Copy
Läs om Eva Nygren på Rejlers och Ulf Solheim, Handelsbanken Direkt, och om deras tankar kring ledarskap och kompetens.   

Januari

Eva Nygren
Talang för mig handlar om kompetens. Att vara duktig på något speciellt och samtidigt kunna förmedla detta så att andra förstår.  

Eva Nygren är VD och koncernchef på Rejers. Eva har tidigare varit VD på Sweco under 6 år och blev utnämnd till den 22:a Årets Ruter Dam. Som ledare verkar du ha en tydlig bild över vad du vill åstadkomma. Vad är ditt tips till andra ledare för att åstadkomma detta?
Att vara tydlig och rak i sin kommunikation. Att omge sig med bra medarbetare och ha roligt på jobbet. Det kommer man långt med.

Vilken är din ledarfilosofi och på vilket sätt har den hjälpt dig under tidens gång?
Jag har alltid jobbat utifrån filosofin att ge människor förtroende och mandat. Jag tror det är det bästa sättet att få folk att växa och göra ett bra jobb. Jag har också levt efter mottot att tacka ja och våga. De försöker jag även uppmuntra andra att göra.

Vad är det bästa med ledarskapet?
Det är en otrolig glädje att få se andra växa och ibland också kunna känna att man själv varit med och bidragit till att någon av ens medarbetare utvecklats. Det är det som är den stora utmaningen men också det som är så roligt med att vara ledare.

Vad är den största utmaningen?
En utmaning är att se till varje individs behov och anpassa sitt ledarskap därefter. Alla är ju inte lika och det finns ju tyvärr inget enkelt recept som man bara kan återanvända rakt upp och ner.

Vilket råd vill du ge till de ledare som ibland vill ge upp för att de inte orkar med ansvaret?
Fundera över vad som går att ändra och ta hjälp att förändra. Delegera till de runt i kring dig som vill och kan mer.

Hur har du tagit hand om ditt eget ledarskap?
Jag har utvecklats mycket av att omge mig med och jobba med bra människor. Jag har haft flera chefer som sporrat mig och lärt mig mycket. På senare år har jag även varit mentor åt ett flertal yngre tjejer och killar det är också utvecklande på alla sätt.

 
Vad är det chefen normalt ger avkall för egen räkning och i sin chefsroll?
Ofta säger man ju lite slarvigt att man får ge avkall på sin familj för att nå långt i sin chefsroll och i sin karriär. För egen del stämmer det inte. Jag tycker inte att jag har fått ge avkall på något för att nå dit jag är idag. Det måste gå, och det går, att kombinera ett bra familjeliv med en karriär. Men man måste vara överens med sin partner för att få det att fungera.

Det talas mycket om medarbetarskap. Vad betyder det för dig?
För mig handlar det om att skapa ett engagemang och en delaktighet på ett företag kring vart företaget är på väg. Här krävs en tydlighet kring mål och vision parat med en förståelse för hur jag som enskild konsult kan vara med och bidra till företagets utveckling.


Alla verksamheter vittnar om svårigheten att matcha den som passar verksamheten bäst. Hur gör du?
Lita på magkänslan, våga prova, våga erkänna om det blir fel och lär av misstagen. 


Vad är dina 3 tips om hur du skapar medvetenhet och engagemang i din organisation?
Tydlighet, ansvar och tillit.


Vad önskar du att alla medarbetare visste om ledarskapet?
Det handlar om att ge och ta från båda håll. Att hitta en tvåvägskommunikation och ett samspel mellan medarbetare och ledare där man tillsammans hittar vägar för att utvecklas.

Vad önskar du att alla ledare visste om medarbetarskapet?
Det är samma som  för medarbetarskapet.

Är det lättare att ta ett chefsuppdrag i mogen ålder?
Det är svårt att säga något generellt. Jag tror faktiskt inte att det är åldern som avgör om man blir en bra ledare eller inte. Däremot kan ju kanske självförtroende och erfarenhet komma med åldern och göra att det är enklare att tacka ja.

Varför framstår det som om talanger bara är de yngre?
Den beskrivningen håller jag inte med om.

Hur ser du på talang och vad innebär det för dig?
Talang för mig handlar om kompetens. Att vara duktig på något speciellt och samtidigt vara bra på att kommunicera kring det man är duktig på så att andra förstår.

Vilka är dina största talanger?
Som ledare är jag lugn och har en väldig stark tro på att människor kan. En optimism och uthållighet som tagit mig långt.

Om du fick ändra något i samverkan mellan ledare och organisationen, vad skulle det då vara?
Jag tror alltid det går att utveckla och göra ledarrollen tydligare. På Rejlers har vi exempelvis ett ledarutvecklingsprogram som hela tiden gör att vi vässar oss ytterligare och ger våra ledare verktyg att utveckla verksamheten.

Vilka avtryck vill du göra som ledare i det långsiktiga perspektivet?
Jag hoppas att jag kan vara med och inspirera andra att vilja vara ledare. Jag har alltid jobbat väldigt fokuserat där jag är. Nu handlar det om Rejlers där jag ju vill vara med och fortsätta utveckla företaget och stärka de duktiga ledare vi har.

Om du hade valt en annan karriär, vad skulle det i så fall ha varit?
Jag skulle kunna tänka mig att jag blivit lärare om jag inte valt arkitektbanan. 

Hur skall andra förstå vad du vill om du själv inte kan förklara det på ett enkelt och tydligt sätt?    

Ulf Solheim är ansvarig chef på Handelsbanken Direkt och har under många år engagerat sig i ledarskapsfrågor på olika sätt. 

Berätta lite kort om dig, vad du gör, varför och vad som har präglat dina val.
Arbetar inom Handelsbanken och har gjort det sedan 1990 i olika roller. Som chef har jag arbetat sedan 1995 i olika befattningar vilket har varit riktigt spännande med många utmaningar. Idag leder jag en organisation som har till uppgift att aktivt få ut våra tjänster till kontorsrörelsen. I vår modell har en produktägare ett tydligt ansvar att driva utveckling, paketering och lansering. Modellen har vi för att ge kontoret det stöd de önskar och behöver vilket har visat sig framgångsrikt. Mina val har präglats av organisationens behov men också mina egna. I en stor organisation är valen många, ibland är det andra som gör valen åt en, i de flesta fall har jag gjort mina val utifrån mig själv; vad tycker jag är roligt, inom vilka områden har jag mina styrkor och vad brinner jag för, mycket enkelt men ändå så svårt inför vissa val. 

Varför blev du chef och ledare?
Har nog haft den målsättningen både direkt och indirekt men min första chefstjänst blev jag tillfrågad om. Att tillhöra ett framgångsrikt team har alltid varit viktigt för mig och det kan jag påverka tydligare som chef.

Du har en ledarfilosofi som är intressant och engagerande. Berätta om den.
Min ledarfilosofi är enkel ...Var ärlig och uppriktig. Medarbetarna känner alltid om du är ärlig i ditt uppsåt och känner om du själv brinner för uppgiften, det gör det enkelt för dig och andra. Hur ska andra förstå vad du vill om du inte själv kan förklara det på ett enkelt och tydligt sätt? Sen har jag alltid medvetet och ibland säkert helt omedvetet öppet pratat om idéer och tankar som har skapat engagemang och delaktighet. Har alltid själv haft en idé och en vision med mitt arbete vilket jag också har kommunicerat och styrt efter. Viktigt att den ryms inom företagets vision och mål annars blir det ju lite tokigt. Min personlighet är att inte gå in i detaljer om det inte behövs. Fungerar det inte att driva sitt uppdrag på det viset så går jag in till medarbetarna och försöker jag få upp dem på banan igen. Här gäller det också att vara uppriktigt. Det kan man vara utan att såra eller förstöra något men det kan ta tid. Det händer för ofta att andra berättar vilka fel som finns utan att de själva försökt rätta till varken felet eller personen.   

Hur har dina värderingar styrt din karriär tror du?
Det är klart att ha jobbat så länge i ett företag med mycket tydliga värderingar, har ju starkt påverkat mina värderingar. Sedan har min grundsyn styrt mig en hel del från min uppväxt och alla ungdomsåren i sportens värld. Att jobba med värderingar som jag kan stå för har varit väldigt viktigt. Jag gillar att jobba med och genom andra. Att tillhöra ett vinnande lag har varit viktigt för mig.

Vilka är de viktigaste värderingarna för dig?
De viktigaste värderingar för mig är tillit och respekt. När vi känner oss trygga vågar vi också känna tillit till andra. Att skapa trygghet är en viktig bas för all utveckling, såväl för organisationen som för medarbetaren.
 
Hur kan man leda genom värderingar?
Att vara öppen om sina egna värderingar och ta hänsyn till andras.
 
Vad är den svåraste utmaningen i ledarskapet och kan du berätta om någon?
Att ta vara på all inbyggd kraft och kreativitet som finns i varje människa. Ett sätt att få en organisation att bli framgångsrik är att släppa fram individen. Finns det tydliga mål, trygghet och en stabil värdegrund finns det förutsättningar att få en engagerad, motiverad medarbetare.
 

Vad ger dig inspiration och energi?
Att få återkoppling på mitt ledarskap. Se kolleger växa och få alla att känna sig delaktiga i resultatet.

Hur överför du den på dina medarbetare?
Visa att jag tar emot återkoppling utan försvar. Att få säga det man känner skapar trasparens vilket blir en trygg bas för personlig utveckling. 

Det talas mycket om medarbetarskap, vad betyder det för dig?
Att få alla att känna delaktighet och att var och en tar ett ansvar i det.

Är det någonting som du som chef aldrig skulle göra i din roll?
Inget som jag spontant känner. Det mesta skulle jag kunna göra om det inte sårar. Jo... vad jag inte skulle göra är att ta åt mig äran om jag inte hade förtjänat den.

Vad tittar du efter när du rekryterar människor?
Efter all formalia som kompetens etc., tittar jag på inställning och attityd och att personen fortfarande är formbar.

Det sägs att det viktigaste är rätt person på rätt plats, hur tänker du?
Alla har någon form av talang och om den används på rätt ställe tycker personen att jobbet är roligt.... då blir det bra.

Den bristande matchningen diskuteras som ett samhällsproblem i sig och hinder för tillväxt. Vad tror du man behöver göra?
Bli tydligare i uppdragsbeskrivningen. Var står organisationen idag och vart är vi på väg.....därför behöver vi dig som.... Sen krävs det en stor portion mod. Även att anställa mer i projekt form under en begränsad tid vore nog en lösning att också prova på matchningen.

Vi ägnar mycket tid åt privat matchmaking men mindre åt den arbetsrelaterade. Vad beror det på tror du?
Jag tror att vår rädsla att rekrytera fel gör att vi tar de som vi tror är de säkra korten men det är just där vi gör det stora misstaget. Vi måste ha modet och civilkuraget att våga mer i rekryteringen, då tänker jag på mångfald. Mångfald skapar dynamik ur detta växer det fram något ännu större i våra organisationer.

Tror du att chefer generellt känner sig osäkra på just kompetensfrågorna?
Jag tror mer på rädslan att hantera konflikter om det skulle bli fel och sedan bör man se kompetensen som något formbart, något som växer fram i takt med att du ger ansvar och förtroende.

I så fall, vad är dina tips?
Ta in personer med energi och självförtroende som vågor stå upp för sina idéer.

Vad skulle du behöva för att underlätta att finna de du vill jobba med hos dig?
Ta sig tid att gå runt och lyssna på andra mer, kanske på ställen där jag normalt inte rör mig.

Vilka är dina 3 råd för chefer att lyckas med att ta tillvara talanger inom alla kategorier?
Sitt ner med din medarbetare och gå igenom var du tycker hon/han befinner sig i sin utveckling och vart du ser personen om 1-3 år. Stämmer den bilden med din medarbetare?  Därefter ge löpande konstruktiv feedback. Ge ett stort ansvar och visa själv mod att våga lyckas även utanför boxen.

Vilken är din största talang?
Att möta människor där de befinner sig.

Om du fick leva om din chefskarriär, vad skulle du behålla då?
Att jag är lösningsorienterad.
Ulf Solheim

EVENT

 • Under februari kommer vi att hålla två intressanta frukostseminarier:
 • 12 februari kl 08.00-10.00 Workshop kring personliga värderingar för Klienter
 • 14 februari kl 08.00-09.30 Seminarium med Handelskammaren och Ratio kring kompetensmatchning
 • Anmäl dig till seminarierna här. Ange vilket av dem du önskar att gå på. Antalet platser är beränsade.
 • Vi kommer att medverka på 101 Supertalanger i samarbete med Veckans Affärer den 30 januari. Läs mer här
   

LÄSTIPS

 • Följ vår VD's blogg på På spaning i kunskapssamhället i samverkan med Veckans Affärer på va.se. Läs mer här.
 • Följ Marika Skärvik's blogg om ledarskap. Läs mer här.
 • Besök vår matnyttiga Facebook-sida. Vi spanar på olika trender inom kompetensmatching för inspiration. Gilla oss!
 • Ni kan också följa oss på LinkedIn.

NYHETER
 • Vi fortsätter att erbjuda er att ställa frågor kring Karriär & Kompetens där PerformancePotential's karriärcoach Helen Rodensjö som är specialiserad kring just ArbetsrelateratDNA svarar på frågor. Maila dina frågor till karriarradgivning@performancepotential.se. I varje månadsbrev svarar vi på några utvalda frågor. 

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar arbetsrelaterad matchmaking för den professionella världen. Vi får fram det som egentligen är avgörande för om en organisation och person kommer att bli framgångsrika tillsammans och skapar också förutsättningar för att individens hela potential synliggörs och används. Vår metodik kallar vi för matchning mellan en verksamhets DNA och en individs arbetsrelaterade DNA.

I februaris Nyhetsbrev får vi bland annat läsa om Monica Lingegård, VD för Samhall, och Sara Johansson vald till årets Future Female leader på KTH.