Copy
Läs om Rikard Josefson, VD Länsförsäkringar Bank, och om Maria Horelli Rosenlew, grundare av Rosebud Ventures och tillika partner i PerformancePotential.

JANUARI 2015


Man ska aldrig försöka "spela" något som inte stämmer med ens egen person

Rikard Josefson är VD på Länsförsäkringar Bank och har en lång karriär inom bankvärlden på bland annat SEB. Länsförsäkringar Bank blev också vald till årets bank nyligen.   Berätta lite kort om din bakgrund och hur vägen till Länsförsäkringar Bank har varit?
Jag började min bana i bankvärlden 1986 hos SEB där tog jag sedan tjänstledigt i 3 år och skaffade mig en examen från Stockholms universitet. Jag hade sedan en otroligt kul tid hos SEB där jag var allt ifrån kreditanalytiker, kundansvarig och senare kom jag in på ledarbanan. Jag har som ledare varit kontorschef, distriktschef, regionchef och vice VD chef Retail i Lettland. Under 4 år var jag också VD för SEB:s finansbolag. Jag lämnade SEB i januari 2011 av den enkla anledningen att Länsförsäkringar erbjöd mig jobbet som VD på LF bank och det kunde jag inte motstå, då den utmaningen kändes klockren.

När slog det dig först att ledarskap var något du var intresserad av?
Väldigt tidigt, jag har sysslat mycket med lagidrott och alltid velat vara med att påverka och att leda har på något sätt varit givet för mig så länge jag kan minnas

Vad är ett gott ledarskap för dig?
Ett gott ledarskap är tydligt d v s alla skall veta vad som gäller och varför företaget gör vad det gör. Jag tror mycket på att ett gott ledaskap bygger på att man som ledare respekteras för de man gör och den kompetens man har. Man kan inte bli älskad av alla men respekterad av alla. För mig är tydligheten enormt viktig för den tar bort oklarheter och öppnar inte för tolkningar i organisationen. Jag tror även är det skall vara rättvist och förutsägbart vad ledarskapet står för.

Det finns många åsikter huruvida det är medfött att vara en ledare. Vad är din uppfattning?
Jag tror att det till viss del är medfött. För mig är mänskointresset av hur andra tänker och funderar något jag alltid haft med mig och det tror jag är en nyckel i gott ledarskap. Givetvis kan man träna och bli en bra ledare men som sagt någon typ av medfödd talang att leda tror jag finns.

Du har varit flitig med att medverka i olika sammanhang kring bl. a mångfald och att tänka utanför boxen. Vad fick dig att börja engagera dig i frågan?
Jag hade en ledningsgrupp med bara män då kände jag att jag behövde blanda den mer för att inte alla skulle vara så lika. Efter ett tag var den ur ett genusperspektiv relativt jämställd och vi levererade väldigt bra resultat. Då bottnade jag i att mångfald i ledningen leder till bättre resultat. Jag vann sedan Anna priset och kom med i många sammanhang där detta diskuterades och blev mer och mer intresserad av frågan. Det viktiga är att man måste tro att jämställdhet/mångfald leder till bättre ekonomiska resultat.

Vilka 5 tips har du till andra för att agera i frågan?
 1. Inse att du inte är bäst på att se alla talanger, så ta hjälp
 2. Våga, i vissa fall, bestämma dig för att nästa chef skall vara en kvinna
 3. Kommunicera i din egen organisation varför du vill ha mångfald/jämställdhet
 4. Se till att det blir en affärsfråga inte en jämställdhetsfråga
 5. Lyft goda exempel
Hur skulle du beskriva dig som ledare och hur tror du att andra skulle göra detsamma?
Jag tror de flesta skulle säga, tydlig, rak, ärlig, engagerad och kommunikativ. De skulle nog säga otålig också.

Vilka egenskaper letar du efter när du själv ska hitta ledare, yngre som mer seniora?
Jag söker dels kompetens inom området de skall leda. En viktig fråga för mig är att de är kommunikativa d v s kan förklara för medarbetarna den viktiga frågan varför ett företag gör si eller så. Jag vill också ha ledare som är modiga d v s vågar fatta beslut och står för dem.

Vilken har varit din största utmaning hittills och hur valde du att hantera den?
De gånger man måste be seniora chefer att sluta för att deras ledarskap belastar medarbetarna och inte tillför, är alltid utmanande. Jag har aldrig backat för att plocka bort personer som ej fungerar men ofta så är det bra människor vilka inte hanterar sitt jobb. Det är aldrig kul, men att låta dåliga prestationer fortgå är förödande för individen på sikt.

Vad lärde du dig allra mest av den utmaningen?
Att man inte skall dra på att flytta personer vilka inte fungerar och att ibland är det förödande att ge folk för många chanser.

Vad har du för tips till ledare för att kunna balansera den person man är med det uppdrag man har på bästa sätt?
Man skall inte balansera det man är och min erfarenhet är att aldrig försöka ”spela” något som inte stämmer med ens egen person. Sen skall man självklart använda sina styrkor så mycket man kan.

Du har ju en idrottsbakgrund och det sägs att detta är en bra grogrund för sunt ledarskap. Vad är din egen syn på detta?
Jag tror det är en bra grogrund för att inom idrotten lär man sig feedback på ett bra sätt. Du spelar ofta match och tävlar vilket vi gör i bankvärlden också varje dag om kundernas förtroende. Men framförallt är idrotten tydlig och du vet alltid hur det går och din egen prestation utvärderas hela tiden.

Vilka värderingar är absolut viktigast för dig?
 • Ärlighet
 • Rättvisa
 • Omtanke
Hur visar de sig i ditt dagliga arbete och agerande?
Jag tror och hoppas att jag är ärlig och rättvis jag har aldrig en dold agenda. Jag försöker också visa omtanke om medarbetarna d v s vet jag att någon har det tufft privat försöker jag stötta och kanske säg typ ” ta det lugnt med jobbet ta tag i familjeproblemen jag kommer ha överseende med att din prestation inte är på topp just nu”

Hur hämtar du själv energi och hur hanterar du det som dränerar dig?
Jag tränar vilket ger mig ork och energi. Jag umgås inte mycket med branschfolk utan mitt privata umgänge gör helt andra saker vilket berikar mig. Jag har också ganska lätt att koppla bort jobbet när jag inte jobbar.

Vad har du kvar att uträtta som du ännu inte hunnit med?
Jag lever i nuet och känner att jag lär mig varje dag. Det jag har kvar att uträtta är att bli lite bättre dag för dag.

Vad är du mest stolt över att du åstadkommit med ditt ledarskap?
Det är nog att jag genom alla år som chef aldrig fått kritik för att inte bry mig om individen. En sak jag också är riktigt stolt över är att många av de personer jag lyft i olika organisationer har sedan gjort starka ledarkarriärer och några säger att mitt ledarskap var viktigt för deras utveckling.


 

 

En riktig entreprenör älskar sin idé och tror på den, må det bära eller brista 

Maria Horelli Rosenlew har lång erfarenhet från IT branschen, bland annat Microsoft. Hon är själv entreprenör och grundare till företags-acceleratorn Rosebud Ventures och därmed också rådgivare och bollplank till andra entreprenörer, samt numera även en av delägarna i PerformancePotential.


 
Berätta lite kort om din bakgrund och vad du har för erfarenheter med dig därifrån?
Jag har utvecklat teknikrelaterade snabbrörliga verksamheter under många år, ofta med internationell koppling och med ansvar för operativa enheter i fler marknader. Ett stort intresse är att få individer att fungera i samklang med en föränderlig verksamhet och värld – och samtidigt få dem att tycka att arbetet är kul, inspirerande och utvecklande. Mitt långa och varierande arbetsliv har gett mig insikter om hur kravet på ledarskapet har förändrat sig sedan 80-talet och jag har en klar idé om vad som krävs av dagens entreprenöriella förändringsledare.
 
Vad fick dig att bli intresserad av PerformancePotential?
Jag attraherades av att verktyget och metoden engagerar folk att ta sig tid och bemöta varandra på ett djupare plan än man gör i det dagliga samarbetet. Allt handlar numera om att uträtta och vara effektiv och därmed ges inte tid för att förstå vad som verkligen kan få en grupp människor att fungera ihop för företagets syften och mål. Med PerformancePotentials verktyg och metod så fördjupar du din självinsikt på ett konstruktivt sätt och det hjälper dig att relatera till andra. När du dessutom har lyssnat till andras berättelser och insikter om dem själva så kan du plötsligt lösa knutar, se nya infallsvinklar och således få saker att fungera genom väldigt liten insats, på ett mycket smidigare sätt.
 
Du har god erfarenhet av entreprenörer. Finns det något gemensamt för dem och varför de vågar och orkar ta risker?
En riktig entreprenör älskar sin idé och tror på den, må det bära eller brista. Entreprenörer drivs ofta av nyfikenhet och skaparkraft, av att få lösa problem själva och av att vara så oberoende som möjligt. Dessa starka drivkrafter påverkar dem så att de blir mer riskbenägna och orkar driva på – även i motvind. Det är ofta kul och inspirerande att jobba med entreprenörer, de skapar energi och inspiration för sin omgivning. Men de kan också vara krävande och envisa.
 
Vad är den största utmaningen för entreprenörer idag?
Utmaningarna är många men jag tror att de flesta entreprenörer ser så mycket möjligheter runt om kring sig, att de har svårt att prioritera och välja en hållbar idé och hålla sig till den. Det är tyvärr svårt att behålla fokus när man tycker att det hela tiden dyker upp nya möjligheter – och tiden är redan från början knapp.
 
Om du fick ge 3 råd till entreprenörer, vad skulle de vara?
I ett riktigt tidigt stadium skulle det vara följande: Först, förstå dina kunder på djupet och det värde du kan leverera till dem. Sedan ska du förklara värdet till kunderna på ett tydligt och konkret sätt. Till sist, fokusera och håll dig till din idé tills du har fått de två ovanstående punkterna på plats och kan bevisa att dina sälj-och marknadsinsatser konverterar till konkreta affärer. I verkligheten fortsätter dock behovet av att förstå sina kunder, speciellt när dessa förändrar sitt beteende i allt snabbare takt. De tidiga kunderna beter sig sällan på samma sätt som majoriteten av kunderna i ett senare skede.
 
Du är certifierad coach. Vad fick dig att satsa på den banan?
Jag hade arbetat i ett flertal år i linjen som chef och älskade det operativa ledarskapet. Min familjesituation gjorde att jag tog ett sabbatsår och jag beslöt då att studera något som relaterade till mina tidigare erfarenheter. En ettårig coach-utbildning som varvade teori och praktik var otroligt givande och jag tror att jag aldrig tidigare varit så motiverad i mina studier som efter många års praktiskt arbete. Reflektion och nyinlärning är väldigt viktigt!
 
Hur ser du på ledarskapets utveckling och vilka trender är mest tydliga?
Det finns allt mindre tid att fundera på vad man gör, varför och för vem. De flesta ledare och team tvingas hantera en allt snabbare värld med för lite tid för reflektion. Arbetslivet vävs in i privatlivet och vice versa och många ser det som en stor utmaning att vara närvarande i sin vardag. Samtidigt finns det tydliga indikationer på att människor har förstått att detta inte är hållbart. Chefer och medarbetare vill lyckas både på jobbet och privat och behöver nya verktyg för att leda både sig själva och sina team i den nya verkligheten – på ett långsiktigt hållbart sätt.
 
Hur är du själv som ledare?
Jag är nog väldigt noggrann med att allt som görs ska ha en tydlig tanke bakom. Därför tar jag fram mål och planer tillsammans med teamet, aldrig ensam på kammaren. Jag tror att det viktigaste kittet i ett team är en gemensam övertygelse om vad man försöker åstadkomma och varför. När man sätter den agendan brukar många andra knutar lösa sig och man kan implementera och nå resultat med mindre friktion och mer glädje.
 
Vilken inverkan vet och tror du att värderingar har för lönsamhet och utveckling av verksamheter?
Alla individer drivs av något och det är detta som slutligen avgör var en person lägger sin mesta energi. Många talar om värderingar på ett ytligt sätt, men det finns forskning som tydligt visar att en människa har grundläggande, ofta omedvetna egna värderingar. De här värderingarna driver en och avgör var man lägger sin energi. Kan en verksamhet bemöta de individuella drivkrafterna på detta djupa plan finns det en mycket större chans att människor får utlopp för sin fulla potential i arbetssammanhanget.
 
Vilka egna erfarenheter har du kring just värderingsdrivet ledarskap?
Jag har ju arbetat som chef ända sedan unga år, t.ex. som platschef på en skidort som 20-åring. Men det gick många år innan jag reflekterade över värderingar i mitt ledarskap och på den tiden pratade man inte om värderingar explicit. På 90-talet gjorde jag karriär på Microsoft och när jag slutade där var det tydligt för mig hur stark kulturen var och hur väl jag passade in från första början. Så även om vi inte talade om värderingar fanns det något som förenade oss som arbetade på Microsoft och vi älskade det. Sedan dess har jag jobbat med entreprenörer och även varit delaktig i några värdeordsprojekt men, det är först nu med PerformancePotential som jag har förstått den starka kraften i att få verka i samklang med sina egna värderingar.
 
Kan du berätta lite om dina egna erfarenheter av PerformancePotentials metod och verktyg?
Jag har verkat med Marika Skärvik i ett flertal kundleveranser med PerformancePotential och är förvånad över hur fort medarbetare och chefer ökar den gemensamma förståelsen för verksamheten och dess behov då de först öppnat sig på ett mer personligt plan. Cheferna får en chans att förklara vad man ska åstadkomma och kan förankra affärsplanen, eftersom man nått en mycket djupare nivå i förståelse av vad både gruppen och individerna drivs av.
 
Vad tror du är framtiden gällande köp av tjänster på nätet för att utveckla sig själv med t.ex. ett verktyg som PerformancePotentials ArbetsrelateratDNA™?
Hittills har man använt mest tester i rekryterings- och utvärderingssammanhang och då har HR avdelningar med externa konsult- och testbolag varit initiativtagare och utförare. I framtiden kommer individerna i allt större utsträckning behöva ta ansvar för sin egen professionella utveckling och nätet kommer att spela en stor roll tack vare tillgång till en mängd olika tjänster och verktyg. Dock kommer det personliga mötet för egenutveckling alltid att spela en viktig roll för människor som vill fördjupa sin egen självinsikt och –kännedom ytterligare.

Vilka är dina egna drivkrafter och hur ser du till att hämta kraft för egen del?
Jag är väldigt nyfiken och har stort behov av att skapa och bygga fungerande samarbeten vare sig det är på jobbet eller privat. Jag får kraft av att interagera med andra människor, men jag behöver också egen tid för reflektion för att vara på topp i nästa stund. Reflekterar gör jag när jag springer, yogar eller skriver och formulerar mina tankar.
 
Vilka är dina värderingar och hur försöker du leva efter dem?
Några värderingar som jag har är ”att skapa”, ”nyfiken” och ”att vara lyhörd”. ”Skämta” är också viktigt samt ”prestera”. Jag försöker ibland lägga band på mitt behov av att prestera och vill ha mera tid för att skämta och ha kul. Det är inte enkelt, men om man har självinsikt så blir det enklare att styra sin tillvaro i en mer balanserad inriktning.
 
Vad ger dig energi och vad får dig att tappa den?
Jag får energi av att få leva ut mina värderingar, jag vill prestera men i samklang med min omgivning och jag vill ha kul och lära mig mer och utvecklas. Jag tappar energi av trångsynthet, korta puckar utan mål och mening och ledarskap där egot sätts på första plats.
 
Vad vill du bidra med i ett större perspektiv och lämna för avtryck den dag du får möjlighet att blicka tillbaka på det du åstadkommit?
Jag skulle gärna hjälpa unga människor i att utveckla sitt ledarskap och vara med och bidra till att antalet duktiga och medmänskliga ledare ökar. Världen är komplex och i stort behov av ledare som kan bidra till att jorden blir en bättre plats för kommande generationer.

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Vi önskar våra kunder en bra start på 2015 som kommer att bjuda på flera intressanta seminarier. Bland annat kommer vi att köra en repris på det mycket uppskattade seminariet: Alla talar om mångfald men lite sker, med Anna Stenberg grundare och VD i WES.
 • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook eller under INSPIRATION på vår hemsida.


Nyheter

 • I slutet av december inledde vi nya samarbeten inom branscherna Retail, IT och Produktion.
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här och lyssna på Podcast med Daniel Brodecki och Marika Skärvik. Lyssna här.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I februari månads Nyhetsbrev får ni läsa om Ulf Wretskog, VD Coor Service Management, och om Annika Dopping, expert på kommunikation och kommunikationsstrategier, specialiserad på hållbarhet inom ledarskap, miljö, hälsa och mänskliga frågor.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se