Copy

Denna månad: Möt Anna Borg, Nordenchef på Klarna och Patrik Tysell, grundare av Smiling Faces, som blivit nominerad till Årets Entreprenör. 

JANUARI 2017

"Min filosofi är att vara den chef jag själv skulle vilja ha"

   
Anna Borg är Nordenchef på Klarna och har en lång bakgrund inom försäljning bland annat på Vattenfall.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen fram till den roll du har idag
Jag är ekonom i grunden och började jobba med finans/ekonomi och affärsutveckling för att sedan växla över mot operativ verksamhet och försäljning.  Jag fick tidigt möjlighet att leda team och senare större organisationer. 

Vad betyder ledarskap för dig?
Att få ett team att arbeta tillsammans på ett sätt som gör att helheten blir större än summan av delarna. Att göra skillnad och uppnå ett gemensamt mål genom att använda allas kombinerade styrkor. 
 
Har du någon ledarskapsfilosofi och i så fall, hur har det väglett dig genom åren?
Att vara den chef jag själv skulle vilja ha. Det innebär bland annat att jag tror på människors inneboende kraft, förmåga och utveckling. Men det innebär också utmanande mål, höga krav och att se till att förutsättningarna för att leverera finns.
 
Vilka är dina främsta värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Kopplat till ledarskap så tycker jag att öppenhet, en sund prestationskultur och integritet är viktigt. Det innebär till exempel att jag förväntar mig att vi alla sträcker oss extra långt för att uppnå högt satta mål, men att vi gör det på ett sätt där vi hjälper varandra att lyckas. Det innebär också att vi är konstruktiva och transparenta, sätter hela bolagets bästa före den individuella avdelningens och är generösa med att ge och ta emot feedback.
 
Vad är signifikant för att verka i ett snabbväxande företag som ledare och hur påverkar det ledarskapet i sig?
Den konstanta förändringen innebär att flexibilitet och snabbhet i beslutsfattande är extra viktigt. Att tänka ett steg längre hela tiden blir också viktigt. Att inte bara lösa problem här och nu utan jobba på ett sätt som gör att det går att skala upp verksamheten.
 
Vilka 3 råd skulle du velat ha i starten av din karriär, som du nu ser utifrån dagens erfarenhet?
Prova på många olika saker, se till att få ett resultatansvar tidigt och tänk på att du har en hel karriär framför dig, ha lite tålamod. Men jag är inte säker på att jag hade lyssnat på det sista...
 
Finns det något särskilt värt att nämna för ledare som ska hantera en relativt ung organisation?
Anta inte att det måste se ut eller fungera på ett visst sätt - men se till att snabba beslutsvägar finns. När det gäller unga medarbetare är min erfarenhet att de är väldigt måna om att utvecklas konstant - att föra den diskussionen med dem och se till att de får tillräckligt med utmaning i vardagen är värdefullt.
 
Vad har ledarskapet lärt dig som person?
Att det gäller att hitta andra individers drivkrafter för att verkligen få saker att hända. Att det aldrig blir exakt som man tänkt sig och att man ständigt utvecklas i sitt ledarskap.
 
Vad betyder talang för dig och vad gör du för att främja och utveckla den?
Min erfarenhet är att attityd är mycket viktigare än formell kunskap. Det första är svårt att ändra men det andra går alltid att tillföra. Talang handlar ofta om fallenhet för en viss typ av roll och det är viktigt att matcha rätt. Det är bättre att bli riktigt bra på något man har talang för, istället för att bli lite mindre dålig på något man inte har talang för. Men övning krävs även om man har talang. För att den ska utvecklas krävs att den får testas genom stora men inte övermäktiga utmaningar. Det gäller att våga trampa fel för att lära sig. 
 
Varifrån hämtar du din inspiration och energi?
Från en intressant utmaning, att vara en del av något men också av de människor jag har runt omkring mig, både privat och i jobbet.
 
Hur inspirerar du andra?
Genom att vi tillsammans vänder upp och ned på det vi ska göra och kommer fram till riktigt ambitiösa mål. Vad är det vi ska åstadkomma och varför? Sedan är det viktigt att få människor att tro på att de kan göra det som kan kännas väldigt utmanande. Och bygga ett team så att alla känner att man har sina kollegor med sig och får det stöd som behövs både av mig och varandra.

 
Vilka har varit dina största utmaningar som ledare och hur har du tacklat dem?
Att få människor att jobba som ett team och göra avkall på till exempel egna resurser för att det är bättre att gasa i en affär, i ett annat team eller land. Då gäller det att skapa förtroende för att det är det gemensamma resultatet som belönas och att nästa gång kan det vara tvärtom. Att behöva säga upp någon som inte fungerar i sitt jobb är naturligtvis aldrig kul. Då gäller det att vara saklig, tydlig och närvarande. 
 
Vilken skillnad rent konkret vill du göra i din roll och hur påverkar du omgivningen kring det?
Att få en person eller ett team att lyckas med något som de nästan trodde var omöjligt. Ambitiösa mål, handlingsfrihet och coaching är kritiskt. Liksom att kommunicera varför målet är viktigt för affären eller bolaget.
 
Vilka 5 råd skulle du ge till unga, relativt nya personer i sin chefsroll?
 • Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad.
 • Var tydlig.
 • Var transparent och öppen.
 • Rekrytera medarbetare som kompletterar dig.
 • Be om feedback.
Om du fick välja en ny bana, vad skulle det vara?
Då skulle jag bli författare, e-handlare och vinbonde - helst alla tre samtidigt.
 
Vad vill du efterlämna för avtryck med ditt ledarskap, den dagen du bestämmer dig för att gå vidare i någon annan form?
En gång sa en medarbetare till mig att jag var både den tuffaste och snällaste chef han någonsin haft. Om jag kan leva upp till det, så är jag glad.

 

 "Vi borde fördjupa oss mer i vad som rent faktiskt får oss att må bra och prestera" 


Patrik Tysell har grundat Smiling Faces, blivit nominerad till Årets Entreprenör och varit operativ chef i olika bolag.

Berätta lite kort om din bakgrund
För 13 år sedan startade jag och tre kompanjoner Smiling Faces AB. Dessförinnan hade jag hunnit med att vara VD i två omgångar, verksamhetschef, konsult och operativ chef i olika sammanhang. I princip har jag i hela mitt yrkesverksamma liv haft som uppdrag att utveckla verksamheter, organisationer och företag. Under förra året blev jag nominerad till Årets Entreprenör och stod i final som Årets Företagare i Stockholm. Nu i somras sålde vi dock 100% av aktierna i Smiling Faces och jag håller just nu som bäst på att landa i allt vad det innebär. 
 
Hur kom det sig att du startade Smiling Faces?
Jag hade förmånen att träffa mina kompanjoner i ett skede då jag själv hade för avsikt att lämna trygghet och stadig inkomst för att (ännu en gång) starta egen verksamhet. Vår olika bakgrund, erfarenhet och kompetens lade grunden för ett Smiling Faces som stod på tre affärsben Paus, Event och Hälsa. Vi startade företaget i en tid då det rapporterades flitigt om ökade sjukskrivningar, arbetsplatsens ohälsofaktorer och utbrändhet var på var mans läppar. Vi hittade ett marknadsgap och integrerade våra tre affärsben för att leverera Smiling faces. Pausen för återhämtningens skull, eventet för relationens skull och hälsan för välmåendes skull. Tre områden som tillsammans och var för sig stöttar chefer i sitt ledarskap för att engagera medarbetarna på en arbetsplats.
 
Det råder en viss begreppsförvirring kring chef och ledare. Jag har konsultat en hel del och i mina besök hos företag från norr till söder har jag träffat en hel del chefer. Många chefer. Men inte fullt lika många ledare. För mig är chefskapet enkelt utryck en formell position som du blir utnämnd till. Chef är alltså din titel men ledare är din arbetsroll vari du förväntas utöva ett ledarskap. För somliga blir detta en balansgång på slak lina. I begreppsförvirringens osäkerhet är det tyvärr inte sällan som chefskapet tillåts ta det största utrymmet. Då, som nu tycker jag att ledarskapsutbildningar lämnar en del att önska. Ett uttryck av utbildningarnas innehållsgap är den nyligen genomförda Gallupundersökning som påvisar att bara 16 % av medarbetarna på svenska företag är engagerade emedan 73 % är oengagerade och över var tionde medarbetare har satt till uppgift att maska och hålla sig undan. I sak spelar det ju ingen roll hur många ledarskapsutbildningar du går på som chef om du i grund och botten inte förstår din primära uppgift. Den att leda och engagera medarbetare. Med bakgrund av undersökningsresultatet har jag svårt att inte leka med siffrorna. Vilken position skulle Sverige ta med siffrorna omvända? Hur skulle ett Sverige se ut om landet istället innehöll 84 % engagerade arbetstagare.
 
Personligen tror jag att det egentligen är väldigt få av oss som inte vill vara med att utveckla och påverka vår arbetsvardag. Däremot är det många av oss som får problem när vi inte har en närvarande chef. När chefen gömmer sig bakom ”måste-uppgifter” som utförs på långt avstånd från medarbetarna. När chefen prioriterar att i ensamhet rapportera siffror och att administrera utövas inget ledarskap och få hållbara verksamheter byggs. När vi inte följs och vi inte får tydliga ramar och direktiv är det lätt att hålla sig undan. Om du inte vet om dina mål, om du inte följs upp på din prestation är det på bekostnad av engagemanget. Hur kul är det att hoppa höjdhopp utan ribba? Målet för varje chef borde ju vara att medarbetarna väljer att engagera sig och att egna initiativ tas för att förbättra verksamheten. Den moderna ledaren behöver därför sätta sig in i, förstå och öka kunskapen kring vilka faktorer som får oss medarbetare att vilja prestera på arbetsplatsen. Tyvärr så är stora delar av företagarsverige uppbyggt på att göra precis tvärtom. Vi är väl flera som någon gång summerat vår verksamhet i en SWOT-analys? Då vet vi också hur ofta företagets svagheter väger över styrkorna. Vi har en tendens att djupdyka i röda siffror, sjukskrivningar, stressfaktorer och frånvaro och mer sällan i det som faktiskt får oss att vilja prestera. Att fokusera på de positiva faktorerna kräver helt enkelt mer arbete. Men eftersom välmående, engagemang och prestation inte är negativa saker utan är arbetsglädje och välbefinnande, borde vi titta mer på vad som faktiskt får oss att må bra. Idag när gränsen mellan privatliv och arbetsliv alltmer suddas ut blir det för många chefer en utmaning att balansera ledarskapsfrågor ur ett engagemangsperspektiv.  Vilket Gallupundersökningens resultat speglar allt för tydligt.
 
Är ledarskapet annorlunda när det gäller entreprenörskap och i så fall hur?
Om vi i det här fallet utgår från att entreprenörskap också innefattar att driva eget bolag så ja, då gör det skillnad från att vara en anställd ledare. I egen verksamhet så kan inte mina beslut, mitt agerande och mitt förhållningssätt skyllas på någon överordnad, på något koncernbeslut eller någon annans direktiv. Jag är ansvarig ända ut. För en ledare som dessutom är en utpräglad entreprenör är det på sin plats att ha en god portion självinsikt. Mina fantastiska idéer kanske inte uppfattas som lika fantastiska av andra och min förmåga att snabbt skjuta från höften kanske bara ökar mina medarbetares stress. Faktum är att den mest stressande chefstypen alla kategorier är den som sprutar ut sig idéer och projekt. Den där som missköter relationer, saknar förmåga till planering och lämnar diffusa instruktioner. Nästa 9 av 10 medarbetare mår dåligt av den här chefstypen. Och vem är det som fyller ut den kostymen allra bäst? Vem är det som stressar sin organisation allra mest?  Jo, det är ju jag. Den där tokiga entreprenören. När informationsflöde och direktiv flödar över organisationen som en stroboskoplampa, då skapar jag kaos. Och eftersom duktiga människor har valmöjlighet men inte alltid uthållighet så riskerar jag att tappa mina viktigaste resurser. Nämligen mina medarbetare.  
 
För att bli en framgångsentreprenör krävs det lite mer av mig. Genom att själv agera osjälviskt, rättvist och arbeta nära medarbetarna, vinner jag hängivenhet och lojalitet. Det är alltså inte genom den gamla världens slagord och 20 sidiga powerpoint-dokument som jag skapar inspiration. Utan det är i uppföljning och tät dialog. Ledarskapet behöver en ny arena och jag kan tycka att det ska flyttas från konferensrummet till fikabordet. Med ”Management by fika” kan jag ha en levande dialog med mina medarbetare och de med mig. Jag tycker att det är ganska ointressant att lägga ned tid på at ta fram, kommunicera och plantera 5-årsplaner. Jag lägger hellre ned tid på annat. I en entreprenörsvardag och i en föränderlig omvärld kommer 5-års planerna ändå aldrig att infrias. För mig och mina medarbetare är det mer stimulerande att driva arbetet med stöd av 3-månaders prognoser. Det blir mer greppbart att arbeta här och nu. Jag upplever att engagemanget och förståelsen ökar. På köpet landar våra beslut bättre. Men med ett ökat engagemang får jag aldrig abdikera. Tvärtom kräver ett ökat engagemang mer av mitt ledarskap. De goda initiativen ska samordnas, resurstilldelas och drivas på. Det kräver mycket av min närvaro, kommunikation och förståelse. Engagemang byggs upp långsamt men kan förstöras på ett ögonblick.
 
Vad är viktigast för dig som ledare?
För mig personligen är det viktigt att få se människor utvecklas och ta ansvar. 
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Min ledarskapsfilosofi är tämligen enkel. Jag är på plats för att andra ska lyckas. Jag hoppas att andra ser mig som pragmatisk, enkel och tydlig.
 
Vilka 5 råd skulle du ge, utifrån ditt entreprenörskap, till andra ledare?

 • Utöva ”management by fika”. Det är genom en nära, tät och levande dialog med dina medarbetare som företaget utvecklas. 
 • Omge dig med människor som är mer kompetenta än du själv.
 • Agera. Vänta inte ut att situationer ska bli bättre. Det blir de sällan.
 • Inse att du inte är den ende entreprenören i firman. På alla arbetsplatser finns goda idéer och ska de omsättas till handling och framgång behöver det dolda entreprenörskapet coachas fram. Det borde ingå i ledarens arbetsbeskrivning.
 • Byråkrati är ett tråkigt ord men att ha ordning och reda är roligt. Att ha ”rent skrivbord” och koll på siffror underlättar. I alla lägen.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur kommer de till uttryck i vardagen?
Gemensamma värderingar är viktigt. Både i min familj, i mitt företag, i andras företag, i storföretaget och det lilla. Det är ju liksom kittet som håller ihop oss. Som gör att vi känner oss ett med flocken och att vi kan lita på varandra. Vi vet helt enkelt vart vi har varandra. Med en och samma värdegrund slipper vi lägga tid på att navigera oss fram mellan friktion och konflikt. Min erfarenhet är att värderingar är svåra att rubba in efterhand. De ska finnas naturligt i oss som arbetar i företaget och fångas upp redan i rekryteringen. Smiling Faces värderingar är ”Proaktiva”, ”Professionella” och ”Personliga”. De känns självklara och ingår i vårt kundlöfte. Förvisso inga unika värdeord i sig. De är säkert applicerbara på 99% av alla svenska företag. Så för att göra skillnad har vi adderat ”Tjolahoppsan” som ett värdeord. Vår ambition blir då tydligare, men framför allt roligare. Vi vet vad som förväntas av oss, vi ligger steget före, vi håller vad vi lovar och i en nära relation till våra intressenter ser vi dessutom till att ha det roligt på vägen.
 
Så fungerar det för mig personligen också. Jag vill inte vara en eftersläntrare, jag vill uppfattas som korrekt och kompetent och jag vill lägga energi och tid på de människor som ger mig något tillbaka. Men inte minst…livet är alldeles för kort för att inte ha roligt.
 
Vad letar du efter när det gäller talang och vad är talang för dig?
Jag vill omge mig med människor som förstår sina styrkor och svagheter, som har ambitioner och som drivs av utveckling med en förmåga att överraska mig positivt. Talang för mig är att med god självinsikt dra nytta av det jag är intresserad av, det jag behärskar, kryddat med min vilja att hela tiden bli bättre än jag var igår.
 
Varifrån hämtar du inspiration?
I mina möten med andra människor. Engagerande och kloka människor, de skapar möjligheter. Inte fullt så kloka människor ger mig en fighting spirit som i sig skapar möjligheter.
 
Vad innebär innovation för dig?
Att skapa något nytt eller att förändra något gammalt så att det också löser ett problem. Ofta möter jag idéer och produkter som kommit upp till ytan bara för att inse att de inte är till nytta för någon. Det är många innovatörers dilemma.
 
Vilken är din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att anta den?
När jag i min ledarskapsfilosofi säger att jag är här för att andra ska lyckas, menar jag inte bara under utveckling utan även i avveckling. Någon kan ju faktiskt utvecklas bättre på en annan arbetsplats än just under mitt ledarskap. Eftersom jag har att göra med individer med kanske familj och ansträngande situation är det alltid tufft at be någon sluta. Jag väljer alltid att genomföra samtalet med största värdighet och försöker så gott jag kan att göra det på minst sämsta sätt.
 
Vad vill du själv förändra genom ditt ledarskap?
Jag vill att uttrycket ”det är ensamt på toppen” ska bli en klyscha. Att hävda ensamhet är att negligera sin omgivning. Det blir bara så ensamt som du själv väljer att göra det. Med en hel organisation runt omkring dig kan det aldrig vara ensamt att vara chef. Däremot kan vissa beslut kräva ditt enskilda mod att fatta. Men det förväntas av dig. Det är därför just du har blivit chef.
 
Vad skulle du vilja utveckla mer när det gäller ditt eget ledarskap?
Jag skulle vilja bli ännu bättre på att lyssna in. Det händer att jag är lite för ”trigger happy” och får påminna mig själv om att allt inte behöver hända just nu.
 
Om du fick välja om, vad skulle du då satsat på?
I och med försäljningen av Smiling Faces står jag precis inför detta vägval. Jag skall ge min framtid lite tid men när produkter och tjänster tenderar att likna varandra mer och mer ser jag en stimulerande utmaning i att öka servicegraden i mer traditionella branscher. Det är troligtvis där som slaget om kunden kommer att avgöras.

 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Nu lanserar vi vår årliga undersökning, Potentialbarometern. Syftet är att ta reda på hur innovativa Svenska verksamheter är när det gäller att ta hand om potential hos chefer och medarbetare. Var med och lämna din input. Potentialbarometern hittar du här.
 • 2017 kommer vi att fokusera på seminarium där vi håller föredrag om vår modell och Preferensanalys™. Vi kommer också att arrangera olika nätverksträffar med inriktning på beslutsfattare och kunskapsträffar kring innovation inom HR-området. 
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

Nyheter

 • Nya kunder denna månad är inom högkvalitativa IT-tjänster och servicesektorn.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

VI ÖNSKAR ALLA EN GOD FORTSÄTTNING PÅ 2017 OCH SER FRAM EMOT ETT NYTT SPÄNNANDE ÅR!

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I februari månads nyhetsbrev intervjuar vi Anna Brynås, tidigare VD Swedish Biogas med utmärkelsen Årets kvinnliga Ledare och Johan Lampinen, Verksamhetschef för Friskis & Svettis i Stockholm.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se