Copy
Läs om Erik Olsson, tidigare flera uppdrag på börsnoterade bolag, nu styrelseproffs. Läs även om Lisa Parfelt som fått Handelshögskolans utmärkelse Female Economist of the year.

SEPTEMBER 2014


Äkta glädje när medarbetare lyckas, inspirerar mig något otroligt!

Erik Olsson har en diger erfarenhet. Bl a som VD från Axel Johnson och DAGAB, KF och Posten. Idag styrelseordförande i MQ, Solera Beverege Group, YouDefine och SSM Bygg & Fastigheter.   


Du har spännande erfarenheter av att leda väldigt stora organisationer. Vad är den största ledarutmaningen med det?
Utan tvekan att omge sig med de allra bästa medarbetarna och att kommunicera med 10.000-tals människor på ett sätt som ger energi och framtidstro.

Hur kom du in på den karriärväg du haft och har framför dig?
Jag har haft den goda erfarenheten att bara ha sökt ett enda jobb i mitt liv och det var som trainee till Axel Johnson/DAGAB, övriga uppdrag har jag erbjudits via headhunters.

Du är numera en erfaren person i styrelsesammanhang. Hur tycker du att styrelsearbetet skiljer sig från t.ex. börs VD rollen?
Att jobba med styrelsearbete innebär att du jobbar på uppdrag från aktieägarna och måste hela tiden ha med dig det perspektivet också vad gäller performance på både kort och lång sikt samt vara nogsam i din kommunikation. Som styrelseordförande försöker jag tänka på samma sätt som i VD-rollen när det gäller att sätta ihop en styrelse med olika kompetenser som på bästa sätt skall stödja VD och bolagets uppdrag.

Vad har varit A och O i ditt eget ledarskap?
Tydlighet. Ingen skall behöva tveka på vilken målsättning bolaget har. Vilka mål, strategier och handlingsplaner bolaget har skall vara levande och närvarande i organisationen.

Vilka 5 råd skulle du ge till andra ledare som du lärt dig genom åren?
 1. Överskatta inte dig själv, se till att ha medarbetare som inom sina respektive områden är bättre än du själv
 2. Jobba fram tydliga mål, strategier och handlingsplaner
 3. Kommunicera dessa mot ägare/styrelse och sedan i din organisation
 4. Följ upp bolagets mål. Medarbetare tenderar att leverera det som följs upp snarare än det som muntligen uttrycks
 5. Fysisk närvaro och att prata med så många medarbetare som möjligt skapar delaktighet och energi
Du har drivit många utmanande förändringsprocesser. Vad har varit svårast och vad har varit mest givande?
Att ta Svenska Posten från en position på väg mot likvidation/aktieägartillskott till att bli en av världens lönsammaste Postföretag var både utmanande och väldigt roligt.

Vilka värderingar har styrt ditt handlande genom åren?
Hårt arbete och ärlighet, även om det ibland inneburit väldigt tuffa konsekvenser.

Har du förändrat din syn på ledarskapet genom erfarenhet och i så fall hur?
Jag har nog varit väldigt målinriktad och ibland krävt för mycket av både mig själv och mina närmaste medarbetare. Skulle nog ibland behövt lyssna lite mera.

Hur skulle andra beskriva dig som chef tror du?
Målinriktad, tuff, envis men en glad skit.

Hur skulle du beskriva dig själv?
Ett underliggande kontrollbehov som jag tidigare brottades med och som egentligen var helt onödigt då jag haft förmånen att jobba med de allra bästa medarbetarna

Vilka egenskaper tror du behövs för att bli en bra ledare?
Du måste alltid vara kompetent för din uppgift för att skapa respekt och förtroende. Sedan måste du vara en bra kommunikatör både internt och externt.

Det auktoritära ledarskapet har inte längre en så stor plats i samhället och det finns organisationer som avskaffar chefen. Hur ser du på den utvecklingen?
Här kommer nog min ålder att färga mitt svar. Jag tror att duktiga ledare som kan inspirera andra människor och leda vägen alltid når målet före ledarlösa organisationer.

Vilket är det roligaste chefsjobbet du haft och varför?
Mina vänner säger sig avundas mig då jag alltid känt mig priviligierad för de fantastiska utmaningar jag haft och väldigt sällan tyckt att måndagar varit jobbiga eller ångestfyllda. Klart är, att när jag fick min första VD-utmaning inom Axel Johnson när jag var 30 år, var både fantastiskt spännande och roligt.

Vilka 3 saker har du genom dina erfarenheter haft mest nytta av som ledare?
Jag har haft förmånen att jobba inom privata, kooperativa och statligt ägda företag vilket gett mig en fantastisk insikt i olika ägartyper. Jag har sett hur kvinnlig kompetens blommar ut bara de får chansen och hur viktigt det är att omge sig med ärliga människor.

Vad inspireras du av respektive får dig att tappa energi?
Äkta glädje när medarbetare lyckas, inspirerar mig något otroligt! Tyvärr har jag mött några "maktmänniskor" som bara ser till sitt eget bästa och då tappar jag både lust och inspiration.

På vilket sätt vill du bli ihågkommen som ledare?
Ledaren som gav många chansen att lyckas.

Var finns ditt eget ledarskap om 5 år?
Om 5 år hoppas jag att jag är en bra coach för mina söner om och när de söker stöd i deras livspussel. 


 

Det är oerhört viktigt att inte bära med sig förutfattade meningar vare sig i privatlivet eller professionellt
 

Lisa Parfelt har fått utmärkelsen Female Economist of the year av Handelshögskolan i Stockholm vilket också gett henne en position som Difference Maker på Spotify.Du har fått utmärkelsen Female Economist of the year av Handelshögskolan. Vad innebär det i stort och för dig som person?
I stort syftar stipendiet till att öka andelen kvinnor på ledande positioner men det bidrar också till att skapa kvinnliga förebilder för kvinnliga studenter. För mig personligen så är det en otrolig ära att få utmärkelsen och det leder såklart till en personlig positiv boost. Men framförallt så får jag en unik möjlighet att komma in på en skräddarsydd position hos Spotify, ett företag som jag länge har eftertraktat. Dessutom får jag tillgång till ett brett nätverk inom näringslivet, vilket jag tror kommer att hjälpa mig på många sätt i min karriär.
 
Berätta lite vem du är vilken resa du gjort i karriären och varför

Jag är uppvuxen i Stockholm och har alltid hållit på mycket med musik och har gått på både Adolf Fredriks Musikklasser samt Södra Latins Yrkesmusikerlinje. Jag har enligt mina föräldrar alltid varit väldigt envis och genomfört det jag vill. Redan när jag gick i sjunde klass bestämde jag mig för att jag skulle börja på Handelshögskolan i Stockholm, så året efter gymnasiet läste jag International Business på ett College i Kalifornien för att känna om ekonomi var rätt för mig varefter jag kom hem och började på Handels. Under min kandidat testade jag på lite olika internship för att se vad jag ville hålla på med senare i min karriär, och därefter valde jag att arbeta ett år för att ha mer kunskap från näringslivet med mig till min master. Under det året fick jag min första roll som Manager på det Tyska företaget Rocket Internet i Sydney, Australien. Trots att det jobbet var fyllt av möjligheter och stora utmaningar valde jag att åka tillbaka till Sverige för att genomföra min master på Handels. Den sista terminen fick jag möjlighet genom vårt utbytesprogram att studera vid Fudan University i Shanghai. Det var extra spännande då det finns stora möjligheter i Kina, samtidigt som kulturen skiljer sig väldigt från vad vi är vana vid. Alla mina beslut har grundats i ett inre driv – att hela tiden utvecklas, se nya platser, knyta nya kontakter och att lära mig mer.
 
Hur ser dina närmsta år ut när det gäller karriär?

I och med utmärkelsen börjar jag på Spotify nu i höst, och det är där jag ser mig själv de närmsta åren. Det ska bli otroligt kul att få komma in i ett så spännande och ungt företag och jag tror att jag kommer att lära mig något nytt där varje dag. Rollen som jag tillträder heter ”Difference Maker” och det är en härlig titel tycker jag.
 
Hur ser du på mångfald inom moderna organisationer och vad anser du är viktigt för att lyckas?

Det är svårt att uttrycka sig generellt angående moderna organisationer. Mycket skiljer sig mellan olika företag och branscher, men rent allmänt tycker jag att moderna organisationer blir bättre och bättre på att jobba med mångfald. Det kan man även lätt se när man söker jobb. Mångfald är ett positivt laddat ord, och företag vill gärna lyfta fram på vilket sätt man jobbar med det, vilket är bra. Däremot behövs det fler kvinnor på ledande positioner och det är något som jag vill kunna hjälpa till med att påverka. För att lyckas med detta behöver företagen bredda sina vyer och vara öppna för förändring. Ta t.ex. Spotify, som många förmodligen skulle tro är ett mansdominerat företag. De visar att de är väldigt måna om att ha en diversifierad organisation genom att vara med och dela ut det här stipendiet till årets kvinnliga ekonom.
 
Vilka är de starkaste argumenten när du ska välja ett företag att göra karriär inom?

Vid sidan av min utbildning har jag provat på att jobba i olika företag i olika branscher. Detta har lett till att jag har ett öppet sinne och inte stänger dörrar för tidigt. Sedan är det otroligt viktigt för mig att företaget jag gör karriär inom har bra värderingar och en bra företagskultur. Jag vill göra karriär inom ett företag där jag ständigt utvecklas, lär mig nya saker, där jag får utmana mig själv och har roligt.
 
Vilka är dina drivkrafter och hur har det hjälpt dig i livet?

Jag drivs av utmaningar. Jag har alltid haft stora drömmar och satt upp stora mål. Jag är en tävlingsmänniska i grund och botten, att lyckas ta mig i mål är helt nödvändigt oavsett vilka hinder som finns på vägen. Då vet jag att det kommer att vara mödan värt när jag väl har kommit dit. Att vara spontan och chansa har också hjälpt till, inte bara i min karriär utan i mitt personliga liv. Man får ut så otroligt mycket av att vara spontan och utmana sig själv.
 
Hur ser din bild ut av en god ledare?

En god ledare är en person som är tydlig, bra på att engagera, kommunicera, involvera och lyssna. Feedback är också otroligt viktigt. Att visa uppskattning för sina medarbetare är också något som jag har insett är väldigt viktigt. De små gesterna kan betyda oerhört mycket.
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?

Jag försöker själv att eftersträva det jag anser är min bild av en god ledare. Självklart finns det alltid saker som man kan jobba mer på. För mig är det viktigt att alla känner sig uppmärksammade och involverade. Kommunikation är något som jag har insett att man måste lägga stor vikt vid, speciellt då det kommer till förhållanden som är ”cross-culture”.
 
Vilka egenskaper har den bästa ledaren du mött haft?

Det går hand i hand med mitt svar på frågan om hur min bild ser ut av en god ledare. Jag inspireras av den person som har de egenskaperna och som samtidigt förmår att sprida både lugn och glädje utan att tappa driv och effektivitet.
 
Vilka är dina viktigaste värderingar?
Jag tycker att det är oerhört viktigt att inte bära med sig förutfattade meningar vare sig i privatlivet eller professionellt. Det är även viktigt för mig att alltid lyssna på mig själv och andra. Slutligen anser jag att handlingar väger tyngre än ord.
  
Vilka 5 råd skulle du ge människor för att våga leva sina värderingar?
 1. Ha ett öppet sinne
 2. Inte ha förutfattade meningar
 3. Vara ärlig mot sig själv och andra
 4. Se möjligheter där andra ser svårigheter
 5. Tro på att ALLT är möjligt, bara viljan finns

Hur ser din inre kompass ut på vilket sätt har den väglett dig i livet?
Mitt motto har alltid varit ”Posse est Velle” vilket är ett latinskt uttryck för ”Att vilja är att kunna”. Detta har varit min ledstjärna, jag har alltid haft tron på att det man verkligen vill - det kan man också åstadkomma.
 
Hur tänker du fira din utmärkelse?

Jag har firat min utmärkelse genom att spendera tid i Shanghai och i Kalifornien den här sommaren. Jag har även passat på att fira på bästa sätt med familj och vänner.

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Vi kommer att återkomma med nya tider för vårt intressanta frukostseminarium Business Behaviour, om affärsetik och hur agerande eller brist på agerande påverkar varumärket.
 • I november kommer vi att föreläsa i samverkan med Sveriges HR Förening. Läs mer här.
 • Den 27 och 28 augusti deltog vi på CareerDays i samarbete med vår partner CareerBuilder.se. Vi höll föredrag kring behovet av nya sätt att kunna påverka sin karriär som individ.
 • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook.


Nyheter

 • Besök vår nya utvecklade hemsida, www.performancepotential.se. Där hittar du allt om våra tjänster, exempel på implementationer och mycket därtill. Där kan du också hitta alla våra Nyhetsbrev och vilka events som är på gång.
LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I oktober månads Nyhetsbrev får ni läsa om Tor Krusell, informationschef på Altor Equity. Läs även om Gunvor Engström, tidigare VD på Företagarna och Landshövding, nu styrelseproffs inom både start-ups och börsbolag.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se