Copy
Denna månad: Möt Carolina Brandtman, VD Sverige för Santander Consumer Bank och Lina Jorheden, Landschef för Atlas Copco Eastern Africa, som fått utmärkelsen "Framtidens kvinnliga ledare" av Ledarna.

MARS 2016

"Förändring är konstant, så du måste vara bekväm med förändring och den ovisshet det innebär"

   
Carolina Brandtman är idag VD På Santander Consumer Bank och har befunnit sig i bankbranschen i snart 20 år.

Berättat lite om din bakgrund och vägen till det jobb du har nu
1999 började jag jobba på GE och kom snabbt in på riskspåret. 2002 flyttade jag till GE i Australien och fick mitt första ledarjobb. Efter två år flyttade jag till det europeiska huvudkontoret i Dublin och arbetade för den europeiska riskchefen. 2006 kom jag hem till Sverige och var svensk och nordisk riskchef fram till 2012 då jag blev Sverigechef för GE Money Bank. I november 2014 köpte Santander Consumer Bank GEMB i Norden och jag blev VD för Sverige.

Vad betyder ledarskap för dig och vad är utmärkande med ditt ledarskap?
Min ”textboksdefinition” av ledarskap är att arbeta tillsammans med människor och influera en grupp av individer att uppnå gemensamma mål. Personligen fokuserar jag på att vara tydlig och rak och samtidigt inkluderande. En ledares roll för mig handlar mycket om att inspirera och möjliggöra att flytta hinder på vägen mot målet.
 
Hur skulle andra beskriva dig som ledare tror du?
Att jag är tydlig, rak och har en positiv och lösningsorienterad inställning. Även att jag är engagerad, har passion för det jag arbetar med samt förmågan att se människor. Jag tror även att jag uppfattas som informell, inkluderande och sätter förväntansnivån på ett tydligt sätt.
 
Varifrån hämtar du energi?
Jag drivs av att tillsammans med andra påverka och förändra, jag får energi av att se en förflyttning. Ny energi får jag när jag ser att tydlighet kring mål och riktning ger bra resultat, trivsel och framgång.
 
Jag har med åren blivit bättre på att förstå vilka situationer som tar och ger energi och fördelen med att vara ledare är att jag, till viss del, har förmågan att styra lite över min tid och kan planera in tillfällen för ”energiboost”.
 
Jag är nyfiken som person och det som ger mig energi utanför jobbet är bland annat att resa och att upptäcka nya saker. Jag värdesätter tid med vänner och familj, både hemma och utomlands. När jag reser iväg från vardagen får jag nya intryck som behövs för att få distans.
 
Hur inspirerar du andra?
Genom att få medarbetare att se syftet med det vi gör, visa vart vi är på väg och få dem att förstå sin roll på vår resa. Det är också viktigt att fira framgångar – en framgång föder lätt ännu en. Jag tror också att mitt engagemang och energi smittar av sig samt att jag har nära till skratt och är närvarande.  
 
Vilka 5 råd skulle du ge till medarbetare för att göra ledarskapet mer effektivt?
 • Våga satsa på dig själv och andra och omge dig med folk som tänker annorlunda än du gör.
 • Pusha ditt team framåt, delegera och se till att ge verktyg för att lyckas så att ditt team tar plats. Som chef måste man leda och fördela arbetet och inte tro att man behöver göra allt själv.
 • Du måste ibland vara obekväm för att utvecklas – och kunna fatta beslut.
 • Var tydlig med förväntningar. Tala klarspråk och linda inte in saker.
 • Att vara sig själv. I längden funkar det inte att spela en annan roll än den du är. Då är det bättre att byta organisation och söka sig till en kultur som passar dig bättre, än att försöka göra om sig.
   
Vilka är dina största lärdomar som chef och ledare?
Att man måste kommunicera mycket mer än man tror och att du alltid har allas ögon på dig. Genom ärlig kommunikation vinner du respekt och trovärdighet. Människor har förståelse för att du inte alltid kan berätta allt, men du måste ändå alltid kommunicera.
 
Jag har även lärt mig att förändring är konstant, så du måste vara bekväm med förändring och den ovisshet det innebär.
 
Vilken har varit eller kommer att bli din största utmaning och hur tacklar du den?
Under min karriär har jag haft olika slags utmaningar som utvecklat mig som person och ledare. Att till exempel som nybliven riskchef gå igenom en finanskris var självklart tufft och lärorikt.
 
Eller som nu att slå samman två bolag och sätta en ny organisation. Jag försöker hantera olika utmaningar med att tänka ”spä inte på panik” samt att försöka se allt ur ett större perspektiv och på längre sikt. Att hitta varför i det som ska göras först, för att sen lösa hur vi ska göra det.
 
Har du haft någon mentor under din karriär och i så fall vad har du fått för insikter genom det?
Jag har haft flera inofficiella mentorer som jag har bollat tankar och idéer med, vilket har varit lärorikt och berikande. Men framförallt så tycker jag att vänner och bekanta som känner mig som person, men kanske inte känner till mitt jobb i detalj, kan ge de perspektiv och infallsvinklar jag ibland behövt när jag kört fast.
 
Är det skillnad att vara kvinnlig eller manlig chef och i så fall vad har det gett dig för insikter?
Jag tror att det handlar mer om personlighetsdrag och erfarenheter som särskiljer chefer och ledare än nödvändigtvis kön. Däremot så ser jag att ledarrollsbeskrivningen om hur man ska vara som ledare har förändrats mycket de senaste 10 åren och idag läggs stor vikt på förmågan att vara en kommunikativ och inkluderande ledare.  
 
3 råd som du skulle ha velat haft i början av ditt ledarskap?
 • Våga chansa – dina misstag kommer berika och dina chansningar som slår väl ut ger bra avkastning.
 • När du ska skapa team och anställa – fokusera på attityd och omge dig med människor som inte är som du.
 • Vänj dig vid att något alltid kommer vara i förändring, så lär dig hantera berg- och dalbanan.
   
Vad är det bästa respektive det jobbigaste med ledarskapet?
Det bästa är att utveckla andra och mig själv, att hela tiden få möjlighet att förändra, förbättra och se människors utveckling och veta att jag har en roll i att möjliggöra det.
 
Det jobbigaste är det ansvar som kommer med ledarskapet och att vissa beslut som du fattar påverkar ditt företag, dina medarbetare och även om det är rätt beslut, så är hanteringen av konsekvenserna inte alltid enkelt.
 
Vad vill du utveckla mer i ditt ledarskap?
Min kommunikativa förmåga och att bli ännu bättre live på scen. Med bättre på scen menar jag att verkligen nå fram med ett budskap, en känsla och en vision som engagerar medarbetare och får dem att känna att de har en betydelsefull roll i det vi gör och att de förstår vad vi ska uppnå och sträva efter.
 
Om du fick byta spår, vad skulle du då ha ägnat dig åt?
Då hade jag varit veterinär eller fotograf.

"Om människor du litar på och har förtroende för, tror att du klarar det, så lita på dem" 


Lina Jorheden är landschef för Östafrika på Atlas Copco och har fått utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare av Ledarna.

Du har fått utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare. Berätta lite om priset och vad det betyder för dig?
Chefsorganisationen Ledarna rankar varje år landets 75 främsta kvinnliga chefer under 36 år, som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Med utmärkelsen vill Ledarna vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena och lyfta fram goda exempel och inspiratörer - moderna ledare.

2015 toppade jag listan, vilket var otroligt hedrande och gav extra motivation. Jag hoppas att utnämningen kan hjälpa till att ändra bilden av hur en chef “ska” se ut och vara, speciellt i min bransch men även i en del av världen jag är verksam i. 
 
Vad hade du behövt och uppskattat veta som ledare innan du startade den resan?
Anta inte saker utan var säker på att du verkligen förstår orsaker och preferenser. Alla tänker och tycker inte som du och som chef är det viktigt att förstå individerna och gruppen, vad de drivs av och varför folk agerar som de gör. I början antog jag ofta saker som sanningar för att jag tyckte det var självklart eller viktigt för mig personligen, men missade då både viktig information och möjlighet till att lösa problem på ett smidigare sätt.
 
Vilka 5 tips skulle du ge till andra ledare och kanske till dem som har varit med ett tag?
De som varit med ett tag skulle jag uppmana att ifrågasätta sina ”sanningar”. Vet jag eller bygger det på tidigare erfarenheter där förutsättningarna kanske har ändrats? Precis som yngre kan ha mycket nytta av en mentor med mer erfarenhet, tror jag en person med en lång karriär bakom sig har mycket att hämta av att diskutera saker med en yngre person med annan syn på saker och med få förutfattade antaganden.
Generellt tycker jag följande saker är viktiga:

 • Var tydlig med mål och riktning, men ge mycket utrymme för individer att själva bestämma vägen dit.
 • Se till att alla förstår hur de bidrar till de övergripande målen.
 • Lyssna och förklara, var tydlig med varför vissa beslut tas, och varför annat väljs bort.
 • Utmana medarbetare att våga ta på sig mer ansvar och bredda sig, men se till att stötta när det behövs.
 • Var transparent, se till att information når alla och var öppen med så mycket som möjligt.
  
Vilka är dina viktigaste värdegrunder och hur visar de sig i ditt ledarskap?
Jag tror att alla i grund och botten vill göra sitt bästa och kan klara det mesta, vi jobbar inte med något avancerat som kräver extra hög intelligens eller förmågor utöver det vanliga. Med rätt inställning, hårt arbete och adekvat stöd kan de allra flesta klara av de uppgifter och utmaningar vi ställs inför. En av mina huvuduppgifter är därför att förstå varför folk inte vill eller inte bryr sig samt vad jag kan göra för att undanröja hinder som försvårar. För mig är det också väldigt viktigt att som medmänniska och ledare vara transparent, ärlig och rättvis.
 
Vad får du din energi och inspiration ifrån?
I jobbet får jag mycket energi av att mina kollegor växer och bevisar för sig själva att de klarar av mer än vad de först kanske trodde, att hjälpa till att öppna dörrar och utmana medarbetare att inte se hinder utan möjligheter. Vi täcker 14 länder och jag får också mycket inspiration från att resa runt och träffa kunder och distributörer i dessa länder, massor av spännande upplevelser och större förståelse för kulturer och företeelser jag aldrig hade fått om det inte varit för jobbet. Det är också viktigt att efter en intensiv jobbperiod få tid till att koppla bort arbetet, genom att t.ex. utforska mitt nya hemland: vandra i nationalparker, resa till kusten, eller en långhelg i någon av alla safariparkerna.
 
Hur skapar du densamma hos dina medarbetare?
Jag försöker förstå allas individuella drivkrafter och skapa en miljö som främjar just dem. Jag tycker också att det är viktigt att skapa en trygg miljö där alla vet vad som förväntas och varför, så att inte onödig energi behöver läggas på att tackla osäkerheter. Tror också att de allra flesta får ny energi av att lyckas med saker, så lyft fram medarbetares prestationer och fira även de små segrarna gemensamt.
 
Vilken är din hittills mest utmanande situation som ledare och hur tacklade du den?
Jag skiljer mig på rätt många punkter från vad folk förväntar sig av en Country Manager inom Atlas Copco, jag är relativt ung, ekonom och kvinna och hade dessutom inte mycket erfarenhet av försäljning. När jag började mitt nya uppdrag var kulturen i organisationen inne i en negativ spiral och jag var orolig att många skulle ifrågasätta om jag kunde hantera utmaningarna. Det var tufft på många sätt, jag var tvungen att försöka bilda mig en uppfattning om var problemen egentligen låg, göra stora förändringar i organisationen, och samtidigt bygga förtroende under tiden som jag ständigt ifrågasatte min kapacitet. Det som hjälpte mig mest var att diskutera mina rädslor med min chef och andra inom gruppen som hade inblick i problematiken och vara öppen med den hjälp jag behövde. Jag var också tydlig mot alla i min organisation vad målet var och att jag inte satt på alla svar utan behövde allas hjälp för att vi skulle nå dit. Jag tog mig tid att löpande ha möten med hela organisationen, framförallt individuellt men också i grupp, och från början visa att jag var där för att lyssna och skapa förutsättningar för gemensamma positiva förändringar.
 
Vilka kriterier är viktigast för dig när du letar efter nya personer till dina team?
Beror på rollen, men viktigt med rätt attityd, framförallt stark vilja att lära sig och ett visst mått av ödmjukhet.
 
Vad är talang för dig?
Svårdefinierat och inte så viktigt om det handlar om en medfödd förmåga eller fallenhet. Visst jag tror att det hjälper, men som chef letar jag mer efter en inre drivkraft, intresse att vilja lära sig och utvecklas, och en personlighet som fungerar i gruppen. Med hårt arbete och prestigelöshet kommer en långt.
 
Har du haft någon mentor eller själv agerat mentor och vad tycker du i så fall att mentorskapet har gett konkret?
Jag har haft olika mentorer under olika faser och mer eller mindre formellt. Under vissa perioder har det mest värdefulla varit att få uppmuntran och någon som tror att jag kan klara av mitt uppdrag och delar med sig av sina erfarenheter. Andra perioder har det varit mer konkret stöd i mitt dagliga jobb, när jag ställts inför någon ny utmaning och behöver någon att bolla med. Jag har också fått mycket stöd inom Atlas Copco, både av chefer och andra seniora personer i organisationen, utan dem hade jag aldrig varit där jag är idag.
 
Många hävdar fortfarande att kvinnliga ledare har svårt att nå de högre positionerna. Om det är så, vad kan det bero på och vad kan göras åt det?
Först kan vi väl konstatera att detta finns bevisat och att det inte är en åsikt eller påstående utan fakta. Vad det beror på är en stor fråga där det finns andra som mycket bättre kan redogöra för orsakerna. Vi behöver göra saker på alla plan, i samhället, företagen/organisationerna, familjen etc. Men några exempel som jag tycker är viktiga att framhålla som vi som ledare kan vara med att påverka är:
 • Att ha tydliga jämställdhetsmål som följs upp och ger konsekvenser. Detta för att tvinga folk att tänka nytt och inte alltid bara ta det lätta och välkända alternativet eller beslutet.
 • Att reflektera över varför vi tar beslut, särskilt i rekryteringar och fastställande av strategier som påverkar vem som ges möjlighet till ansvar och makt. Vi måste förstå vad som faktiskt krävs nu och idag, och inte ta beslut baserat på hur vi alltid har gjort eller vad magkänslan säger.  
 • Att se till att inte bara den gamla normen syns utan lägga mycket energi på att lyfta fram andra exempel. Det är viktigt att öppna upp dörrar både vad det gäller förväntningar på hur en chef ska se ut och vilka roller vem kan söka.


Vad är det mest givande i ditt jobb som ledare?
Att få vara med och bidra till att folk växer och klarar av att göra saker de inte trodde de hade kapacitet för. Att få inspirera andra att våga lite mer och ta sig utanför sin komfortzon.
 
Vilka delar tycker du är mest utmanande och hur preparerar du dig för dessa?
Tuffa och svåra diskussioner som hör ledarrollen till: att försöka lösa konflikter, avskeda folk eller diskutera andra känsliga ämnen. Jag försöker vara så väl förberedd som jag kan, ha svar på eventuella frågor som kan dyka upp och se till att vara så ärlig och tydlig som möjligt utan att tappa medkänslan.
 
Hur tror du att ditt ledarskap kommer att utvecklas de närmsta 5 åren?
Jag hoppas jag får möjlighet att leda en större organisation där strategier och indirekt ledarskap blir viktigare, men också där jag förhoppningsvis kan påverka ännu mer i de frågor jag tycker är viktiga.
 
Vilka råd vil du ge till andra yngre förmågor som kanske tvekar att ta ett ledarskapsuppdrag?
Förstå varför du tvekar och om oron faktiskt är baserad på fakta eller antaganden, och hur den kan överbryggas. Med rätt stöd och ett tydligt mandat är det fantastiskt utvecklande och roligt att ha ett ledaransvar, och du behöver absolut inte ha alla svaren själv. Diskutera oron med någon du litar på och var tydlig mot uppdragsgivaren med vilket typ av stöd du tror dig behöva eller vad som oroar dig. I början av min karriär fick jag ett gott råd i samband med att jag tvekade på om jag skulle klara av ett uppdrag, som jag använt mig mycket av sedan dess: ”Om folk som du litar på och har förtroende för tror att du klarar det, lita på dem”. När jag inte kan hitta kraften inom mig, är det skönt att ta fram detta och påminna mig om att det oftast finns fler än jag som vill att det ska lyckas och att jag inte är ensam i utmaningen.

 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Boka den 28 april i kalendern. Då bjuder vi, tillsammans med Lead Direct Media, in till ett frukostseminarium kring hur du ökar din konkurrenskraft med digital marknadsföring och genererar fler affärer. Mer information och anmälan här.
 • Välkommen att träffa oss i Almedalen. Vi kommer att ha ett spännande kunskapsseminarium, måndagen den 4 juli klockan 13.15-14.15. I panelen finns Azita Shariati, VD Sodexo, Christina Forsberg; tf GD CSN och Årets Chef 2015, Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare Ledarna och Henrik Bäckström, VD Bemanningsföretagen.
 • Låt dig inspireras av Smarta samtal den 8 april. Läs mer här
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

Nyheter

 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Läs intervju med vår VD Marika Skärvik i tidningen Arbetsliv här.
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I april månads nyhetsbrev intervjuar vi Håkan Wirtén, Generalsekreterare och VD på WWF och Suad Ali, rådgivare på Migrationsverket som vunnit Veckans Affärers utmärkelse Årets Opinionsbildare i VA Talang.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se