Copy
Läs om Boontariga Pipatanangura, en ung supertalang och VD på Workmint. Grundarna av Talangfabriken delar med sig av sina erfarenheter. 

Juni

BOONTARIGA PIPATANANGURA

Säkerställ att "talangen" och verksamheten delar samma värderingar och mål

Boontariga är VD för Workmint som är en jobbsajt för personer som söker sitt drömjobb. Här registrerar man sig en gång, på ett ställe och kan komma i kontakt med hundratals rekryterare och headhunters på en och samma gång.

Företag som är i behov av att anställa och behöver rekrytera anlitar Workmint för att hitta leverantörer och kandidater för sina tjänster. Workmint startades 2008 av Boontariga Pipatanangura och Daniel Kaplan och har sedan start belönats med många priser och bland annat blivit utsedd till en av årets hetaste webbentreprenörer 2009, årets uppstickare 2009, Veckans Affärers supertalanger 2012 och varit ambassadör för IFS. Ser du dig själv som en entreprenör med talang?
Både ja och nej. Jag tror att man kan ha en begåvning för vissa saker och helt enkelt klassas som "talang" men jag har själv inte lagt så mycket egna värderingar i ordet talang. Jag tror snarare på nyfikenhet, vilja och mycket hårt arbete. Självklart kan talang hjälpa men jag kan tycka att det används lite för ofta och i fel sammanhang. Jag är helt övertygad att alla "talanger" som har lyckats och uppnått sina mål fått arbeta väldigt hårt för att åstadkomma det de skapat.

Vilka egenskaper behöver en entreprenör enligt dig? 
Vilja, driv, mod, tålamod, nyfikenhet och ödmjukhet.  

Har entreprenörer en annan värderingsgrund än icke-entreprenörer anser du?
Det tror jag egentligen inte. Däremot kan man se saker på olika sätt på grund av att man har varit med och "harvat" från början och därför har erfarenhet av motgångar och påfrestningar. I själva anställningsögonblicket kan det vara en viss skillnad. Men personen och dennes värderingar är viktigare än talang. Jag själv ställer högre krav på att personen ifråga är självgående och har ett eget driv och försöker själva. Att misslyckas, lyckas och försöka på nytt igen.

Vilka tre tips skulle du ge arbetsgivare på hur de behåller sina talanger inom företaget?
1.  Säkerställa att "talangen" och verksamheten delar samma värderingar och mål. Det är svårt att behålla en talang om personen inte delar bolagets värderingar. Det är viktigt att bolaget kan ge plats och tid för den utveckling som talanger behöver samtidigt som talangen måste kunna tillföra det bolaget kräver. Man kan till vis del likställa det med en relation, ett givande och tagande och säkerställa att man tillsammans vill satsa på att få det att bli så bra som möjligt. 

2. Säkerställ vilka värderingar bolaget har och lev och lär efter det. Många företag har fina värderingar som kommuniceras men som inte alls efterlevs, vilket gör att det inte spelar någon roll hur bra rekryteringar som görs om man ändå inte lever upp till och fullföljer värderingarna. Det är viktigt med rätt förväntansbild från bägge parter. 

3.  Lyssna och försök forma arbetsplatsen/bolaget efter den utveckling medarbetare behöver. Häng med i utvecklingen men framförallt allt - håll löftena du ger. Kan inte bolaget utvecklas med individen och vice versa är bolaget och individen kanske inte rätt för varandra. 

Vilken är din största drivkraft?
Jag skulle nog säga att ständigt utvecklas. 

Vilken personlig egenskap behöver du förbättra? 
Att vara "good enough" och ta det lite lugnt, att stanna upp, njuta och ta till mig bra saker som har hänt eller som jag gjort.

När känner du att du får använda hela din potential?
I särskilda kunduppdrag får jag känna att jag fått ge, hjälpa och tillföra värde. Då känner jag mig nöjd och glad att ha fått använda hela min potential.
 
Vad är det viktigaste på en arbetsplats enligt dig? 
Tydliga mål, glädje, gemensamma värderingar och hårt arbete i trivsam miljö där alla känner stor lojalitet och ansvarskänsla. Viktigt att alla känner stolthet för sin arbetsgivare, arbetsplats och att det speglar en själv. 

Det har varit en hel del debatt om svårigheter att rekrytera och matcha, vilka är dina tips?
  • Återigen; sätt värderingar som man också lever upp till, säkerställ att man har en gemensam värderingsgrund och var lyhörd för att forma arbetsplatsen efter de som arbetar.
  • Var överens internt innan ni söker folk externt och ha en god kommunikation om det.
  • Ha en tydlig roll för ”er kommande anställda”. Det underlättar för er och den nyanställda om ni är överens om vad som ska levereras redan innan han eller hon börjar.
Vad anser du är skillnaden mellan en ung chef som du och en äldre chef? 
En skillnad är förhållningssättet. En ung chef tror jag rent generellt är mer nyfiken och adaptiv till nya metoder, nya trender och all ny information vilket gör att man är mer flexibel och öppen. Kanske lite mer modig och inte lika rädd för förändring. En annan skillnad är att yngre chefer ser och sätter sitt eget värde högre. Mina personliga erfarenheter är att äldre chefer är mer lojala medan yngre lite mer spretiga och sätter sig själva i mer fokus. Förväntansbilden på en yngre chef är enligt mig högre än på en äldre mer erfaren chef. På något vis förväntar man sig mer av den yngre som fått chefsjobbet medan en äldre chef har en indirekt respekt från första början men det brukar dock kunna ge sig med tiden. 


Hur ser du att PerformancePotentials ArbetsrelateratDNA kan komplettera och stärka människor i deras karriär?
Normalt ligger fokus på vilka kvalifikationer som arbetsgivarna sätter upp för ett visst jobb - men det är minst lika viktigt som potentiell kandidat att känna till sina egna värderingar, vilken arbetsmiljö och arbetsmetodik som man behöver för att uppnå sin fulla potential och där tror jag verktyget kan tillföra mycket nytta. Tidigare har det inte riktigt kunnat gå att säkerställa dessa bitar men med hjälp av verktyget ger det både sökande och arbetsgivare lättare att förstå varandra och på så vis göra rekryteringen ännu mer kvalitetssäker. Verktyget ger en självinsikt till individen om vilka frågor som är viktiga att ställa, dels till sig själv, sin nuvarande och även kommande arbetsgivare.Att värna om att skapa möjligheter för alla att använda sin fulla potential, borde vara den viktagaste prioriteringen för alla 

Talangfabriken bildades av Wiminvest AB, Aturn AB och Knusper Education AB. Tillsammans har de under de senaste åren arbetat med talangutveckling och entreprenörsprogram för kvinnor, skräddarsydda talangprogram oberoende av kön på företag samt chef- och ledningsgruppsutveckling globalt.

Tillsammans fortsätter de att bryta nya vägar och omdefiniera talangbegreppet. De vill säkerställa att näringslivet får ut maximalt av varje individs unika potential.

Filosofin bygger på att definitionen av en talang inte är kopplat till att en person har gått på en viss skola och har ett bra CV. En talang är en person som har de kvaliteter, egenskaper och den personlighet som behövs för att företaget ska våga förändras för att nå sina övergripande affärsmål. Den personen kan vara en projektledare, en affärsområdeschef eller en specialist. Genom att utveckla dessa talanger så att de i sin tur kan utveckla sina företag, skapas det fler konkurrenskraftiga företag.
 

Varför började ni arbeta tillsammans och varför Talangfabriken?
Vi ville kombinera affärsutveckling med individuell utveckling och såg att de program vi tidigare bedrivit på varsitt håll skulle bli mycket bättre om vi kombinerade dem.
 
Var de gemensamma värderingarna en viktig parameter för att arbeta ihop?
Ja, vi båda brinner för att få människor att ta eget ansvar för sin utveckling och ges en konkret möjlighet att utveckla sin fulla potential. Vidare har vi en stark gemensam värdegrund i vad det faktiskt innebär att driva företag. För oss innebär det att vi har alla möjligheter men också skyldigheter att hela tiden se till att vi håller rätt fokus och lägger energin där det behövs.
 
Behöver entreprenörer en viss sorts talang?
Vet inte om det kan kallas talang men man måste ha ett ordentligt driv och vilja att skapa något. Sen hjälper det om man är envis och har skinn på näsan så att det personliga förhållningssättet till entreprenörskapet blir professionellt och inte emotionellt.
 
Vad har hänt i kunskapssamhället som skiljer det markant från tidigare sätt att arbeta?
Det är en mer komplex försäljning och det gäller att hela tiden ha ett erbjudande som är kreativt och progressivt för att möta de nya utmaningarna marknaden står inför.
 
Hur ska man få människor att våga ta större risker för att skapa nya verksamheter?
Att våga ta risker handlar om att du faktiskt tror att du kommer att klara av att hantera de konsekvenser risktagandet för med sig. Människor måste våga försöka och kliva utanför sin bekvämlighetszon. Med fler människor som vågar det kommer fler inse att det inte är så farligt och att det vi inledningsvis kan tänka är ett misslyckande, bara är ytterligare en erfarenhet som får oss att växa.
 
Vilka värderingsgrunder tror ni är utmärkande för entreprenörer?
Viljan att påverka, förändra och göra verklighet av sina idéer.
 
Vad anser ni om kompetensmatchning idag? Finns det bra verktyg?
Vår erfarenhet är att det finns ett glapp. Många människor som vi arbetar med har en enorm potential som varken de själva eller företagen har verktyg för att identifiera. Företagen är dessutom fortfarande traditionella i sitt sätt att tänka kring kompetens.
 
Vad är era erfarenheter av att människor får finnas i en miljö där deras potential kommer till sin rätt?
Om en människas potential kan användas på bästa sätt gör det att personen upplever sin situation tillfredsställande och kommer göra ett mycket bättre jobb. Men att utveckla den fulla potentialen är inte alltid lätt och vi möter många arbetsgivare som inte vet hur de ska göra.
 
Vilken skillnad kan det göra?
Allt! Att värna om att skapa möjligheter för alla att utnyttja sin fulla potential borde vara den viktigaste prioriteringen för alla, såväl arbetsgivare som entreprenörer.
 
Vi har ett sätt att värdera och se på kompetenser som inte riktigt speglar den tid vi befinner oss i nu. Hur ska man råda bot på det?
Använd de som redan jobbar i företaget. Vad anser de är det viktigaste med jobbet? Vad anser de behövs för att hitta rätt kompetens. Lita på dina medarbetare.
 
Vilka tre tips skulle du ge arbetsgivare om hur de kan väcka potentialen inom företaget? 
Utmana er själva! Utgå från de utmaningar ni står inför och fundera över vilka kompetenser som behövs. Gå ut på intranätet och uppmuntra de anställda att berätta om talanger och kompetenser de har för att få igång ett dynamiskt klimat.
 
Varför använder vi ordet talang bara på en viss åldersgrupp? Hur ser ni på det?
Vi ser att talanger finns i alla åldrar. Vi ser dessutom att den övre åldern har stigit. När man tidigare talade om talanger var detta personer under 30. Idag är man talang tills man är 40 och även över det. Detta beror på att vi äntligen accepterat att karriärvägar ser olika ut och att det även efter 40 är relevant att tala om talanger.
 
Vad skulle ni gjort om ni inte drev Talangfabriken?
Om vi inte drivit Talangfabriken skulle vi förmodligen ägnat oss åt något där adrenalinet ständigt är närvarande. Den energi som vi lägger på bolaget hade vi lagt på att söka andra kickar.
 
Vad har ni lärt er av tidigare erfarenheter och som har varit viktigt i det ni gör nu?
Att aldrig döma personer! Det finns något i oss alla och samhället måste bli bättre på att redan från skolan se varje människas unika potential.Jenny Collén Gustafsson
 

EVENT

  • PerformancePotential finns på plats i Almedalen för att följa debatten och bidra med frågeställningar kring utmaningar i att hitta, behålla och utveckla kompetens och med särskilt fokus på matchningsfrågan. Läs mer om Almedalen här.

LÄSTIPS

  • Lyssna på Annie Lööf, Näringslivsminister som berättar om hur svenska företag kan locka talanger. Se videon här

  • Marika Skärvik bloggar om ledarskap. Läs mer här.

Om performancepotential

Vi levererar arbetsrelaterad matchmaking för den professionella världen. Vi får fram det som egentligen är avgörande för om en organisation och person kommer att bli framgångsrika tillsammans och skapar också förutsättningar för att individens hela potential synliggörs och används. Vår metodik kallar vi för matchning mellan en verksamhets DNA och en individs arbetsrelaterade DNA.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Stort grattis till Anna Byström som vann ett ArbetsrelateratDNA med motiveringen: ”PerformancePotential är intressant för mig för att ert tänk kan komplettera min verktygslåda. Jag tror att ert verktyg med ArbetsrelateradeDNA kan vara ett stöd för mig att få insikter om min framtida potential samt att jag och arbetsgivare får ett bra verktyg till en lyckosam match för rekrytering."