Copy
Läs om Katarina Knutz, VD på RFSU och Gun Ternstedt, HR Direktör inom Handelsbanken IT.

OKTOBER 2015


Bjud in och lyssna på andra när något skall lösas. Oftast finns den bästa lösningen i en kombination av olika vinklingar
  
Katarina Knutz är VD på RFSU med en bakgrund bl.a på Barnängen och Cedderroth.
Berätta lite kort om din bakgrund och hur det kom sig att du nu är VD på RFSU
Efter min civilekonom examen har jag hela tiden arbetat med försäljning och marknadsföring av konsument varor och med kända varumärken. Har bl.a varit på Procter&Gamle, Casco Nobel, Cederroth och Barnängen.
När jag blev tillfrågad om att bli VD på RFSU AB kände jag att det var en spännande utmaning att bli VD samt den speciella dimensionen i RFSU AB; kombinationen av det kommersiella och det ideella. RFSU AB ägs av RFSU(Riksförbundet för sexuell upplysning) som är en ideell förening-startades 1933-som arbetar med upplysning och information inom sex-och samlevnadsområdet.
Överskottet av vår helt kommersiella verksamhet går tillbaka till ägarnas ideella verksamhet.
Vi arbetar alltså med CSR dagligen och på ett mycket konkret sätt.
Detta är helt unikt vilket attraherade mig starkt. Du arbetar helt kommersiellt samtidigt som du verkligen är med och bidrar till något som verkligen påverkar många människors liv positivt.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Att företaget och alla vi anställda i mycket hög grad kan påverka våra strategier, satsningar och hur vi på bästa sätt kan nå våra mål. Ett mycket stort ansvar men samtidigt otroligt givande. Ytterligare en viktig och givande del i arbetet är förstås att vi verkligen arbetar med CSR i vår verksamhet vilket känns oerhört motiverande.

Vad är det mest utmanade?
En stor utmaning är att som klar marknadsledare på flera kategorier hela tiden driva marknaden framåt och utveckla den vidare och därmed säkerställa en positiv tillväxt för både våra kunder och vårt eget företag.


Hur skulle du beskriva ditt ledarskap med egna ord?
Jag ger mina medarbetare stort förtroende och stort ansvar då jag tror de därigenom känner ett tydligt ägarskap för sina respektive ansvarsområden och växer som individer. Detta är självklart till nytta även för företaget. Mitt ledarskap är också prestigelöst vilket jag hoppas bidrar till en öppen och kreativ arbetsmiljö.

Hur tror du dina medarbetare och omgivning skulle göra detsamma?
Jag hoppas mina medarbetare ser det på samma sätt.

Vad är de 3 viktigaste områden för dig som ledare att hantera?
Självklart att vi når de mål styrelsen förväntar sig att vi skall leverera. Men det är ju ”bara” hard facts och vägen dit är det viktigaste och det svåraste.
Ett av de viktigaste områdena är att säkerställa att motivationen i hela organisationen är hög, att alla vet våra mål och sist men inte minst-att vi har kul och en bra stämning på våra olika arbetsplatser. Gör vi bra resultat, når våra mål så får alla energi och framgång hjälper till att föda framgång.

Hur påverkar dina värderingar ditt ledarskap och vilka är de för dig?
De värderingar jag har högst på listan är nog ärlighet, ödmjukhet och ett bra omdöme. Eftersom dessa är viktiga för mig förväntar jag mig också att andra lever efter dessa.  

Vad uppskattar du hos andra i deras ledarskap?
En tydlighet i kommunikationen så att målen och förväntningarna är klara för alla. Ett starkt engagemang är också viktigt vilket smittar av sig i organisationen.

Vilka är dina råd för att orka fortsätta som ledare och göra skillnad?
 1. Du måste se till att få energi både på jobbet men också fylla på utanför arbetet.
 2. Att ha en balans mellan jobbet och privat är viktigt och här har man som ledare ett eget stort ansvar att inte jobbet ”tar över”.
 3. Att se resultat både genom att dina medarbetare växer, att de tar större ansvar och utvecklas ger mig energi samt att man tillsammans når målen.
 4. Man måste också hitta och identifiera sina egna drivkrafter för att veta vad just du tycker gör skillnad både för dig och dina medarbetare. 
Hur hämtar du energi för egen del?
Jag får mycket energi på jobbet som jag tycker är stimulerande, utmanande och inspirerande.
För mig är det oerhört viktigt att också ha ett mycket aktivt liv utanför jobbet med olika typer av aktiviteter, träffa kompisar, resa med familjen, uppleva nya saker i det stora och det lilla perspektivet, sporta och fylla på med nya intryck från olika människor.
 
Hur inspirerar du andra?
Tror jag gör det genom ett aktivt engagemang, lyhördhet och ett stort intresse för medarbetarnas ansvarsområden. Viktigt är också att dela med sig att världen utanför till det egna företaget; hur gör andra-vad kan vi lära oss av det? Viktigt är också att vara stolt över det vi tillsammans åstadkommer och uppmuntra/visa det för oss själva och andra. Det ger ”växtkraft” och inspiration framåt.

Vilken händelse i ditt liv har satt mest prägel på ditt ledarskap tror du? 
Svårt att säga någon enskild händelse men när jag var ca 30 år blev jag utsedd till tillförordnad VD på ett företag där jag hade en annan roll.  Jag fick från den ena dagen till den andra ett mycket stort ansvar och blev chef över alla mina tidigare kollegor och genomförde många tuffa beslut bl.a. en stor omorganisation. Det var en mycket speciell period där jag var rätt ensam i mitt ledarskap men kände samtidigt att det var oerhört utvecklande att få pröva på denna roll genom ”learning by doing”. Jag gillade denna utmaning och denna period har betytt mycket för mig som ledare.

Vilka är din 3 största lärdomar under dina år som ledare?
Bjud in och lyssna på andra när något skall lösa. Oftast finns den bästa lösningen i en kombination av olika vinklingar.
Lyssna mer på din intuition. Oftast har man svaret helt klart för sig men det kan ligga djupt så gräv fram det
Att vara tillgänglig så mycket som möjligt för sina medarbetare anser jag vara väldigt viktigt. Det skapar ett öppet klimat och visar också organisationen på ditt intresse och engagemang.
 Ytterligare något jag tänker på är: ”Var inte snål med det som är gratis”, t.ex. beröm, uppmuntran, att bjuda på sig själv och sin tid.

Hur lockar du yngre förmågor till ledarskap?
Genom att uppmuntra dem att ta större ansvar och stötta dem i deras nya roller. Grunden måste dock vara att man själv vill.

Hur leder du dig själv? 
Bl.a. genom att försöka lära av andra, få input från och vara med i externa nätverk och återkoppling från mina medarbetare.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit? 
Att tillsammans med mina medarbetare ökat företagets omsättning med ca 50% genom implementering av en långsiktig strategi där företaget nu har en starkare, bredare produktportfölj att bygga vidare från.


 

 

Det är farligt att tro att man någonsin ”är klar”. Då skall man definitivt inte vara chef längre

Gun Ternstedt är HR Direktör på Handelsbanken IT och är långväga inom banken inom många olika områden och ansvar.


 

Berätta lite kort om din bakgrund och hur din resa fram till det du nu gör har varit

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Min uppsats skrev jag inom Internationell  ekonomi  vilket alltid intresserat mig .Har arbetat i Handelsbanken sedan examen  både som specialist och chef och inom många delar av banken.  Att arbeta på bank trodde jag skulle passa mig utifrån min inriktning – vilket också till delar stämt. Jag har arbetat med internationella affärer under delar av min karriär. I Handelsbanken kan man utveckla sig inom olika områden om man har drivet. Jag fick möjlighet att arbeta med personalfrågor vilket jag nu gjort under de senaste 14 åren. Nu är jag på Handelsbanken IT som personalchef. Vi är ca 1300 personer och finns i 13 länder.
 

Vad innebär ledarskap för dig?
Ledarskap för mig är att ha visioner och tydliga mål med verksamheten, framtagna  tillsammans med mina medarbetare.  Ledarskap är också att se medarbetarnas potential och styrkor – och locka fram det. Ledarskap är att ha modet att stå upp för det man tror på och stå pall när det blåser. 

Hur vill du att ditt eget ledarskap ska uppfattas?

Jag vill uppfattas som tydlig och transparent. Jag vill också uppfattas som lyhörd, förtroendeingivande samt ärlig. Beslutsför. En person med humor.

Vilka egenskaper måste en person ha för att kunna utveckla sitt ledarskap?
Ledarlust är viktigt att ha om man skall vara chef/ledare. Ha insikt om sina egna värderingar och kunna leda sig själv.   Arbeta för teamet och inte bara se till sina egna intressen. Man behöver också självklart ha kunskaper och färdigheter inom sitt område.

Vilka 5 råd skulle du ge till nybakade chefer?
Sätt upp mål för verksamheten och prioritera vad du gör med din egen tid. Se till att bygga nätverk med erfarna personer som du kan lita på. Fatta inte beslut – särskilt inte svåra sådana – för snabbt. Sov på saken.  Boka av tid varje vecka för egen reflektion.  Visa respekt för och lyssna på dina medarbetare.  
 

Hur ser du att HR frågorna har förändrat genom åren?
HR är idag tydligare kopplat till affärsverksamheten och utgör inte bara en stabsverksamhet. Arbetar man inom HR så måste man förstå den affärsverksamhet man stöttar. HR är i högsta grad en strategisk del i företaget då personalkostnaderna utgör en så stor del av den totala kostnadsmassan. I de flesta företa g är HR chefen medlem i företagsledningen. Så var det inte förr. 

Hur har du gjort för att få större uppmärksamhet och fokus kring HR frågorna?
Visat på affärsnyttan och lönsamheten med att HR är en integrerad del av verksamheten.

Vilka HR frågor är på agendan just nu?
Den snabba förändringstakten – inte minst inom IT. Hur utnyttjar/utvecklar vi kompetensen på bästa sätt för företaget och medarbetarna.  

Handelsbanken har satsat mycket på utveckling. Kan du berätta lite om hur ni tänker och vad som är viktigt för er kring kompetensfrågan?
Ja det stämmer. Utveckling är oerhört viktigt i Handelsbanken då bankens styrka bygger på vår samlade kunskap. Därför är det upp till var och en av oss att hela tiden lära nya saker och ta initiativ för att utveckla vår egen kompetens. Vi definierar kompetens som förmåga att lösa de uppgifter vi möter i arbetet nu och i framtiden.  Det ställer krav på oss alla och kräver långsiktig planering.

Vilka är dina viktigaste värderingar?  
Ärlighet, mod, empati och att vara sann mot mig själv 

Kan du ge exempel på någon särskild situation där dina värderingar har guidat dig?
När Handelsbanken sålde SPP. Jag upptäckte efter ett tag att den nya ägaren till SPP inte passade mig. Jag vågade säga upp mig trots att det 2008 var finanskris.      

Vad kännetecknar ditt ledarskap och hur inspirera du andra?
 Jag är engagerad i de frågor jag tror på och beredd att driva och stå upp för dem. Jag är tydlig med vad jag vill men vill ha en öppen dialog där alla kan komma till tals. Jag tror att jag är en god lyssnare och får ofta höra att jag är klok. Jag vill inspirera genom att visa på min resa  - mycket går att göra om man vill det tillräckligt mycket.

Vad får du själv inspiration ifrån?
Jag inspireras av personer som är duktiga på vad de gör och trygga som människor men  också  de som är ödmjuka gentemot andra.

Finns det någon situation eller ögonblick som du är särskilt stolt över i din karriär?
Jag är stolt över det förändringsarbete vi genomförde på SPP när Handelsbanken köpte företaget. Jag är också stolt över att jag vågade lämna företaget när jag kände att jag inte kunde tillföra mer.

Finns det något som du har kvar som du vill förverkliga när det gäller ditt ledarskap och karriär?
Det är farligt att tro att man någonsin ”är klar”. Då skall man definitivt inte vara chef längre.  Både en själv och ens medarbetare förändras vilket gör att man ständigt måste utveckla/anpassa sitt ledarskap

Om du hade valt en annan bana, vilken skulle det kunna ha varit?
Jag hade säkert valt en ännu mer internationell inriktning – gärna med humanitärt arbete.   

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Missa inte höstens frukostseminarium den 28 oktober med Åsa Daxberg, som skrivit boken Happy Talent. Tillsammans med Ingrid Höög, VD på WISE Professionals, berättar de om hur en alltmer kritiserad bransch kan ta nya grepp för att möta både företag och kandidater på nya sätt. Antalet platser är begränsad. Anmäl dig här.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Vi välkomnar vår nya medarbetare Martin Hansson. Läs mer om Martin på vår hemsida www.performancepotential.se.
 • Vi kommer att presentera kundcase live på vår site och ni får lyssna till hur andra företag och organisationer jobbar med vår metod och verktyg. Vill ni veta mer om hur våra kunder använder vår metod och koncept, kontakta oss gärna direkt på daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I november månads Nyhetsbrev intervjuar vi Per Berggren, VD på Hemsö och Ingrid Höög, VD på WISE Professionals.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se