga upp någon.
 

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit så här långt?
De flesta positioner som jag lämnat har tagits över av någon i min organisation. Det är ett tecken på att jag har valt medarbetare som har varit kompetenta och har fått möjlighet att utvecklas.
På ett mer privat plan är jag glad över att ha kunnat kombinera många barn med spännande jobb.
 

Har du några goda exempel som du själv praktiserar i ditt ledarskap?
Jag är målstyrd och noga med att jobba igenom mål och strategi med organisationen. Jag har aldrig varit rädd för att anställa duktiga medarbetare som kunnat mer än jag inom sina områden. Jag är tydlig med att delegera ansvar till mina medarbetare och har lagt vikt att skapa förutsättningar för att kunna implementera strategier.
Jag har också varit noga med att innan jag går in i en chefsroll lägga mycket tid med min blivande chef för att förstå att det finns rätt förutsättningar för att nå målen.
 

Det talas ofta om det svenska ledarskapet som något positivt. Vad skulle vi behöva bli bättre på?
Jag har ingen bra definition på vad som är det svenska ledarskapet förutom vissa ledord såsom konsensus och icke hierarkiskt. Min erfarenhet är att olika personligheter har större inflytande på ledarskapet än olika nationaliteter.
 

Hur ser dina planer ut framöver och vad är det viktigaste för dig de kommande åren?
Jag ser fram emot att ta mig an ett ordförandeuppdrag och är annars väldigt glad över de bolag jag arbetar med för närvarande.
 

Om du fick byta spår, vad skulle du då ha satsat på?
Jag har aldrig velat byta spår. Jag har vetat vad jag ville sedan jag var 12 år. Som mamma undrar jag dock alltid om jag borde tillbringat mer tid med barnen.

 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Varmt välkommen den 8 mars till vårt inspirerande frukostseminarium med Maria Christofi Johansson, kundservicechef på Avanza, som vunnit pris för ”nöjdast sparare” fler år i rad. Hon berättar hur kundservice kan skapa långsiktig kund- och medarbetarlojalitet och användas på andra delar i en verksamhet. Mer information och anmälan här.
 • Den 28 april kommer vi att ha ett frukostseminarium kring online marknadsföring och hur ni kan använda det för att öka era affärer. Mer information kommer inom kort, håll utkik på mailen.
 • Almedalen kanske känns långt borta men vi planerar att ha seminarium, paneldebatt och mingel måndagen den 4 juli. Vi återkommer löpande när tiden är mogen.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Läs intervju med vår VD Marika Skärvik i tidningen Arbetsliv här.
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I mars månads nyhetsbrev intervjuar vi Håkan Wirtén, Generalsekreterare och VD på WWF och Lina Jorheden, landschef för Östafrika på AtlasCopco och korad till Framtidens Kvinnliga ledare.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se