Copy
Läs om Petra Schedin Stergel, personaldirektör på PwC Sverige sedan 2006 och som haft olika roller inom PwC Sverige sedan 1998. Läs även om grundarna av Sustainergies, Simon Werbart Flato och Markus Danell. Sustainergies är en karriärsplattform som ger studenter, företag och organisationer unika möjligheter att arbeta tillsammans för att omsätta hållbarhet och ansvarstagande i praktiken. 

Oktober

I den bästa av världar så behövs inte HR, då är cheferna världsbäst på alla områden   

Petra Schedin Stergel är Personaldirektör på PwC Sverige sedan 2006. Petra har utbildning inom Personal och arbetslivsfrågor från Uppsala universitet och har haft olika roller inom PwC Sverige sedan 1998. I rollen som personaldirektör arbetar Petra Schedin Stergel med en mängd olika arbetsuppgifter på strategisk nivå men också på operativ ledningsnivå. Till sin hjälp har hon en Human Capital enhet med 30 specialister inom HR och verksamhetsutveckling.  Hur kom det sig att valde den inriktning du har idag? 
När jag var 20 år gammal arbetade jag som chef på ett hotell. En dag skrek en av mina medarbetare att jag var ”en jävla kärring” när jag bad henne att utföra en arbetsuppgift som hon ansåg onödig. Det fick mig att fundera över vilka mekanismer som styr relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare och jag ville förstå mer inom det här området.  

HR frågorna är ständigt på agendan och samtidigt talas det om svårigheter för HR att komma nära verksamheten, hur ska man ändra på det?
HR är ingen enhet som står för sig själv – HR är en del av verksamheten. Organisationsfrågan av HR är en annan sak. Jag är övertygad om att en central HR- organisation är en förutsättning för att leverera mot företagets övergripande mål på ett optimalt sätt. Att HR däremot arbetar nära och i verksamheterna är en förutsättning för att förstå affären och chefernas vardag. Hur det ser ut varierar naturligtvis mellan organisationer, men i vår verksamhet har det varit avgörande att HR ingår i de olika verksamhetsledningarna. Genom att sitta i ledningssammanhang kan HR ta del av och bidra i alla affärsrelaterade diskussioner och strategiska prioriteringar. Jag har hittills inte kommit på något sätt att komma närmare verksamheten än så. Det skulle i sådana fall vara att delta i leveranser till kund, men det är inte vår profession.

Vilka är dina 3 råd till chefer för att använda HR på ett bra sätt?
Jag tror att chefer generellt behöver andra perspektiv och infallsvinklar och det kan man få från HR. Men det handlar också om att utmana HR funktionen och deras arbetssätt för att hitta de mest optimala processerna. För det tredje ska chefer säkerställa efterlevnad av befintliga HR-processer i organisationen.

Vad tror du om framtiden, kommer organisationer att se på human kapital frågorna på ett annat sätt?
De stora utmaningarna för organisationer kommer att vara bristen på nya medarbetare och förmågan att attrahera och behålla medarbetare. Att ha en affärsorienterad HR-organisation kommer att vara helt avgörande i att vara en attraktiv spelare på marknaden.

Det finns de som talar om att HR funktionen på sikt kommer att försvinna och att cheferna i organisationerna kommer att behöva ta ett större ansvar, vad tror du?
I den bästa av världar så behövs inte HR, då är cheferna världsbäst på alla områden. Själv tycker jag att cheferna ska få möjlighet att fokusera på verksamheten och driften och ta hjälp av specialister när det behövs. 

Vad är ditt trick att göra chefer medvetna om den kapacitet som finns i människorna?
Min uppgift är att säkerställa att cheferna ser ett annat perspektiv än vad de vanligtvis gör hos befintliga och nya medarbetare. Viktigt är att utmana chefer i att inte bara välja en medarbetare som är lik de själva, bara för att det är enklast. 

Hur gör du för att möta affären i ditt jobb?

Jag fokuserar på vårt bidrag i helheten. Jag tänker att när medarbetare och team fungerar på bästa sätt så når vi en optimal leverans till kund. 

Vad har du får råd till unga människor som är intresserade av HR frågorna och vill in på den banan?
Skaffa en relevant utbildning och tveka inte att ta dig an utmaningar.

Vilka är dina 3 mest utmärkande drag som ledare?

Jag är tydlig, ger medarbetarna eget ansvar och är målfokuserad.

Vad gillar du bäst med ledarskapet?
Möjligheten att påverka och att se människor växa med nya utmaningar.

Vad uppskattar du mest hos medarbetare?
Att de tar ansvar för sin uppgift och ser sitt bidrag till helheten. 

Var hämtar du din inspiration ifrån?
Jag hämtar inspiration och kraft i möten med människor både inom och utanför vår organisation.

Dina 5 bästa tips för att utvecklas som ledare?
 1. Våga tänka nytt
 2. Var inte rädd för att göra fel
 3. Var inte för angelägen att vara populär och vän med alla
 4. Var konsekvent
 5. Stå för vad du tycker

Hur jobbar ni med värderingar och attityd inom PwC?
I vår verksamhet är gemensamma värderingar en förutsättning för att säkerställa att alla kunder får samma upplevelse av oss. Därför får man bl a. som nyanställd medarbetare redan i onboarding processen ta del av och bekanta sig med våra värderingar. Vår code of conduct är integrerad i alla interna processer och är en självklar dimension i alla sammanhang. Vi jobbar kontinuerligt med workshops inom värderingar och kultur.

Om du hade fått välja en annan bana, vad hade det varit?
Lobbyist

Vilket avtryck vill du lämna efter dig den dag du väljer att gå vidare i någon form?
Ett modernt förhållningssätt inom HR och att ha säkerställt att organisationen också fortsättningsvis är den mest attraktiva och mest progressiva organisationen inom vår bransch och att man med självklarhet tänker på medarbetarrelaterade frågor. 
Vi tror att världen kan bli hållbar, men för att komma dit behöver fler få bättre förutsättningar att utveckla sitt engagemang, mod och kompetens   

Simon Werbart Flato (t.v.) och Markus Danell (t.h.) var båda med och grundade den ideella karriärsplattformen Sustainergies 2009. Då var de studenter, men idag är det deras heltidsjobb. Med ett team av 25 medarbetare och över 3000 studenter i nätverket har de genomfört tävlingar, rekryteringar, mentorskapsprogram, företagsbesök med mera - allt för att sammanföra studenter och företag kring hållbarhet. 

Berätta lite kort om er historia. Varför startade ni Sustainergies och vilken är er vision?
Vi grundade organisationen 2009, utifrån en grundläggande hypotes om att många studenter hade mycket begränsade möjligheter att lära känna sina framtida karriärmöjligheter. För några, som exempelvis jurister eller vissa toppingenjörer, är banan tydligt utstakad - läs det här, ha praktik där och välj mellan A, B eller C när du söker jobb. Men för andra, som studenter med stort hållbarhetsintresse, är karriären betydligt mer diffus och många vet inte var de kan komma att hamna. Vi tog på oss att överbrygga detta gap genom att skapa en ny karriärsplattform där studenter och företag skulle mötas kring hållbarhetsfrågorna, lära sig mer och utvecklas tillsammans.
Vi tror att världen kan bli hållbar, men för att komma dit behöver fler få bättre förutsättningar att utveckla sitt engagemang, mod och kompetens. Det är vad vi vill ge med karriärsplattformen.

Hur ser ni att hållbarhetsfrågor har blivit viktigare?
Det är glasklart att frågorna nu är etablerade som betydelsefulla. Globalt tycker 93% av undersökta VD:ar att hållbarhet är en viktig del av deras företags framtida framgång, enligt en ny rapport från Accenture. Själva upplever vi framförallt ett kraftigt ökat intresse bland studenter som vill lära sig mer om hållbarhet. Nu är det inte bara en liten engagerad klick, nu är det ekonomer, ingenjörer, jurister och studenter från alla tänkbara studieinriktningar som vill relatera till hållbarhet i sin kommande karriär. 

Varför tror ni att det är så?
En kombination av tre saker. För det första att många människor värderar högt att göra gott och känna sig bidragande till samhället. För det andra att medvetenheten om problemen, så som ökade sociala klyftor, massungdomsarbetslöshet och klimatförändringar, har ökat - en tid av stora utmaningar är det naturligt att det känns angeläget att faktiskt göra något. För det tredje att vi inte längre bara relaterar hållbarhet till problem, idag har fokus skiftat mer till möjligheter. Möjligheter till smarta affärer i näringslivet, samhällsnyttiga start-ups, innovativa tekniker med mera. Med ett lösningsfokus kan alla engageras i att göra världen bättre och idag skapas det en positiv spiral av ökad handling och ökad medvetenhet.

Ni har ett delat ledarskap. Vad finns det för fördelar med det och vilka är utmaningarna?
Helt klart är största fördelen att kunna komplettera varandra! Arbetsuppgifter och situationer som är ansträngande för en av oss kan vara naturliga för den andra. Samtidigt blir vi vassare genom att kunna agera bollplank åt varandra. Varje bra idé kan testas direkt genom att försöka sälja in den hos den andre, förhoppningsvis sållas de sämsta bort lite snabbare så… Men eftersom vi är så pass olika som personer är det ibland utmanande att förstå varandra. Det händer att vi vill samma sak men uttrycker oss så olika att vi ändå krockar och blir frustrerade. Det som är avgörande för vår arbetsrelation är de starka delade värderingarna och målsättningarna - vi har båda höga ambitioner om vårt bidrag till samhället.

Hållbarhet är en del av ert ”DNA”. På vilket sätt lever ni som ni lär?
Vårt engagemang för hållbarhet är sen länge djupt grundat i våra värderingar och en naturlig del av våra vardagsbeslut. Det genomsyrar våra val som konsumenter, t.ex. vad vi äter och hur vi reser även om vi inte är perfekta. Men vårt professionella fokus ligger på hållbarhet i karriären, privata beteenden och vanor är inget vi skulle få för oss att försöka styra. Det vi kan göra är att hjälpa till med att öppna dörrar för ett större eget intresse, för sådant måste växa fram ur ens egna intressen och värderingar, inte från dåligt samvete. 

Vilka aktiviteter ser ni ger bäst effekt vad gäller hållbarhet i verkligheten, inte bara på papperet?
Att verkligen förstå och utveckla de aktiviteter som skapar genuint värde. Värde för individen, samhället och planeten - inte enbart rikedom. Genuint värdeskapande aktiviteter som hjälper människor att växa och bli starkare och affärsmodeller som skapar positiv samhällsförändring. Det är därför vi tror på att hjälpa studenter bygga sin kompetens, t.ex. med hjälp av ArbetsrelateratDNA™, utveckla sina intressen och sitt engagemang. Ofta är det starkast när man också kan visa på ekonomiska värden i sådana aktiviteter. Då är några knep att ha längre tidshorisont eller titta på hur flera intressenter påverkas.

Är unga människor mer angelägna och prioriterar hållbarhet eller ser ni en allmän trend?
Både och! Men det är ingen trend vi ser, hållbarhet är här för att stanna. Givetvis är unga i framkant och har fattat grejen: vi måste förändra hur vi ser på samhället för att lösa våra utmaningar. I alla generationer har unga haft en unik förmåga att tänka nytt, men idéer räcker inte, de måste få stöd att bygga sin kompetens och få tillgång till resurser för att förverkliga visionerna. Samtidigt ser vi att många gånger finns detta stöd bland de som varit i arbetslivet länge och själva insett behovet av förändring. 

Vad är viktiga värderingar i er verksamhet?
Redan när vi startade Sustainergies 2009 var det några värderingar som stod i centrum. Meningsfullt - vi ville skapa meningsfulla sammanhang för möten mellan studenter och olika samhällsaktörer. Möjligheter - vi ville ge möjligheter att utvecklas. Innovation - vi ville göra saker på nya sätt. Dessa värderingar har följt med oss sedan dess och utgör idag grunden för vår gemensamma kultur.

Men på vår resa har vi också lärt oss att det finns fler saker vi tycker är viktigt inom organisationen. Integriteten som gör att vi vågar vara oss själva och vara personliga. Kreativitet, glädje och energi som är utgångspunkten för hur vi vill arbeta. Prestation som faktiskt avgör hur vi kan göra ett stort positivt avtryck i samhället. Och att fokus på lösningar, inte problem och moralkakor. När vi lever efter dessa värderingar har vi en verksamhet som både gör stor samhällsnytta och är spännande och kul att jobba med!

Sedan ser vi fram emot att alla våra medarbetare ska använda PerformancePotential´s verktyg så att vi får en ännu tydligare bild av de värderingar som utgör verksamhetens DNA.

Många talar om talanger som om det vore någon särskild egenskap. Hur ser ni på talang och talanger?
Talang används ofta väldigt slarvigt. Vi tror att det viktigaste alltid är rätt person på rätt plats med rätt förutsättningar. Det kommer alltid att ge ett bättre resultat än att försöka välja personen med störst “talang”. Men självklart är vi olika duktiga på olika saker, därför är det viktigt att vi kan prata om vad vi är duktiga på och under vilka förutsättningar vår potential kommer till störst rätt.

Vilket ledarskap vill ni representera och bli ihågkomna för?

Det är ambitiöst att som unga ledare göra anspråk på sitt eget arv. Det vi kan hoppas på är att vårt ledarskap genomsyras av våra egna värderingar och att dessa uppskattas av alla som arbetar tillsammans med oss. Det är viktigt för oss att det är högt i tak, medbestämmandet stort och att vi alla är ödmjuka mot varandra. Det är också viktigt för oss med varma relationer, generositet och närvaro i allt vi gör. Eftersom vi själva trivs bäst under dessa förutsättningar är det förhoppningsvis också det som utmärker vårt ledarskap. Sedan tror vi alltid att det är oerhört viktigt att själva vara goda förebilder, något vi alltid måste arbeta med extra mycket när stressen ökar.

Vilket medarbetarskap vill ni ska prägla Sustainergies?
Våra medarbetare är vår starkaste resurs, men faktiskt också ett av våra viktigaste samhällsnyttiga resultat. Att de själva utvecklas och lär sig utnyttja sin potential i hållbarhetssammanhang är något som kommer att ha långsiktig och positiv påverkan på samhället. Det vi gör tillsammans i Sustainergies bygger alltid på vårt egna engagemang, därför är nyfikenhet och viljan att hjälpa varandra, och andra, viktiga nyckelegenskaper. I övrigt är vi alla individer med olika behov och förutsättningar så varje medarbetare präglar sitt unika avtryck kan arbeta på sitt unika sätt.

Det talas mycket om agil kunskap idag, att i realtid kunna lära nytt och använda den kunskapen. Hur jobbar ni med detta hos er?
Ständigt lärande är en förutsättning när världen och vad vi vet om den förändras så fort. I praktiken försöker vi varje dag hjälpa våra egna medarbetare att testa nya saker och utveckla sina förmågor. Det handlar om att ge våra medarbetare möjligheten att prova själva samtidigt som vi ger tydliga ramar och finns där för att hantera eventuella utmaningar tillsammans. Vi försöker alltid coacha varandra inom organisationen, uppmuntra reflektion, lära oss av varandra och vara lyhörda för nya sätt att göra saker.

Hur viktigt är mentorskap och coachning för Sustainergies?
Vi har själva båda tagit hjälp av många personer i vår omgivning för mentorskap och stöd. I Sustainergies har det blivit en viktig del av både vår verksamhet och vår egen metod.

Sustainergies driver Hållbart Mentorskap, ett strukturerat mentorskapsprogram där engagerade studenter matchas med erfarna mentorer. För tredje gången startar vi under hösten upp en ny grupp och mest fokus ligger på personlig utveckling. Dessutom är målet att de genom samtal och erfarenhetsutbyte ska hitta sin egen väg och roll i arbetslivet. Varje gång vi träffas med dessa grupper är det oerhört tydligt hur betydelsefullt mentorskap, förebilder och möten med nya människor kan vara.

Internt har vi börjat använda par-coachning på alla våra månadsmöten, som ett sätt att hjälpa varandra med att lösa utmaningar och vidareutvecklas. Förutom att vi alla mår bra av det just nu är både coachning och feedback något som vi tror att alla behöver träna på så mycket som möjligt. Organisationen i stort präglas också av detta genom att vi lärt oss vara mycket öppna med våra utmaningar och löpande tar hjälp av flera personer i Sustainergies närhet för att utvecklas och växa.

Hur ser ni att vårt samarbete, PerformancePotential och Sustainergies, bidrar till hållbarhet?
De flesta av oss kommer att byta jobb oftare än förr, vidareutbilda sig löpande och vara mycket rörliga mellan branscher och organisationer. Inom många kompetensområden genereras ny kunskap så snabbt att redan innan studietiden är över så har mycket av det man studerat hunnit omprövas. På en sådan arbetsmarknad krävs det både personligt engagemang och självkänsla. Förändring kräver starka förändringsagenter och det vi gör genom att tillgängliggöra plattformen ArbetsrelateratDNA™ till studenter vilken bidrar till mer medvetna, starkare och klokare människor och framtida beslutsfattare. Det kommer att mynna ut i flera samhällsnyttiga effekter när fler unga har ökad självkännedom, tydligare värderingar och kan omsätta sin egen potential bättre.

Hur ser ni att samarbetet kommer att vara till fördel för er rent konkret?
Samarbetet har två delar, ett erbjudande som är öppet för våra medarbetare och ett erbjudande som är öppet för alla studenter i vårt nätverk (3000+). Våra egna medarbetare kommer att få extra mycket stöd att gå igenom och använda sig av sina ”DNA” analyser, något som vi också tror gör oss till en mer attraktiv organisationer att engagera sig i. För studenterna i vårt nätverk kan det innebära en introduktion i självledarskap och ett sätt att lära känna sig själv bättre. Förhoppningsvis kan vi snart se hur detta också ger effekt på studenternas egna förmågor när de deltar i något av våra projekt.

Om 10 år, hur tror ni att arbetet med hållbarhet har utvecklats?
Framför allt att hållbarhet inte längre går att betrakta som en separat aktivitet, något man gör vid sidan av verksamheten eller affären för att vara snäll. Även om det finns fortsatt stort behov av specialister är det nödvändigt att hållbarhet också blir integrerat i beslutsfattande och strategiskt ansvar i både näringsliv och politik. På 10 år bör hållbarhet närma sig den grundläggande status som sund ekonomi har i samhällets alla delar. Vi är själva optimister och ser idag flera steg i rätt riktning. Med större balans mellan möjligheter och hot, större förståelse för långsiktigt värdeskapande och bredare syn på sina intressenter blir det idag allt tydligare att hållbarhet helt enkelt är smart. 

Vad gör ni själva om 10 år?
Haha, det är lättare att extrapolera megatrender än att förutspå våra egna vägar genom livet... Ändå finns det några saker vi gärna tar fasta på. Professionellt har den stora betydelsen av vem man jobbar med blivit tydlig för oss. Vi vet att vi vill arbeta tillsammans med genuina, nyfikna och kompetenta människor. Så om 10 år arbetar vi nog fortfarande tillsammans, även om vi kanske skilt oss åt på vägen dit för att utveckla våra intressen. Om 10 år är Sustainergies den självklara partnern för alla som vill arbeta med studenter kring hållbarhet, men leds givetvis av yngre förmågor och inte silverrävar som oss!

Om tio år har vi förhoppningsvis haft nöjet att bilda familjer med fantastiska barn. Ändå hoppas vi att vårt eget barnasinne är i behåll!

 


EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Vi vill tacka Careerbuilder för ett utomordentligt väl arrangerat Career Days. Vi hade fullt engagemang i vår monter och många nya personer fann vårt ArbetsrelateradeDNA-verktyg attraktivt som karriärplaneringsverktyg. Vår VD häll också ett fullsatt föredrag om hur människor själva bättre kan påverka vilken arbetsgivare de vill ha.
 • Vår undersökning i samarbete med Ratio lanseras och forskningsrapporten presenteras i sin helhet på ett frukost seminarium hos Ratio den 24.10. Undersökningen är unik då den är kopplad till efterfrågesidan istället som oftast tillgångssidan. Företagen har fått säga sin sak i frågan kring hur de gör när de anställer och vad som är framgångsrikt. Det visar sig att det är andra parametrar som är viktigare än man initialt trott vid rekrytering. Anmäl ditt intresse för att ta del av undersökningen till info@performancepotential.se.


Nyheter

 • Vi är mycket stolta att presentera ett nytt samarbete med Sustainergies. Vår ambition är också att arbeta med unga talanger och vår affärsidé bygger på ett CSR-tänk. Sustainergies är en karriärsplattform som ger studenter, företag och organisationer unika möjligheter att arbeta tillsammans för att omsätta hållbarhet och ansvarstagande i praktiken. Pressrelease hittar du här.
 • PerformancePotential fortsätter utveckla sammarbetet med CareerBuilder som är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad rekrytering. Varje månad publiceras över 9.000 lediga jobb på www.careerbuilder.se.
  De har sedan starten 1995 haft en datadriven approach till onlinerekrytering och fokuserar på teknik och innovation under devisen ”More than a job board”. De erbjuder annonsörer och kandidater den senaste relevansbaserade matchningstekniken och kringtjänster som hjälper både arbetsgivare och arbetssökande att från varsitt håll vara så informerade som möjligt.

  ”På CareerBuilder.se är vi alltid intresserade av att samarbeta med innovatörer och nytänkare som kan erbjuda våra kandidater och kunder ett mervärde. PerformancePotential med sitt ArbetsrelateratDNA™ är en sådan partner och en sådan tjänst som skapar ytterligare värde för våra kvalificerade kandidater som är intresserade av personlig utveckling och självanalys”

LÄSTIPS
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap. Läs mer här.
 • Vår Facebook-sida. Trendspaning inom kompetensförsörjning och annan inspiration.    
 • Följ oss på LinkedIn.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar arbetsrelaterad matchmaking för den professionella världen. Vi får fram det som egentligen är avgörande för om en organisation och person kommer att bli framgångsrika tillsammans och skapar också förutsättningar för att individens hela potential synliggörs och används. Vår metodik kallar vi för matchning mellan en verksamhets DNA och en individs arbetsrelaterade DNA.

I november månads Nyhetsbrev får vi bland annat läsa om Malin Hollander, VD på Atoy Automotive, och Meg Tiveús, styrelseproffs.

Vill du ställa frågor kring Karriär och kompetens finns Performance Potential's karriärcoacher, specialiserade kring just ArbetsrelateratDNA, tillgängliga för att svara på frågor. Maila dina frågor till karriarradgivning@performancepotential.se