Copy
Nyhetsbrev PerformancePotential
Läs om Catarina Göthberg, chef på Upplands Motor, som fått utmärkelsen "Sveriges bästa chef" av Unionens chefstidning Position. Läs även om Henrik Fexeus, känd författare, programledare och underhållare.

DECEMBER 2018


En ledare måste ha makt, men sann makt är inget vi kan ta, vilket många tror

Henrik Fexeus är författare, programledare och underhållare samt lär ut god maktanvändning i boken Maktspelet.   


Hur kom det sig att du valde den väg du nu är inne på?
Jag har alltid varit intresserad av mänskligt beteende och varför vi gör som vi gör. Våra hjärnor är programmerade till att samverka med andra hjärnor, det är svårt att göra någonting meningsfullt utan andra. Men oavsett om det är en affärsuppgörelse eller en dejt, hänger det på att vi lyckas förstå varandra. Och då är det problematiskt att just det kan vara så väldigt knepigt. Jag ville veta varför, och om det gick att förändra.
 
Hur går dina tankar kring ordet ledarskap?
Jag tycker att vi ger för lite uppmärksamhet åt det informella ledarskapet. Många gånger är det lika effektivt (eller mer) som det formella. Och det kan vara precis lika strukturerat. Nu när alla pratar om coachande ledarskap, så pratar vi egentligen om det som de informella ledarna alltid ägnat sig åt. En ledare måste ha makt, men sann makt är inget vi kan ta, vilket många tror. Riktig makt är istället något vi får. Och för att få någon att vilja ge dig makt måste du få den personens förtroende och förståelse. Informella ledare gör detta utan att det ens märks.
 
Tror du att det måste finnas någon som leder och om inte vad händer då?
Det finns alltid någon som leder, vare sig vi ser det eller inte. Det kan vara en ledare som vi utsett, eller någon som själv tagit rollen, eller någon som leder utan att ens själv veta om det. Men en organisation utan ledare är definitionsmässigt omöjlig. Det räcker med att någon frågar: ”Ska vi ta kaffe?” för att det ska finnas en ledare - om än kanske en svag sådan.
 
Chefen får ofta klä skott för olika saker. Har vi möjligen en frustration hos gemene person kring att bli ledda?
Nej, jag skulle snarare säga att vi faktiskt vill bli ledda. Inom psykologin vet man att vi människor helst vill slippa ta egna beslut och eget ansvar. Vi lägger det gärna på någon annan. Men vi tycker också det är praktiskt att ha någon att skylla på när något går fel. I de sammanhangen blir ledaren, d.v.s. den utsedda auktoriteten inom området, det naturliga offret.
 
Hur ser ditt eget ledarskap ut?
Bra fråga. Jag jobbar ofta i väldigt olika samarbetskonstellationer. Där brukar jag försöka prioritera just det gemensamma arbetet, istället för att vara den som alltid ska dra framåt. Även om det är i slutänden är mitt projekt så vill jag få alla inblandade att känna sig som ledare inom sitt eget område i projektet. Min erfarenhet är att om jag ger förtroende så får jag dubbelt tillbaka - och är jag beredd att lyssna, blir de andra ännu mer beredda.
 
Har du träffat någon bra och god ledare och vad har han eller hon haft för egenskaper?
Jag har träffat flera stycken, oftast kvinnor. Den modell som jag själv använder när jag arbetar har jag stulit rakt av från en kvinnlig chef jag jobbade med för 15 år sedan. Hon imponerade oerhört på mig med sin förmåga att skapa respektfulla och personliga relationer till sina medarbetare, vilket innebar att när hon då och då var tvungen att sätta ner foten och agera Chef med stort C så hade hon fullt mandat i gruppen att göra det. Jag får ofta höra att en chef som är ”kompis” inte kan bli respekterad, men hon bevisade att det är tvärtom.
 
Vilka är dina starkaste värderingar och hur har de guidat dig genom livet?
Att bara jobba med människor jag också vill ta en kaffe med. Vi kan aldrig veta hur resultatet av det vi gör kommer att bli, den enda kontroll vi har är över resan dit. Livet är för kort för att vi ska omge oss med jobbiga människor bara för att det kanske blir mycket pengar (eller vad det nu är) i slutändan. Men om processen är rolig kommer vi alltid att ha vunnit, oavsett vilket resultat vi får. Jag använder denna tumregel i alla samarbeten och projekt jag ger mig in i.
 
Vilken är din största talang och hur underhåller du den?
Min största talang är att jag har en total övertro på min egen förmåga, i kombination med en hyfsat bra kvalitetskontroll. Jag underhåller det genom att fortsätta tro att allt är möjligt.
 
Dina 5 bästa råd för att leda sig själv?
 1. Förutsätt att allt är möjligt - det är alltid en bra utgångspunkt.
 2. Ha en hög lägstanivå - varför nöja dig med något halvdant?
 3. Odla en god reality-check - för att motverka att du går på myten om dig själv.
 4. Gör bara sådant som är roligt - så du orkar lägga ned tillräckligt mycket arbete.
 5. Omge dig med vänner som inspirerar dig - och som kan ge dig perspektiv.
 
Hur påverkar du din omgivning att utvecklas och vad gör du själv för egen del i frågan?
Jag försöker uppmuntra de omkring mig att hela tiden ta nästa steg i vad det nu är de gör, och inte stanna där det är bekvämt. Många gånger drömmer vi om saker som vi tror är ouppnåeliga, men som egentligen är högst möjliga att förverkliga bara vi har modet att våga. Ibland kan det räcka med att någon tror på oss för att vi ska ta nästa steg.
 
Om du fick börja om, vad skulle du haft för inriktning då?
Samma som nu men jag skulle ha börjat mycket tidigare.
  
Vad vill du lämna efter dig till omvärlden?
Jag kommer ju att lämna efter mig mina tre barn, och jag har svårt att tänka mig något annat jag har åstadkommit som kommer att göra mer avtryck.


 

Det engagemang vi lägger in är också det vi kommer att få tillbaka

Catarina Göthberg är Chef Företagsförsäljning och Kundservice på Upplands Motor och har fått utmärkelsen "Sveriges bästa chef" av Unionens chefstidning Position.Berättat lite kort om din bakgrund och vad som fick dig att ta den tjänst du har idag?
Jag hade arbetat många år på DHL International, där jag haft möjligheten att bygga en bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom försäljning, ekonomi, marknad och i sista rollen som ansvarig för DHL Freight:s verksamhetsutveckling och projektorganisation.
 
Efter många roliga år var det dags att gå vidare och jag sökte mig aktivt till Upplands Motor som är ett otroligt spännande företag i tillväxt. De har mycket bra värdegrund som ligger i linje med min egen, där allt genomsyras av kundnöjdhet. För att lyckas med det måste vi ha motiverade medarbetare, vilket är i fokus. Upplands Motor är dessutom banbrytande inom bilbranschen med många idéer och nya spännande kundkoncept, vilket tilltalar mig. Jag hade varit kund här några år och tyckte mycket om det jag såg.  
 
Du har fått en utmärkelse i ledarskap. Berättat lite om den?

Det är ett pris som Unionens chefstidning Position delar ut årligen där Unionens 500 000 medlemmar nominerar sin bästa chef. En jury beslutar sedan vem som ska få priset ”Sveriges bästa chef”. Att få den utmärkelsen var förstås var otroligt roligt och hedrande, framför allt för att det var mitt team som nominerade mig.  Jag visste inte om att det pågick och blev lite överrumplad när Position ringde och berättade att jag skulle få ta emot utmärkelsen. Men förstås otroligt roligt och ärofyllt!
 
Vad betyder ledarskap för dig?

Personligen älskar jag ledarskapet. Men man måste förstå att det är också mycket ansvar att vara chef och ledare, man kan påverka många människor dagligen. För mig handlar ledarskap om att skapa ett motiverat, engagerat team där man tillsammans når målen. Det startar alltid med mig som ledare, tycker jag det är kul och är engagerad kommer mina medarbetare med större sannolikhet också trivas.  Det engagemang vi lägger in är också det vi kommer få tillbaka.
 
Det talas en del om chefslösa organisationer. Har du någon idé kring för- och nackdelar?

Det har ju varit en del diskussioner om det sista tiden och jag är nog av uppfattningen att organisationen ändå behöver en ansvarig person som fattar de slutliga besluten, även om man har arbetsgrupper. Däremot tror jag på en öppen platt organisation där man involverar och lyssnar på sina medarbetare och låter dem kommer med idéer och vara delaktiga i besluten. Jag tror det kan skapa konflikter, otrygghet och onödigt internfokus om man inte har någon utsedd ledare som sätter upp målen och tar besluten. Man måste dock anpassa sitt ledarskap efter personligheter och roller. Vissa vill driva sin egen agenda och då måste de få göra det, bara de når målen. Vissa vill ha ett nära ledarskap och då måste man anpassa sig som chef till det. Vi har en tydlig förändring i ledarskapet där chefen är mer coachande, stödjande och inte så auktoritär som tidigare och det tycker jag är bra. Vi måste anpassa oss efter de vi ska leda och vad som motiverar olika generationer. Men om man inte har en företagsutsedd ledare tror jag ändå att någon tar ledarrollen och det betyder inte alltid att det blir den bästa ledaren för medarbetarna eller företaget.
 
Vilka är dina viktigaste grunder för ditt eget ledarskap?

Jag försöker vara en engagerad, prestigelös ledare där jag lyssnar på mina medarbetare och uppmuntrar dem att vara delaktiga i besluten. Dock är det viktigt att jag som chef är alltid den som är ansvarig och står upp för de beslut som fattats och för mina medarbetare.
 
Hur letar du själv chefsämnen till din organisation?

Det viktigaste för mig hos en blivande chef är personlighet, vilja och engagemang. Kunskap kan du lära dig men det är mycket svårare att ändra en personlighet. Jag tittar mycket på drivet och förmågan att få andra att följa dig hos en blivande chef. En annan viktig egenskap är prestigelöshet, det finns inget positivt i prestige, det skapar bara onödiga konflikter och motverkar samarbete.  
 
Vad är det viktigaste hos en ledare och chef?

För att blir en bra chef tror jag man måste vilja vara chef och tycka det är roligt att se andra människor växa. Ibland blir man chef av fel anledningar, t.ex. att man vill växa i karriären och egentligen inte tycker det är så roligt att leda andra. Du behöver vara intresserad och engagerad i dina medarbetare. Du måste vinna deras förtroende för att få dem att vilja följa dig, det är då du lyckas och kommer att göra det lilla extra för dig och företaget. Du måste också ha stor del mod, kunna fatta beslut och sätta tydliga mål. En annan viktigt sak är en stor dos positiv attityd, så du skapar ett positivt klimat med många härliga skratt tillsammans.  Då mår både du och medarbetarna bra.
 
Vilken har varit din största utmaning i ledande roller?

Det är nog i någon av de situationer där man behöver göra nedskärningar och göra sig av med medarbetare. Det påverkar alla, både dem som lämnar och dem som blir kvar i alla fall i övergången. Det kan vara tufft, men det är en del av ledarskapet. 
 
Hur förnyar och utvecklar du ditt eget ledarskap?

Jag tycker jag utvecklas varje dag genom erfarenhet av olika situationer och olika typer av medarbetare. Ett konkret exempel är när nya generationer medarbetare kommer med helt andra förväntningar på sitt yrkesliv och på sin chef. Då gäller det att reflektera över hur jag kan möta dem och motivera dem inom de ramar som företaget har, och samtidigt låta mig själv påverkas av det de har med sig. Att regelbundet sätta av tid för den reflektionen, själv och i grupp, tycker jag bidrar till min utveckling.
 
Vilken situation eller historia har berört dig mest i din karriär?

Det är när jag fick utmärkelsen ”Sveriges bästa chef” och att det var mina medarbetare som nominerat mig och kämpat för att jag skulle få den utmärkelsen. Det var stort och berörde mig mycket.
 
Vilka 5 råd skulle du ge till de som ännu inte har valt en chefsbana?
 1. Fundera först på om du vill vara chef och om det passar dig.
 2. Om du bestämmer att du vill det, fokusera och ge inte upp om du inte får det första jobbet du söker. Var målmedveten, prata med högre chefer och låt dem veta dina ambitioner.
 3. Tro på dig själv, då kommer andra att göra det också.
 4. Visa framfötterna under tiden, ta gärna extra uppgifter och håll dig framme så andra får upp ögonen för dig.
 5. När du blir chef, fundera och skriv ner hur du vill vara som chef och försök leva efter det. Förmedla även till dina medarbetare vad de kan förvänta sig utav dig och vad du förväntar dig av dem.
   
 Har du några förebilder och i så fall varför?
Har ingen specifik förebild, men jag har haft förmånen att ha många bra chefer som jag sett upp till och lärt mig mycket av.
 
Har du aktivt sökt dig till ledande roller eller blev det bara så?

Jag har nog alltid varit en ledarfigur som har mycket åsikter och tycker om att driva saker, så det har fallit sig ganska naturligt att söka sig till ledande roller.
 
Vilka värderingar gör du aldrig avkall på?

Jag är fast förankrad i min värdegrund, och en sak som är viktig för mig är att alltid försöka möta alla med respekt. Det är kanske det som jag anser är viktigast, gör man det kommer man oftast långt.
 
Vilket är din drömroll?

Oj, det var svårt. Jag älskar ledarskapet och att kunna göra skillnad till det bättre, och trivs i mina roller annars skulle jag inte ta dem eller stanna kvar. Jag älskar dock mode och träning så kanske det skulle kunna vara en dröm i framtiden att jobba i en ledande befattning inom det någon av de branscherna.
 
Om du tvingats välja en annan bana, vilken hade det då varit?

Läkare kanske, där kan du också göra skillnad om du väljer rätt område.

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Missa inte vårt spännande frukostseminarium den 27 augusti kring Business Behaviour. Hur påverkas möjligheterna att göra affärer kort- eller långsiktigt och vilka konsekvenser får egentligen ett bemötande och uppträdande för framtida möjligheter. Anmäl dig till events@performancepotential.se.
 • Den 27 och 28 augusti kommer vi att finnas på plats på CareerDays och inspirera kring karriärplanering. Läs mer på www.careerdays.nu
 • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook.


Nyheter

 • Inom kort lanseras vår nya front för hemsidan. Du kommer att kunna läsa mer ingående om våra tjänster och hur vi skapar affärsnytta och lyssna till kunders berättelser om hur de använder VerksamhetensDNA™.
LÄSTIPS

Kontakta oss

phone.png08 - 411 26 00 mail.pnginfo@performancepotential.se fb.pngBesök vår Facebook-sida twitter.pngFölj oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation nyttjar sin potential till fullo.

I januari månads nyhetsbrev intervjuar vi Therese Jönmark, VD på E.ON Kundsupport och Manne Didehvar, Generalsekreterare för HR Föreningen.

Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås? Ta kontakt med oss om den moderna formen av Potential Management och hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™. Maila gärna till: therese.almlow@performancepotential.se