Copy

Denna månad: Möt Lena Apler styrelseordförande på Collector och Cecilia Borg, CTO på Looklet.

JUNI 2016

"Ledartröjan måste sitta på hela tiden, även under perioder när det inte är så lätt"

   

Lena Apler är grundare av Collector och numera styrelseordförande i bolaget. Hon har en karriär inom Nordbanken och Securum.

Berätta lite kort om din bakgrund, din resa och varför du gjort de val du gjort
Lite slingrig start med humanistiskt program på gymnasiet och en stark önskan om att bli journalist. Jag fegade ur efter okulärbesiktning av Journalisthögskolan i Göteborg. Alla andra var äldre och mognare och politiskt engagerade. Inte jag.
Började av oklar anledning på Lärarhögskolan, gick två terminer innan jag insåg att jag inte ville bli lärare. Kompletterade lite matte och läste företagsekonomi, lite nationalekonomi och en del strökurser. Fick sommarjobb på SEB och blev trainee direkt efter.
Spikrak karriär i SEB under 12 år! Jag hade turen att komma in i ett skede när man uppmärksammade kvinnor som potential, tror att det var 1975. Fortsatte på en norsk och en fransk bank, sedan kom omvälvningen: Securum, ett statligt bolag som kom till under brinnande finanskrisen 1992/1993 för att rädda dåvarande Nordbanken från ett hotande obestånd.
Uppdraget var att omvandla högriskkrediter till reda cash. I Securum fick vi under Lars Thunell jobba hårt, ta stort ansvar men också stor frihet att lösa frågorna på bästa sätt. Då vaknade min entreprenörssjäl till på riktigt. Tidigare hade jag varit duktig flicka med rebelliska inslag.
Efter Securum kändes det självklart att inte gå tillbaka till bank, utan starta ett eget ”mini-Securum”, Collector, som nu har blivit en digital, börsnoterad nischbank!  Mina val har präglats av slump och nyfikenhet, snarare än en medveten karriärplanering.
 
Vad betyder ledarskap för dig?
Att ha en tydlig frontfigur som motiverar och stakar ut färdriktning och får med sig människor. Ledarskap kräver både styrka och mod, men också lyhördhet och ödmjukhet. Och MYCKET energi.
 
Hur ser din ledarvision ut?
Jag kan inte säga att jag har någon ledarvision direkt, men jag blir inspirerad av människor som vågar göra det oväntade och går all in. Petter Stordalen är ett bra exempel.
 
Vilka är dina bästa lärdomar som ledare?
 • Ledartröjan måste sitta på hela tiden, även under perioder när det inte är så lätt.
 • Var så öppen, rak och ärlig som det går.
 • Var dig själv, en ledare måste vara det inifrån och ut. Det går inte att med framgång spela rollen som ledare.
 
Hur vill du uppfattas i din ledarroll och vilka avtryck vill du göra?
Stark, energisk, trygg och med empati.
 
Hur skulle andra beskriva ditt ledarskap?
Som ovan!
 
Vad ger dig energi och hur hämtar du inspiration?
Jag får otroligt mycket energi och inspiration av mina medarbetare. På Collector är medelåldern låg och det ökar faktiskt energinivån. Just nu har jag förmånen att ingå i sammanhang med många små startups, alltifrån studenter till något äldre entreprenörer. Det är en ständig inspirationskälla, att se vad människor kan åstadkomma inom olika områden.
 
Hur inspirerar du bäst andra genom ditt ledarskap?
Jag hoppas kunna vara det goda exemplet.
 
Hur tar du hand om talang och vad är talang för dig?
Vi rekryterar ständigt eftersom Collector växer hela tiden. Bland 400 människor kan det ibland vara svårt att urskilja verklig talang. Men vi har fantastiska HR personer som tillsammans med chefer ständigt scoutar, både internt och externt. Ofta sticker talang ut av sig själv, det syns i ögonen om man brinner för det man gör!
 
Varför är det viktigt att arbeta med mångfald?
Samhället består av människor med olika bakgrund, kultur, religion, kön och ålder. Det är i det närmaste en självklarhet att man som arbetsgivare måste spegla samhället och inte bygga en homogen struktur.
 
Kan du ge 3 bra tips till andra chefer som du själv velat ha tidigare i din karriär?
 1. Ta vara på möjligheter, utmana dig själv.
 2. Var modig, det är inte farligt att misslyckas ibland.
 3. Glöm inte att leva utanför jobbet. Det kan försvinna, men livet utanför ger dig god chans att komma igen.
Vilka tips skulle du ge dina medarbetare för att möta dig i ditt ledarskap?
Var rak, ärlig, tydlig, målinriktad men ödmjuk. Och älska Collector!
 
Vilken är din hittills störta utmaning som ledare och hur tacklade du den?
Att orka fortsätta leda när jag förlorade min man i cancer. Samtidigt blev Collector och ledarskapet min terapi, tillsammans med förstående medarbetare när jag inte var på topp.
 
Är det någon erfarenhet du ännu ej fått med dig och i så fall, vad skulle den bidra till i ditt ledarskap?
Jag har varit ledare så länge, att jag nog har hunnit få de flesta erfarenheter som ingår i ett normalt ledarskap. De övriga har jag inte lyckats identifiera.
 
Vilka sidor hos dig själv vill du utveckla framåt?
Jag önskar att jag får ha kvar min energi och nyfikenhet, vad finns runt hörnet?
 
Om du skulle byta bana, vad hade du då gjort?
Finns inget jag hellre vill!
 
Hur ser du på framtiden? Vad mer spännande har du ogjort?
I det närliggande perspektivet ser jag Collector fortsätta att växa och utvecklas till den ledande digitala nischbanken i norra Europa. Dessutom hoppas jag att några av de startups som jag har träffat och engagerat mig i, kommer att bli fantastiska företag som tillför samhället och mänskligheten nya möjligheter.
Collectors satsningar på CSR och hållbarhet socialt ska utvecklas vidare i takt med oss och göra skillnad för många. Vi arbetar på flera plan med engagerade grupper av medarbetare.
Mer globalt hoppas jag att vi på något sätt kan få bukt med terrorism och krigshandlingar som ligger som ett stort svart moln över världen.

"Det gäller att vara djupt grundad i värderingar och kunna väga varje strid mot hur viktig den är för att långsiktigt vinna förtroende"Cecilia  Borg, CTO på Looklet, som brinner för agilt ledarskap med fokus på väfderingar, respekt, samarbete och teknisk förträfflighet. 

Berätta lite kort om din bakgrund och hur vägen till Looklet gick till
Som passionerad Nintendo-spelare var det magiskt att själv bestämma över en dator och få den att skriva ut text och visa grafik på skärmen. Jag började programmera hemma när jag började gymnasiet i början av 90-talet och blev fast direkt. Civilingenjörsprogrammet på KTH i datateknik passade perfekt och efter det började jag på ett startup som gjorde en egen Java Virtuell Maskin, JRockit. I den gruppen blev jag kvar i 12 år och genom att organisationen växte och blev uppköpt fick jag chansen att jobba som ingenjör, chef och produktstrateg för Java-plattformen.
 
Parallellt med dataintresset fick jag tidigt prova på ledarskap i scoutrörelsen och har under åren lett vuxna och barn på lokal och nationell nivå, en riktigt bra ledarskola.
 
Det har blivit en tydlig förändringsprofil på min yrkesbana, när spelbolaget King växte som mest var jag PO för backenddelen, en spännande utmaning med en organisation över flera kontor. När Looklet kontaktade mig var företaget i behov av någon som kunde expandera utvecklingsavdelningen för att kunna nå ut till fler kunder och realisera fler ideér i denna spännande produkt. 
Jag blev lockad av att få jobba med blandningen av modefotografer, mjukvaru- och hårdvaruingenjörer i en utvecklingsorganisation som hade en trygg kultur med riktigt schyssta värderingar. Att kavla upp ärmarna och verkligen göra skillnad, med min ledarskapserfarenhet av att leda voluntärer och tekniska organisationer i förändring.
 
Vad betyder ledarskap för dig?
Ledarskapet behövs för att ena en organisation och ge alla utrymme att göra sin grej. Man ska känna sig fri i en organisation, förstå vad man behöver göra och mandatet att utföra det. Ledaren behöver se till att man gör rätt saker, till skillnad från att jobba så mycket som möjligt. Det är ofta man behöver vara obekväm och utmana gamla sanningar hos organisationen och individer, det gäller att vara djupt grundad i värderingar och kunna väga varje strid mot hur viktigt det är för att långsiktigt vinna förtroende.
 
Har du någon person eller annan inspirationskälla för ditt eget ledarskap?
Många i scoutrörelsen har inspirerat mig att stå upp för mina värderingar och se till att ständigt reflektera över mitt ledarskap med hjälp av andra.
 
Hur skulle andra beskriva dig som ledare tror du?
Att jag har en tydlig riktning, starka värderingar och respekt för dem jag jobbar med.
 
Vilka tre saker som du lärt dig under åren, är de viktigaste för dig?

 • Kommunikation - att kunna förankra strategier, förändringar och information på rätt sätt till varje publik; PowerPoint, story telling, wiki, White board. 
 • Vara snäll mot sig själv - individer, grupper och organisationer är i ständig förändring och att i varje ögonblick alltid göra rätt är omöjligt. Inte gräma sig. Lära sig och gå vidare är måsten för att kunna ha roligt i en ledarskapsposition, annars har man ständig ångest.
 • Skapa ett starkt varumärke - Visa upp att teamet levererar för att få större frihet. Skapa en plattform av förtroende så går förändring lättare.
Vilka har varit dina största utmaningar i ledarskapet och hur har du hanterat dem?
Att vara kvinna och ledare i IT-branschen gör att man är ständigt granskad och ifrågasatt, att man skulle vara en misslyckad programmerare som blivit tröstbefordrad till chef. Att faktiskt vara en bra ledare som tillför något till organisationen är en utmaning som alla chefer står inför. Det finns ett uttalat manager-förakt i IT-branschen som kan göra att unga tvekar att testa ledarskapsansvaret. Jag ser till att visa en tydlig riktning, att varje person får göra sin grej och att det finns precis så mycket struktur som behövs. 
 
Vilka råd skulle du ge till andra som väljer samma bana som du?
Som ledare i IT-branschen behöver du hitta andra ledare du kan reflektera över utmaningarna tillsammans med. Andra ledare med starka värderingar och erfarenhet kommer att peppa och fylla på energi i kniviga situationer. Gå en ledarskapsutbildning och nätverka! 
 
Vad letar du efter när du söker personer till dina team?
Trygga, duktiga utvecklare/ledare med ett tydligt driv och schyssta värderingar:
 • Trust&Respect - Jag låter alla i organisationen få göra sin grej och kräver att alla behandlar varandra med respekt.
 • Transparency - Jag är tydlig med de beslut som fattas och varför. Det går alltid att ta om ett taget beslut eller ändra en process. Tydlig visualisering av allt som händer i organisationen, speciellt strategier och målsättningar.
 • Collaboration - Vi har alla våra egna ansvarsområden men är alla beredda att samarbeta och kavla upp ärmarna för att nå vårt mål.
Har du någon ledarskapsfilosofi och hur skulle du uttrycka den?
Anna Ottosson som är grundare och VD för greta.io sa “Hard on the issues, soft on the people” vilket sammanfattar mycket av vad jag tänker. Skapa en trygg verksamhet för människorna som jobbar och se till att vi levererar.
 
Är ledarskapet annorlunda i ett entreprenörsdrivet företag och i så fall hur?
I ett startup brinner grundarna och start-teamet för sin idé, det kan bli krock när man tar in fler folk som ser det som ett vanligt jobb. Där måste man som ledare ha respekt och förståelse för båda synsätten; sätta förväntningar och skapa förståelse.
Entreprenörsandan finns med mig sen scoutrörelsen där man kan starta och driva genom sin idé med några vänner om man bara kavlar upp ärmarna. Vill man samla 40000 scouter till ett världsomfattande läger i Skåne eller 1500 Stockholmsscouter i Nynäshamn, då får man dela på alla roller, jag har lett ledningsgrupper, tömt dass och producerat lägertidning. Att få med alla på sin idé och sedan driva genom den med gemensam triumf är berusande och vi gör skillnad för barn och unga.
 
Vilka fem råd skulle du ge yngre tjejer som är intresserade av en mer tekniskt inriktad roll?
 • Det finns nötter i alla läger, det kommer alltid att finns folk som ifrågasätter bara för att man sticker ut från normen. 
 • Se utveckling som ett hantverksyrke, du behöver få tiden att öva. Efter fem år på KTH är det svårt att få en junior anställning och det tar minst tre år innan man blir betraktad som mer färdig - det är alltså åtta år du har på dig att testa nya tekniker, öva, nöta, byta teknik, mm.
 • Många unga vill känna att de levererar långt innan dess och tar tacksamt kompletterande roller som t ex projektledare för gruppen. Det finns gott om tid för det till senare, investera de första åren i teknik, även om företaget vill hitta en snabb lösning genom att övertala kvinnan i gruppen till en faciliterande roll. 
 • Se till att nätverka med äldre kvinnor i branschen, då kommer du att se alla olika karriärvägar, gamla programmeringsrävar, produktstrateger, agila coacher, chefer - if you see it, you can be it.
 • Åk på programmerings läger. Var stolt över det du kan, IT rör sig så himla fort, det finns alltid någon teknik du ännu inte kan, låt dig inte provoceras, du kan lära dig vad som helst.

Har du några ”överlevnadstips” till andra chefer?
Visa att du inte har prestige i något beslut, det går alltid att byta riktning om ny data kommer fram. Att vara transparent med vad man baserar sina beslut på har fördelen att man kan ta bättre beslut med fler ögon.
 
Vad har du kvar att uppleva vad gäller erfarenheter som ledare?
Jag har ännu inte startat mitt eget företag, det kommer jag att göra någon gång när jag hittat en partner som är duktigt på ekonomi och affärsstrategier. Tills dess utvecklar jag andras idéer under tryggheten av en anställning.
 
Om du hade fått välja en annan bana, vad hade det varit i så fall?
Kan inte tänka mig någon annan bana, det finns oändliga möjligheter med teknik och vi behöver bra ledare med starka värderingar att skapa teknikprodukter för framtiden.
 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Almedalen nästa! Välkommen att träffa oss där. Vi har ett spännande kunskapsseminarium, måndagen den 4 juli klockan 13.15-14.15. I panelen finns Azita Shariati, VD Sodexo, Christina Forsberg; tf GD CSN och Årets Chef 2015, Lars Friberg, Koncern HR Direktör Swedbank Group och Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare Ledarna. Anmäl dig här.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Nya kunder denna månad är inom Spelbranschen, Retail och IT.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I juli månads nyhetsbrev intervjuar vi Lars Friberg Koncern HR Direktör på Swedbank och Jörgen Kihlgren, ledarutvecklare på Ledarna. De kommer också att medverka i vår kunskapspanel i Almedalen.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se