Copy
Läs om Lena Olving, VD Mycronic AB, tidigare vVD Saab AB vald till Årets Mäktigaste affärskvinna och Daniel Fåhraeus, VD PiteEnergi om hans ledarskapserfarenheter från det militära.

MAJ 2015


Det går inte går att karriärplanera - det går bara att kompetensplanera
 
Lena Olving är VD och koncernchef för Mycronic AB. Hon har också ett förflutet som vVD på SAAB AB och också arbetat 25 år varav 7 i koncernledningen på Volvo Cars Group. Han blev också vald till Näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans Affärer 2010 och Årets Ruter Dam 2013. 
Berätta lite kort om din bakgrund och vilken väg som ledde dig dit du nu är.
Jag var en idrottstjej som egentligen ville bli gymnastikdirektör men som plötsligt valde att bli civilingenjör när min egen gymnastiklärare som tillika var min volleyboll lagkamrat i div 2 sa: "Det är inte alls samma sak att försöka lära ut det man själv älskar!!". Så jag behövde byta spår. Jag tror att det faktum att min pappa är Professor och var Rektor för Chalmers kanske spelade roll på något vis ...
 
Du är i mångt och mycket en förebild för många. Vad är det för egenskaper som gör det tror du?
Det är faktiskt svårt att förstå själv. För jag är ju i mina egna ögon bara jag. Eller som mina barn alltid sagt " Men mamma, du är ju bara mamma". Det (och gravitationen) håller en på jorden. Men om jag skall vara så ärlig jag kan, så tror jag att det är just det - jag är verkligen ärlig. Jag kallar alltid en spade för spade och blir därmed väldigt transparant men också förutsägbar. Många har genom åren kallat det modigt, men det tycker inte jag att det är. Det borde väl vara en självklarhet att man kan säga som det är. Sen är jag bergfast övertygad om att får bara medarbetare rätt information och förstår varför saker behöver göras så gör dom rätt. Så kvalificerad kommunikation är viktigt för mig - d.v.s. att både sända (informera) och vara mottagare (lyssna).
Sen tror jag att det är jätteviktigt att känna sig själv. Man kan inte leda andra om man inte kan leda sig själv. Men utöver att vara en så bra ledare som jag bara kan vara så gäller det ju att leverera resultat också. Och då kommer karriären. För en sak som jag alltid sagt är att det inte går att karriärplanera - det går bara att kompetensplanera.  D.v.s. göra dig så anställningsbar som möjligt genom att inse att man ständigt måste lära sig nya saker - och sen - leverera resultat !!
 
Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap?
En av de viktigaste uppgifterna en ledare har är att se till att det blir beslut. Det är ju bl a därför det finns en hierarki. Då är det viktigt att lyssna in - både på vad som sägs och vad som inte sägs.
Konsensus för mig betyder att mina medarbetare och kolleger har både en rättighet och en skyldighet att lufta sina åsikter och få respekt för det.
Och jag måste också tillåtas att ha en egen uppfattning. Men sen när det gäller att ta beslut så skall det tas för företagets och därmed ägarnas långsiktigt bästa.
Och besluten måste tas. Det är ofta bättre med ett felaktigt beslut som kan ändras än inget beslut alls. Fast det gäller ju inte i precis alla lägen ....
          
Hur ser du på ditt eget ledarskap?
Jag tänker väldigt mycket på ledarskap och reflekterar mycket över det. Jag lägger tid på att observera och reflektera över andra ledares egenskaper - både bra och dåliga sådana. För man kan lära sig av allt man ser och hör.
 
Jag ställer tre frågor till mig själv varje dag som jag går hem från jobbet och det är:
Vad har jag gjort för företaget idag?
I retrospektiv, vad kunde jag gjort bättre?
Har jag sårat någon?
 
Jag vet ju att mitt mustiga språk och rättframma sätt kan få människor att känna sig obekväma och då är det viktigt att följa upp det. Så jag ställer frågan till mig själv så att jag kan tala med den personen nästa dag om det behövs.
Dessutom utser jag en reflektor på alla mina möten. En reflektor som har som uppgift att i slutet av mötet ge feedback till mig och gruppen om hur bra eller dåligt vi hanterat mötet och varandra. Vitsen är att reflektorn måste få stå oemotsagd - vi måste se feedback som en fantastisk möjlighet att lära sig och att använda det till att förändras.
 
Vad förväntar du dig av andras ledarskap?
Samma sak som jag förväntar mig av mig själv.  Ärlig, transparent, kommunikativt med beslutskraft och levererande och som motiverar till stordåd. Dessutom tycker jag att det är viktigt att ha roligt så ledare måste kunna skapa bra stämning också!!
 
Vilka delar skulle du aldrig kompromissa kring när det gäller just ledarskap?
Att behandla människor illa!
 
Av de uppdrag du haft, vilket har du lärt dig mest genom?
Jag har lärt mig jättemycket i alla uppdrag. Eftersom lärandet i sig är en av mina starkaste inre drivkrafter så anstränger jag mig att lära mig nya saker hela tiden. Jag registrerar t o m varje gång jag lär mig något nytt och ofta säger jag det högt " Nu lärde jag mig något nytt". Det är bra för omgivningen att höra.
Samtidigt kan jag inte sticka under stol med att det var särskilt lärorikt, både personligen och professionellt, att som chef/ledare arbeta utomlands i så många år och i en helt annan kultur, nämligen i Asien.
 
Vad har varit allra roligast?
Då man lyckas uppnå sina mål. Tävlingsmänniskan/idrottstjejen i mig vill ju verkligen det.
 
Vilken har varit din största utmaning som ledare?

Mitt första chefsjobb var inte helt enkelt, varken som ny ung chef (27 år) eller uppdraget.
Jag blev nämligen ombedd att bli ekonomichef i mitt första chefsuppdrag - och är man civilingenjör så är ju inte ekonomi och finans det man är mest utbildad i, så att säga. Så det var 18 tuffa men enormt lärorika månader rent kunskapsmässigt. Och att vara så mycket yngre än vad alla mina medarbetare var, som dessutom kunde ämnesområdet, gav ju en extra krydda vad gäller att utöva ledarskap.
 
Hur genomför du förändringar på bästa sätt och vad är din drivkraft då?
Min drivkraft är att jag genuint tror att man alltid kan göra saker bättre i morgon än idag. Det är ju bl a därför som jag ställer de där tre frågorna till mig själv varje dag. Det viktigaste annars vad gäller förändringsarbete är att inte tro att det är ett projekt, att man startar 1 jan och man är klar 31 december, utan man måste ha orken och entusiasmen att varje dag övertyga medarbetarna att det går att förändra världen.
Och det tror jag på!! Jag vaknar verkligen varje morgon med tanken att "Idag - idag skall jag förändra världen" och på kvällen när jag går hem säger jag "tusan också - det gick inte idag heller. Men i morgon - i morgon ..."
 
Hur skulle andra beskriva ditt ledarskap?
Jag hoppas att de skulle beskriva det som jag gör. Utöver vad jag självt sagt tror jag dessutom att mina medarbetare skulle säga att jag är en kravmaskin men att jag alltid supporterar dem och lägger tid på att de skall lyckas.
 
Vilka förmågor skulle du vilja utveckla som ledare?
Jag är oerhört medveten om att jag är extremt snabb; i tanke, i ord och i handling! Här behöver jag lugna ner mig lite ibland. Det blir ju aldrig bra om jag otåligt befinner mig någon annanstans än resten av organisationen.
 
Vilka 5 råd skulle du ge till dina medarbetare för att de ska utveckla sig själva?
1. Reflektera över dig själv och hur du interagerar med andra och vilket genomslag du och din person får och VARFÖR det är så
2. Hitta dina tre frågor du skall ställa till dig själv varje dag
3. Hitta någon som ärligt beskriver för dig hurdan du är och lyssna på den personens feedback utan att låta alla taggar komma ut
4. läs litteratu . Vi behöver spegla oss i andra och det kan vara ett sätt att göra det
5. Skriv dagbok. Bara några korta minnesanteckningar över dagliga betraktelser (som jag sa, jag är väldigt observerande)
 
Vilka är dina mest tydliga värderingar och hur får din omgivning se prov på dem?
Att alltid försöka göra rätt och i det vara så rättvis som det går. ( Fast " livet är inte rättvist brukar jag säga till mina barn!") Men man måste anstränga sig.
Att alltid respektera andra människor oavsett var de finns i organisationer eller vilka de är. Att hälsa på städerskan är lika viktigt som att hälsa på VD. Bägge behövs.
Och att leverera det jag lovat.
       
Varför tror du att du blev chef?
Jag tror det var oundvikligt på något vis. Jag tror faktiskt att vissa människor kan inte undvika det. Visst kan man lära sig ledarskap men vissa, som jag, fick det med sig från början på ngt vis. Kanske har mitt idrottande spelat roll.
 
Hur skulle du förbereda en ny chef i din närhet och vilka råd skulle du ge?
Att lära känna sig själv först och reflektera över hurdan man är som medarbetare. För kan du inte leda sig själv eller bli ledd så kan du nog inte leda andra.
 
Vad är viktigast för dig just nu?
Att Mycronic bli ett lönsamt stabilt företag som växer och som är en attraktiv arbetsplats där människor trivs och är motiverade att leverera våra tuffa långsiktiga mål och att vi tillsammans kan glädjas över det och vara stolta över både vårt företag och våra enskilda insatser för att nå dit. 

 

Talang är inte nödvändigtvis vägen till framgång  

Daniel Fåhraeus är VD på PiteEnergi och ekonom med ett förflutet som reservofficer och handledarare i IDI – beteendeanalys. Han har sedan länge ett starkt intresse för ledarskapsfrågor. 


 
Berätta lite kort om din bakgrund och hur det kom sig att du har den position du har nu?
Ekonom och reservofficer som arbetat i 18 år i olika företag, varav 16 år som chef. Ja, varför har jag den här positionen nu? Både hunger och tillfälligheter skulle jag tro, vet att jag vid flera tillfällen diskuterat saken och mumlat något om att jag haft tur. Vete sjutton, eftersom jag fått alla mina jobb i konkurrens med andra – så en nyfikenhet att prova några branscher och chefspositioner har nog lett mig till var jag är idag.
 
Vad fick dig att intressera dig för ledarskap?
Faktum är att min reservofficersutbildning väckte intresset. Det militära, raka ledarskapet är fostrat ur många hundra års erfarenhet av tydlighet och snabbhet, i ett krig handlar det ju liksom om ens liv. Delar av den tydligheten tillsammans med en vilja att göra skillnad har nog skapat mitt intresse och fallenhet för ledarskap.
 
Vad betyder ledarskap för dig?
Att få andra att göra – och därigenom växa, må bra och utvecklas.
 
Har du någon egen filosofi kring hur du vill leda?
Jag vill lyfta människor, locka fram lusten att driva frågor framåt, att få människor att våga gå utanför sin komfortszon. Detta gör jag genom att intala mina medarbetare att dom kan, att dom vågar och att jag finns där ifall ngt går snett.
 
Vilka är dina 5 tips till ledare för att kunna utveckla sin förmåga?

 1. Våga lyfta de medarbetare som vill framåt – bekräfta dem.
 2. Återkoppla, återkoppla, återkoppla – hela tiden; när medarbetaren gör bra saker OCH när dom gör mindre bra saker!
 3. Ställ tydliga krav, det ska vara glasklart från medarbetarhåll vilken förväntan som finns på dem och vilka möjligheter de har att utveckla, komma med förslag etc.
 4. För att du ska lyckas förändra är det oerhört viktigt med delaktighet inför beslut och förankring när beslutet är taget. Medarbetare som känner till och har fått påverka kommer att ge mycket för att nå målen!
 5. Ska du utveckla människor måste du ägna dig åt konsekvensstyrt ledarskap – utan det är du tandlös som chef och ledare. Vill du bli respekterad så ska konsekvenser finnas, både positiva och negativa – detta är den stora uppgiften du har som ledare!

 Vad skiljer att leda en ledningsgrupp kontra att vara mellanchef tycker du?
Att leda chefer bör nog vara lättare – eftersom de själva har samma uppgift som du, dvs att leda människor. Min erfarenhet säger däremot att det är väldigt likt – tricket är ju liksom att få människor att se målet, vilja nå det och börja ta sig dit – eller hur? Oavsett om de är medarbetare eller själva chefer så är min uppgift densamma – vara tydlig, locka fram lusten,
kommunicera under vägen och ge konsekvenser utifrån hur medarbetaren/chefen agerar.
 
Vad får du din inspiration ifrån och hur sprider du själv detta?
Bra fråga, jag vet egentligen inte varifrån jag inspireras… Jag är en hyfsat aktiv motionär inom en rad idrotter och gillar dessutom att vistas i fjällvärlden och de resor man gör i samband med tävlingar och fjällvandringar ger inte bara själslig laddning utan gör även att man träffar massor med människor som delar dessa intressen. Detta skapar positiv energi för mig.
 
Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
Upplyftande, givande och framåtsträvande.
 
Hur tror du andra skulle beskriva dig?
Förtroendeingivande och entusiasmerande. Och lite förvirrad ibland…
 
Vilka är dina viktigaste värderingar?
Jag betraktar värderingar som grundläggande uppfattningar om vad som är värdefullt och positivt. Respekt, ärlighet och stolthet är de första orden som fastnar efter att jag läst frågan.
 
Vad vill du åstadkomma som ledare?
Jag vill att den organisation jag arbetar inom ska känna att vi utvecklas och att andra inom branschen ska undra hur sjutton vi gör för att nå de nivåer vi arbetar på. Pretentiöst? Ja, kanske, men grymt härligt när andra frågar hur vi arbetar med olika saker inom vår verksamhet. Kanske har att göra med min aptit på bekräftelse, vad vet jag;)?!
 
Vad hoppas du på att andra kan åstadkomma genom ditt ledarskap?
Lyfta sina perspektiv, våga testa sina gränser och därigenom utvecklas.
 
Hur ser du på begreppet talang?
Bra fråga; mitt motto är ”vilja slår klass”, vilket bör betyda att talang inte nödvändigtvis är vägen till framgång.
 
Tror du att en ledare måste ha några särskilda talanger och i så fall vad?
Jag är övertygad om att ledare som ser och bekräftar sina medarbetare har större möjligheter att nå målen - och samtidigt lyfta människorna som gör att målen uppnås. Det kan nog betecknas som en talang.
 
Hur hanterar du motgångar bäst och vilka är dina tips till andra för att göra detsamma?
Jag pratar med andra för att få tips och råd. Därefter väljer jag väg och tar mina beslut. Tyvärr kan jag nog från tid till annan hamna i grubblerier innan jag får ändan ur vagnen och tar hjälp…  Mitt råd är att undvika grubblande för att i stället ta hjälp av människor som du litar på. Att vara ledare kan ofta vara ensamt vilket skapar ett behov av att få ”tanka av sig” ibland – det gäller att ha rätt människor som kan hjälpa dig i dessa stunder.
 
Vilket är ditt bästa ögonblick som ledare?
När andra uppmärksammar mina medarbetare och berömmer dem inför mig. Finns inget bättre än när en kund beskriver ett bra bemötande från mina medarbetareJ!
 
Vad vill du se tillbaka på som ledare den dag du bestämmer dig för annat?
Att de som arbetat med mig som ledare minns och känner att jag hjälpte dem att våga utvecklas!
 

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Nästa frukostseminarium blir 27 maj, med nyligen korade Årets Chef 2015, Christina Forsberg. Anmäl dig här.
 • Almedalen kommer närmare. PerformancePotential finns på plats med egna seminarier den 30 juni 11.30-12.30 och 1 juli 13.30-14.30. Det blir debatt och workshops där vi talar om moderna sätt att råda bot på matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och hur mångfald kan få ett nytt begrepp - Mängdfald.
 • Aktuella events finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • ArbetsrelateratDNA™ och vår Quality Assurance används som det nya verktyget för att säkra sina rekryteringar.
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I juni månads Nyhetsbrev får ni läsa om Lennart Käll, VD på Svenska Spel och Ann Sommer, VD på Länsförsäkringar Sakförsäkring AB.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se