Copy
Läs om Karin Jordås, generalsekreterare på Mentor Sverige och Martin Björgell, ordförande i Scouterna och med en mängd utmärkelser på fickan.

APRIL 2014

Jag vill att alla når sina mål och tar ansvar för det. Men vi är alla olika och måste förstå att det ena sättet inte alltid är bättre än det andra    

Karin Jordås är generalsekreterare för Mentor Sverige. Hon har arbetat med ungdomar i hela sitt liv. Hon är utbildad rektor och lärare och har magisterpoäng i pedagogik, utbildningsledning, NLP, samtalsmetodik och familjeterapi. Du har en intressant erfarenhet och karriär som ledare och chef. Berätta lite hur det kom sig och vad som fick dig att ta ansvaret som chef och ledare på Mentor Sverige.
Jag kom till ett vägskäl och funderade på hur länge jag skulle fortsätta vara informell ledare och när jag skulle börja ta ansvar. Jag bestämde mig för att det är dags att börja ta ansvar och blev biträdande rektor. Jag fick barn tidigt och kände också att jag ville utvecklas mer och ha fler utmaningar. Att arbeta med ungdomar och mentorskap är ett sätt att påverka vilket samhälle vi vill ha.
 
Vad finns det för likheter och skillnader i ditt chefsjobb idag jämfört med tidigare?
Leda andra har sina likheter, och det kan gå upp och ner i personalgrupper och verksamheter. Det var tuffare att vara i skolan och rektor på ett sätt, eftersom jag kunde bli hotad av föräldrar och ungdomar ibland och när jag var tvungen att göra polisanmälningar och anmälningar till socialtjänsten. Samtidigt har jag en krävande styrelse nu med höga krav på leverans. Så det är både likt och olikt.
 
Vilka är de 3 viktigaste insikterna du fått genom dina olika chefspositioner?
 • Man ska säga som det är
 • Kunden har alltid rätt
 • Utveckla dig själv, hela tiden
 
Vad är din erfarenhet kring ungdomar och deras syn på ledarskap och chefer?
Ungdomar är ingen enhetlig grupp och i vissa områden är det svårt med auktoriteter. Om man är tydlig och rak, men visar att man tycker om så brukar det gå bra.
 
Nämn några saker du tycker vi bör satsa på för att utveckla det goda ledarskapet rent generellt?
 • Chefers förmåga att härbärgera känslor, och känna igen sina egna känslor
 • konflikthantering
 • etik och värdegrund
 • målinriktning
Hur ser du på ditt eget ledarskap?
 Jag vill att alla når sina mål och tar ansvar för det. Men vi är alla olika och måste förstå att det ena sättet inte alltid är bättre än det andra. Jag är optimist och tänker att det mesta går att lösa.
 
Har du någon ledarskapsfilosofi?
Nja, jag vet inte- Känn dig själv i så fall. Mentorskap är ett sätt att leda sig själv.
 
Vilken är din drömmedarbetare? Vilka egenskaper och förmågor?
Min drömmedarbetare är målinriktad, positiv, har eget driv, är snabb på bollen, och förmåga till känslomässig inlevelse.
 
Kan du berätta om något ”gyllene tillfälle” i din karriär som du vet har påverkat dig starkt?
Alla svåra situationer jag löste som rektor har påverkat mig starkt. När jag varit med om och sett till att ungdomar fått hjälp som utsatts för övergrepp t.ex. Jag har då förstått vid flera tillfällen att ibland krävs det en modig person och det verkar som att det ska vara jag som är det. Då är jag det.
 
Hur är det att kombinera näringsliv och samhällsnytta som chef och vilka utmaningar innebär det för dig?
Det är en utmaning att få ihop de rationella med de mer emotionella. Men de flesta chefsjobb idag är extremt målinriktade. Att vara rektor var oerhört komplext och jag lärde mig mycket. Ibland måste man vara smidig och ducka, och ibland stå upp. Man lär sig när man ska göra det ena eller det andra. Många ungdomar är idag väldigt ensamma och utsatta och behöver vuxna som tar ansvar. Därför är det extra angeläget för mig att arbeta med näringsliv och samhällsnytta. Fler företag måste göra skillnad och ta ett aktivt samhällsansvar.
 
Vad i ditt ledarskap är du mest stolt över och är det något du skulle vilja ändra på?
Jag är mest stolt över allt jag åstadkommit för ungdomar. Jag tycker om att träffa människor. Ibland är jag för snabb och otålig, det har sina baksidor.
 
Du är en person som är modig och utmanar invanda mönster på ett klokt sätt. Några konkreta tips till andra ledare?
Mig har det gett mycket att ha gått i terapi. Lägg tid på att förstå dig själv och reflektera.
 
Vad är din generella återkoppling till medarbetare? Vad vill du att de främst gör för att utveckla sig själva?
Tänka på att man är en förebild för andra. Vara tydliga. Prata direkt med den det berör.
 
Värderingar styr våra handlingar. Hur ser du att dina egna värderingar går igen i ditt ledarskap?
Alla ska vara med och känna sig respekterade oavsett kön, sexuell läggning eller hudfärg. Jag säger alltid ifrån var jag än är mot homofobi, sexism eller rasism.
 
Vad ger dig energi respektive stjäl din energi?
Det ger mig energi att träffa människor, att vara ute och prata om föräldraskap, att prata på våra mentorutbildningar, att träffa företag och övertyga dem om vikten att vara med och göra skillnad för Sveriges ungdomar. Det som stjäl energi är skitsnack och gnäll.
 
Om du fick välja en annan bana, vad hade den i så fall bestått i?
Jag är nöjd med min bana och tycker att jag kan vara kreativ i mitt arbete.
 
Vad vill du lämna efter dig den dag du väljer en ny bana?
Att jag nådde resultat, att jag gjorde skillnad.


 

Ledarskap handlar om att förstå andras drivkrafter och ge utrymme för dem att växa och ta plats
 

Martin Björgell är ordförande för Scouterna och har också hunnit vara projektledare för Nordens största arbetsmarknadsdagar för ekonomistudenter. Han har fått flera fina utmärkelser och  mottagit stipendiet Kompassrosen från Kungen. 


 

Du har fått flera utmärkelser som Årets unga ledare, Årets ledare, Årets ekonomistudent, och rankats som Supertalang av Veckans Affärer respektive Superkommunikatör av Resumé. Berättat lite kort om vad du gjort och vad som fått dig att vara där du är nu.
Jag har lovat att förändra världen, och tror både att det kan vara både roligt och att det inte behöver ta lång tid. Den inställningen har tagit mig dit jag är idag, och också gjort att jag vågat utmana såväl mig själv som de i min omgivning, vilket lett till flera utmärkelser och priser för mitt ledarskap. Bakgrunden kommer från ett långt engagemang i Scouterna, där jag tidigt fick ta ansvar, testa på ledarskapet och utvecklas som person. Det gjorde också att jag hösten 2008 valdes in som rekordung i den nationella styrelsen för scoutrörelsen i Sverige, och tidigt fick en gedigen grund för ett värdebaserat och strategiskt ledarskap.
 
Utöver mitt ideella engagemang, där jag idag är ordförande för Scouterna, har jag också hunnit vara projektledare för Nordens största arbetsmarknadsdagar för ekonomistudenter, genomgå ett individuellt utvecklingsprogram i Handelsbanken, och utnämnas till privatmarknadschef i samma företag. Under denna tid har jag blivit utsedd till Årets unga ledare, Årets ledare, Årets ekonomistudent, mottagit stipendiet Kompassrosen från Kungen och rankats som supertalang av Veckans Affärer respektive superkommunikatör av Resumé.

 Du verkar vara en person med många olika intressen, hur orkar du med allt och varifrån får du din energi?
Jag får energi i mötet med andra människor, och känslan av att det jag gör skapar värde för andra. Det kan handla om allt från ungas möjligheter att få vara sig själva, fria från samhällets normer, till affärsmässig samhällsnytta där jag är övertygad om att lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. I grunden tror jag det handlar om att vara mig själv, göra det jag älskar att göra, och fokusera på det jag tycker är viktigt och jag vet att jag är bra på.

Vad betyder ledarskap för dig?
Ledarskap för mig handlar om att leda mig själv och andra människor för att varje individ ska utvecklas och känna att hen får bidra med sina styrkor. Jag tror att alla redan är motiverade och engagerade. Som ledare handlar det om att förstå andras drivkrafter och ge utrymme för dem att växa och ta plats. Det handlar alltså betydligt mer om att lyssna och stödja, snarare än att styra och peka.

Hur skulle du beskriva en drömchef?
En drömchef för mig är någon som visar tillit och förtroende, som ger mandat och tar ansvar för att lösa utmaningar och hitta lösningar själv, och som själv är ödmjuk och vågar vara sig själv. Jag tror att alltför många chefer försöker vara den chef de tror att de ska vara, istället för att vara sig själv och lita på magkänslan.

Har du några av dessa egenskaper själv?
Det finns mycket forskning som menar att vi beskriver det vi själva önskar hos en ledare genom egenskaper vi själva har, så absolut, det tror jag. Jag vågar vara prestigelös och lita på att det jag tror på är rätt - även om det innebär att göra tvärtemot alla andra. 

Vad skulle du vilja utveckla mer hos din egen person?
Att vara mer ledig och att känna att en lugnare period är okej ibland. Jag gillar att ha mycket igång ständigt, men för min omgivning vore det nog bra med lite andningspauser ibland!

Du blev en talang 2011, vad är en talang för dig?
Jag tror att varje människa bär på en talang, men att det tyvärr är många som aldrig får möjlighet att göra det man egentligen brinner för. Så en talang för mig är någon som vågar bryta mot samhällets normer och vad man tror att andra förväntar sig, för att istället ta tillvara på sina egna styrkor och drivkrafter. En talang är någon som låter den glöd man har inom sig brinna, och som gör det på ett sådant sätt att alla den möter inte kan låta bli att ryckas med. Det syns alltid genom en gnista i någons blick när det är någon som hittat sin talang och lever efter den.

Sverige är väldigt åldersfixerat, vad kan man göra åt det?
Åldersmaktsordningen i samhället är något av det mest frustrerande som finns. Det finns ingen koppling mellan ålder och erfarenhet, och att såväl unga som gamla konsekvent missgynnas leder till att vi missar otroligt mycket potential. Se till individen och hennes förmågor, istället för att låta dina egna fördomar styra baserat på ålder, kön, utseende eller bakgrund. Det är först när vi vågar ifrågasätta våra egna förutfattade meningar, tillåta oss vara obekväma mot vad vi lärt oss och se våra egna fördomar som vi kommer kunna fatta på allvar genomtänkta beslut.

Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i samhället?
Frihet och rättvisa, det tror jag sammanfattar många frågor. Frihet att kunna fatta egna beslut som rör det egna livet. Det omfattar exempelvis ungas rätt att ha makt över sitt eget liv och inflytande över samhällsutvecklingen, som jag arbetar för i Scouterna, men också förutsättningar för fler att bli involverade och delaktiga i samhällsbygget generellt. Vad gäller rättvisa tycker jag det är viktigt att driva frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter, som allas lika värde, rätten till en likvärdig utbildning, rätt till trygghet, demokrati och yttrandefrihet. I dagens värld går det inte heller att undgå att vi behöver fokusera mer på medmänsklighet, solidaritet och respekt för varandras likheter och olikheter. 

Vad innebär hållbarhet för dig?
Hållbarhet handlar om att leva och agera på ett sätt som gör det möjligt för en långsiktig utveckling som tar hänsyn till sociala, mänskliga och ekonomiska aspekter. Att inte låta kortsiktiga vinster få företräde framför ett ansvarsfullt företagande, samverkan mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället, eller med de ändliga resurserna vi har i åtanke. Det handlar helt enkelt om att tänka ett steg längre.

Är det sant att unga människor inte vill vara chefer och i så fall varför?
Att unga inte vill bli chefer är en myt. Forskning visar att dagens ungdomsgeneration är mer engagerade i samhällsfrågor och i sin egen utveckling än någon ungdomsgeneration har varit tidigare. Unga idag engagerar sig bara i nya former, i nätverk istället för organisationer och på sätt som många vuxna inte förstår. Men vuxna kan aldrig få ha tolkningsföreträde för ungas engagemang, det måste vara något unga får svara för själva. Jag tror vidare det finns alldeles för många chefer redan. Vad vi behöver är fler ledare.

Hur ser ditt eget ledarskap ut?
Jag brukar sammanfatta det med orden mod, omtanke och handlingskraft. Mod att göra det jag tror på även om det innebär en personlig risk, att göra det med omtanke för andra människor och att faktiskt gå från ord till handling. Om vi ska kunna förändra och förbättra världen är det enda sättet att göra saker lite annorlunda mot hur det gjordes igår. 

Vilka 3 råd vill du ge till seniora chefer?
 1. Världen förändras. Idag har Justin Bieber och Katy Perry fler följare än Barack Obama på Twitter. Det gör att sätten för hur vi kommunicerar och tar intryck från omvärlden är annorlunda. Det behöver även erfarna chefer förhålla sig till.
   
 2. Allt blir transparent. Det går inte längre att gömma sig eller att sopa saker under mattan. Den som inte leder ärligt och på ett schysst sätt kommer snart bli avslöjad. Det gäller oavsett om det handlar om korruption i Azerbajdzjan eller skogsskövling i Ryssland. 
 3. Ersätt dig själv. Ditt viktigaste mål som chef eller ledare bör vara att göra dig själv utbytbar. Säkerställ att du bidrar till att utveckla unga och gamla talanger som kan ta ditt jobb och göra det ännu lite bättre än du kan själv. 
   
 
Vilka 3 råd vill du ge till den som är ny som chef?
 1. Du kan mer än du tror. Våga lita på dig själv och lyssna inte till de som säger att det inte går att göra på något annat sätt än idag. Det mest värdelösa argument som finns är "så har vi alltid gjort". Det om något är ett skäl att göra det annorlunda. Passa på att ställa frågan varför ni gör på vissa sätt, och lyssna om det finns bra skäl eller om ingen vet varför de gör som de gör.
   
 2. Hitta dina allierade. Världen är full av missunnsamma tråkmånsar som gör allt för att sabotera för unga ledare som brinner för något. Hitta de goda individerna i din organisation som du kan lita på, som litar på dig och som kommer stötta dig när det behövs. Det går aldrig att ha för många vänner!
   
 3. Ha kul! Det är en myt att man måste vara allvarlig hela tiden som chef. Eftersom att ledarskapet inte sitter i normen hur en chef ska vara går det att uppnå goda resultat genom att vara sig själv. För min del är jag lika bra chef i sneakers som i skinnskor. Men sneakers är roligare!
   

Vad är viktigast att tittat efter hos en person när de ska jobba tillsammans med dig?
Det beror mycket på i vilket sammanhang och uppdrag. Men generellt oavsett vad det gäller är det viktigt att det är personer som har en stark värdegrund, och som vågar stå fast vid sina grundvärderingar. Samt människor som visar att de vill något, som brinner.

Vad kommer du göra de närmsta 5 åren?
Jag har alltid haft väldigt tydliga mål och drömmar med vad jag vill göra och uppnå. Mitt fokus nu är att göra det jag tycker är roligt, känna att jag utvecklas och utmanas och att jag gör skillnad. Om jag gör det jag är bra på, kommer det märkas och det tror jag leder till att jag även framöver kommer få ta del av nya utmaningar och uppdrag. Men jag hoppas fortsätta utveckla Scouterna till en modern ungdomsrörelse som gör unga redo för livet, fortsätta ta plats i civilsamhällets utveckling och leda en positiv omställning av bank- och finansvärlden.

Vilken dröm har ännu inte gått i uppfyllelse?
Min alternativa karriär är att vara musikalartist på Broadway. Det närmsta jag kommit det var då jag vann Körslaget 2009 med Team Ola. Sedan drömmer jag om att få gifta mig med min pojkvän också, det är en dröm vi har kvar att uppfylla. 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Anmäl dig till våra spännande frukostseminarier.
 • 10 april - "Din personliga karriär": hur använder en rekryterare vårt "DNA" och en djupdykning för att förstå hur dina värderingar påverkar dina val.
 • 12 maj - ”Engagerade medarbetare, en utopi eller inte?" Lyssna till 2 chefers erfarenheter i ämnet.
 • 4 juni - Business Behaviour - om affärsmässig etik.
 • Mer om aktuella events på LinkedIn eller facebook.


Nyheter

 • Nu lanserar vi en förfinad ArbetsrelateratDNA™ - rapport, för att ytterligare underlätta den egna tolkningen av sitt resultat. Logga in i din profil för att få den nya layouten.

LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Genom att matcha VerksamhetensDNA med en individs ArbetsrelateradeDNA, lyfter vi fram det som är avgörande för om en organisation och person kommer att bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Det ger tydliga förutsättningar för att individens hela potential synliggörs och används. Vår metodik är enkel och kostnadseffektiv att implementera och ger en konkret affärsnytta från start.

I maj månads Nyhetsbrev får ni läsa om Erik Ringertz, VD för Netlight, nyligen korad till Årets Chef 2014. Läs också om Anna Björnberg, programkoordinator på IFL Executive Education, vald till Årets Student.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se