Copy

Denna månad: Möt Lotta Schibbye Fredrikson, VD på Hammer & Hanborg och Darren Mowry, Head of Amazon Web Services Nordics & Baltics.

OKTOBER 2016

"Tillhörighet genom värderingar kommer att vara avgörande. Det som organisationen lever och andas och som var och en kan koppla sina egna värderingar till"

   
Lotta Schibbye Fredrikson är VD på Hammer & Hanborg och har en lång karriär inom marknadsföring på små och stora företag. Hammer & Hanborg har nyligen inlett ett strategiskt samarbete med PerformancePotential.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har nu
Jag har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. Jag har arbetet i stora och små organisationer och även drivit eget under några år. Som egen företagare och konsult träffade jag på ägarna till Hammer & Hanborg och fick på den vägen en fråga om jag ville arbeta hos dem. Ett spännande karriärbyte och ett företag jag hade en lång och god relation till som kandidat, kund och konsult gjorde att jag tackade ja. Jag arbetade först som rekryterare och affärsområdesansvarig och 2010 blev jag ansvarig för verksamheten i Sverige. Detta karriärbyte har jag inte ångrat, det är fantastiskt att få arbeta med att utveckla människor, organisationer och framtidens arbetsliv. Jag har fantastiska kollegor och arbetar dessutom i ett företag som ägs av två modiga, kloka kvinnliga entreprenörer, vilket skapar förutsättningar för spännande utveckling även framåt.


Vad fick er att välja ett närmare samarbete med PerfomancePotential och vad är er strategiska ansats kring detta?
PerformancePotentials VD, Marika Skärvik och jag stötte på varandra för flera år sedan och har haft kontakt sen dess. Jag ser verkligen potentialen i att arbeta med andra verktyg än de traditionella i rekryteringsprocesser liksom i utveckling av organisationer. När Marika och jag började samtala om vad som är viktigt i organisationsutveckling och kompetensförsörjning såg jag genast en gemensam nämnare i vårt synsätt.
 
Hur ser ledarskapet ut i er bransch och vad tycker du behöver utvecklas?
Jag vet inte om jag kan uttala mig om ledarskapet i vår bransch, vad är för övrigt ”vår” bransch? Jag tror däremot att vi behöver ändra vårt synsätt på inhyrd kompetens. I dagsläget finns det en vattendelare mellan anställda och icke-anställda i många organisationer och det kommer inte hålla framöver. En anställning är en juridisk överenskommelse och det är såklart viktigt att det är rätt och korrekt, men det är ännu viktigare med lojalitet och en gemensam värdegrund när många framöver kommer arbeta i nätverksorganisationer och ledarskapet kommer behöva utvecklas med det. Vi behöver kunna leda utan att sitta på ”makten” att styra över lön, semesterdagar eller andra förmåner. Vi behöver leda genom att skapa förutsättningar för våra medarbetare att göra sitt bästa, oavsett om de är anställda, giggare (frilansare) eller inhyrda konsulter.
 
Vilket ledarskap tror du behövs för att kunna vara konkurrenskraftig inom ert område?
Jag tror mycket på självledarskap och att som ledare släppa loss kraften i medarbetarna. Det kan göras på många olika sätt, vi har valt att göra det genom att skapa agila, självstyrande team som styr sitt arbete själva och vi som ledare finns som bollplank, stöd vid behov och facilitatorer om så önskas. Det ledarskapet kräver att man som ledare inte kliver in i detaljer, inte kikar över axeln och ibland måste man bita sig i tungan för att inte lägga sig i bästa välmening. Men det skapar också förutsättningar för att vara visionär och se bortom målen, att stötta samarbete både i organisationen och utanför.
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Oj, det tror jag inte att jag ska göra. Mitt eget självledarskap kan jag beskriva, d.v.s. hur leder jag mig själv. Jag är en otålig person med hög energinivå och jag försöker guida mig själv till att ta rätt beslut och lägga energi på rätt saker genom att vara visionär och långt fram i mitt tänk. Då vet jag om jag är ”på rätt väg” och om det jag gör leder mot målen. Att samarbeta är en annan viktig del. Jag har under alla år som ledare valt samarbete som bästa vägen till insikter och resultat. Samarbetet kan bedrivas både inom organisationen likväl som utanför. Det viktiga med samarbete är att man är villig att ge mer än man tar, då blir det långsiktigt.
 
Vilka värderingar är dina rättesnören och hur visar de sig i vardagen?
Jag tror att jag drivs av värderingar om rättvisa, medmänsklighet och att vi alla kan göra små saker för att skapa en bättre värld. De här delarna kan man praktisera genom att kommunicera, vara nyfiken och inspirera tex. Jag har en stark tilltro till nyfikenhet och kommunikation som byggstenar i att alltid lära sig nya saker och att upptäcka nya förhållningssätt, ständig utveckling och att våga rubba sin verklighetsuppfattning, vilket jag tror bidrar till en bättre värld.
 
Varifrån hämtar du din inspiration och hur vill du inspirera andra?
Jag läser mycket, är nyfiken och pratar med människor. Genom möten med människor kan vi lära oss så mycket – gärna människor med olika perspektiv på tillvaron än vad jag har – då lär jag mig mest även om det ibland är obekvämt. Jag lyssnar även inåt och mediterar en del, det är ett för mig effektivt och viktigt sätt att utvecklas och få nya perspektiv.

På Hammer & Hanborg har vi en Slack-kanal där vi delar vår omvärldsbevakning med varandra, det är ett otroligt effektivt sätt att få koll på vad kollegorna hittar för spännande trender och snabbt hänga med i omvärlden.
 
Vilken är din största utmaning som ledare just nu?
Vi har för ett tag sedan omorganiserat och skapat agila, självstyrande team, så min roll har förändrats såtillvida att jag inte kan ha koll på allt, jag får vissa rapporter och ser i nyckeltal vad som händer, i övrigt så driver teamen arbetet framåt och ber om hjälp om de vill och behöver det. Men som tur är ingår jag också i ett agilt team där jag får vara mer aktiv, dock inte som ledare utan som teammedlem. Så min utmaning är nog att fortsatt kliva undan, låta teamen lösa sina utmaningar och bara finnas i bakgrunden för det dagliga arbetet, men det är också en fantastisk möjlighet att få vara visionär och driva det långsiktiga arbetet full ut.
 
Vilka 5 råd skulle du ge er marknad när det gäller just ledarskap?
 1. Lyssna både utåt på din omvärld likväl som inåt på dig själv
 2. Lita på dina kollegor, tillit föder mod och innovation
 3. Samarbeta – ingen kan vara bäst på allt men alla är bäst på något. Låt alla kloka människor i och utanför organisationen vara med och bidra.
 4. Ibland måste man vara modig som ledare, våga ta beslut, våga agera och blir det fel – rätta till det.
 5. Var nyfiken! Det finns så mycket att lära sig av så många.
   
På vilket sätt tror du digitaliseringen förändrar ledarskapet?
På många sätt! Jag tror att vi kommer se en tid när organisationer förändras. Gamla strukturer bryts upp och nya växer fram. Det här påverkar ledarskapet, som i den gamla logiken handlade om att ha ett informationsövertag och kontroll på sin organisation. I dagsläget kan det vara så att den som sitter närmast kunden vet mest eller att medarbetarna varken är anställda eller sitter fysiskt på samma arbetsplats, hur ska du då leda? Jag tror att värderingar och tillhörighet kommer att vara avgörande. Och då inte värderingar bestående av tre ord som företagsledningen tagit fram utan de värderingar som organisationen lever och andas – om man som ledare lyckas koppla sina medarbetares personliga värderingar till företagets och skapa engagemang runt hur var och en kan bidra på sitt personliga sätt.

Digitaliseringen innebär förändring i hög takt, och när tekniken finns och utvecklas i högre takt än vi som organisationer lyckas ta till oss, då behövs det ett tryggt ledarskap som guidar i en värld med många möjligheter och många fällor. Alla älskar förändring, så länge de själv får välja… Därför måste ledare idag få med medarbetare på förändringsresan och få dem att själva ta steg och driva förändring tillsammans. Lyckas man med det som ledare då kommer det att bli fart och energi i teamet.
 
Vad behöver du själv jobba med för att hantera just digitaliseringen?
Jag har ägnat det senaste 1,5 året åt att utbilda mig inom digitalisering i London och ska ärligt säga att jag har aldrig känt mig så ödmjuk inför utmaningen vi står inför som jag gör idag. Men jag känner mig också nyfiken och taggad på att ta mig an en osäker framtid med fantastiska möjligheter och har en stor trygghet i de verktyg vi har utvecklat under många år inom Hammer & Hanborg, i kombination med de senaste trenderna jag fått med mig hem ifrån London!
 
En del hävdar att chefen inte behövs och att människor i större utsträckning leder sig själva. Hur ser du på den frågan?
Absolut! Jag tror att självledarskap är framtiden och att det är bra om fler leder sig själva och får förutsättningarna att leda sig själva. Ledarnas roll blir då en annan, att ansvara för det visionära, att skapa bästa möjliga förutsättningar för individer och grupper att göra ett bra arbete, att facilitera processer mm.
 
Hur leder du dig själv?
Genom att lyssna både utåt och inåt – jag är en social person som får energi och input av att umgås och lyssna på andra människor. Men för mig är det också viktigt med tid för reflektion och meditation, det har gett mig viktiga insikter om utmaningar och om mig själv. Självledarskap handlar för mig mycket om att förstå att känslor är impulser kopplade till behov och om jag ger mig tid att lyssna in mina känslor och förstå mina impulser så leder jag mig själv på ett mer hållbart sätt.
 
Om du fick välja fritt och byta bana helt, vad skulle du då göra?
Då skulle jag arbeta med ungdomar! Det gör jag till viss del på min fritid i ett ideellt uppdrag men jag skulle verkligen kunna brinna för att göra skillnad för ungdomar och bidra till att skapa möjligheter för en bättre värld för våra barn.
 
När du blickar tillbaka på vad du åstadkommit, vad skulle du önska att du då såg framför dig?
För mig är det viktigaste att ha roligt på vägen och att människor omkring mig mår bra och får blomstra. Har jag lyckats med det så är jag nöjd och glad!
 

 "You may not always hire the exact talent that the company or team needs, but when possible to assess for the core DNA and core values of someone, functional skills can be coached" Darren Mowry is Head of Amazon Web Services (AWS) in the Nordic and Baltic countries with 15 years experience in building and leading teams. 
 

Please tell us shortly about the path towards the role you have today and what choices made you get there
This is a hard question to be honest…as it assumes that every step I took was intentional and perfectly planned. For me, I have found my career to be an ongoing set of connected experiences that lead me to the next role. For example, I never specifically had the intention of leading a large business for a large technology company based in Sweden. What I did know is that I wanted to be working in an exciting industry, doing exciting things...while learning a lot and having the opportunity to work with great people.
 
After University, I had the amazing opportunity to take a rather non-technical background and be given an opportunity to learn technical skills - specifically focused on application development and systems design. While getting that experience, I was offered an opportunity to attend graduate school and dive deep into the concept of change management and organizational design. This equipped me to take-on new roles in management consulting and furthered my career in technology.  One of the key commonalities you may see in my background is the fact that I have been fortunate to work for and with people who invested in me and provided me with excellent opportunities to learn.
 
What is the meaning of leadership for you?
It's easy to use cliches in talking about leadership especially when comparing it with management. Leadership means taking-on the challenges that other people/teams may be hesitant to take-on. It means building teams by hiring and developing great people while also pushing people professionally to be more than they might have thought they could be on their own. Leadership means not always being the most popular, but working hard to make the right, hard decisions that pave the wave for success of a team and remove as many blockers as possible.
 
What does your leadership vision looks like?
I am a builder. I prefer and am attracted to opportunities and people who like to think creatively, solve really hard problems, and build new systems (meaning teams, businesses, processes) to deliver results.  My leadership vision is all about building, changing, and creating.

What are your best practices as a leader?
I have been fortunate to work for some excellent leaders from whom I owe quite a bit. For example, leaders need to earn the commitment from their team by being willing to do the dirty work that everyone in the organization has to do. There is nothing "too low" for a leader to do. A leader should build credibility by working to understand the day to day job of the team so he or she can appreciate how hard these jobs are and how challenging it can be to meet goals. Leaders need to be aware of their altitude understanding that at times, the leader will need to be very high-level of setting strategy and doing org design while also needing to dive deep into the details of a problem to roll-up the sleeves and help solve a problem. Leaders need to reflect personally on their own skills and weaknesses...not hiding what tends to be a challenge for him or her. The leader knows that they are good at and can surround themselves with excellent people who augment their skills.

How do you want to be seen as a leader from the environment around you?
I work hard to be seen as someone who is committed - a true believer in the mission we are on.  I work to be high energy and optimistic in the face of challenges as negative thinking brings negative results.  I work very hard to deliver results for the business overall but also for the team and organization I lead by getting us the resources, investment, and attention needed to serve our customers.

Where do you get your inspiration and energy from?
I am inspired by my wife and daughters frequently.  I also observe people around me and find inspiration in some form or fashion from most people.  I reflect often on the best leaders I have had the chance to work with and work to integrate many of the things I have learned from them.

How do you inspire others?
Inspiration is not something that I think you can "do" to someone else.  Rather, I try and create a work environment and leadership theme that people are attracted to because they feel that the team and the vision of the group aligns with something that they care about.  I believe that looking for the positives in situations and being optimistic and forward-looking rather than allowing ourselves to get too wrapped-up in things that we cannot control helps keep a good team tone.  Lastly, it is important to have a vision for the organization that people can aspire to as well as use as "the bar" and expectation for how they should be contributing daily.  I find it hard to inspire people with some clear sense of direction and vision of where we are heading.

What does talent mean to you and how do you work with this in practical life?
People and talent are the core of everything I do.  No matter how great the company brand, the technology, the process, or the price…the concept of having awesome people who are motivated to deliver and rally around a common goal is critical for success.  You may not always hire the exact talent that the company or team needs, but it is possible to assess for the core DNA and core values of someone...understanding that some things and functional skills can be coached.  This approach helps me find people who align with my core values and aspirations more deeply understanding that not everyone is the same. Lastly, the best teams are those made-up of diverse viewpoints, backgrounds, and people. Having a team or company full of people who are the same in everyway limits the idea generation and new, creative contributions.

Could you give three recommendations to other leaders, that you wish you would have had yourself in the beginning?

 1. A leader (especially a new leader) needs to realize that they do not have to be "better" than everyone at everything in order to lead.  Too many leaders feel that they have to be the best at every aspect of the jobs of the people they lead, but that couldn't be any further from the truth.  A leader sets a vision, hires and develops the right people to execute that vision, removes blockers keeping them from reaching their goals, and holds the team accountable for the expectations set.
 2. A leader also needs a leader. Leadership can be a lonely and hard job as many people count on leaders, while leaders may not have the same amount of support. It is OK to ask for help, be vulnerable, and need time and resources to stay strong as a leader. 
 3. Being a leader doesn’t always mean you have to be a friend to everyone on the team.  I have found that too many leaders believe that leaders are always the friends of the people in the organization. This too is false as leadership sometimes requires hard decisions about people, expectations, goals, and measurements. Being respected, trusted, and relied upon are good things...but thinking you have to be a friend to everyone is a lesson learned for sure.


So far, which is your biggest challenge as a leader and how did you cope with that?
The hardest leadership challengers are typically taking on new teams, new functions, and new challenges. It is important to balance bringing in one's own leadership style and past experiences into a new situation where the new leader needs to invest in listening, learning, and allowing the team to inform and guide the new leader to a more complete understanding of the current state, desired goals, etc.

What experience do you still see that you need to have and how can it add to your leadership?
Leading teams of people from many diverse backgrounds as well as functions is an ongoing journey for me and something that I take very seriously.

What do you still need to develop as a leader in the future?
More time. More experience. More challenges. Just like building muscle, building leadership requires that we practice and practice while increasing the challenge over time so that our leadership muscle memory increases and we become stronger.

If you should change your career, what do you think you would do?
I would consider a career in politics or philanthropy believe it or not. I believe that there are opportunities globally for people with leadership skills and passion to help solve some of the world's hardest problems. Many times, these challenges require people to come together and agree to team-up to understand a problem and work towards a common goal. There is so much division and separation in key areas that I think more true leadership is needed.
 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Den 4 oktober genomförde vi ett intressant  frukostseminarium om Business Behavior.  Läs gärna Annmarie Palms bok i ämnet om hur ett omedvetet beteende påverkar vår förmåga att göra affärer på kort och lång sikt. Se mer om eventet  här.
 • Under senhösten kommer vi att arrangera olika nätverksträffar med inriktning på beslutsfattare. Vi kommer också att arrangera kunskapsträffar med visionära personer inom HR området.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Vi har ingått ett strategiskt samarbete med Hammer & Hanborg. Läs mer i Lotta Schibbye Fredriksons intervju i detta nummer.
 • Nya kunder denna månad är inom Servicesektorn, IT, Bank och Konsulting.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I november månads nyhetsbrev intervjuar vi Ann-Kari Edenius, nyligen tillträdd VD på Bemanningsföretagen och Lennart Bylock, legendarisk industriman som också sommarpratade om sin spännande karriär och erfarenheter genom åren.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se