Copy
Läs om Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF och Sissa Pagels, ung entreprenör som bl a startat Young Innovation Hub och sitter med i WWF's Ungdomsråd.

JULI 2015


Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Det är synd att det är svårt för många att fullt ut leva upp till det
 
Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF, tidigare Sveriges integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. 

Du har en spännande bakgrund. Berätta lite om den och hur vägen till ÅF där du nu är gick till?
Min far är politisk flykting från Kongo. Jag föddes i exil i Burundi och kom till Sverige 1981, tolv år gammal. Jag har studerat juridik, migrations politik och mediekommunikation. Som ung vuxen var jag med och grundade Afrosvenskarnas riksförbund (1990). Under perioden 1991–1994 var jag egenföretagare inom friskvård.
Min tjänst på ÅF, som alla mina andra jobb har jag blivit erbjuden/utnämnd. Jag tror på att göra mitt bästa där jag är och mindre på att planera för karriären. Jag har arbetat som projektledare på Folksam och som kommunikationsrådgivare på Geelmuyden.Kiese. 2002 valdes jag in i riksdagen och mellan 2006 -2013 tjänstgjorde jag som statsråd i Reinfelts regering. 
Som politiker har jag arbetat med frågor som rör näringsliv samt jämlikhet och jämställdhet. 2006 utkom jag med boken Flickorna vi sviker, om hederskulturer och 2010 skrev jag boken Det nya Sverige, om min syn på svensk integrationspolitik och de problem som det skapat.

Vilka händelser har fått dig att få extra kraft att vilja göra något inom området?
Utgångspunkten för mitt engagemang i förändringsarbete är mina barn och vilken framtid jag vill skapa för dem – vare sig jag jobbar med integration, jämställdhet eller hållbarhet i stort.

Värderingar är något många talar om men det finns utmaningar att verkligen komma åt kärnan. Vilka är dina viktigaste värderingar?
En mening beskriver min filosofiska syn på värderingar: Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Det är synd att det är svårt för många att fullt ut leva upp till det. 

Hur har de väglett dig genom livet?
Det har fungerat både bra och mindre bra. Utifrån rättviseperspektiv så har det alltid fungerat bra. Men utifrån personbehovsperspektiv – dvs vad jag som person behöver och inte tenderar jag applicera på andra. Jag trängtar inte beröm och därmed tenderar jag att för sällan ge beröm till andra/medarbetare som kanske behöver det mer.   

Värderingsdrivet ledarskap är ett numera välanvänt uttryck. Vad betyder det för dig?
För mig innebär det att vara min egen person. Man kan lära sig hur man driver processer men man kan inte lära sig ledarskap. Det går att utveckla sitt ledarskap men det börjar och bottnar med sitt eget jag. Det betyder att mina kollegor ska förstå mig som person och vad som driver mig och det ställer krav på att förstå vad som är medarbetarnas drivkrafter likväl. 

Vilka råd skulle du ge ledare för att verkligen få effekt av ett hållbarhetsarbete?
Man måste förstå och tycka att det är viktigt och varför. Att jobba med hållbarhetsfrågor bara för att man förväntas blir ofta en läpparnas bekännelser snarare än konkreta resultat och utveckling.
Man måste utgå ifrån sin affärsidé och identifiera var man gör störst nytta med sitt engagemang. Bort ifrån att alla ska göra allt till att man gör bäst där man har störst påverkan.
Och ställ krav på partners att göra sitt bästa där de har mest påverkan.   

Du bedriver ett aktivt arbete att få fler kvinnliga ingenjörer att anta ledarutmaningar. Vilka är huvudingredienserna i detta?
Kommunikation om hur viktigt detta är och varför. Utbildning i värdebaserat och inkluderade ledarskap för befintliga chefer. Välplanerade successionsordningar och bort från att bästa säljaren också är bästa chefen. Mentorprogram. Lyfta fram förebilder.

Vilka 3 inspirationsråd skulle du ge personer som funderar på om de ska våga anta utmaningen att bli chef?
  1. Kom ihåg att du inte är ensam. Ni gör jobbet tillsammans du och dina medarbetare.
  2. Ska du leda så behöver du inte vara expert samtidigt. Anställ den som kan mer än du i det uppdrag som ska genomföras.
  3. Alla chefer har sina våndor. Våga fråga andra hur de tänker och gör. Skaffa dig en egen mentor.
Vilka är de stora penseldragen du vill uppnå de närmaste 5 åren?
Ett ÅF som präglas av mångfald och jämställdhet och där våra konsulter på djupet förstår och kan förklara missionen “lönsamma, innovativa och hållbara lösningar” vilket är det vi lovar våra kunder. 

Har du någon särskild person som inspirerat dig genom åren?
Jag inspireras av människor som bemästrar retoriken som konstart. Jag söker stöd hos vänner som förstår min resa.

När du i framtiden ser tillbaka på vad du åstadkommit, vad skulle kännas som det mest tillfredställande för dig. Var och hur gjorde du störst skillnad?
I förändrings- och utvecklingsarbete så åstadkommer man små, små steg mot förbättring att det är svårt att exakt se vad som var min förtjänst och andras. Tillfredställelsen inställer sig när målet nåtts, även om man inte längre är kvar. Konceptet att under en månad fokusera på att endast rekrytera kvinnor till ÅF har varit framgångsrikt. Vi upprepar det i år också, den här gången i oktober.


 

 

Ledarskap är A-O i allt du gör  

Sissa Pagels är en ung entreprenör som tillsammans med Louise Lindén har startat Young Innovation Hub. Där växer morgondagens entreprenörer upp. Hon är också med i WWF´s ungdomsråd.


 
Berätta lite kort om din bakgrund och hur det kom sig att du gör det du gör idag?
Jag är kreativ och har alltid haft lätt för att tänka utanför boxen (entreprenöriella egenskaper). Skolans formalitet gjorde att jag inte kunde ta vara på detta. Jag klagade mycket och tyckte synd om mig själv som bodde i en liten by. Men istället började jag tidigt engagera mig utanför skolan. Bland annat startade jag en miljöförening och ordnade manifestationer, skolfestivaler mm. Detta blev min verkliga skola. Idag drivs jag av kraften att inspirera andra till att skapa egna aktiviteter/företag som gör dem själva gladare och världen bättre! 
 
Vilka är dina drivkrafter?
Jag brinner för att skapa möjligheter för unga att påverka, ge andra möjligheter att redan i skolan få vara med och påverka. Jag vill ge tillbaka och utveckla skolorna och skapa dom möjligheterna som jag aldrig fick när jag gick i skolan. 
 
Har du någon förebild och varför?
Ingen särskild. Jag har flera olika personer som jag ser upp till och som gör grymma saker. Bland annat Johan Wendt och Maja Frankel som har gått ifrån det lilla till att göra stor skillnad för andra genom sina egna idéer och passioner. Även min farmor och vaktmästaren på Hubben som alltid sprider energi och var/är positiva och tacksamma. Förebilder för mig är egentligen helt vanliga, genuina människor som på det lilla eller stora sprider glädje och tacksamhet. 
 
Alla pratar om att de vill bli entreprenörer. Hur är din syn på entreprenörskap?
Jag gillar inte ordet entreprenör/entreprenörskap. När jag var yngre och hörde det tänkte jag på en person som enbart var ute efter att tjäna pengar och bygga ett stort Tech-företag. 
Jag tycker det är viktigt att bredda synen på entreprenörskap. Entreprenörskap för mig enbart ett verktyg som jag kan använda för att genomföra mina idéer och tankar genom aktiviteter, projekt eller ett företag. För mig idag handlar det om ett synsätt eller en livsstil. Vill man förändra något så gör man det! 
 
Vad behövs för att kunna bli en hållbar entreprenör?
Bra värderingar och en stark målbild av vad du vill göra/förändra. 
 
Vilka 5 råd skulle du ge både unga och mer seniora personer som är sugna på ett spår inom entreprenörskap?
I grund och botten handlar det mest om ett synsätt. 
1. Sluta tänka bara gör.
Varje dag kommer du att möta något som skrämmer dig lite. Det kan till exempel vara att ringa och fråga om sponsring eller hur du ska pitcha din idé för en potentiell "investerare" med mera. Det är ALLTID läskigt i början. Men desto mer du utsätter dig för det, desto lättare blir det och en dag märker du att saker som skrämde dig förut inte längre är jobbigt. 

2. Gör dig av med alla rädslor och tankar om att du inte kommer klarar det.
Fokusera på ditt mål och tänk att du kommer klara att genomföra det. Lyssna inte för mycket på vad andra säger. Så länge du är starkt övertygad om vad du vill göra, så bara kör. 

3.  Gör en steg-plan genom att börja med att måla upp bilden av att projektet/företaget är genomfört (visionen av det) och punkta ner de viktigaste punkterna du behöver för att genomföra detta.

4. Fråga om hjälp.
Det är omöjligt att göra allting själv. Folk vill hjälpa dig. 

5. Skaffa dig BBF (Buisness Best Friends).
Som du omringar dig med och som tror på dig. 
 
Hur tycker du att man ska främja entreprenörskap och innovation?
Det bör satsas pengar på att tidigt få unga att tänka utanför boxen (skolan). Inte bara på företagande utan på kreativitet och egen initiativ förmåga. Man bör också underlätta för ungdomar/äldre som har en idé att få lättare bidrag/lån för att jobba med detta. Precis som att man kan få CSN-lån, kan man få lån för att testa sin idé. 
 
Hur är ditt förhållande till ledarskap?
Ledarskap är A-O i allt du gör. 
 
Hur är du som chef?
Bra fråga. Jag har fortfarande mycket att lära som chef. Men jag tycker det är viktigt att ge mina anställda eget ansvar och tillit att de ska kunna leverera så bra som möjligt. Jag försöker få dem att förstå att jag finns där till 110%. Om det inte går bra för hela teamet och alla är nöjda ser jag inte mitt företag som framgångsrikt. 
 
Vad tycker du är viktigt hos en bra chef?
Respekt, engagemang, sympati och ödmjukhet. 
 
Hur får du människor med dig?
Jag visar ett genuint engagemang. Om inte jag är engagerad, hur ska jag få andra att bli det? 
 
Hur och var hämtar du energi?
Träning, natur och positiv energi från vänner och familj. Så försöker jag så ofta det går att ge mig själv egentid.  Eftersom jag är så engagerad har jag lätt för att gå in i arbetet för mycket, eftersom min hobby idag är mitt jobb. Då försvinner inspirationen. Jag återfår energin när jag hittar en bra balans mellan jobb och fritid. 
 
Av det du upplevt, vilken specifik situation har du lärt dig mest av?
Ett av mina första riktiga jobb som jag började på när jag var 20 år gammal och fick flytta upp till Stockholm. Jag kunde varken skriva eller läsa på engelska och i början tvekade jag jättemycket på mig själv. I början fanns inget annat i huvudet än att mina kollegor var 5-30 år äldre än jag och alla hade utbildning. Det var väldigt jobbigt i början och det kändes som att det gick dåligt. Men eftersom jag brann så mycket för det, kämpade jag för det (var där ofta först och gick ofta sist). Då gick det slutligen bra och jag kom in i min roll, teamet och lärde mig engelska någorlunda. Med detta lärde jag mig att vill man verkligen något, frågar man om hjälp och är tillräckligt envis kan man klara det ändå. 
 
Vad är hållbarhet för dig?
Det är väldigt brett. För att man ska kunna vara hållbar och jobba hållbart är det superviktigt att vara hållbar i sig själv. 
 
Vilka 3 saker vill du dela med dig av för att skapa hållbarhet?
                           - Framför allt att tänka långsiktigt 
                           - Engagemang, mening 
                           - Roligt 
 
Vad vill du ha hunnit skapa de närmsta 5 åren?
Vill öppna vad för att fler unga runt om i landet att skapa sina egna dröm mötesplatser och att allt fler unga och vuxna ska bli hållbara i sig själva. 

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • PerformancePotential har genomfört två spännande seminarier i Almedalen. Film från ett av eventen är under klippning. Vi kommer att lägga ut intressanta intervjuer och anekdoter från dagarna i Visby i sociala medier de närmsta dagarna.
  • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

  • Våra preferensmätningar skapar konkreta resultat för engagemang, produktivitet och affärsnytta. Starta efter ledigheterna med att få en kort inblick i hur andra företag gör genom att lyssna till några av våra kunder. Kontakta oss gärna på så får du veta mer daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
  • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
  • Följ oss också på LinkedIn.
  • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
  • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I september månads Nyhetsbrev får ni läsa om Thomas Tscherning, Executive Vice President Bring & Norway Post Group och Louise Ring, HR Direktör koncern Axfood.

Vi passar på att önska våra kunder och samarbetspartners en RIKTIGT skön sommar och ledighet!

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se