Copy

Denna månad: Möt Peter Fredriksson, koncernchef på Optronic och Anette Fredriksson, driftchef på Effekt Svenska AB

AUGUSTI 2016

"Människor gör det du gör som ledare och inte som man säger"

   
Peter Fredriksson är koncernchef för Optronic och har en lång erfarenhet inom internationella och lokala teknikinriktade bolag.
 

Berätta kort om din roll idag som ledare och vägen dit
Idag är jag koncernchef för Optronic, ett tjänstebolag inom utveckling och tillverkning av teknikprodukter innehållande optiska sensorer. Innan dess jobbade jag i ett internationellt bolag med huvudsäte i USA, där jag också började min karriär som chef och ledare. Mitt första chefsjobb var en riktig utmaning då jag gick ifrån att vara en i mängden på hela utvecklingsavdelningen till att vara utvecklingschef för 40 personer. Jag minns än idag att när jag fick frågan så var jag inte beredd på den och hade en sömnlös natt. Eftersom jag inte hade några ambitioner på en chefs- och ledarkarriär var det inte självklart för mig, men efter moget övervägande så insåg jag att jag var tvungen att prova. Uppenbarligen gick det ganska bra eftersom jag sedan dess fått nya utmaningar i form av operationsansvarig, platschef samt forsknings- och utvecklingschef på divisionsnivå inom samma bolag.  En plattform som sedan tagit mig till min nuvarande roll.

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Oj, en bra fråga. Målinriktad, förändrings- och förbättringsorienterad, saklig, lyhörd, kommunikativ och noga med att vara en god förebild.
Vill gärna se till att det skall vara roligt att gå till jobbet. Man tillbringar så stor del av sin tid på jobbet att man måste se till att medarbetare trivs samtidigt som det ställs stora krav på utveckling och förändring.

Hur tror du andra skulle beskriva ditt ledarskap?
Noga med uppföljning, förändringsbenägen, faktaorienterad. Få alla att förstå helheten och medverka till gemensamma mål. Jag har också under åren fått återkopplingen att jag är duktig på att ta tillvara på allas erfarenheter och hitta bra kompromisser på komplexa problem.

Varifrån hämtar du inspiration och energi?
Jag lyssnar mycket på andras erfarenheter och kunskap inom ledarskap. Till viss del från seminarier och nätverk, men också i den närmaste omgivningen, i bekantskapskretsen och kollegor. Fylla på batterierna görs bäst när man kan lägga undan problemen i det dagliga och ägna sig åt familj och egen tid med träning etc.
 
Du leder en organisation med många teknikinriktade medarbetare. Behövs det något särskilt som ledare för det?
Ja, det har jag gjort i många år och sammanfattat så är min erfarenhet att man oftare måste utgå ifrån att man själv har begränsad detaljkunskap och att man då behöver göra bedömningar och ta beslut utifrån vad andra förmedlar och ibland värdera denna information utifrån källan. Det är också en miljö där det mesta handlar om fakta och data som kan mätas i någon form.  Mindre om känslor och mjuka frågor även om dessa mycket väl kommer in när det handlar om personrelaterade saker.

Vad värdesätter du mest hos personer du vill anställa i din organisation?
Attityd och personlighet. Givetvis behövs formella meriter och erfarenheter i stor utsträckning men det är viktigt att man känner att personen har en inställning och attityd som är den rätta och som kommer att passa in i och aktivt bidrar till den kultur som finns i företaget. En viktig fråga på en anställningsintervju är vad den sökande söker efter i en ny arbetsgivare och företag. Svaret på den frågan brukar synliggöra många attityd- och personlighetsdrag som antingen passar in eller ej.

Vilka 3 råd skulle du ge nya chefer som du själv skulle velat haft?
 1. Var uppmärksam på att du som chef skall (eller åtminstone borde) mätas efter vad man förmår sin grupp att prestera och inte vad du själv presterar.
 2. Vara väldigt ödmjukt inställd kring det faktum att människor tar in och ofta tolkar information så olika. Det mesta behöver kommuniceras flera gånger och i olika former.
 3. Kom ihåg att människor med stor säkerhet uppfattar dig som ledare och chef på ett annorlunda sätt än du själv föreställer dig.
Vilka har varit dina största utmaningar som ledare under de senaste åren och hur har du tacklat dem?
Att få geografiskt utspridda grupper och delar av organisationen att prestera väl mot gemensamma mål. De flesta verksamheter upplever idag ett ökande tempo och kraven på snabb anpassning till nya förutsättningar ökar hela tiden. Grupper av människor som sitter åtskilda har en tendens att över tid glida isär kring målbilder, prioriteringar och agendor. Det är mänskligt att präglas av den lokala miljön och perspektivet kring hur aktiviteter skall prioriteras och utföras, färgas av den samma. Även om moderna kommunikationssätt och teknologier används i en allt större utsträckning så är det svårt att uppnå samma effektivitet som i det fysiska mötet och interaktionen som uppstår spontant utanför det planerade mötet. Att låta människor regelbundet resa och träffas mer än i videomöten är ett säkert sätt att få mer en det akuta och planerade att hända. Att ställa krav på att organisationen delar information mer än i det planerade mötet är också ett verktyg.
 
Vilka är dina värderingar och hur ter de sig i vardagen?
Människor gör som man gör och inte som man säger. Jag försöker leva efter de regler och principer som vi vill att alla i företaget skall efterleva. Att föregå med gott exempel. Jag lever också efter devisen att människor av naturen vill göra bra saker och om det blir fel ibland så beror det på brister i givna förutsättningar och/eller tillgången på information. Att döma någon och kritisera offentligt skapar bara negativ energi. Korrigerande samtal äger rum i enskilda samtal.
Slutsatser baserade på begränsad eller felaktig information kan vara förödande. Det är ganska enkelt att förankra och säkerställa egna slutsatser genom att fråga runt i organisationen. 
 
Vad vill du främst ge dina medarbetare och kollegor i form av ledarskap?
Verktyg att själva utvecklas. Att lyfta upp människors förmåga att lösa problem och uppgifter. Att få mellanchefer att förstå vikten av att varje medarbetare förstår sin roll i helheten och gemensamma mål. Ambitionen att alla har tillgång till rätt information och förutsättningar för att utföra de uppgifter som krävs för att vi skall nå våra mål.
 
Hur ser du till att själv utvecklas och få nya kunskaper i din ledarroll?
Lära av misstagen och goda exempel ifrån omgivningen både i och utanför företaget. Ödmjuk inställning om att man aldrig blir fulländad och därmed behöver vara nyfiken på nya metoder, modeller etc.  Ju längre tid man varit yrkesverksam desto mer blir det uppenbart för mig att de allra flesta problemställningarna man ställs inför, har någon annan haft och hittat lösningar på någon gång tidigare.

Vilka frågeställningar tycker du är viktiga att fokusera på för att nå framgång och resultat?
Att få medarbetare att förstå målen och vara delaktiga utöver det basala, dvs bortom lön för att klara av maten på bordet. Även om de långsiktiga målen inte förändras, så i dagens snabbt föränderliga värld behöver aktiviteter ständigt anpassas mot nya omständigheter. Informationsspridning är därmed så otroligt väsentligt.
Medarbetare som söker personlig tillfredställelse och självförverkligande i utmaningar och uppgifter inom företaget är mer kreativa och levererar mer och bättre än de som bara går till jobbet för att få ekonomin att gå ihop. Det är ganska självklart, men inte lika lätt att få till i praktiken. Alla har olika drivkrafter och motivation som inte på något sätt är statiska över tid. Dessutom är det alltid en balansgång mellan att tillfredsställa individen och vad som är viktigt för företaget.  

Om du tvingats välja en annan bana, vad skulle du arbetat med då?
Jag hade nog stannat kvar inom forskning och utveckling som konstruktör och produktutvecklare.

Hur ser dina närmsta år ut som ledare tror du?
Ständigt nya utmaningar att vara i takt med tiden och utvecklingen i samhället, tekniken och marknaden. Möta kraven ifrån en omvärld där tempot ökar och globaliseringens effekter blir än tuffare att hantera. Men också att kunna falla tillbaka på samlade erfarenheter och kunskaper och hitta en lämplig nivå för personlig utveckling. 

 

"Ledarskapet och chefsansvaret använder väldigt mycket verktyg ur en gemensam verktygslåda, oavsett bransch"Anette Fredriksson är driftchef på Effekt Svenska AB och har lång erfarenhet som ledare inom ett flertal olika branscher. Hon har också skrivit en bok om Key Account Management.
 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Jag har lite drygt 20 års chefs- och ledarerfarenhet där ledstjärnan varit att utveckla verksamheter vad gäller både volym och resultat. Det har fört mig till olika förändringsledningsuppdrag i så olika branscher som Facility Service, försäkring, drivmedelsbolag och motorbranschen. Jag har arbetat operativt och strategiskt som affärs- och verksamhetsansvarig och i ledningsgrupper och styrelser. Som konsult har jag hjälpt företag att utveckla sin verksamhetsstyrning, men framförallt arbetat med utbildning och utveckling av säljare och då främst Key Account Managers.
 
Vad betyder ledarskap för dig?
Det är en möjlighet att se människor och verksamheter utvecklas och det tycker jag är oerhört stimulerande. Jag drivs av en önskan att optimera – att få ut mesta möjliga resultat av en given resurs. Ledarskap för mig är en chans att få påverka och att göra skillnad. Det ställer i sin tur krav på en själv att söka utmaningar, utveckling och nya vägar framåt och det gör att det aldrig blir slentrian eller tråkigt.
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Målinriktat med en tydlig struktur och rak kommunikation. Lösningsorienterat och närvarande.
 
Varifrån hämtar du inspiration och energi som ledare?
I möten med andra människor både i mitt eget företag, kunder och i olika nätverk. Jag tror att det är viktigt att fylla på med nya kunskaper och erfarenheter. Det skapar en grogrund för reflektion och för att se saker ur nya infallsvinklar.
 
Hur inspirerar du andra?
För mig är det viktigt att förmedla vart vi är på väg och varför. För att lyckas med det måste det gå att konkretisera i vardagen i det vi gör. Som ledare är en framgångsfaktor att kunna växla mellan strategiskt och operativt och från helikopterperspektiv till detaljnivå. Då visar du också medarbetarna att du förstår deras arbetssituation och du får trovärdighet. Jag lägger mig vinn om att vara tillgänglig, närvarande och delaktig. Det är en balansakt och för mig utgör den förmågan grunden för att kunna vara både en bra chef och ledare.
 
Jag har också delat med mig av min kunskap och mina erfarenheter i föreläsningar och i boken Key Account Management i praktiken.
 
Vilka är dina värderingar och hur visar de sig i vardagen?
För mig är det viktigt med personlig integritet, respekt, lojalitet och rättvisa. Jag har nog ett ganska tydligt rättspatos. Jag är mål- och prestationsinriktad, tycker att det är viktigt med ett eget driv och eftersträvar utveckling och nya utmaningar. Samtidigt vill jag ha ett grundläggande mått av trygghet.
 
Vilka 3 råd skulle du ge till nya ledare som du själv hade velat ha i din begynnelse som chef?
Svår fråga. Jag tror att vi alla behöver bygga upp en egen erfarenhet av att hantera olika frågor och det kommer med tiden och exponeringen mot olika situationer. Det finns inga genvägar.

 • Du behöver inte själv ha alla svar. Sök svaren i din omgivning och bygg ditt nätverk genom hela livet.
 • Hitta dina medarbetares drivkrafter (och förstå att de inte alltid är desamma som dina egna) och ett sätt att få dem att harmonisera med verksamhetens mål.
 • Utgå inte ifrån att alla hört och förstått allt du sagt. Upprepa visionen och förklara hur den hänger ihop med vardagen.
 • Bonusråd: Utmana dig själv! Sök nya erfarenheter och var inte rädd för att gå vidare, när du tycker att du gett ett uppdrag tillräckligt mycket tid för att ha gjort skillnad.

Det sägs att man måste ha branscherfarenhet för att vara ledare och chef. Vad är dina erfarenheter kring detta?
Att det är en kraftig överdrift i de flesta chefsroller. Jag har arbetat i en del branscher som omgärdas av väldigt specifika regelverk och där rådgivningsrollen (fackkunskap) varit framträdande, men som med allting annat i livet handlar det om din egen vilja att lära nya saker och att ta till dig den kunskap som behövs. Ledarskapet och chefsansvaret använder väldigt mycket verktyg som du kan hämta ur en gemensam verktygslåda och det handlar mycket mer om dina ledaregenskaper och din erfarenhet av att ansvara för affärer, verksamheter och medarbetare.
 
Jag förstår ärligt talat inte när ett företag ska rekrytera till en nyckelposition i chefsledet och med entusiasm sneglar mot marknadsledaren eller den främsta konkurrentens motsvarande medarbetare. Hur ska något unikt skapas ur det?
 
Hitta aktörer på marknaden som stått inför likartade utmaningar och tag chansen att någon med nya fräscha ögon ställer de annorlunda frågorna som kan öppna upp för nya möjligheter.
 
Vad ser du som din viktigaste uppgift som ledare?
Att inte tappa drivet framåt, att skapa trygghet som ger ett bra arbetsklimat och att ta ansvar för helheten. Det gynnar såväl kunder som medarbetare, ägare och samhället i stort.
 
Behöver vi lyfta fram kvinnliga ledare och i så fall varför?
Ja, därför att oavsett om vi vill erkänna det eller inte, så finns det fortfarande många förutfattade meningar om både vad kvinnliga chefer kan och vill göra. Det hämmar kvinnors möjligheter att bli påtänkta till nya ledarroller på samma villkor som män.
 
Hur ser du på mångfald - när är det en utmaning och när kan det bidra positivt?
Mångfald är positivt när det bidrar till uppfyllelsen av verksamhetens mål och när det adderar kunskaper och erfarenheter som företaget behöver och som rustar företaget för att förstå samtliga kunders utgångspunkt och preferenser.
 
Jag har själv erfarenhet av att arbeta som ensam kvinna i mansdominerade branscher och idag ansvarar jag för en verksamhet med drygt 30-talet nationaliteter. Jag tror att det viktigaste är att klargöra vad uppdraget är och spelreglerna samt att de gäller för alla.
 
Vilken har varit din största ledarskapsutmaning och hur har du tacklat den?
Att arbeta med ägare som inte alltid har velat ta sitt ansvar vare sig legalt eller moraliskt. Jag har tacklat det genom att aldrig göra avkall från min egen inre kompass. Det har kostat mig personligen en del, men det gör att jag har kunnat möta både medarbetare och kunder med gott samvete och jag sover bra på nätterna.
 
Vad har du kvar att lära och utveckla som ledare?
Mycket hoppas jag, för mig är ledarskap en pågående process. Förutsättningarna förändras hela tiden och det finns alltid nya situationer att hantera.
 
Om du tvingats byta bana, vad hade du gjort då?
I början av min karriär var jag på väg att bli ICA-handlare och det hade nog passat mig utmärkt med en egen verksamhet. Å andra sidan hade jag ju då inte fått uppleva alla de olika miljöer jag nu varit verksam inom.
 
Vad vill du att människor i framtiden ska minnas av det du gjort som ledare?
Att jag gjort skillnad för verksamhetens och enskildas utveckling och att det har varit roligt och intressant att arbeta tillsammans.Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Vårt seminarium i Almedalen var mycket välbesökt med nästan 100 deltagare. Senare på eftermiddagen bjöds det på mingel för kunder och samarbetspartners. Inom kort publicerar vi en film från seminariet. I panelen fanns  Azita Shariati, VD Sodexo, Christina Forsberg, Generaldirektör CSN, Lars Friberg, Koncern HR Direktör Swedbank Group och Jörgen Kihlgren, Ledarskapsutvecklare för Ledarna. 
 • Under hösten kommer vi att ha olika nätverksträffar för beslutsfattare inom olika verksamheter och specialister inom HR-området. Mer information kommer.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I september månads nyhetsbrev intervjuar vi Ulf Nilsson VD på D.Carnegie och Pernilla Dahlman, VD på Screeninteraction.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se