Copy

Denna månad: Möt Johan Lampinen, Verksamhetschef för Friskis & Svettis i Stockholm och Evelina Lindgren, VD på aPak som har fått utmärkelsen Årets Unga VD.

FEBRUARI 2017

"Allt som inte utvecklar oss avvecklar oss"

   
Johan Lampinen är verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm och VD för dotterbolaget Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Jag har alltid intresserat mig för ledarskap. Engagemang som basketdomare redan i tonåren gjorde att jag som 14-åring fick prova på relativt svårhanterliga tränare/spelare på basketplanen. Efter gymnasiet valde jag att göra värnplikten i Kiruna som jägare. En tid där mina fysiska och psykiska gränser testades dagligen. Livet som militär passade mig och jag lyckades komma in på officershögskolan. Försvarsmakten ledde till universitetet i Luleå för civilingenjörsstudier parallellt med den militära karriären. Jag hann med en vända utomlands som FN-officer innan jag studerade tullmajor på Försvarshögskolan. Dock hade tankarna på en civil karriär letat sig in i mitt huvud så jag tog chansen när den öppnade sig och lämnade Försvaret till förmån för ABB. En roll som teknisk chef ledde till en roll som global projektchef innan jag valde att lämna industrin och gå över till ideell sektor efter 8 år. Just nu är jag verksamhetschef för IF Friskis&Svettis Stockholm och VD för dotterbolaget Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB.
 
Vad ser du framför dig för vision, för verksamheten framåt?
Som arbetsplats har vi målsättningen att bli Sveriges bästa arbetsgivare 2020. Jag tror att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas med det. Gällande organisationens struktur så ser jag framför mig en mycket mer flexibel verksamhet med korta beslutsvägar som främjar engagemang, kreativitet och anpassningsbarhet. Som verksamhet vill jag att vi sticker ut med vårt erbjudande och tar mer plats i samhällsdebatten. Tillbaka till vår historia men med en relevans för 2017. Jag vill att vi når så många som möjligt med vårt budskap om träning. Vi har ju trots allt en idé om att nå så många som möjligt utan vinstsyfte.
 
Vad är det viktigaste du vill åstadkomma med ditt ledarskap?
Jag vill att verksamheten gör en kulturell resa mer mot ett självledarskap där individen själv sitter på beslutsmandatet och har ett optimalt stöd i beslutsfattandet. Det kommer att göra oss mer snabbfotade och rörliga på en mycket pressad marknad.
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Jag har ett personligt ledarskap där jag känner mig lika bekväm på träningsgolvet såsom i styrelserummet. Under åren har mina olika erfarenheter bidragit till en grundtrygghet i ledarskapet som mina medarbetare känner.
 
Hur tror du andra skulle beskriva dig?
Jag får feedback på att jag i alla lägen känns lugn och trygg. Att jag är tillgänglig uppskattas också mycket i organisationen. De blir alltid glada över att jag dyker upp lite här och där och rör mig mycket i verksamheten. Jag tar gärna en diskussion om stora eller små frågor oberoende av var jag befinner mig i organisationen.
 
Jag tror också att de tycker att jag är målfokuserad och driven. De känner att saker händer i verksamheten vilket det inte gjort på många år. Har också fått höra att jag upplevs som lite klurig och initiativrik. Att jag hjälper mina medarbetare att vidga sina tankar med lite nya perspektiv.
 
Var hämtar du din inspiration ifrån?

 • Gärna från andra branscher med komplexa ledarsituationer.
 • Samtal med medarbetare gärna i promenadform. Är mentor till ett par anställda vilket ger många nya insikter som jag bär med mig i det dagliga arbetet.
 • Nätverk såsom Nova Pro eller 4Potentials är också platser som ger mig nya verktyg i mitt dagliga liv.
Vilka 5 råd skulle du själv velat få i begynnelsen av din karriär?
 • Våga använda ditt mandat för att kunna ta snabba beslut
 • Lyssna och var lyhörd, även den till synes obetydlige medarbetaren kan ha den största påverkan
 • Var prestigelös och våga visa att du kan ändra ditt beslut
 • Var personlig och visa omtanke
 • Delegera uppgifter så att du blir tillgänglig

 
Vad krävs i den här rollen i jämförelse med tidigare roller du haft?
Min upplevelse efter att ha jobbat i alla större sektorer; offentlig, näringsliv och ideell är att den ideella är den svåraste att leda. Passion och engagemangsdrivna organisationer kräver också mycket förankring och tålamod.
 
Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Att jag upplevs som personlig och närvarande. Att enskilda medarbetare vågar samtala med mig om frågor som berör dem.
 
Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur har du valt att tackla den?
Jag har utsatts för många utmaningar i min karriär, allt från allvarliga situationer inom FN till komplex politisk förankring inom det ideella.
 
Men om jag skall lyfta något specifikt så handlar det om att flytta verksamhet från Europa till USA. Två fabriker skulle bli en med områden såsom projektledning, logistik, utbildning, avveckling och kulturkrockar. Projektet levererades 2 dagar innan utlovad tidplan med ett mycket framgångsrikt slutresultat.
 
Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i?
Jag gillar orden ”allt som inte utvecklar oss avvecklar oss”. Det gör att jag hela tiden vill skapa en känsla av att vi går framåt. En rörelse i friskisrörelsen.
 
Vad gör du för att inspirera andra?
Leva som jag lär. Viktigt med att visa att ledarskapet fungerar i praktiken. Skapa möjlighet att utvecklas och prova ledarskapet. Utmana tanken och skapa möjligheter för nya sätt och vägar framåt.
 
Vilka råd skulle du ge till dem om de är intresserade av ett välja ett spår som chef och ledare?
Våga prova. Du kan inte veta om det är något för dig utan att utsätta dig för uppdraget.
 
Vad vill du lämna efter dig för avtryck som ledare?
En bestående förändring hos medarbetarna. Visa att man kan gå utanför lådan och våga prova nya sätt att ta sig framåt. Jag vill dessutom lämna ifrån mig en organisation som leds och organiseras på ett nytt innovativt sätt, som fungerar som referens för andra organisationer att relatera till i deras utveckling.

 "Jag betonar vikten av att vara positiv och se möjligheter i allt, även i jobbiga och svåra situationer" 


Evelina Lindgren är VD på aPak och har fått utmärkelsen Årets Unga VD.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Eftersom det är ett familjeföretag så har jag alltid varit ganska närvarande i verksamheten. Som liten fick jag sortera pappas visitkort, för att sedan sommarjobba i växeln och så småningom jobbade jag också extra som support vid sidan av studierna. Jag pluggade till civilekonom och när jag var klar så fick jag, (efter några sidospår i form av resor och en kort anställning på IKEA), ett erbjudande om att blir supportchef. Efter det har jag gjort allt möjligt; bland annat har jag varit inköpare, logistikchef, affärsområdeschef och vice VD. Efter att ha varit på många olika avdelningar och lärt mig mycket om allt, så tog jag över VD-rollen den 1 januari 2015.
 
Du har fått en fin utmärkelse, Årets Unga VD. Vad betyder den för dig och på vilket sätt är den viktig i ett större sammanhang?
Utmärkelsen har betytt jättemycket för både mig och för alla som arbetar på aPak. Framförallt har vi sett det som ett fint bevis och kvitto på att vi är på rätt väg, både vad gäller ledarskap men också hur vi driver vår verksamhet. Det har också skapat en ännu större stolthet hos oss alla som jobbar på aPak. 
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Jag är väldigt engagerad och positiv i mitt ledarskap och jag vill inspirera våra medarbetare. Jag har också ett starkt driv och tycker om att få saker och ting gjort.
 
Varifrån hämtar du inspiration och energi som ledare?
För mig handlar det mycket om att ha balans i livet för att behålla inspiration och energi i min ledarroll. Vid sidan av jobbet ser jag till att sova ordentligt, träna mycket, äta bra, få mycket frisk luft, resa osv. Det är viktigt att ha tid för återhämtning om man skall vara en hållbar ledare. 
 
Hur inspirerar du andra?
Jag älskar mitt jobb och tycker att det är fantastiskt roligt att göra det som jag gör. Den känslan försöker jag förmedla till alla medarbetare och förhoppningsvis smittar det av sig. Sedan betonar jag ofta vikten av att vara positiv och se möjligheter i allt, även i jobbiga och svåra situationer. På så sätt tror jag också att inspirationen håller i sig även över tid.
 
Hur leder du dig själv?
Jag lägger väldigt mycket tid på min egen utveckling och att ständigt utvärdera och förbättra mig själv och min egen prestation. Förutom att se till att skapa livsbalans som jag nämnt ovan så prioriterar jag också varje dag, tid för mig själv. Jag ”stänger av” från omvärlden och reflekterar över mina mål, dagen som varit, vad som varit bra, vad jag vill förbättra osv. För mig är det en jätteviktig del i att vara en så bra ledare som möjligt.

Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Grundpelaren och visionen i allt vi gör på aPak handlar om att skapa ett bolag som är lönsamt och välmående, samtidigt som vi har en personal som mår bra och trivs. Utifrån det så är mina starkaste värderingar att verksamheten alltid måste vara i fokus – men utan våra medarbetare så hade vi inte haft någon verksamhet. Den inställningen gör det faktiskt ganska enkelt att fatta beslut och leda bolaget framåt. Sedan är jag också väldigt mån om att betona att vi är ett bolag som tänker hållbart och långsiktigt och det genomsyrar givetvis också både vår arbetsmiljö och vårt sätt att göra affärer.

Vilka 5 råd skulle du ge till nya ledare som du själv hade velat ha i din begynnelse som chef?

 • Var dig själv och försök inte kliva in en ”chefsroll”, det blir bara jobbigt i längden.
 • Fundera över vilken typ av ledare du vill vara. Skriv gärna ner det och försök ha det som en grund att stå på.
 • Föregå med gott exempel – var sådan som du vill att dina medarbetare skall vara.
 • Jobba lagom mycket – glöm inte tiden för återhämtning.
 • Ha roligt! Jag tror man måste ha roligt om man skall kunna vara en bra ledare.

 
Vad ser du som din viktigaste uppgift som VD?
Att se helheten och driva organisationen framåt och se möjligheter i alla situationer. Att tänka nytt och annorlunda. Att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och mår bra.
 
Är din roll som VD annorlunda än andra chefsroller du haft och i så fall på vilket sätt?
Både ja och nej. Rollen som ledare har vissa parametrar som alltid finns med tycker jag oavsett om jag varit supportchef eller VD. Att vara VD innebär dock ännu mer varierande arbetsuppgifter än jag tidigare haft och det är väldigt mycket ”högt och lågt”. Jag försöker att se mig som en extra resurs med bra koll på helheten som skall kunna rycka in där det behövs.
 
Vilken har varit din största ledarskapsutmaning, hur har du tacklat och vad lärde du dig av den?
Den största utmaningen som ledare hittills har varit att ta mig an VD-rollen. Rollen ställer höga krav på ledarskapet, både utifrån ett strategiskt, operativt och medarbetarperspektiv. Dessutom tog jag över VD-rollen från min far, vilket har gjort det extra viktigt för mig att verkligen fundera över mina egna mål och visioner för bolaget. Jag har velat fortsätta bygga vidare på det som min farfar och far har skapat, men samtidigt också sätta min egen prägel på verksamheten. Att få en ny VD på ett bolag påverkar givetvis också medarbetarna och för mig har ett av de viktigaste målen varit att få med alla på den resa som jag vill göra och få alla att tycka att det är lika roligt som jag gör.  
 
Vad har du kvar att lära och utveckla som ledare?
Massor! Jag tycker att jag lär mig nya saker inom olika områden hela tiden. Framförallt så behöver jag ännu mer erfarenhet och jag behöver bli ännu bättre på att ha tålamod, både i vardagen och i verksamheten.
 
Om du tvingats byta bana, vad hade du gjort istället?
Jag hade oavsett drivit någon typ av eget företag. Jag gillar fastigheter så kanske hade jag drivit en egen mäklarbyrå.
 
Vad vill du lämna efter dig för avtryck av det du gjort som ledare?
Jag vill ha varit en inspirerande och engagerande ledare som utvecklat både verksamheter och människor.

 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Var med och hjälp oss ta tempen på hur innovativa Svenska verksamheter är när det gäller att ta hand om potential hos chefer och medarbetare. Delta i Potentialbarometern här. Det tar bara 8 minuter att fylla i undersökningen.
 • Håll utkik efter våra kommande frukostseminarier. I maj kommer Elisabeth Kamél och pratar om sin nya bok.
 • Vi har också genomfört vår första Nätverksträff i ämnet Innovativ HR för en grupp särskilt inbjudna. Richard Richthoff från Richzone berättade om ett spännande projekt inom en av våra största industrier och Lotta Schibbye Fredrikson från Hammer & Hanborg pratade om trender och digitalisering.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

Nyheter

 • Nya kunder denna månad är inom nöjesindustrin, IT sektorn på Nordisk basis, fastighetsförmedling och fortsatta affärer med befintliga kunder som uppdaterar sina preferenser årligen.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I Mars månads nyhetsbrev intervjuar vi Anna Brynås, tidigare VD på Swedish Biogas med utmärkelsen Årets kvinnliga Ledare och Peter Hellgren som fick utmärkelsen Årets VD i kategorin mellanstora företag.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management och hur Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, är du välkommen att kontakta daniel.brodecki@performancepotential.se