Copy

Denna månad: Möt Lars Friberg, HR Direktör på koncernnivå för Swedbank Group och Jörgen Kihlgren, Ledarskapsutvecklare för Ledarna.

JULI 2016

"Jag tror mycket på att se samverkan och samarbete som en kompetens"

   
Lars Friberg är HR Direktör på koncernnivå för Swedbank Group med en bakgrund inom Private Banking.


Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll och ansvar du har idag?
”Uppvuxen” i ett trading-rum, fokus på ränte- och valutahandel, sen via kapitalförvaltning och internationell Private Banking in i HR-rollen 2013.
 
Det talas en del om att chefen kanske är överflödig. Hur viktiga är ledarskapsfrågorna 2016?
Chefen i dess traditionella mening är överflödig. Ledare som visar den stora riktningen, visar tillit till, ser sina medarbetare och låter dem växa och utvecklas är ”in big demand”.
 
Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
Förmåga att se och kommunicera den stora bilden och en stor tillit till människans inre vilja att göra bra grejer!
 
Varifrån hämtar du din inspiration?
Alla smarta människor jag har förmånen att ha runt omkring mig! Blir också inspirerad av att se att Island kan slå England i fotboll!
 
Hur jobbar ni med talangfrågan hos er och hur ser ni på begreppet?
Vi går mer från talang utifrån succession och klassisk karriär, till talangpooler och mer olika vägar att växa. Vi gillar intern mobilitet och ser det som minst 70% av utvecklingen, där sidovägar är en naturlig del i  bygget av kompetenser.
 
Vilken är den i särklass viktigaste frågan att driva idag kring kompetens och samhällsnytta?
Jag tror mycket på att se samverkan och samarbete som en kompetens. Insikten att ensam inte är stark, och modet att be om hjälp och att hjälpa till, är oerhört viktiga i ett stort företag. Att vår bank grundar sig snarare i ett samhällsansvar än att sätta dollartecken på allt, är något som vi har i vårt DNA och rimmar väl med millennials syn på företag: Gärna tjäna pengar, men gör världen lite bättre också!
 
Finns det någon särskild utmaning du sett eller haft under året och hur har du tacklat den?
Jag vill att våra ledare ännu mer skall förstå deras ansvar i att utveckla människor, och att förlita sig på rätt attityd och internrekrytering istället för övertron på Mr/Mrs Perfect som kommer externt ifrån. Vi skärper upp rekryteringsprocessen och har veto-rätt vid externa rekryteringar om vi tycker interna alternativ finns.
 
Vilka är dina viktigaste kriterier och hur visar de sig i vardagen?
Vi har tydliga ledarkriterier som vi fokuserar mycket på, det som står högst nu är att förstå och arbeta för helheten, d.v.s. bryta silo-tänkande och tänka från kundperspektivet.
 
Vilka frågor vill du driva under 2017 och 2018?
Fortsatt fokus på kund, starkt samarbete och enablern tror jag fortsatt är att skapa interna karriärvägar åt alla håll och hålla en högre intern mobilitet.
 
Vilka utmaningar har du framför dig i din roll?
Att vi tillräckligt snabbt ställer om i de förändringar ett digitaliserat erbjudande innebär.
 
Om du fick fritt spelrum vad skulle du då välja att prioritera när det gäller din egen utveckling?
Jag skulle vilja ta till mig både mer teori och praktik kring agila projekt och agila organisationer.
 
Om du tvingats välja en annan bana, vilken hade det varit då?
Då satsar jag på veteran-VM i skidor 2018!
 
Vilka 3 råd vill du skicka med andra för att ta tillvara potential och kompetens, hos sig själv och andra?
 • Planera inte för mycket, fokusera på resultat här och nu.
 • Ta hjälp när du inte kan och lär av andra!
 • Var lite sjyst mot dig själv och din omgivning! Var en energi-givare med positiv feedback och fler halvfulla glas!

"Vi har inte råd att låta gamla normer och värderingar hindra kompetenta personer att nå framgång på arbetsmarknaden"Jörgen Kihlgren är ledarskapsutvecklare på Ledarna och har bland annat en bakgrund som karriärcoach och outplacement konsult. Han är också författare till böckerna ”Jobbsökarens nya handbok” och ”Vägen till ditt nya arbete – handbok och karriärguide för jobbsökare”.
 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll och ansvar du har idag?
Jag har arbetat med karriär, ledarskap och affärsutveckling hela mitt yrkesverksamma liv. Både som företagare och anställd. Idag arbetar jag som ledarutvecklare på Ledarna med fokus på att bygga upp och vidareutveckla Ledarnas karriärtjänster.

Det talas en del om att chefen kanske är överflödig. Hur viktiga är ledarskapsfrågorna 2016?
Oerhört! Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på snabbhet och flexibilitet och är dessutom utsatt för global konkurrens. Här är chefen nyckelpersonen, dels rörande att identifiera eller rekrytera kompetens för företag och organisationer, dels för att skapa en miljö som låter människor växa, utvecklas och bidra till resultatet. Bra chefer stärker både människor och varumärke, de cheferna blir aldrig överflödiga.

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
Balanserad, positiv, pragmatisk och uthållig.

Varifrån hämtar du din inspiration?
Naturen och då gärna i form av vandring eller skidåkning. Jag har också ett stort intresse för samhällsfrågor som ofta ger båda inspiration och nödvändig reflektion.

Hur jobbar ni med talangfrågan hos er och hur ser ni på begreppet?
I talangdiskussionen är det viktigt att kunna tänka inkluderande och utanför mallen. Det är då det går att hitta talangen du inte visste saknades.

Vilken är den i särklass viktigaste frågan att driva idag kring kompetens och samhällsnytta? Mångfalden. Intresset för att bli chef sjunker samtidigt som 48 chefer per dag går i pension. Vi har inte råd att låta gamla normer och värderingar styra och hindra kompetenta personer, som inte passar in i dagens relativt homogena mall, att nå framgång på arbetsmarknaden – eller att bli chefer.  

Finns det någon särskild utmaning du sett eller haft under året och hur har du tacklat den?
En av de större utmaningarna det senaste året har handlat om att ta fram nyckeltal för Ledarnas karriärtjänster. Det har varit ett gott samarbete mellan ledning och kollegor, vilket skapat en bra grogrund för den fortsatta utvecklingen av Ledarnas karriärtjänster.

Vilka är dina viktigaste kriterier och hur visar de sig i vardagen?
Medlemsnyttan är det viktigaste kriteriet och Ledarna har regelbundna mätningar hur nöjda våra medlemmar är med våra tjänster.

Vilka frågor vill du driva under 2017 och 2018?
Synen på talang och dess betydelse för kompetensförsörjningen. Talangfrågan är mycket, mycket intressant då frågan kan belysas från så många aspekter.

Vilka utmaningar har du framför dig i din roll?
Att hitta balansen mellan efterfrågan och leverans och att hela tiden se till att medlemmarna upplever en nytta med tjänsten.

Om du fick fritt spelrum vad skulle du då välja att prioritera när det gäller din egen utveckling?
Jag skulle gärna investera i en tvärvetenskaplig masterutbildning. Mina ämnen skulle vara sociologi, socialpsykologi, antropologi, ekonomisk historia och företagsekonomi.

Om du tvingats välja en annan bana, vilken hade det varit då?
Då hade jag arbetat som lärare i historia och samhällskunskap.

Vilka 3 råd vill du skicka med andra för att ta tillvara potential och kompetens, hos sig själv och andra?
Ta dig tid för reflektion, våga ta kalkylerade risker och se de möjligheter som faktiskt finns.

 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Den 4 juli klockan 13.00-14.00 går vårt intressanta kunskapsseminarium i Almedalen av stapeln. I panelen finns Azita Shariati, VD Sodexo, Christina Forsberg, Generaldirektör CSN, Lars Friberg, Koncern HR Direktör Swedbank Group och Jörgen Kihlgren, Ledarskapsutvecklare för Ledarna. Vi får också besök av Linda Westring från Hammer & Hanborg som kommer tala om trender och praktiska erfarenheter. Anmäl dig här.
 • Comprend listar oss som ett av de mest intressanta HR-eventen i Almedalen, läs mer här.
 • Under Almedalsveckan, 3-10 juli lottar vi ut 20st ArbetsrelateratDNA™ (värde 1000kr). För att delta i tävlingen och göra en ”lightversion”, klicka här. Vinnarna kommer att presenteras via epost senast den 25 augusti 2016.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Nya kunder denna månad är inom Bank, IT och HR.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I augusti månads nyhetsbrev intervjuar vi Peter Fredriksson, Koncernchef och VD på Optronic, och Anna Brynås, VD på Swedish Biogas International AB som nyligen blev utnämnd till Årets kvinnliga ledare av Ledarna.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se