Copy
Läs om Per Berggren, VD Hemsö Fastigheter och Amanda Lundeteg, VD AllBright.

DECEMBER 2015

Utgå inte ifrån att alla är som du är, utan var nyfiken och ta reda på vad människor vill 

  


Amanda Lundeteg är VD på AllBright och styrelseordförande i internationella kvinnoförbundet för fred och frihet - IKFF.   
 

Berätta lite kort om din bakgrund och hur det kom sig att du nu är på AllBright?

2009 började jag läsa på ekonomprogrammet i Uppsala. Vi var cirka 500 som började samtidigt, lika många kvinnor som män. Skillnaden var att männen hördes lite mer och räckte upp handen oftare. Mestadels var litteraturen skriven av män och de flesta föreläsarna var män. När vi diskuterade fiktiva case på lektionerna tenderade vd:n alltid att bli en "han". Då förstod jag att jag som kvinna inte skulle ha samma chans att nå mina mål som mina medstudenter som var män. Det ledde till att jag började engagera mig ideellt som praktikant på stiftelsen AllBright. 


Hur är du själv som ledare och vad är din vision?

Min vision är att alla människor ska ha möjlighet att uppnå sin fulla potential. Som ledare försöker jag uppmuntra till engagemang och att agera luststyrt. Eftersom jag är en relativt ung och oerfaren ledare tar jag mycket hjälp av mina medarbetare och försöker vara öppen med att jag inte alltid har svar på allting. 
 

Hur tror du att andra uppfattar dig?

Som motsägelsefull. Det kanske låter illa men växlar kraftigt mellan att vara superproduktiv och utåtriktad till att vara långsam och introvert.  

 

Vilka är dina starkaste värderingsgrunder och hur vägleder det dig i vardagen? 

"Behandla inte andra som du själv vill bli behandlad". Utgå inte ifrån att alla är som du är utan var nyfiken och ta reda på vad människor vill. Tänk normkreativt! 

 

Vad är Allbrights viktigaste uppdrag när det gäller ledarskap?

Att bidra till ett samhälle där fler människor kan ta plats som ledare. Synen på vem som anses vara bärare av kompetens och vem som kan bli ledare är oerhört snäv i dagsläget. Män med likriktad bakgrund, erfarenhet och kompetens premieras. AllBright vill se ett meritokratiskt näringsliv där meriter avgör vem som blir befordrad, inte faktorer som vem det är enklast att spegla sig i. 

 

Många talar om att kvinnor i ledande positioner i bolag genererar ett bättre resultat. Vad har du för idéer och tankar kring detta?

Studier indikerar att blandade bolag är bättre bolag. Bolag som har kvinnor i styrelserna har högre rörelsemarginal. Högre avkastning på eget kapital. Högre avkastning på investerat kapital. Och bolagen löper 20 procent mindre risk att gå i konkurs. Så företagsledare som säger nej till kvinnor, säger också nej till potentiella tillväxtmöjligheter. Det tycker jag är korkat om du ska driva affärer.   
 

Om du skulle ge 3 råd till både kvinnor och män för att bättre ta tillvara talanger, vad skulle det vara?

1. Räkna och sätt tydliga mål. Bestäm er att till år 2020 då ska vi ha en jämn könsfördelning på alla nivåer i organisationen. 
2. Professionalisera rekryteringarna. Ta hjälp av kunniga rekryterare som kan göra ordentliga analyser och ta fram relevanta kravprofiler för uppdrag. 
3. Sätt fingret på arbetsplatskulturen. Vilken beteenden och vilket språkbruk inkluderar och vad exkluderar? Känner sig alla välkomna i organisationen?  

 

Vilka är dina bästa lärdomar kring ditt eget ledarskap och vad har varit drivkraften för det?

1. Tänk ”good enough”. Det är okej att fuska lite och inte alltid överprestera.
2. Lär känna dig själv och lyssna på kroppen, planera utifrån energi och inte utifrån tid.
3. Lyft alltid andra som gör bra saker.
 
Dessa tips har jag fått från andra ledare med mer erfarenhet av att leda än vad jag har. Tips som har varit till nytta för dem och som har varit absolut nödvändiga för mig. 


Hur ska vi hantera rädda ledare och skapa fler modiga?

Genom att föregå med gott exempel. Människor tenderar att göra som ledaren gör, inte som ledaren säger. För mig handlar det mycket om att våga tacka ja till läskiga uppdrag och visa att det är okej att misslyckas. 


Vad skulle du vilja skicka med yngre personer för att de ska våga ta steget och bli ledare?

"Ingen kan göra allt men alla kan göra något" Det må låta klyschigt men det är sant. Ta chansen att vara med och påverka och förändra medan du kan.  

 

Är ledarskapet annorlunda i t.ex. en stiftelse än andra former av verksamheter?

Jag har inte varit VD i någon annan verksamhet men däremot har jag varit trafikledare i taxibranschen och biträdande butikschef i detaljhandeln. Sakkunskapen skiljer sig men själva ledarskapet är mångt och mycket detsamma. Det handlar om att få människor att trivas och känna sig engagerade. Att vara ledare i ideell sektor är dock speciellt på så vis att människor ofta arbetar med att förbättra världen - ett arbete som du aldrig blir färdig med och det är lätt att ta på sig för mycket. Det blir extra viktigt att ge sig själv tid för reflektion och återhämtning. 


Vilken är den största utmaningen generellt kring ledarskap, i först hand i Sverige?
Att bryta den snäva och traditionella kravprofilen. 95 procent av börsens styrelseordförande är män och 94 procent av börsens vd:ar är män. Trots att kvinnor utgör halva delen av befolkningen. Om vi antar att kompetens är någorlunda jämnt fördelat bland könen finns det liksom ingen anledning till att det ska se ut så. Sverige behöver fler kreativa ledare med en variation vad gäller bakgrund, erfarenhet och kompetens. 


Vilka risker ser du för kvinnor som väljer ledarskapet och hur tycker du att man kan stötta detta?
Eftersom det är mer ovanligt med kvinnor än män på ledande positioner, tenderar kvinnor att bli mer synliga vilket kan resultera i hårdare granskning och bedömning. Och en person som avviker från normen riskerar att bli representant för en hel grupp istället för att bli behandlad som en individ. En kvinnas agerande och fall kan bli symbol för flera kvinnor. För att motverka detta krävs uppbackning och systerskap. 


Vilken situation eller händelse har utvecklat dig mest som person och ledare?
En situation som har haft stor betydelse för mig var när jag precis hade börjat på ett nytt jobb och min pappa var med om en olycka där han var nära att mista livet. Jag hamnade i ett vakuum i flera månader och kunde inte prestera på den nivån som jag ville. Jag lärde mig att allt inte går att genomföra samtidigt och att det är okej att ta paus och sedan komma tillbaka.  
 

Vad önskar du uppnå inom de närmsta åren som du ännu ej lyckats med?
Kombinera ledarskap med familjebildning. Det är ofta i familjebildande åldrar som männen springer ifrån. Det vore fantastiskt att kunna visa att det går att både vara ledare och bilda familj.   
 

Hur hämtar du energi och hur vill du stötta andra i detsamma?

Rensar kalendern och isolerar mig fullständigt med böcker och serier. Behövs det extra mycket vila åker vi hem till min sambos stuga i Jämtland där vi stänger in oss framför en brasa. Andra tips är att träna regelbundet och inte planera in för mycket utan hellre göra saker spontant.  
 

Vad hoppas du på för de närmsta åren? 
Att få fortsätta att bygga en framgångsrik internationell rekryteringsbyrå och ett starkt varumärke med människan i fokus. 

 
Min vision är prestigelöst och tydligt ledarskap


 
Per Berggren är VD för Hemsö Fastigheter. Han ett förflutet på Jernhusen, Drott, Fabege och Skanska Fastigheter.
 

Berätta lite kort om din bakgrund och hur vägen till ditt nuvarande jobb på Hemsö kom till

Jag var VD för Jernhusen och blev tillfrågad om VD-jobbet på Hemsö. VD-uppdraget var att skapa ett eget stand-alone bolag där jag rekryterade en ledningsgrupp. Detta innebar även att starta upp delningen av bolaget som då var en del av Kungsleden.

Vad är mest utvecklande och intressant med det ledarjobb du har idag?

 Bra organisation och intressant jobb eftersom vi finns på tre marknader. Sverige, Tyskland och Finland.

Hur ser du att tidigare erfarenheter berikar dig i din nuvarande ledarroll?
Jag har jobbat mycket med organisationsfrågor som VD och jag har fått mycket positiv feedback kring detta vilket ger energi tillbaka.

Vilken är din enskilt mest intressanta lärdom från dina år som ledare?
Att det viktigaste är att ha bra och motiverade medarbetare. 

Hur ser din vision ut för din organisation vad gäller ledarskap och kunskap?
Prestigelöst ledarskap samt tydlighet.

Vilka är din starkaste värderingar och hur speglar det din roll som chef?
Ärlighet och tydlighet som chef. Jag försöker dessutom att vara synlig.

Vilka 3 råd skulle du ge till personer som står i början av sin karriär?
1. Om ditt företag/arbetsgivare går bra ekonomiskt så går det även bra för dig i karriären.
2.Skaffa dig en bra formell utbildning.
3. Lyssna alltid på dina medarbetare och se till att alla även vågar komma med negativ feedback.

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv i samma situation?
Samma råd naturligtvis.

Vad inspirerar dig och ger energi och vad kan också sluka den?
Affärskraft när vi är nära ett avslut i viktig affär.

Vilka är dina 5 viktigaste ledarskaps principer?
Ärlighet, tydlighet, prestigelöshet, korta beslutsvägar, feedback.

Hur tror du att andra skulle beskriva ditt ledarskap?
Prestigelöshet och humor!

Hur vill du att andra ska uppfatta dig?
Lätt att få kontakt med!

Vad är det absolut roligaste med att vara ledare?
Positiv energi från yngre medarbetare.

Var ser du att ledarskapet gör den stora skillnaden? 
Vid omorganisationer och motgångar.

Vad har du kvar att åstadkomma i din karriär som du ännu inte hunnit med?
Jag har uppnått allt som jag haft som mål.

Om du hade valt en annan banan, vad hade det varit?
Sjökapten på en Waxholmsbåt.
 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • Året lider mot sitt slut och vi kommer att ha flera intressanta seminarier 2016. Vi återkommer med mer information i början av nästa år.
  • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

LÄSTIPS
  • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
  • Följ oss också på LinkedIn.
  • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
  • PerformancePotential på Twitter.
  • Vi passar på att önska en tidig GOD JUL till alla våra kunder och samarbetspartens och tack för ett fantastiskt år!

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I januari månads Nyhetsbrev intervjuar vi Christina Forsberg, utnämnd till Årets Chef 2015 och tf. Generaldirektör på CSN och Seher Yilmaz, Styrelseordförande i Rättviseförmedlingen.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se