Copy
Läs om Jan Fjordell, VD på TekniskaVerken i Kiruna och Anna Lundin som fått Handelshögskolans utmärkelse Female Economist of the Year och inom kort börjar på Spotify.

SEPTEMBER 2015


Mer fokus på människan än maskinen
 
Jan Fjordell är VD på Tekniska Verken i Kiruna och har ett långt förflutet inom LKAB: Jan är starkt engagerad i ledarskapsfrågor och jobbar aktivt med värderingar inom Tekniska Verken.  

Berätta lite kort om din bakgrund. Hur såg vägen ut till där du befinner dig idag? 
I botten utbildad elingenjör. Startade min yrkeskarriär som elektriker. Via olika ingenjörsbefattningar så hamnade jag i chef/ledarposition 1998. Drivkraften har alltid varit utmaningar av olika slag.

Vad betyder ledarskap för dig?
Ledarskap är mångfacetterat med många perspektiv. Ledarskap är för mig att engagera, entusiasmera människor att vilja och kunna sträva mot ett gemensamt mål. Få teamet att fungera bra.

Hur leder du dig själv?
En av de stora förmånerna att få vara chef/ledare är att man får lära sig att jobba med sig själv. Att leda sig själv handlar för mig mycket om självinsikt och att reflektera över sina tankar och beteenden.

Vilka värderingar styr dig och utgör din dagliga kompass?
Självklart är det mina personliga värderingar som finns i botten, de man fått genom sina föräldrar. För mig är det ett prioriterat fokusområde att jobba med företagets värderingar och värdegrund. I företaget arbetar vi mot en värdegrund som speglas av orden Ansvarsfulla, Kompetenta, Effektiva och Stolta.

Vilka är dina största utmaningar just nu i din roll som chef och ledare?
Att ta utmaningarna och utifrån dessa se/skapa möjligheter tycker jag är viktigt. De största möjligheterna som jag och vi som företag har är att orka ha uthållighet i vår strävan att skapa en modern och attraktiv kultur i företaget, genom att jobba med just värdegrunden. Otroligt viktigt för oss att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst för de yngre generationerna. Utöver det så är vi som företag och samhälle i en stor förändringstid och att i dessa förändringar se och ta tillvara på möjligheten att skapa det långsiktigt hållbara samhället är rejält utmanande.

Vilka 5 råd har du till de som vill utföra ett hållbart ledarskap?
Att göra ett grundligt arbete i att skapa en tydlig gemensam vision/målbild på en strategisk nivå - lyft blicken och tänk större. Glömt inte de mjuka frågorna i vision och mål!
I det strategiska arbetet hålla sig på en strategisk nivå så man inte skapar hinder genom att man hamnar i detaljer.
Vara uthållig - i många frågor gäller verkligen "droppen som urholkar stenen"
Finns inget viktigare än medarbetarna - visa det i aktiv handling så det inte blir en klyscha
Alltid ha en ambition att föregå som ett gott exempel i alla lägen - men samtidigt ha insikten att en chef/ledare också är en människa som måste få göra misstag.

Hur ser du på HR som funktion och vad vill du påminna andra om kring att just samarbete tätt med HR?
HR och de andra stödfunktionerna i en organisation är väldigt viktiga. De får inte betraktas som en OH kostnad och som en belastning. Vid framgång är det lätt att premiera/lyfta fram driftsorganisationen och glömma stödfunktionerna roll och delaktighet i detta. HR är verktyget att arbeta strategiskt med de mjuka frågorna i organisationen.

Vilket eller vilka ögonblick minns du starkast under din tid som ledare?
De gånger man gjort skillnad i människas liv. Jag minns speciellt några fall i rehabilitering processer då medarbetare tagit kliv framåt som yrkespersoner och människa och därefter kunnat komma tillbaka till arbetet. När man som ledare fått vara med då känns det riktigt tillfredsställande. 

Har du någon inspiratör och i så fall vad har gjort honom eller henne till det?
Har flera inspirationskällor. Om några speciella personer ska lyftas fram i ett ledarperspektiv så är det två av mina tidigare chefer där jag har fått mycket och som jag fortfarande hämtar inspiration från. Båda två har ett stort medarbetar perspektiv i sitt ledarskap, det gillar jag.

Hur tror du att din omgivning skulle beskriva ditt ledarskap?
Delegerande och coachande. Mer fokus på människan än maskinen.

Är det någonting du skulle vägra att göra i din roll och som strider mot dina värderingar?
Ja - det som strider mot mina grundläggande värderingar. Att medvetet agera omoraliskt, utan empati med enbart ett kommersiellt syfte, mot människor och omgivning skulle jag ha svårt för.

Vilken eller vilka situationer under din karriär har du lärt dig mest av och varför?
Finns många. I ett medarbetarperspektiv så finns det situationer av konfliktkaraktär där man lärt sig mycket om människor och mänskligt beteende. Har ett exempel där jag genom att genomföra förändringar med lite eftertänksamhet så lyckades jag få två missnöjda medarbetare att byta jobb med varandra och få två nöjda och glada medarbetare.

Varför är ledarskapsfrågorna så viktiga för dig?
Det är genom ledarskapet du kan göra stor påverkan. Kan du få en organisation att fungera bättre så är det viktigare än att du själv blir effektivare. Det som är roligt blir viktigt för en själv - ledarskapet är roligt.

Vad är det bästa med ledarskapet?
Självklart ligger grunden i en vilja att vara med att påverka och att arbeta med människor. Det finns i ledarskapet - det är därför man har det jobb man har. Det som är roligt blir en stor del av min vardag. 

Finns det något du särskilt skulle vilja vidareutveckla med ditt eget ledarskap?
Att utveckla sig som ledare är en livslång process - man utvecklas som människa, det kommer nya generationer medarbetare, omvärlden förändras osv. I nuläget känner jag ett behov att skapa ökad insikt i arbetet med att utveckla företagets kultur och värdegrund och även mångfaldsfrågan.

Vilken prägel önskar du att du gjort när du tittar i backspegeln?
I min nuvarande befattning så är den ytterst en positiv påverkan på det nya samhället i Kiruna – både i stort och smått. 

 

När du säger ja - säg ja fullt ut, tacka annars nej.

Anna Lundin har fått utmärkelsen Female Economist of the Year som också inneburit ett ”drömjobb” på Spotify. 
 

Berätta lite om din bakgrund och utmärkelsen Female Economist of the year

Jag kommer från Göteborg, har två bröder (en äldre och en yngre) och mamma och pappa. Min uppväxt i Göteborg präglades av sport i alla dess former men framförallt handboll. Jag spelade i många år i klubben Sävehof och under gymnasiet åkte jag till Spanien i ett år för att spela i spanska ligan. Tiden i Spanien gav mig inte bara med ett helt nytt språk, och en ny kultur - jag fick också ”feeling” på utforskandet av nya länder och att resa. När jag varit i Sverige i ett år köpte jag därför en biljett som skulle ta mig på en soloresa jorden runt. Länder som jag besökte under tiden var bland annat Nya Zeeland, Australien, Kina, Indien och USA där upplevelser stod i centrum i varje land – bungyjumping, dykning, surf, fallskärmshopp, canyonswings och glaciärvandringar var några av dem.
Där en rolig resa slutar startar en annan. Att jag skulle studera på universitetet var det aldrig några som helst tvivel om. Under gymnasiet startade jag ett företag vilket jag tyckte var superkul. Jag bestämde mig därför för att söka till den skola som skulle ge mig bäst förutsättningar att kunna starta eget så småningom. Handelshögskolan i Stockholm stod då som mitt självklara förstaval på ansökan till universitetet och hösten 2009, två år efter studentexamen, påbörjade jag mina Bachelorstudier. Handels har gett mig så mycket mer än teoretiska kunskaper och analytiskt tänk – den har även öppnat dörrar jag aldrig visste existerade samt fört mig samman med fantastiskt inspirerande och drivna människor. Under Bachelorstudierna hade jag möjlighet att utforska och arbeta inom finansvärlden, främst genom Investment Consulting Group och Deutsche Bank i London.
2012 blev jag tilldelad Anders Walls stipendium och då även möjligheten att under 14 månader arbeta på Svenska Handelskammaren i London. Det var en fantastisk upplevelse men när tiden på kammaren började gå mot sitt slut stod jag i vägskälet att antingen fortsätta på finansspåret eller byta riktning. Det blev det sistnämnda och hösten 2013 påbörjade jag mina masterstudier i Marketing och Media Management – ett av de bästa besluten jag någonsin tagit. Mastern ledde mig in på nya vägar och under delar av utbildningen har jag arbetat på reklambyrån Åkestam Holst och designbyrån Bold.
Under mitt sista år på gymnasiet åkte jag till Indien och SOS Barnbyar för att undersöka den skänkta pengens resa från våra fickor till nyttan. Under denna resa fick jag möjlighet att träffa många unga flickor som utbildade sig teoretiskt endast för syftet att giftas bort men att sedan aldrig få möjlighet praktisera sina kunskaper.
Female Economist of the year har som syfte att lyfta fram kvinnliga ledare och grundades av Barbro Ehnbom.

Vad har utmärkelsen inneburit för dig och hur vill du förvalta den på bästa sätt?
Det är en fantastik ära att bli tilldelad denna utmärkelse bland alla andra grymma tjejer som jag har mött på vägen i denna process. Om jag på något sätt kan inspirera tjejer tidigt i karriären att ta för sig och våga satsa så är det självfallet fantastiskt. Det finns mycket jobb att göra när det kommer till jämställdhet och det jag känner att jag bäst kan göra i min position är att köra på och föregå med gott exempel, ta för mig och våga säga ifrån. Jag hoppas att utmärkelsen även underlättar framtida kontaktskapande och utbyte med andra. Utmärkelsen innebär självfallet också en fantastisk start i karriären genom drömjobbet på Spotify.  

Vilka är dina framtidsdrömmar just nu?
Just nu ser jag väldigt mycket fram emot att börja jobba på Spotify i september. 

Vad tycker du är viktigast hos en chef?
Jag har kunnat identifiera saker som jag tycker är viktigt hos en chef när jag upplevt bristerna hos dem. Några exempel är medmänsklighet, lyhördhet och att lita på sina anställda. En god chef ska våga ställa krav men ge guidning och frihet för att möjliggöra för den anställde att leva upp till de utsatta förväntningarna och målen. För mig personligen, som gillar när kreativitet även får spela en stor roll i processer, är det viktigt att chefen delar med sig av all relevant information.

Hur skulle du beskriva dig själv i en chefsroll?
Jag har alltid spelat handboll, i perioder som yngre även som lagkapten så jag skulle våga säga att jag är en lagspelare. Det är viktigt att samtliga i en grupp vet vad som gäller och har fått möjlighet att diskutera besluten. När det väl är klart litar jag på att alla, inklusive mig själv, har ambitionen att leverera på utsatta mål.

Vilka 5 värderingar är viktigast för dig i valet av en arbetsgivare?
Att arbetsgivaren visar förtroende för sina anställda, lämnar frihet för kreativitet, strävar efter en diversifierad och jämställd arbetskultur, erbjuder rimlig ersättning i förhållande till prestation och ansvar samt att det skall finnas möjlighet till vidare utveckling och nya utmaningar.

Vilka är din styrkor och vad vill du utveckla mer?
Jag vill få saker gjort och det gärna snabbt. Vilket inte riktigt går hand i hand med decimalhanteringen alla gånger. Å andra sidan finns det ju så många andra som har ett fantastiskt öga för detaljer så jag kan gott fortsätta att bygga på mina styrkor utveckla dem så att de blir totalt briljanta i stället för bara bra. Fokuserar vi på våra styrkor istället för svagheter så blir helt plötsligt 1 plus 1 fem (om inte mer). Jag älskar också att jobba tillsammans med andra och det är en styrka jag har. Sedan är jag glad, har mycket energi, kan springa snabbt och är stark :)

Vilka 3 råd skulle du ge till andra unga som har ambition och vill framåt?

När du säger ja - säg ja fullt ut. Tacka annars nej. Det finns ingen som vinner på halvt engagemang och kvantitet.
Våga ta upp telefonen och ring, skicka ett mail, be om en tjänst osv. Det finns många som gärna hjälper till och genom kontakter träffar man också andra fantastiskt intressanta människor som kan ge en råd på vägen. Kanske upptäcker man ett område som man inte visste fanns eller som man inte gett en chans.
Gör det som du tycker är roligt och våga utmana dig själv. Har man roligt på vägen har man också motivationen med sig inifrån 24/7.

Hur vill du inspirera andra?
”Hur” är en svår fråga. Tanken att man inte skulle vara "tillräcklig" för att man inte lever upp till den stereotypa "någonting" är en tanke jag vill utplåna. Jag skulle vilja inspirera andra till att våga satsa på vad de tycker är roligt, finner meningsfullt eller känner att man kan lära sig någonting ifrån snarare än vad andra värderat till prestigefyllt. Lyckats i livet gör man/har man gjort när man själv är tillfreds.

Har du några förebilder och i så fall varför?
Självfallet. Jag har både kvinnliga och manliga förebilder och jag kommer här att välja att lyfta fram tjejerna. 1.) Min mamma, för att hon är den mest omtänksamma människa med det största tålamodet jag känner. 2.) Jag inspireras också av FATTA! och de powerladies och eldsjälar som driver det (samt killarna bakom FATTA MAN). Varför? För att de genom sitt kreativa uttryck lyckas lyfta den vikiga frågan om övergrepp på kvinnor och arbetar mot de manlighetsnormer som tillåter sexualiserat våld på kvinnor.  3.) Lina Thomsgård är helt fantastisk. Grundare till Rättviseförmedlingen och en riktig krigare när det gäller just rättvisa (som tyvärr inte är en självklarhet för alla). 4., 5 och 6.) Sanna Lundell, Stina Billinger och Sara Öhrvall är andra tjejer som jag ser upp till. Men listan på tjejerna kan göras lång och längre.

Vad hämtar du din egen energi?
I träning, mina vänner och solen.

Alla talar om entreprenörskap idag. Vad är din syn på det?
Jag ser det som ett slags skapande, en process som man vågat investerat i, tror på och vågat satsa på.

Det finns fortfarande glastak, särskilt för kvinnor kanske. Vad har du för råd att hantera den utmaningen?
Min yttersta önskan är att vi ska leva i ett meritokratiskt samhälle. Debatterna om hur män och kvinnor behandlas olika är många och stora. Hade det funnits en enda lösning på problemet hade saken varit löst. Källan till det glastak som förhindrar kvinnor att i dag uppnå högre löner kan vara oklar, vissa hävdar att föräldraledigheten är den störst bidragande faktorn. Som många jämställdhetsfrågor går det för långsamt. Aktivt jämställdhetsarbete i rekryteringsprocesser hade inte varit så dumt. 

Vilka 3 saker vill du uppnå de närmsta två åren?
Jag vill lära känna en annan stad, ta motorcykelkörkort och ha roligt

På vilket sätt vill du göra skillnad?
Jag hoppas att jag gör skillnad i de projekt och situationer som jag befinner mig i, att det spelar roll att det faktiskt är jag som är just där och inte någon annan. Mardrömmen vore att kunna likna sig själv som ett hamsterhjul där det inte spelar någon roll vem som springer och får hjulet att gå runt. 

Vad tror du att du gör om 5 år?
Jag tror att jag jobbar kvar inom tech och på Spotify.


 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • Missa inte höstens frukostseminarium med Årets Chef Christina Forsberg den 23 september! Anmäl dig här. Antalet platser är begränsade.
  • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

  • Under kommande månader kommer vi att jobba vidare med intressanta och nya kunder. Få en kort inblick i hur andra företag gör genom att lyssna till några av våra kunder. Kontakta oss gärna direkt på daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
  • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
  • Följ oss också på LinkedIn.
  • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
  • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I oktober månads Nyhetsbrev får ni läsa om Katarina Knutz, VD på RFSU och Gun Ternstedt, HR Direktör på Handelsbanken IT.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se