Copy
Läs om Erik Ringertz, VD och en av grundarna av Netlight, samt om Anna Björnberg, ansvarig för ledarutveckling på IFL och vald till årets student.

MAJ 2014

Att vara med i ett gäng handlar om identitet, att vilja vara något större än sig själv


Erik Ringertz är Vd och en av grundarna för Netlight. Han har dessutom nyligen blivit korad till Årets Chef. 


Berätta lite kort vad du gjort för spännande i ditt liv och hur det kom sig att det nu är Netlight som ditt hjärta klappar för?
Mitt hjärta har alltid klappat för Netlight. 1999 fick jag förmånen att vara med och själv bygga ett bolag enligt hjärtats klappslag.
 
Vad innebär ledarskap för dig?
Ledarskap handlar om att vara en förebild och om att få saker gjorda – skapa.
 
Har du något du absolut vill stå upp för som ledare?
Massor! Jag tycker att grunden i ledarskap handlar om att stå upp för något. Likgiltighet och ledarskap går inte ihop.
 
Många ledare kanske uppfattas som traditionella. Vilka är dina tips för att gå utanför normen?
Att vara ärlig med sig själv och vara den person och ledare man är. Många verkar inte få ihop sin personliga sida med sin professionella. Det blir lätt osäkert och stelt, i värsta fall schizofren.
 
Ni har ett tydligt fokus på talangutveckling hos Netlight. Kan du berätta lite mer om hur ni gör?
Talangutveckling är en fullständigt integrerad del i hela verksamheten. Det börjar med en egen avdelning som bara sysslar med att hitta talanger, sedan en rigorös intervjuprocess, baserat på en talangutvecklingsmall som inte bara fungerar som vid rekrytering utan framförallt vidareutveckling. Varje anställd får en mentor som ansvarar för hennes personliga utveckling. Talent Management samspelar med Engagement Management dvs. vilka affärer vi väljer och med Solution Management dvs. hur vi levererar kvalitet. Sist men inte minst bygger hela företagskulturen på de talanger som är anställda, så att de går i ett.
 
Vad är tips till andra företag när det gäller att ta hand om och utveckla talang?
Att inte fuska. Talanger är inte bara ett annat ord för medarbetare, det innebär att man måste anpassa hela verksamheten. Om man bestämt sig för att anställa talanger tar man på ett stort ansvar både för dem och bolaget.
 
Vilken är din egen ledarskapsfilosofi?
Att leda med folk, inte över eller bredvid. Att skapa tillsammans, bry sig och vara väldigt närvarande. Att bygga ledare är den främsta formen av ledarskap.
 
Vad är det mest utmanade du gjort i din karriär och som ledare?
Jag har väldigt svårt att identifiera sådana revolutionerande ögonblick. För mig handlar det om evolution, att ständigt jaga nya utmaningar.  
 
Vad ger dig energi och inspiration?
Passionerade människor. Folk som verkligen bryr sig om något, nästan oberoende av vad. Att få dela den känslan ger mig energi. Att leda ger mig inspiration, baserat på det sätt som vi leder, tillsammans. Och så skapelsen i sig, framstegen vi gör, tydligt förankrade i vår värderingsgrund, den inspirerar mig varje dag.
 
Du har i något sammanhang kallat dig för gängledare. Berätta mer?
Att vara med i ett gäng handlar om identitet, att vilja vara något större än sig själv. Jag har alltid stått i mitten för sådana gäng eftersom jag själv drivs av den identiteten och känslan av odödlighet i gruppen. Min ledarskapsstil kommer ur detta, att leda med andra, och det har visat sig framgångsrikt även som företagsledare, i alla fall i ett värderingsstyrt företag.
 
Hur skulle andra beskriva dig som ledare tror du?
Visionär och nära. Jag kan inte låta bli att tänka stort och abstrakt emellanåt. Jag sätter saker i ett större sammanhang. Samtidigt som jag är med hela tiden.
 
Vilka är de 3 viktigaste sakerna som du vill förmedla som ledare?
 • Bry dig
 • Hitta glädjen i ansvar
 • Se alla människor
 
Hur inspirerar du sin omgivning? Tips till andra ledare?
Jag tror att jag inspirerar genom att vara mig själv.
 
Hur gör ni för att mångfald ska bli verklighet och inte en floskel?
Som allt annat handlar det om att bestämma sig för en linje och inte avvika från den. Mångfald kommer inte av sig själv, utan behöver ständig uppbackning och uppmärksamhet innan den når en kritisk punkt, där det går av sig själv. Det måste också vara genuint förankrat hela vägen i organisationen, i strategi och verksamhet. Finns inget genuint intresse är det dömt att misslyckas, och även om det finns ett genuint intresse, krävs oerhörd kraft och vilja att driva på. Vostok - Netlights strategiska agenda för kvinnlig tillväxt är ett sådant exempel.
 
Hur vill du bli ihågkommen när det gäller ditt ledarskap?
Jag känner inget behov av att bli ihågkommen för något annat än som en av Netlights ursprungliga ledare. Jag räknar kallt med att Netlight i sig kommer ge tyngd till detta.
 
Hur kan man inspirera andra till att vilja vara chef och ledare?
Genom att fokusera på skapelsen. Att ta ansvar är att skapa. ”Creativity is the power to act” säger konstnären Ai Wei Wei. Det är fint sagt. Att vara ledare är att vara med, att vara aktivt delaktig i något större.
 
Vad är du mest stolt över just nu?
Jag är väldigt stolt över den bekräftelse som Netlight har fått som organisation som sticker ut. Utifrån sett, ett framgångsrikt konsultföretag. Inifrån sett, en rörelse som är banbrytande när det kommer till att bedriva en verksamhet.


 

Ledarskapsutbildning är ett kraftfullt sätt att skapa positiv förändring

Anna Björnberg jobbar på IFL Executive Education och blev nyligen vald till Årets student.


Berätta lite kort om din bakgrund. Hur kom det sig att du nu är på IFL?
Jag diplomerades nyligen från Handelshögskolan i Stockholm där jag läst Masterprogrammet i ekonomi med specialisering inom Management. Jag har även studerat Industrial Development and Entrpreneurship på KTH och Praktiskt Retorik på SU. Jag har ett starkt internationellt intresse och under min studietid har jag bott i England, Botswana, Costa Rica och Indien. Jag brinner för utbildning och dess möjligheter att lyfta, stärka och utveckla – både på individnivå och på samhällsnivå. Jag har tidigare arbetat som coachchef på utbildningsföretag och bl.a. utvecklat egna kurser i studieteknik. Det känns därför helt rätt att nu fortsätta inom utbildningssektorn och arbeta på IFL Executive Education.  Genom utbildning och utveckling för chefer går det att skapa många ringar på vattnet. När chefer tar till sig nya kunskaper och verktyg brukar även deras medarbetare och organisationer påverkas. Ledarskapsutbildning är därför ett kraftfullt sätt att skapa positiv förändring. Parallellt med uppdraget på IFL utvecklar jag mitt eget företag, Aurora Consulting. Jag erbjuder bl.a. konsultering och kurser i Efficient Exceutive Learning - tekniker för effektiv inlärning anpassade för chefer och ledare. Det finns omfattande forskning kring hur inlärningsprocesser kan optimeras för att ge både snabba och långsiktiga resultat. Tyvärr är det få som känner till och använder sig av de metoderna - det finns ett glapp mellan vad forskningen visar och vad vi gör. Genom att sprida kunskaper om Efficient Executive Learning vill jag göra inlärning för chefer och ledare roligare, enklare och effektivare.

Du blev årets student. Vad innebär det och hur har det påverkat dig i positiva ordalag?
Jag känner mig väldigt glad och tacksam över att ha fått utmärkelsen. Det har gett mig ytterligare uppmuntran att fortsätta att jobba för det jag tror på. Priset innefattar dessutom en resa till New York och mentorskapsträffar med superentreprenören Lars- Henrik Friis Molin. Att jag blivit årets student tror jag till stor del beror på att jag tagit till mig och använt forskningen om hur inlärningsprocesser kan optimeras. Det har gjort det möjligt för mig att ta examen med höga betyg och samtidigt hinna engagera mig i projekt utanför studierna.
Juryns motivering till varför jag blev vald till Årets student var: ”Med sin otroliga energi och ett driv utöver det vanliga, har Anna under sin studietid hunnit med att utveckla flera företag och engagera sig i ideella initiativ. Entreprenörsandan och målfokuseringen som Anna besitter har lämnat sina spår i flera världsdelar. Anna drivs av att ständigt utveckla andra personer och lever nätverkstanken om att hjälpa andra. Hon lever efter devisen att engagemang, motivation och innovation ska delas mellan människor för att på så vis bli större. Den här förmågan och kapaciteten kommer inte bara att följa henne i alla hennes framtida engagemang, utan även ha en positiv påverkan på de människor som hon kommer att komma i kontakt med i framtiden.”

Vad kommer du att jobba med på IFL?
Jag jobbar som programkoordinator för tre utbildningar; VD-programmet för samhällsnyttiga företag, ÅF Business Executive Leadership Program och Att leda sjukvård (ett ledarskapsprogram för specialistkompetenta läkare). Jag är även del av ett innovationsteam som arbetar med en intern förändringsprocess på IFL – det är mycket spännande på gång inom företaget just nu.
 
Vilka egenskaper är viktiga hos en chef enligt dig?
Ledarskap är ett brett begrepp och vad som är ”gott ledarskap” beror mycket på gruppen och sammanhanget. Det är lätt att skapa en stereotyp bild av hur en effektiv ledare ska vara och bete sig. Det tror jag tyvärr avskräcker många, inte minst kvinnor, från att gå in i ledande positioner trots att de har förmågan. Jag upplever att goda ledare utmärks av:
 • Att vara tydliga och konsekventa i sin kommunikation
 • Att ha ödmjukhet och öppenhet inför andras idéer i kombination med mod att stå för sina egna värderingar
 • Att ha förmåga att skapa trygghet och mening i en miljö full av osäkerhet, komplexitet och snabb förändring
Har du några förebilder inom området?
Absolut, IFLs nya VD Ingrid Engström är en av mina förebilder. Hon visar stor medmänsklighet och har samtidigt förmåga att snabbt ta tuffa beslut när det behövs. Andra förebilder är Dag Hammarskjöld och Dalai Lama som båda är starkt värderingsstyrda ledare. De levde/lever i enkelhet och drev/drivs inte av att sträva efter berömmelse eller bonusar, utav av att bidra till något större.
 
Vad behövs för att unga ska vilja axla en ledar- eller chefsroll?
Allt fler unga värderar flexibilitet och frihet och att ha personalansvar kan gå stick i stäv med det. Genom att utveckla organisationsstrukturer där de anställda ges mycket tillit och eget ansvar får även cheferna en större frihet. De behöver då inte ständigt vara på plats, kontrollera och detaljstyra. Men att få en sådan organisation att fungera kan vara svårt och kräver en stark kultur, ansvarstagande medarbetare och välfungerande stödsystem. För att unga ska vilja axla en ledar- eller chefsroll kräver allt fler dessutom en tydlig koppling till något betydelsefullt. Höga löner och andra yttre motivationskällor är inte tillräckligt, arbetet behöver framförallt ge inre motivation.
 
Vilka är dina 5 bästa tips till dem?
 1. Motivera tydligt för dig själv varför du väljer att axla en viss ledarroll och hur det kopplar till din inre drivkraft
 2. Utgå ifrån din egen personlighet och ledarskapsstil. Hitta och utveckla styrkor som baseras på den du är. Tror inte att du behöver anpassa dig till en viss mall eller stereotyp för hur en ledare bör vara
 3. Omge dig av personer med egenskaper och styrkor som kompletterar dina. Sträva efter mångfald och se olikheter som något positivt istället för något skrämmande.
 4. Ta hand om dig själv och träna gärna både fysiskt och mentalt. Arbetslivet är naturligtvis inte särkopplat från resten av livet. Skapa dig själv de bästa förutsättningarna för att må bra och vara full av energi redan när du stiger in på kontoret på morgonen. Själv brukar jag springa eller styrketräna och meditera på mornarna innan jobbet
 5. Våga, testa och lär av dina misstag!
Hur viktigt är värderingsfrågan i ledarskapet och hur kan dessa påverka?
Jag ser värderingsfrågan som grundstommen för ett gott och hållbart ledarskap.
 
Vilka är dina egna värderingar?
Jag fokuserar nu främst på sju ”värderingspar”. De två värderingarna i varje par både kompletterar och förstärker varandra. Några exempel är:
 • tillit – kritiskt tänkande
 • engagemang – tålamod
 • närvaro – sinnesjämvikt

Hur skulle du beskriva dina egna ledaregenskaper?
Jag får en oerhörd glädje och energi av att vara med och bidra till att andra växer och utvecklas. Jag fokuserar på personliga relationer och även på att skapa strukturer, system och mening i större sammanhang. Jag strävar efter att ständigt lära mig mer och inspireras av mina förebilder inom ledarskap. Jag försöker också att själv utveckla de goda ledaregenskaper jag beskrivit i tidigare frågor.
 
Det finns organisationer som inte har någon chef. Hur ser du på det?
Jag tror att ”självledarskap” är oerhört viktigt, d.v.s. att varje medarbetare ser sig själv som en ledare och tar fullt ansvar för sig själv och sina ansvarsområden. Om alla i en organisation är självledande går det att argumentera för att inga chefer behövs. Samtidigt tror jag det är viktigt med en tydlighet kring vem som tar formella beslut och att någon/några har ansvar för helhetsbilden. Finns inga formella chefer skapas istället informella ledare och det kan skapa otydlighet och otrygghet. Jag tror att chefsrollen kommer behövas och vara betydelsefull även i framtiden. Jag tror samtidigt chefsrollen kommer att omdefinieras och att självledarskap kommer ges större vikt.
 
Vad har gett dig inspiration att vara den du är?
Mina föräldrar har engagerat sig mycket i samhällsfrågor och det har inspirerat mig och gett mig känslan att det är värt att kämpa för det man tror på. Jag har rest mycket och även bott i andra länder. Att få uppleva andra kulturer där saker och ting fungerat helt annorlunda än vad jag varit van vid har inspirerat mig att våga tänka på nya sätt. Det har även gett mig en större ödmjukhet och öppenhet för olikheter. Jag inspireras ofta starkt av de människor jag har i min omgivning, både i privata och professionella sammanhang. I min vardag får jag dessutom mycket ny inspiration genom böcker, filmer och föreläsningar.
 
Vad tror du att du gör om 5 år?
Min målsättning är att bli Sveriges ledande expert inom Efficient Executive Learning, effektiv inlärning för chefer och ledare. På längre sikt vill jag gärna arbeta globalt – varför inte även bli Europas eller till och med världens ledande expert inom området? Jag är också intresserad av att i framtiden ta på mig olika typer av ledarskapsroller och sitta i bolagsstyrelser.
 
Den närmaste framtiden ser jag fram emot att medverka till den spännande förändringsprocessen på IFL och parallellt utveckla mitt egna företag Aurora Consulting. Utöver det kommer jag att resa till New York för att träffa min nya mentor Lars-Henrik Friis Molin och åka på en meditationsretreat där temat är Dag Hammarskjölds bok ”Vägmärken”.

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Någon enstaka plats finns till vårt spännande frukostseminarium den 12 maj med titeln "Engagerade medarbetare, en utopi eller inte?" och lyssna till STF's VD Magnus Ling och Aditros HR Direktör Päivi Hemming.
 • Seminarium Business Behaviour om affärsmässig etik kommer att äga rum efter semestrarna.
 • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook.


Nyheter

 • Vi har nu lanserat en förfinad ArbetsrelateratDNA™ - rapport, för att ytterligare underlätta den egna tolkningen av sitt resultat.
 • Inom kort kommer vi att lansera en förbättrad kommersiell del av vår hemsida.

LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och kompetenspusslet.

I juni månads Nyhetsbrev får ni läsa om Charlotta Bergman, VD för Strängbetong, och om Annmarie Palm, entreprenör och grundare av Relationista som bl a arbetar med affärsmässig kommunikationsetik.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se