Copy
Läs om Jonas Milton, VD på Almega och om Mernosh Saatchi, VD Humblestorm, som fått utmärkelsen Årets Entreprenör och bland annat ingått i Regeringens Framtidskommission.

DECEMBER 2014


Man riskerar mindre än man tror om man misslyckas


Jonas Milton är VD på Almega och även styrelsemedlem i Alecta, AI Pension, Ratio och TRR Trygghetsrådet.  Berätta lite om din bakgrund. Vad gör du en vanlig dag och hur kom det sig att du hamnade på den post du nu har?
Har pluggat juridik och suttit ting. Har alltid varit intresserad av näringslivs- och företagarfrågor. Sökte och fick jobb som arbetsrättsjurist på föregångaren till Almega i början av 80 talet. Har jobbat mycket med arbetsrätt och förhandlingar. Under åren har jag kommit att arbeta aktivt med näringspolitiska frågor. Fick uppdraget att bygga Almega som tjänsteföretagens röst i det svenska näringslivet och blev chef när vi var klara med detta arbete kring 2002. En vanlig dag på jobbet handlar, som för så många andra chefer, om väldigt många möten, såväl interna som externa. En stor del av mitt arbete handlar om gemensamma projekt inom Svenskt Näringsliv. Vi jobbar mycket gemensamt där.
 
I ditt jobb handlar det en del om att få ihop olika parter, vilket ledarskap krävs för det?
Det handlar mycket om fantasi och förmåga att leva sig in i motpartens situation.
 
Vad är den största utmaningen rent ledarmässigt?
Almega är en extremt kunskapsintensiv organisation. Den största utmaningen är att skapa förutsättningar för de enskilda medarbetarna att växa och utvecklas.
 
Hur tror du att andra skulle beskriva dig som chef och ledare?
Lätt att ha att göra med. 
 
Vad gillar du mest respektive sämst med ditt jobb?
Det jag gillar mest är att finnas med där man verkligen kan påverka utvecklingen. Sämst är nog de gånger man måste hantera missnöjda medlemmar.
 
Vilka egenskaper letar du efter när du vill anställa andra chefer?
Jag vill givetvis ha medarbetare som uppfyller de formella kraven på sakkunskap men sedan handlar det om förmåga att kunna inspirera andra och vara ert föredöme som person exempelvis genom att ha förmåga sätta sig in i andras situationer. 
 
Vilket har varit ditt mest betydelsefulla ögonblick som chef?
Svårt att säga men det är klart att när man rott i hamn en stor förhandling och fungerat som förhandlingsledare har det känts bra.
 
Nämn tre utmaningar som du känner att du övervunnit?
Tycker faktiskt ett chefskap handlar om att övervinna utmaningar i stort sett varje dag. Samtal med medarbetare med exempelvis missbruksproblem är jobbiga varje gång.  Liksom samtal där samarbetet kanske inte fungerat så bra. 
 
Vilka råd skulle du ge till chefer som tappat motivationen?
Att tappa motivationen är oftast en lång process, en form av utförsbana. Så motivationen tappar man inte på en dag. Allmänt handlar det om huruvida man gillar och fungerar i sin chefsroll. Alla gör ju inte detta.
 
Hur ska unga människor få fler förebilder och lockas av ledarskapet?
Viktigt att ge unga medarbetare utvecklingsplaner där det ingår att då jobba nära chefer.  Mentorskap.
 
Vilket är din största talang?
Hygglig social förmåga. 
 
Vilka talanger värdesätter du när du anställer?
Förmåga att förstå sammanhang 
 
Vad tror du behövs göras för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden?
Släppa in fler aktörer.
 
Vilka stora utmaningar står nästa generations ledare inför?
Att hitta och utveckla talanger i hård konkurrens med andra. Att kunna utveckla sina medarbetare. 
 
Hur kan dagens generation hjälpa unga ledare?
Ta sig tid utveckla och jobba med unga medarbetare. 
 
Vilken är din stora passion och hur gör du för att få leva den?
Idrott, särskilt fotboll och motion och se till jag har tid för detta.
 
Vilka råd skulle du ge till andra för att våga lite mer?
Man riskerar så lite om man misslyckas.  


 

 

Jobba med en idé du verkligen brinner för. Du behöver den drivkraften då det kommer att krävas ett hårt jobb 

Mernosh Saatchi, har startat reklambyrån Humblestorm och utsågs 2009 till Årets entreprenör av Veckans Affärer. Hon har uppmärksammats i flera medier som ung, kvinnlig förebild i en traditionellt mansdominerad bransch. Hon sitter i ett flertal styrelser, bl a MQ och Tradedoubler.

 
Berätta lite om din bakgrund. Hur var vägen fram till Humblestorm?

Jag studerade på civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik på KTH och började jobba extra på Microsofts marknadsavdelning. 2001 skulle vår dåvarande chef på mammaledighet och en lucka uppstod då några av oss medarbetare kunde ta över vår lilla del av marknadsavdelningen och sälja tjänsterna till Microsoft – jag var då 22 år och yngst. Vi var 4 grundare, de övriga 3 klev av inom loppet av de första åren. Jag vad fast övertygad om att jag ville driva Humblestorm vidare.  
 
Vad har varit din största utmaning som entreprenör?
Jag har haft många utmaningar under dessa 12 år. En av de mest utmanande perioderna var nyligen tidigare i år. En av mina delägare och även god vän gick bort efter en mycket kort tids sjukdom. Alla vi på jobbet förlorade en ”familjemedlem”. Att finna styrka i att jobba vidare, stötta medarbetarna och tro på att vi kommer hitta tillbaka till glädjen på jobbet var tung. Vi kämpade alla på och idag är vi ett otroligt tajt team som kommit varandra väldigt nära. Dock saknar vi Rikard väldigt mycket och kommer alltid att göra det.
 
Vad driver dig på djupet?
Jag drivs av att vara med och bygga och skapa företag och se människor i min omgivning vara delaktiga och utvecklas. Såväl personer som att utveckla bolagen. Sen måste jag tycka att det jag gör är roligt. Inte varje dag såklart, men i det stora hela.
 
Hur är förutsättningarna att vara entreprenör i Sverige idag?
Det blir bättre och bättre! Dock har jag precis dragit igång ett nytt företag och tänkte att jag skulle göra det mesta själv (för att testa systemet). Inte lätt! Att köpa ett lagerbolag och byta namn är det enkla, men sen kommer momsregistreringsansökan, f-skattansökan mm. Jag har drivit bolag i 12 år och förstår inte hälften av det som ska fyllas i. Katastrof!
 
Om du fick ändra på något kring dessa förutsättningar, vad skulle det vara?
Förenkla!!
 
Dina 3 bästa råd till den som vill bygga ett eget företag?

 1. Jobba med en idé du verkligen brinner för då det kommer krävas ett hårt jobb
 2. Omge dig med entreprenörer som kan stötta och uppmuntra dig, men även ge goda råd och ifrågasätta rätt saker
 3. Var modiga och våga ta risker!

 
Hur viktigt är ledarskapet kontra entreprenörskapet?
Detta är så klart olika beroende på vilken typ av bolag man bygger. I ett tjänstebolag som jag driver, skulle jag säga att ledarskapet är otroligt viktigt.
 
Vilka är dina starkaste värderingar och hur har de hjälpt dig på vägen?
Ödmjukhet, lyhördhet och envishet. Startar man som jag bolag väldigt tidigt utan att haft en egen anställning, så kan referensramarna vara skeva. Såklart är detta positivt, men jag tror lyhördhet för vad medarbetare och kunder tycker samt en ödmjukhet i att verkligen respektera andra och andras åsikter är viktigt. Sen måste man vara envis och kämpa hårt.
 
Hur beskriver du dig själv som ledare?
Glad, ganska ödmjuk och mycket tålamod.
 
Hur tror du andra beskriver dig?
Glad, ganska ödmjuk och med mycket tålamod. Självbilden är det ju inget fel på (:0
 
Vad ger dig energi och vad tar din energi?
Jag är väldigt nyfiken och tycker om nya utmaningar, att ta mig an utmaningar och helst av allt, hantera dem väl ger mig energi. Musik ger också energi! Gnäll och orättvisa människor tar fruktansvärt mycket energi.  
 
Du har en hel del styrelseuppdrag. Hur skiljer sig rollen där från den du har på Humblestorm?
I styrelserna har jag en strategisk roll och ett strategiskt ansvar. Det operativa ansvaret ligger hos VD/ledningsgruppen. På Humblestorm är det väldigt kort väg mellan ett strategiskt beslut som jag kan vara med att fatta, och ett operativt genomförande som jag kan vara med och göra.
 
Vad bör framtiden ledare tänka på. 5 tips?

 1. Omge dig med/rekrytera kompetenta och förändringsbenägna medarbetare
 2. Jobba aktivt med företagskulturen. Jag tror en värderingsstyrda ledare/företag vinner i längden
 3. Våga vara transparent och låt dina medarbetare vara det.
 4. Arbeta aktivt med mångfald, olikhet skapar större innovation (ålder, etnicitet, kön, utbildning, stad/landsbygd, intressen mm.)
 5. Tillit möjliggör kreativitet och innovation

 
Vad är din vision om vart du befinner dig om 5 år?
Svåraste frågan! Vet inte, men jag vet med all säkerhet att jag inte står kvar där jag är idag.
 


 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Vårt seminarium den 11 december, med Anna Stenberg, grundare av WES, kring mångfald är redan fullbokat. Låt oss gärna veta om du vill ha möjlighet att finnas på vår väntelista. Läs mer här.
 • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook eller under INSPIRATION på vår hemsida.


Nyheter

 • Nya samarbeten och kunder denna månad är bland annat inom branscherna IT och produktion.
LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I januari månads Nyhetsbrev får ni läsa om Rikard Josefson, VD Länsförsäkringar Bank och flitigt engagerad i ledarfrågor, och Maria Horelli Rosenlew, entreprenör och grundare av Rosebud Ventures och tillika ny partner i PerformancePotential.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se

Vi passar på att önska våra kunder och samarbetspartners en kommande riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!