Copy
Läs om Christina Forsberg, tf Generaldirektör för CSN och Seher Yilmaz ordförande i Rättviseförmedlingen och tidigare konsult på Prime PR.

JANUARI 2016

Jag är övertygad om att alla människor har en stor potential att leva ett rikt liv
   Christina Forsberg är tf Generaldirektör för CSN. Hon har tidigare varit Länspolismästare i Gävleborg och har lång karriär inom olika myndigheter och verk. Hon blev vald till Årets Chef 2015.

Berätta lite om din bakgrund och hur vägen till CSN gått till
Jag visste tidigt att jag ville läsa juridik, vilket jag gjorde vid Uppsala Universitet. Efter examen var jag en tid notarie vid Kronofogden i Stockholm, för att sen genomföra notariemeritering i två år på såväl tingsrätt som länsrätt. Direkt därefter återvände jag till kronofogdens värld och utbildade mig till just kronofogde. Jag fick ansvar för att hantera komplexa juridiska ärenden som bl.a. bestod i alltifrån att kvarstadsbelägga fartyg till att jobba mot ekonomisk brottslighet. Det var också då jag fick mina första uppdrag som lärare och projektledare.
Mitt första chefsuppdrag fick jag efter fem år och sen dess har det rullat på med olika chefsuppdrag, bl.a. myndighetschef för en av landets då tio kronofogdemyndigheter.
I början av 2008 var det dags att byta perspektiv. Jag blev utvald av regeringen och tillträdde i slutet av året som länspolismästare och myndighetschef för Polismyndigheten i Gävleborgs län. När det uppdraget tog slut efter drygt sex år vände jag blickarna till CSN, Centrala Studiestödsnämnden, där jag nu har varit sen början av 2015. Initialt var jag ansvarig för alla utbetalningar av olika former av studiestöd till studeranden. Sedan den 15 oktober 2015 är jag tillförordnad Generaldirektör och myndighetschef för CSN.  

Vad fick dig att ta ett chefsjobb från början?
När jag rekryterades till Kronofogden blev jag ”sedd” av myndighetschefen som ett chefsämne. Innan jag fick mitt första chefs- eller ens projektledaruppdrag fick jag därför delta i planeringsdagar och chefsmöten och jag fick också gå en del chefsutbildningar. När tillfället sedan gavs år 2000 blev jag uppmanad att söka ett uppdrag som ansvarig enhetschef för kärnverksamheten indrivning i Kronofogdemyndigheten i två län. 

Du fick den fina utmärkelsen Årets Chef 2015, vad har det inneburit och betytt för dig?
Massor! 
Jag har fått sprida min tankar och erfarenheter i föreläsningar, filmer och andra format ännu mer än tidigare. Sammanhangen har varit varierande och jag har mött mängder av kloka och nyfikna människor som vill utvecklas. Oftast reflekterar jag då kring frågor om ledarskap och medarbetarskap, kvalitetsarbete, kundens fokus och vad som krävs av oss i framtiden utifrån ett hållbart perspektiv. Det är alltid inspirerande och jag ser alltid till att lära mig något nytt.   
Den viktigaste effekten av utmärkelsen är att jag har tagit mig tid än mer att reflektera över mitt eget ledarskap och på så vis fortsätter min egen utvecklingsresa i rollen som chef och ledare. 

Vad är du mest stolt över under din tid som ledare?
Jag har utmanat befintliga kulturer och visat att det med bl.a. tydlighet, uthållighet och återkommande återkoppling går att förändra kulturen på en arbetsplats. Effekten blir att resultaten blir bättre och trivseln på jobbet ökar. 

Vilken har varit din svåraste utmaning och hur tacklade du den?
Den svåraste utmaningen hittills var jag när klev in på Polismyndigheten i Gävleborgs län. Jag hade ju tre fel av tre möjliga:
 • Kvinna
 • För uppdraget relativt ung
 • Inte polis eller polischefsutbildad.
Dessutom bar jag polisuniform med mest ”guld och glitter” på axlarna av alla, så egentligen var det nog fyra fel.
Initialt reste jag och min närmaste medarbetare runt i myndigheten på en ”Christina-gata” för att jag skulle få kunskap om såväl nuet som vår historia. Utifrån det byggde jag sen successivt en modern myndighet tillsammans med mina kloka 600 medarbetare.

Vilka 3 aktiviteter ser du som viktigast när du tar ett nytt uppdrag som ledare?
 1. Ett tydligt uppdrag.
 2. Mandat från chefen.
 3. Att verksamheten stämmer med mina värderingar. 

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Inkluderande, coachande och därmed mängder av återkoppling.

Hur skulle andra beskriva det?
Andra har sagt att man vet var man har mig. Att jag är tydlig med det jag vill, att jag ställer krav och att jag följer upp. Men också att jag är omtänksam och leder med värme. 

Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Jag är övertygad om att alla människor har en stor potential att leva ett rikt liv. En del människor lyckas med det utifrån egen kraft. Andra kan behöva hjälp på vägen. I min roll som chef och ledare och även medmänniska är jag en av förhoppningsvis flera möjliggörare som kan bidra till individens utveckling. Genom reflekterande samtal utmanar och stödjer jag. Ibland går jag före, ibland går jag bredvid och ibland bakom – allt beroende på behovet för den enskilde. Det skapar trygghet och därmed möjlighet till utveckling.  

Vilka är dina medarbetares störta bedrifter som du ser med ditt ledarskap?
Människor som vågar utmana sig själva för att pröva att tänka och agera på ett nytt sätt – det beundrar jag. Och jag har mött många sådana personer! 

Varifrån hämtar du din inspiration och hur utvecklar du dig själv och ditt ledarskap?
Jag är en nyfiken person, vilket gör att jag gärna och ofta ser till att fånga det som händer i omgivningen. Tid för egen reflektion är viktigt och kräver många gånger att du avsätter tid. Jag ger mycket återkoppling och får därmed en hel del tillbaka – den tar jag vara på. 

Har du någon ledarfilosofi?
Var dig själv – autentisk. Det är det som håller i längden.
Involvera och ta hjälp av andra.

Är det något du önskar få uppleva igen som ledare?
Absolut vill jag få uppleva när mina medarbetare tar nya kliv och vi tillsammans kan fira utvecklingen. Det är fantastiskt att se den glädjen!

Vilka 5 råd skulle du ge till nya och kanske yngre personer som funderar på en bana som ledare?
 1. Led dig själv, så att du kan leda andra bättre
 2. Håll koll på vilket uppdrag du har
 3. Se till att du får återkommande återkoppling från din chef (beröm och det som bör utvecklas)
 4. Be om hjälp – ensam är inte stark
 5. Följ upp uppdrag och coacha dina medarbetare

Vilka råd skulle du ge till de mer seniora och som kanske kört fast?
Besvara frågan ”Får jag, utifrån mina drivkrafter, möjlighet där jag är idag att göra det jag vill?” Kanske är det dags att göra något annat? Eller ta stöd från någon annan erfaren chef eller mentor. Det handlar inte alltid om att gå till något annat, utan kanske mer om att stanna upp och reflektera. Kanske har du inte gjort det på ett tag och nu har livet kommit i kapp dig. Det händer oss alla, mer eller mindre. 

Vad har du kvar att uppleva eller åstadkomma som ledare?
Något jag önskar få uppleva som ledare är att få ett uppdrag där jag verkligen kan få möjlighet att bidra till att frigöra kraften hos alla medarbetare. Enligt min erfarenhet är det en källa som delvis är outnyttjad idag. Vårt tänkande om hur vi ska leda och styra verksamheter hindrar oss från att vara effektiva och få bra arbetsplatser med hög trivsel.  Jag har sett det bl.a. i mitt förra uppdrag för Polisen och jag vet därför vad som kan hända, om vi chefer och ledare bara vågar släppa taget. Men det är maktstrukturer som då behöver rubbas och det är förstås läskigt…

Om du fick välja en helt ny banan, vad skulle det kunna varit?
Kanske något åt det konstnärliga hållet. Jag gillar att stå på scen och delar där med mig av mina erfarenheter. Att agera som skådespelare och gestalta andra kanske kunde ha varit något – för att beröra och påverka.  
Kanske skriver jag en bok någon gång, för att ytterligare dela med mig till andra.  
Jämställdhet och jämlikhet är en strategisk ledarskapsfråga
 


 
Seher Yilmaz är ordförande i Rättviseförmedlingen och har också varit konsult på Prime PR.

Vad gör Rättviseförmedlingen?
Rättviseförmedlingen arbetar för bredare representation som bättre speglar samhällets sammansättning av individer. Vi hjälper (alldeles gratis!) till att bredda och komplettera urvalslistor för olika sammanhang genom att efterlysa kompetenta personer som man själv av någon anledning inte lyckats hitta.

Berätta lite om din bakgrund och hur din resa till Rättviseförmedlingen varit
När jag gick på mellanstadiet påbörjade jag min bana inom elevrörelsen. Mina föräldrar hade kommit till Sverige som politiska flyktingar, så jag är uppvuxen med att man ska kämpa för det man tror på. För mig handlade det om skolan och lärarna som fanns i min omgivning. Jag kom inte överens med en av mina lärare och bestämde mig för att engagera mig i elevrådet för att påverka min skolgång. Det gav mig en insikt om att om man är många som går samman för att jobba för en sak, då kan man också lyckas förändra. Den insikten ledde mig till ett långt engagemang i Sveriges Elevkårer som slutade med att jag under mitt sista år på gymnasiet valdes till nationell ordförande. Dagen efter studenten flyttande jag från Lund till Stockholm för att vara ordförande på heltid. Jag var nyss fyllda 18 år och plötsligt chef. I två år arbetade jag alldeles för mycket, var ensam i en alldeles för stor stad och trivdes inte. Så jag flyttade tillbaka till vännerna och familjen i Lund där jag också läste på Universitetet. Där insåg jag också att jag bröt mot normerna på flera sätt när min föreläsare i statsvetenskap ständigt påpekade att jag ”som inte var gul och blå nog uppskattade demokrati mer än de andra i klassen”. Senare blev jag ordförande för den samlade ungdomsrörelsen i Sverige på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som ledde mig till ett jobb som konsult inom Public Affairs på en av Sveriges största PR-byråer.
 
Jag kom i kontakt med Rättviseförmedlingen precis när Lina Thomsgård hade dragit igång det. Då var jag ordförande för LSU och lyssnade på Lina under en konferens om nya former för engagemang. Något år senare hörde Rättviseförmedlingen av sig och ville att jag skulle delta i ett expansionsråd där vi var ett antal personer som skulle dela med oss av våra kunskaper inom olika områden.  Senhösten 2013 träffade jag Lina och hon berättade att hon skulle föregå med gott exempel och lämna sin position till någon annan, och frågade om jag ville ta över. Jag blev såklart både förvånad och lite rädd. Att ta över en organisation från grundaren själv, som dessutom är en fantastisk person, var inte en självklarhet. Jag funderade i en vecka innan jag vågade tacka ja. Jag tillträdde ideellt i januari 2014 och har sedan september förra året varit ordförande på heltid.

Vad betyder ledarskap för dig?
En trygghet och riktning för mig själv.

Hur ser ditt eget ledarskap ut och har du någon vision kring det?
Jag strävar efter att vara en stabil ledare som står upp för goda värderingar och trygghet i alla möjliga sammanhang. Jag vill uppfattas som en som kunnig, ödmjuk och modig. Min vision är att aldrig sluta utvecklas i mitt ledarskap. Varje individ jag leder är olika, därför kommer jag aldrig att bli fullärd utan behöver se över mitt ledarskap kontinuerligt. 

Vilka är dina starkaste värderingar och hur har det väglett dig i vardagen?
Att kämpa för det jag tror på och att våga ifrågasätta sådant som vi tar för givet.

Hur tror du andra skulle beskriva just ditt ledarskap?
Att jag är modig och låter människor växa med struktur. 

Vilka frågor tycker du att ledarskapet borde hantera men som inte görs?
Just nu tycker jag att det handlar om att se att jämställdhet och jämlikhet är en strategisk ledarskapsfråga. Det är inget man kan delegera till någon långt ner i organisationen att sköta i form av ett projekt vid sidan av. Som ledare behöver man äga dessa frågor och bottna väl i dem om något faktiskt ska hända. 

Finns det något typiskt ”svenskt” ledarskap och i så fall vad är bra med det?
Det finns nog lika många ledarskapsstilar som det finns ledare. Men vad jag har hört är ju att vi leder på ett mindre auktoritärt sätt, vilket jag också kan skriva under på för i alla fall mitt eget ledarskap. 

Vilken är din största utmaning hittills och vad har du lärt dig av den?
Min största utmaning är att inte falla in slentrian och göra som jag alltid gjort i olika sammanhang. Om jag glömmer bort att vara medveten om mina egna normer och fördomar är det enkelt att falla tillbaka in i dem och bara följa magkänslan. Problemet med magkänslan är att den är uppbyggd av minnen och erfarenheter som du samlat på dig genom livet, då kommer man exempelvis också välja det som bekräftar din magkänsla vid en rekrytering. Ska jag välja en chef att jobba med skulle det då enkelt kunna bli en man, eftersom att det är det jag är så van vid att möta på höga chefspositioner. Därför behöver jag vara uppmärksam och mota bort magkänsla och slentrian.

Hur vill du uppfattas om du anses vara en god förebild?
Som någon som är trygg i mina värderingar om alla människors lika värde och som är snäll och generös mot personerna i min omgivning. Det är så enkelt att mitt i all stress och alla att-göra-listor glömma bort att ta hand om människorna man har i sin omgivning. Jag vill gärna inte vara den personen och jag hoppas att det syns.

Har du några goda chefer du mitt under dina år och hur skulle du beskriva dem?
Absolut! Jag vill berömma mina chefer på Prime för att de gav mig möjlighet att ta ansvar för stora frågor tidigt, de arbetar efter meritokrati som devis. En annan arbetsplats skulle kanske inte låta en nyanställd ung kvinna driva ett av de mest varumärkesbyggande arrangemangen, men där gav man mig det ansvaret. De såg också värdet av att låta mig odla mitt engagemang och ta plats i samhällsdebatten på arbetstid, det är jag tacksam för.

Vad tror du behövs för att locka yngre människor till ledarroller? Ge dina 3 tips.
Generellt tror att unga lockas av samma sak som äldre personer. Strömningen just nu är att många vill kunna göra skillnad för samhället, ledarroller tror jag ger stor möjlighet till det. Men för att unga ska kunna axla ledarroller behöver vi dessutom bredda bilden av vem som passar som ledare och vad som krävs för att kunna ta en sådan position. Om det första jag tänker på när jag tänker på ledare är en väletablerad person i medelåldern kommer det bli svårare att överlåta ledarskapet till en yngre person. Precis på samma sätt som att den bilden gör det svårare att ge äldre personer den positionen.

Hur tar du tillvara på potential i din organisation eller omgivning?
Eftersom att jag inte kan läsa människors tankar frågar jag dem vad de vill och kan göra. Potentialen i Rättviseförmedlingen ligger i att vi är ett ständigt växande nätverk av människor (just nu hela 90 000 personer) som delar med sig av sitt nätverk för att bredda och komplettera andras urvalslistor. Det tar vi tillvara varje dag genom att efterlysa andra kompetenta personer än de man själv lyckats hitta. Jag är övertygad om att det alltid är bättre att fråga 90 000 personer om tips på bra människor, än att enbart exempelvis fråga en enda kompis om samma tips. 

Vad är du mest stolt över att du åstadkommit hittills?
Det jag är mest stolt över min egen resa. Mina föräldrar gick i skolan tills de var elva år gamla i Turkiet, de flydde till ett land där de inte kände någon, jag är uppvuxen i ett arbetarklasshem i ett miljonprogramsområde. Jag är kvinna och har utländsk bakgrund. Varje steg jag har tagit i mitt liv har jag gjort på egen hand, utan några som helst givna förutsättningar som pekade åt rätt håll. Jag är stolt över min resa, men förstår också att jag haft en del tur längs vägen. Därför arbetar jag för att fler ska få möjlighet att göra vad de vill och kan utan att hindras av stereotypa föreställningar och normer kring sådant som kön, bakgrund och funktionalitet.

Vad är viktigt kvar för dig att åstadkomma?
Massor! Så länge vi lever i ett samhälle där inte alla människor har lika möjligheter är jag inte nöjd. 

Om du hade fått välja en annan bana i livet, vad hade det varit?
När jag var liten drömde jag om att bli jurist och journalist, nog påverkad av mina föräldrar som tyckte att man måste läsa till ett tydligt yrke för att kunna få jobb. Så det kanske skulle bli något av det då.
 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Gott nytt 2016! 
 • Detta blir ett spännande år där vi kommer att satsa en hel del på seminarier riktade till specifika målgrupper. Det gör att vi kan anpassa innehållet och också ge er möjlighet att dela erfarenheter med varandra.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I februari månads Nyhetsbrev intervjuar vi Lilian Fossum Biner, styrelseproffs på bland annat Oriflame, Nobis och Thule, som vann Womens Board Award´s och Simon Angeldorff, VD på Envirotainer som vann Årets VD titeln i kategorin medelstora företag.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se