Copy
Läs om Ingrid Höög, VD WISE Professionals och Katarina Atteryd, som fått utmärkelsen Female Leader Engineer.

NOVEMBER 2015


Ledarskap är att se vad som behöver göras och att göra det, eller se till att det blir gjort
  

Berätta lite kort om din bakgrund och hur vägen till VD på WISE Professionals gick till
Jag började som försäljning- och marknadschef inom Wise Group 2007 där jag attraherades av kombinationen HR  och affärer och de värderingar som jag upplevde fanns. I samband med vår förändrade strategi 2008, i att arbeta med specialistbolag, så fick jag frågan och klev över som VD i Wise Professionals. Innan Wise hade jag knappt tjugo års bred erfarenhet av försäljning, marknadsföring och företagsutveckling inom tjänstesektorn. Branscherna har skiftet från hotell och konferens till logistik och godstransporter, både internationellt och i Sverige. Familjeägda, statliga, egen verksamhet och börsnoterade bolag har jag arbetat i. Sedan är jag präglad av nästan tio år inom digital kommunikation – Internetkonsultbranschen som det hette från början. Jag är kulturvetare från Lunds Universitet med inriktning på konstvetenskap och läser nog snarare skön- än managementlitteratur. Jag får idéer och uppslag av människor, olika branscher, att söka associationer, se mönster och applicera det på nya sammanhang. 

Vad betyder ledarskap för dig?
Det betyder att du leder dig själv och att andra som leder sig själva väljer och vill följa dig. Företag liksom andra typer av sammanhang där vi organiserar oss som grupp för att arbeta mot vissa mål och skapa vissa typer av resultat, som vi förmodligen inte skulle klara av helt på egen hand, där behöver vi samordna oss och hitta effektiva sätt att använda vår tid. Då har vi olika roller och ansvar för olika funktioner. Du kan vara ledare utan att vara formell ledare. Du kan vara formell ledare, kort sagt chef – då är det uttalat att du tar ett större ansvar, du sätter upp målen, men i synnerhet tar du konsekvenserna av om resultatet uteblir. Du har ett mandat och en möjlighet att påverka i större utsträckning. Ibland är jag i min ledarroll, ibland leds jag av någon annan som har en högre kompetens än jag på ett visst specialistområde. Inga konstigheter! Det är ingen one-man/one-woman- show utan det handlar om teamwork. Ledarskap är att se vad som behöver göras och att göra det eller se till att det blir gjort. 

Hur ser din egen ledarskapsfilosofi ut?
I grunden måste du ha respekt för dig själv och för andra. Jag har nog mer av en arbetsfilosofi – att arbete är en viktig del av vår identitet som människor och att vi är kollektiva varelser som vill vara en del av ett sammanhang. Det är djupt meningsfullt och tillfredsställande att tillsammans skapa spår och bestående värden som vi känner oss stolta över.  Jag har aldrig sökt mig aktivt till ledarrollen eller haft drömmar om att göra chefskarriär – jag har varit intresserad av att göra ett bra jobb och att skapa ett resultat som uppskattas och gör skillnad, oavsett om jag jobbat som frukostvärdinna på Grythyttans gästgivargård eller dragit igång ett eget bolag. Det ena har lett till det andra och efterhand har ansvaret utökats – då har den formella ledarrollen, eller chefsrollen fungerat som en bra plattform för att få möjlighet att just bygga, eller påverka eller komma längre. Visst kan jag se att det funnits en slags läggning för att få med mig andra också. Att bara göra saker själv är inte lika kul – det häftiga är just vad vi kan göra tillsammans. Känslan av att flytta gränser, flytta berg, nå högre, överträffa våra egna förväntningar. Inom affärsdrivande verksamhet handlar det ytterst om att skapa vinst – det är spelets regler.  Vi har ingått avtal och vi får betalt i lön för vår arbetstid. 

Vad är det bästa med ledarskapet?
Möjligheterna att utvecklas förstås och när organisationen växer, få följa andras utveckling. Det är magiskt. Att skapa en miljö som främjar god och mänsklig utveckling - för mig handlar det också om affärer. Identifiera potential i ett tidigt skede, skapa trygghet att våga prova sina vingar, att ta bort hinder för detsamma. Våga göra fel för att hitta rätt. Skapa levande system där energin kan flöda och vi själva tar ansvar för vår motivation utmärkt genom en hög grad av initiativ och involvering. 

Hur peppar du dina medarbetare bäst?
Jag är genuint nyfiken, vilket innebär att jag hela tiden försöker hålla mig nära de jag arbetar med och sätta mig in i vad de gör, varför de gör si eller så, hur de tänker, hur vi skulle kunna göra på bättre sätt osv. Det är absolut inte detaljstyrning utan just intresse. Den här dialogen pågår hela tiden mer eller mindre. Jag ”ser” och jag uppmärksammar – därför att det är väldigt viktigt för verksamheten.  Mitt anslag är en kombination av seriositet och lust. Jag har den största respekt för de jag arbetar med och att vi använder tiden i våra liv till att investera i något som gör skillnad, finns i mitt bakhuvud. På samma vis tänker jag kring hur vi hanterar våra kunders investeringar, förväntningar, varumärken och budgetar. Det är ett stort ansvar. Det är ingen lekstuga eller ironi – däremot kan vi vara lekfulla samtidigt som vi är djupt professionella människor. Jag vill ha kul när jag jobbar och det tror jag andra vill också. Det finns inga motsättningar mellan kvalitet och arbetsglädje. Så jag tror peppandet handlar om att se och ge feedback, överraska, utmana och också ha distans och tillåta sig förena nytta med nöje. Att inspirera, spegla och ge alternativ och andra perspektiv är min uppgift! Att ge visst motstånd är också min uppgift. Det kan peppa det med. 

Vad förväntar du dig av dina kollegors ledarskap?
Jag förväntar mig att man tar ansvar för dig själv, sin egen motivation, sin egen drivkraft och behov. Att var och en hittar sin egen plattform och står grundande i vem man är. Med styrkor och svagheter. Att vi ber om hjälp och flaggar när vi fastnar eller råkar i svårigheter. Vi är OK. Att tillsammans skapa den kultur vi behöver och vill ha hos oss - ett öppet klimat som är anpassat för de uppgifter vi har som konsultverksamhet. Jag förväntar mig att uttalade ledare hos oss leder genom handling. Att värderingarna syns. 

Har du någon förebild inom ledarskap och i så fall varför?
Det finns många bra personer som inspirerar mig i min närhet, varje dag. Jag har haft förmånen att ha många bra chefer under mitt yrkesliv som jag lärt mig mycket av. Jag har träffat på många skickliga ledare hos kunder som jag arbetat med. Några externa ”kända” ledare vars klokskap jag beundrar är Pia Sundhage, Marie-Louise Ekman och Marcus Aurelius. 

Om du skulle ge 5 råd till yngre personer som vill pröva på att vara chef, vad skulle de bara?
 • Vill och tar du större ansvar än din roll kräver kan en chefsroll ge dig mandat som bättre stämmer med din grundhållning – ta steget.
 • Engagera dig i någon ideell organisation, bli aktiv i en styrelse eller liknande – det är bra träning för att bli en kommunikativ ledare, kunna jämka och samla olika ståndpunkter och viljor.
 • Arbeta med försäljning – var med och bidra till att göra affärer. 
 • Ha inte så bråttom – karriär är inte ett mål utan en konsekvens – gör ett bra jobb först som leder vidare till mer ansvar och förtroende. Hjälp andra att lyckas oavsett om du har en formell chefstitel eller inte.
 • Sök dig till en bra chef som ställer höga krav och låter dig utvecklas (och misslyckas). 
Vilka krav ställer ledarskapet på dig i just din organisation?
Kraven växlar över tid eftersom vi är ett utpräglat tillväxtföretag. Från början var jag mer av en försäljningschef och allt i allo. Idag när vi är inne på vårt åttonde verksamhetsår är vi en större organisation och kraven på mig består mer i att hålla bra överblick internt och externt, förenkla, bidra till ett bra och öppet klimat och få andra ledare att ta plats och nå sin fulla potential. Se till att energin kan flöda – luckra upp tendenser till komplexitet. 

Hur fyller du på med egen energi?
Jag laddar mina batterier genom att hålla fast vid kontraster till ”att jobba på kontor och hålla ett högt tempo” – till exempel vara mycket utomhus när jag är ledig och röra mig i långsammare cykler. Andra intressen som korsbefruktar – att röra mig varje dag där jag bor på landet, odla, gå i skogen med min hund. Läsa krävande texter, skriva och lyssna på live musik och att umgås med min familj och vänner gärna över god mat och dryck ger mig så mycket tillbaka. Den skönhet som naturen ger mig är väldigt viktig för mitt välbefinnande och ger perspektiv. Balsam för själen!

Finns det någon händelse under din karriär som utvecklat ditt ledarskap specifikt?
Ja det finns det. Ett dödsfall i min arbetsgrupp på en av mina tidigare arbetsplatser påverkade mig starkt. Så framförallt mer känslomässigt krävande lägen när jag har känt tvivel kring min egen förmåga, varit ifrågasatt och lägen då personer i min omgivning har varit i svåra omständigheter – där ser jag att jag har utvecklats som mest. Jag har skrivit dagbok i hela mitt liv vilket ger mig möjlighet att läsa och reflektera med en slags ”objektiv” distans till situationer. 

Om du skulle beskriva dig själv som chef, hur skulle det göras?
Det ger jag mig inte på! Det får andra stå för. Varje relation är unik mellan två individer så förmodligen skulle beskrivningen skifta. Men generellt har jag fått höra att jag ställer höga krav, är seriös och glad, ger inspiration och frihet. Att jag ställer bra frågor och lyssnar. 

Har du några värderingar eller principer som du aldrig ger avkall på kring din roll som chef?
Inga andra än de som jag har och förhåller mig till som människa och yrkesperson som rör allmän moral, etik och sunt förnuft. Information som jag har fått i förtroende stannar hos mig men jag har koll på mina gränser eftersom jag i rollen som chef verkar på uppdrag av min arbetsgivare. Jag skriver aldrig mejl med information som rör personliga ärende. Sådant tar vi muntligen. 

Vad vill du att dina medarbetare ska ta med sig från samarbetet med dig?
Att vi hade kul och lärde oss saker tillsammans. Att jag kunnat bidra till att de hittade sin egen potential och blev överraskade över vad de kunde åstadkomma. Att de känner sig stolta över sig själva och sin egen prestation. Mer hela och mogna helt enkelt. 

Vad har du kvar som du vill utveckla som ledare?
Jag tänker inte riktigt så "utifrån och in" utan tänker mer på att vara i en process och där är ju varje nytt steg inte alltid så tydligt när det tas. Man ser först i efterhand vad som hänt. Snarare tänker jag att det är fantastiskt härligt att ha ett så roligt och stimulerande arbete där blicken får vara riktad framåt – utmanas med nya krav av ägare och styrelse, formulera nya visioner, sätta upp nya mål, arbeta successivt för att nå dem tillsammans med andra. Ett område som jag vill bli duktigare på är att bli en ledare för ledare, att kunna arbeta med större enkelhet och helheter i målbilder. Så att alla i en organisation kan ta dem till sig och göra dem till sina egna. 

Vad hoppas du på för de närmsta åren? 
Att få fortsätta att bygga en framgångsrik internationell rekryteringsbyrå och ett starkt varumärke med människan i fokus. 

 
För mig betyder ledarskap att vara prestigelös och sätta sin egen status sist


 Berätta om din bakgrund och vad du gör just nu

Uppväxt i Lund men flyttade till Stockholm för att plugga Teknisk Fysik på KTH. Där inriktade jag mig inom partikelfysik och gjorde mitt examensarbete i samarbete med partikelfysiklaboratoriet CERN förra året.
 
Vid sidan av studierna har jag, med min lundensiska bakgrund, engagerat mig i spexkulturen på KTH. Jag har också jobbat med jämställdhet på KTH. Det är något jag verkligen brinner för.
 
Nu har jag börjat mitt 18 månaders traineeprogram som är en del i vinsten av utmärkelsen Female Leader Engineer. Först ut är Fortum där jag i sex månader ingår i en grupp som bygger upp och utvecklar B-to-B affären inom Fortum för stora förbrukare av energi. Därefter är jag på Skanska där jag ska vara delaktig i byggnationen av den nya världsledande forskningsanläggningen ESS utanför Lund. Jag avslutar mitt traineeprogram med R&D-enheten på Ericsson.
 

Female Leader Engineer är ett spännande pris. Berätta lite mer om bakgrunden
För att nå ökad jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper krävs att näringslivet bygger en grund hela vägen från unga chefer. Det krävs också att näringslivet bjuder in till, identifierar och stöttar högpresterande individer redan från högskolan. Därför tog Madelen Ohlson, Evelina Ögren,  Caroline Bouzi och Sara Johansson initiativet till att starta Female Leader Engineer.
 
Female Leader Engineer är en utmärkelse för kvinnliga ingenjörsstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med AstraZeneca, Ericsson, Fortum, Scania, Sandvik och Skanska. Syftet med utmärkelsen är att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet genom att bland annat bygga en bas av unga ingenjörer med potential för framtida ledarroller. Vinnaren av Female Leader Engineer får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen och alla deltagare får en chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med företagen genom hela utmärkelsen. Utmärkelsen drivs av civilingenjörer ute i arbetslivet.

Vad betyder det för dig att ha fått utmärkelsen och hur påverkar det din framtid? 
Självklart betyder utmärkelsen mycket för mig och inte minst för min självkänsla och en starkare tro på mig själv. Utmärkelsen öppnar dörrar för mig och ger mig en fantastisk start på mitt yrkesverksamma liv som jag aldrig kunnat drömma om. Det är en unik möjlighet att få bredda sig tidigt och testa olika arbetsområden för att känna efter var man trivs. Jag har också under resans gång träffat otroligt många inspirerande och häftiga tjejer. Det ser jag nästan som den största vinsten i det längre perspektivet.
 
Vad betyder ledarskap för dig?
För mig betyder ledarskap att vara prestigelös och sätta sin egen status sist. Man ska se till individerna i en grupp och få sina medarbetare att finna sin egen potential för att tillsammans på bästa sätt nå det gemensamma målet.
 
Men viktigast måste ändå vara att må bra och ha roligt för det är först då som man kan göra ett bra jobb och få gruppen att må bra.

Hur uppfattas du som ledare tror du?
Naturlig och genuint intresserad av mina medarbetare och deras utveckling. Jag uppfattas nog också som kravställande men rättvis och ger äran där den förtjänas. 

Hur inspirerar du din omgivning och vad får du inspiration ifrån för egen del?
Jag försöker att, där det lämpar sig, prata om både medgångar och motgångar och hur jag tagit mig igenom utmanande situationer även om det inte alltid blivit så lyckat. Detta gör jag dels för att visa att livet inte är perfekt, alla har vi något, men också för att man lär sig mycket av andras framsteg och misstag.
 
Själv får jag inspiration och energi av att träffa människor med olika bakgrund och kultur för det är först då som man får perspektiv på sig själv. Att prata med personer som är trygga i sig själva nog att visa sig sårbara och samtidigt medvetna om sin kompetens är troligt inspirerande tycker jag.

Har du några förebilder och vad har varit speciellt med dem?
Jag har ett par förebilder som jag får extra mycket inspiration och energi ifrån.
 
I vardagen har Sara Johansson, som precis lyfts fram som ”årets kvinnliga förebild” av Saab och som är en av grundarna till Female Leader Engineer, länge varit en förebild för mig. Hon är äkta och trygg i sig själv och jobbar engagerat med att hjälpa andra unga kvinnor att se sin egen potential och våga sig på nya utmaningar.
 
Min handledare under mitt examensarbete Jonas Strandberg är också en förebild och inspiration i vardagen. Han är en av den mest ödmjuka och generösa personen jag träffat. Inom sitt forskningsområde är han samtidigt väldigt kompetent och framgångsrik. Han behöver inte ta sig fram på någon annans bekostnad.
 
I det större perspektivet är Sheryl Sandberg som är COO på Facebook en stor förebild. Hon jobbar aktivt med att belysa många av de utmaningar man står inför som kvinna i mansdominerade sammanhang och hur man bemöter dessa.

Vilka 5 råd skulle du ge unga människor som vill pröva på ledarskapet?
 1. Hitta dina egna styrkor och svagheter och använd dig av dem. Våga visa dig sårbar.
 2. Tro på dig själv! Det är inte alltid den som är expert på området som är bäst lämpad att leda gruppen till målet.
 3. Försök inte vara alla till lags. Då förlorar man sig själv och tillslut även de man försöker leda.
 4. Ha tålamod och håll ut! Kritik får man oftast direkt men resultat och uppskattning kan visa sig långt senare.
 5. Kom ihåg att ni gör det tillsammans! Det är inte du som ska glänsa utan det är gruppen och målgången.

Vilka råd skulle du ge till de mer seniora cheferna?
Försök att våga satsa på yngre talanger. Även om de inte har erfarenhet kommer de bidra med ett nytt perspektiv och en annan syn på frågor som en mer erfaren person aldrig skulle tänkt på.

Vilka är dina starkaste värderingar och hur kommer de igen i ditt ledarskap?
Ärlighet och äkthet är det viktigaste för mig. Jag försöker alltid vara ärlig och öppen med vem jag är för annars förlorar man sig själv och får väldigt svårt att skapa förtroende.

Vilka delar i ledarskapet skulle du vilja utveckla?
Jag vill gärna vara så många som möjligt till lags vilket resulterar i att jag ibland uppfattas som otydlig. Det är något jag arbetar med.

Hur ser du på de närmaste åren, vart vill du och har du någon särskild plan?
Mitt traineeprogram har givit mig möjligheten att uppleva tre olika företag inom olika arbetsområden. Därför tar jag det närmsta året med öppet sinne och utan förutfattade meningar för att se åt vilket håll det bär.

Finns det någon ny bana du skulle vilja pröva på och i så fall vilken?
Som partikelfysiker har jag ett stort intresse främst för grundforskning. Att prova en akademisk bana och doktorera är därför något jag funderat på. 

Hur tror du att du kan inspirera andra till att välja ledarskapet och våga ta steget?
Genom att vara ett exempel på att man inte behöver vara expert på området eller den som tar mest plats för att ändå lyckas ta sig fram och få respekt. Det är viktigt att ha förebilder som man kan känna igen sig själv i för att inse att det är värt att våga ta steget och lyckas.  

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Vårt frukostseminarium den 28.10 var fullsatt och mycket uppskattat. Vi kommer att ha fler events kring just detta ämne framgent. Nya seminarier kommer i början av 2016. Vi återkommer med mer information framåt.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Vi vill välkomna vår nya kollega Lina Leifsdotter som kommer att arbeta med vår marknadskommunikation. Läs mer om henne på www.performancepotential.se.
 • Inom kort kommer ni att kunna lyssna till våra kunders berättelser på vår hemsida. Vi kommer också att producera en animerad film som beskriver våra tjänster.
 • Vill ni veta mer om hur våra kunder använder vår metod och vårt koncept, kontakta oss gärna direkt på daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I december månads Nyhetsbrev intervjuar vi Per Berggren VD på Hemsö Fastighets AB och Amanda Lundeteg, VD på Allbright.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se