Copy
Läs om Magnus Brännström, koncernchef på Oriflame och om Christina Åqvist, nyligen vald till Årets Unga Chef.      

Maj

Magnus Brännström

Teamwork är vad som räknas och ger ett bättre resultat än om man försöker göra det själv.       

Magnus Brännström har varit VD och koncernchef på Oriflame Cosmetics sedan mars 2005. Han har varit i företaget sedan 1997 på en mängd olika poster. Du har ett spännande uppdrag och jobb. Vad var det som gjorde att du hamnade på den plats du är idag?
Rätt utbildning, tur, hårt arbete och mätbara resultat.

Vilka är dina personliga starka drivkrafter?
Money, power and fun: egentligen är väl det nyfikenhet och äventyret att ta reda på hur långt kan jag gå och vad jag kan uppnå, men samtidigt är det också vansinnigt roligt att göra svåra saker.

Vad är det mest utmärkande för just ditt ledarskap?
Uttrycklig vilja att nå resultat, ger aldrig upp och ser alltid möjligheterna ur ett positivt perspektiv.

Vilka förmågor letar du efter när du söker människor till din organisation?
Vilja att lyckas och vilja att jobba hårt och länge för att nå det.

Vilka drivkrafter har du sett är de som skapar störst framgång?
Fokus på resultat och vilja att jobba hårdare än andra.

Vilket är dina 3 största lärdomar som ledare?
1. Omge dig med människor och medarbetare som är bättre än du och kompletterar dig
2. Var observant på det du inte vet och ser
3. Om det var lätt så vore det gjort redan

Vilka 5 råd vill du ge till yngre personer som är karriärsugna?
1. Bred utbildning med fokus på matematik och språk
2. Bo utomlands mer än 3 år
3. Jobba hårdare och längre än dina kollegor
4. Se till att ha en bra chef
5. Fokusera på mätbara resultat och se till att ha viktiga linjejobb i den organisation du jobbar
6. Fundera inte på din karriär, de som når längst har nästan aldrig karriären planerat

Vilka värderingar är viktiga i Oriflame?
Togetherness, spirit and passion

På vilket sätt ser du rent konkret att värderingarna skapar affärsnytta?
Att teamwork är vad som räknas och ger bättre resultat än om man försöker göra det själv.

Det talas mycket om mångfald som en konkurrensfördel. Hur ser du att mångfald kan bidra eller inte bidra?
Mångfald ger en bättre dynamik i företaget eller gruppen men kan leda till mer missförstånd och större byråkrati och behov av policies och guidelines.

Inom vissa bolag anses inte talang inom försäljning vara det som står högst på listan av andra talanger? Hur ser du på det?
Helt tvärtom, försäljning är intäkter och därmed den viktigaste delen i bolaget.

Vilken talang är den viktigaste för ert bolag och inom er bransch?
Försäljningen.

Vilka särskilda utmaningar måste man hantera om man jobbar hos er?
Mångfald i form av kulturell och språk förståelse, man får mycket eget ansvar redan som ung samt att man måste ta egna initiativ om man vill uppnå något eller att något skall hända. Man kan inte sitta och vänta på att någon annan skall göra ditt jobb.

Vilka förväntningar har du på andra ledare i ditt bolag?
Positiv attityd, klara värderingar vilket möjliggör att du blir the ”lighthouse” för dina medarbetare samt ett enormt fokus på resultat.

Om du fick välja en annan bana, vad skulle det i så fall ha varit?
Historielärare
Som ledare har jag möjligheten att skapa förändring genom att utveckla och leda andra, och det är fantastiskt!      

Christina är Sverige Country Manager för Elfa Distrelec AB och Vice Internationell Försäljningsdirektör för deras 13 länder. Hon fick också utmärkelsen Årets Unga Chef 2013 av tidningen Chef på Kompetensgalan. 

Berätta lite om din bakgrund. Vad har du gjort och hur hamnade du i den roll du har idag?
Jag är i grunden utbildad jurist och började min yrkesbana som affärsjurist vid Advokatfirman Vinge. Där arbetade jag med förvärv och finansieringsfrågor, och efter ett par år kände jag ett sug efter att arbeta med affären som helhet.  Därför sökte jag mig till the Boston Consulting Group för att arbeta som strategikonsult och fick chansen att arbeta med en mängd branscher och olika typer av uppdrag. Därmed hade jag lämnat den rena juristrollen för att arbeta med det affärsrelaterade. Som konsult ”ägde” jag dock inte frågan själv och när jag blev uppringd om rollen vid B&B TOOLS fastnade jag verkligen för såväl rollen som för anställande chef och det blev en bra timing att börja arbeta operativt. Jag blev sedan befordrad till att ha övergripande koncernansvar för alla butiker samt expansionsstrategin vilket var otroligt spännande. Senare öppnade sig möjligheten att ta ansvar för svenska marknaden vid Elfa Distrelec och här är jag nu. Jag har breddat mig från min ursprungliga juristroll till att börja arbeta som konsult, sedan till en roll med utvecklingsansvar på stabsnivå och nu till en med fullt resultatansvar. Jag är även Vice Försäljningsdirektör för alla våra marknader, samt leder den operativa ledningen vid Elfa Distrelec AB. En spännande resa! Jag kommer alltid ha nytta av mina juristkunskaper men är glad att jag följde min drivkraft i att bredda mig.

Hur fick du din första ledarroll?
Jag har haft ledarroller på olika sätt sedan universitetstiden, då jag bland annat var ordförande för Unga Aktiesparare i Uppsala samt lagkapten för ett elitsatsande konståkningslag. Båda rollerna fick jag genom att bli utsedd av styrelsen respektive laget. Det vill säga av den grupp jag skulle leda.

Vad ser du att du kan göra med ledarskapet till skillnad från en annan roll?
Som ledare har jag möjligheten att skapa förändring genom att utveckla och leda andra, och det är fantastiskt! Som specialist fann jag spänningen och utmaningen i uppdraget och caset, medan som ledare ligger utmaningen i att utveckla såväl individer som team och organisationer. Allt handlar om att hitta sin egen inre drivkraft utan att värdera den ena eller andra rollen.

Har du några deviser som ledare?
Jag har fyra deviser som jag ofta återkommer till.
1. Allt är möjligt! Valda sanningar, historik av problem eller osäkerhet på den egna förmågan kan skapa hämningar och handlingsförlamning. Vid det här laget har jag många exempel på hur vi löst en så kallad ”omöjlig” situation genom att utmana, tänka om och involvera rätt personer. Allt handlar om uthållighet – att inte ge sig eller gå den enkla vägen.
2. Fatta beslut och agera! Diskussioner kan lätt bli allmänna och generella utan att något konkret nästa steg bestämts. Kan inte beslut fattas i mötet, säkerställ att tydliga nästa steg finns och utse en ansvarig. Acceptera aldrig diskussioner som bara leder till öppna frågeställningar.
3. Fokus på fokus. Det är otroligt viktigt att fokusera. Utmaningen är sällan att skapa en lång to do-lista. Utmaningen är att göra den relevant och våga välja bort. Utan fokus får du inte heller någon effekt. Det är väldigt lätt att falla i fällan att sprida sig för tunt. Jag tycker att det är lika viktigt att göra en ”att-inte-göra-lista” som en ”att-göra-lista”.
4. Bästa idén vinner. Det finns så otroligt många bra idéer och tankar i en organisation och tror en ledning att all kunskap sitter där så misstar man sig och går miste om mycket kunskap och kraft i organisationen. Min devis är alltid att bästa idén vinner och därför är öppenhet och inkludering viktiga ledord för mig.

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap med 5 ord?
Engagerat, målfokuserat, inkluderande, coachande och utvecklande

Vilka 3 tips vill du ge för att skapa intresse för ledarskap även till de som inte har haft tanken på detta?
1. Bilda dig din egen uppfattning av vad ledarskap innebär. Träffa personer som har ledande befattningar och få svar på dina frågor och funderingar. Jag har alltid drivits av en nyfikenhet som gjort att jag såväl diskuterat med kloka personer i min omgivning, som testat olika roller och utmaningar
2. Börja med dina egna drivkrafter och ställ dig frågan om du vill påverka, utveckla och förändra. Ledarskap handlar om detta. Vill du göra detta är ledarrollen en bra plattform för det.
3. Våga! Låt inte dina egna farhågor eller rädslor stoppa dig. Det handlar mycket mindre om ålder och antal år i branschen än du tror. Grundpelarna är inställning, uthållighet, ödmjukhet och hårt arbete.

På vilket sätt vägleder och påverkar dina värderingar ditt ledarskap?
På många sätt. Det sätt som jag upplevs som ledare, och det sätt jag förhåller mig till mina kollegor på baseras på mina värderingar så de påverkar mitt ledarskap i högsta grad. Mitt ledarskap baseras på en kombination av min egen värdegrund och mitt företags värdegrund. Det är därför avgörande att dessa två går i linje med varandra.

Vilka är dina värderingar?
Entreprenörskap – det ordet representerar många viktiga aspekter såsom affärsmässighet, korta beslutsvägar och ägandeskap. Jag är mån om att skapa en kultur där vi tänker och agerar som entreprenörer även om vi är en del av en stor koncern
Samarbete – Tillsammans är vi starka, ensam är inte stark, varken som person eller som funktion. Även om vi har tydliga roller och ansvar i organisationen är samarbete i säljledningen och mellan kollegor på alla nivåer nyckeln till att få ut effekten
Utvecklingsvilja – tillvaron är en utvecklingsresa, såväl för mig som individ, som för organisationen. Det är viljan att utvecklas som ständigt gör oss ännu bättre och den hungern är jag mån om att nära i organisationen, även om det kan innebära att man får gå utanför sin komfortzon
Ambition – jag sätter ambitiösa mål och har ambitiösa målsättningar. Det får mina medarbetarare att växa och hänger tätt ihop med viljan att utvecklas. Min ambition är att vi skapar en arbetsplats där medarbetare kan växa och utvecklas och at the end of the day kokar det ner till hårt arbete
Äkthet – jag tror att min inställning gör att många uppfattar mig som en trygg ledare. Jag är mig själv, jag går inte in i en roll eller rubbas när det blåser. Den äktheten förväntar jag mig från mina kollegor. Jag vill inte höra det ”rätta” svaret, jag vill höra hur verkligheten ser ut. Samma sak med att ge och ta feedback, att utmana varandra och att känna att ingen fråga är för liten eller för dum
Ansvarstagande – vi har alla ansvar på olika vis i organisationen och ansvarstagande är en viktig värdering för mig. Att ta ansvar för sin uppgift och stå upp för det man gör, inte minst när tuffa beslut ska exekveras. Det handlar även på pålitlighet och att hålla det man lovar

Vilken har varit din mest utmanande händelse som chef?
Vi stod inför en stor utmaning när jag tillträdde. Företaget tyngdes av vikande försäljning, ett tufft konjunkturläge och hårdnande konkurrens. Jag såg ett behov av att strukturera om, såväl organisationen som sättet att arbeta behövde förändras. Vi behövde även skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sina roller. I en organisation där många arbetat hela sitt yrkesliv gäller det att få alla att tro på visionen och att vilja gå den vägen. Jag tycker att vi lyckats väldigt väl med den utmaningen.

Vad har du lärt dig av det?
Att genom engagemang, kommunikation och närhet går det att skapa förändring även i en organisation med lång historik. Jag har även lärt mig att en förändring som på pappret kan verka tuff, kan leda till ökad nöjdhet om organisationen förstår varför och processen sker på ett transparent vis. Trots att vi genomförde nedskärningar så är medarbetarna är mer nöjda än någonsin tidigare. Elfa Distrelec har gjort medarbetarundersökningar i många år, och efter ett år med en stor förändringsresa nådde vi all time high. Andelen mycket nöjda har tidigare år legat runt 65 procent, i höstas låg den på 76 procent. För mig är det kvittot på att man upplever att det vi gjort är till det bättre och det slår alla ledarpriser och utmärkelser.

Hur tror du man upplever ditt chefskap?
Det är till stor del kopplat till mina värderingar, d.v.s. jag har höga ambitioner med vårt uppdrag och vad vi kan åstadkomma och jag är mån om att hjälpa mina kollegor att utvecklas. Det innebär även att jag som chef utmanar för att såväl bredda perspektiven som att testa nya utmaningar. Jag agerar på många vis som en entreprenör – vi agerar på beslut, jag stöttar upp när det finns behov och vi försöker hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar.  Jag tror även att jag uppfattas som en äkta och prestigelös ledare som finns där sida vid sida. Samtidigt står jag upp för beslut, även om de är obekväma, för vissa åtgärder krävs för att vi som företag ska bli ännu bättre. Jag upplever dock att har du som ledare förtjänat förtroendet i organisationen så finns det ett förtroende för att även tuffa beslut är för det bästa. Sen tror jag att många skulle använda ord som energifyllt och drivet. Jag brinner för vår verksamhet och ger mig inte när så kallade omöjligheter dyker upp.

Hur ska man få fler unga att vilja välja en chefsbana?
Jag anser att vi behöver fylla ordet ”chef” med en innebörd. En del har kanske en förutfattad bild av vad det innebär att vara chef och därför behöver vi lyfta fram olika exempel på såväl chefer, kontexter och livsstilar. Det finns inte en typ av chef utan brinner du för att göra skillnad genom ledarskap finns det olika sätt att göra det på. Dock tycker jag det är viktigt att uppmuntra unga att hitta sina genuina drivkrafter så att de inte söker en chefsposition på grund av titeln. Det håller inte i längden.

Vad är det viktigaste när du letar efter medarbetare?
Drivkraft och inställning. Har en person drivet och viljan så kan den lära sig allt och kommer att klara det mesta. Det där är fundamentet till en brant utvecklingskurva. Vad gäller inställningen så handlar det om öppenhet, prestigelöshet och en positiv attityd. Erfarenhet är en sak, men finns inte drivkraften eller inställningen så är det svårt att kompensera för det.

Vart hämtar du din inspiration ifrån?
Från många håll. Jag hittar inspiration i personer jag möter såväl professionellt som privat. Jag har inte en förebild utan hittar sidor och egenskaper hos många olika personer som jag tar med mig på min egen resa.

Hur inspirerar du?
Genom energi och genom att fokusera på möjligheterna, men även genom att visa förståelse för utgångsläget och de eventuella utmaningar som föreligger. Inspirerad blir du när du upplever att någon förstår situationen du är i, men också får dig att känna såväl lust som se möjligheterna till att ta nästa kliv och utmana dig själv.

Vilken är din egen kompass för att navigera i din karriär?
Jag är en reflekterande person vilket gör att min kompass blivit allt tydligare genom åren. Jag vet vad som ger mig energi och när jag kommer till min rätta, och därför lyssnar jag inåt i alla val jag gör. Det handlar inte bara om karriär utan livet i stort. En balanserad och rik tillvaro är och kommer alltid att vara viktigt för mig. Det är då jag är mest produktiv och effektiv. Kompassen är en nyckel – att vara ärlig mot sig själv och sina drivkrafter och inte gå efter positioner eller roller för att någon annan tycker det. För mig är dialoger med kloka människor i min omgivning otroligt viktigt för att förstå min egen kompass.

Vika råd kan du ge andra kring detta?
Börja med att förstå dina egna drivkrafter och när du är ”at your best”. Gillar du att dyka ner i detaljer, eller föredrar du de stora penseldragen. Gillar du att interagera mycket i din jobbsituation eller vill du hellre fokusera på din egen uppgift i lugn och ro. Bilden kommer klarna allt mer under resans gång, men börjar du inte tänka i de banorna riskerar du att bli föremål för andras agendor, snarare än din egen. Mitt råd är även att inte stirra sig blind på välkända varumärken, eller titlar innan du säkerställt att rollen och företaget står för det du söker. Jag hade den dialogen med en person i min organisation som hade ett chefsansvar utan att helt komma till sin fulla rätt i rollen. Det är inte rättvist – varken mot personen eller mot organisationen. Personligen är jag stolt över att jag ”vågade” gå till en för mig okänd bransch efter åren på BCG och följde kompassen som pekade på att rollen, uppdraget och kontexten skulle ge möjligheten att få utlopp för mina drivkrafter – och det har jag aldrig ångrat.

Om du fick byta karriär, vad skulle du göra då?
Jag trycktestar den där frågan då och då och mitt lite tråkiga svar är att jag jobbar med det jag älskar att göra; att utveckla människor och organisationer. Men visst, om jag måste välja något annat så skulle det nog bli en mix av att skriva böcker inom förändringsledning och balans i ledarskapet samt att jobba med friskvård och hälsobefrämjande aktiviteter av något slag.
Christina Åqvist

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • I maj kommer vi att medverka på Tillväxtdagarna i Linköping. Läs mer här
  • Den 12 juni upprepar vi vårt populära event för klienter där du kan bekanta dig djupare kring dina värderingar.
  • Den 13 juni har vi ett event för företag och organisationer kring kompetensmatching tillsammans med Ratio och Stockholms Handelskammare.
  • Anmälningar till båda eventen ovan kan göras på events@performancepotential.se

LÄSTIPS

  • Följ vår VD's blogg på På spaning i kunskapssamhället i samverkan med Veckans Affärer på va.se, läs mer här och hennes blogg om ledarskap. Läs mer här.
  • Gilla oss gärna och besök vår matnyttiga Facebook-sida. Vi spanar på olika trender inom kompetensmatchning för inspiration.
  • Följ oss även på LinkedIn.

NYHETER
  • Snart presenterar vi vår intressanta undersökning tillsammans med Ratio, näringslivets forskningsinstitut, som rör orsakerna till att företag och verksamheter inte hittar de personer de söker efter för anställning.
  • Ställ frågor kring Karriär & Kompetens där PerformancePotential's karriärcoach Helen Rodensjö som är specialiserad kring just ArbetsrelateratDNA svarar på frågor. Maila dina frågor till karriarradgivning@performancepotential.se.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar arbetsrelaterad matchmaking för den professionella världen. Vi får fram det som egentligen är avgörande för om en organisation och person kommer att bli framgångsrika tillsammans och skapar också förutsättningar för att individens hela potential synliggörs och används. Vår metodik kallar vi för matchning mellan en verksamhets DNA och en individs arbetsrelaterade DNA.

I juni månads Nyhetsbrev får vi bland annat läsa om Susanne Özmete som startade Klara K nätverket tillsammans med Anna Cederquist och Peter Wallin, tidigare hockeyproffs, numera entreprenör och grundare av BETA som använder idrotten som bas för att träna ledare och team i näringslivet.