Copy
Läs om Staffan Gustavsson och hur han leder närmare 1.100 medarbetare på Vattenfall och om Christina Tillman, tidigare börsVD på Odd Molly.

December

Mina ledare och medarbetare är "kapitalet" i mitt bolag och investerar jag i det och ser till att det är rätt, så kommer vi att lyckas 

Staffan Gustavsson är chef för en av fyra avdelningar inom Vattenfall Services Norden och har ett ansvar för över 1.000 medarbetare.Du har ett stort ansvar för många medarbetare. Hur har din karriär sett ut fram tills nu?  
Min karriär har bestått av utveckling av mig själv från starten. Att inte vara rädd för att pröva nytt. Jag började jobba som montör ute på fältet 1990. I mitten på 90-talet fick jag frågan om jag ville ta nästa steg till att bli beredare som det heter inom vår bransch när man planerar, fixar tillstånd och avtal. Sedan fick jag i slutet på 90-talet möjligheten att ta nästa steg till projektledare och samtidigt så valde jag att läsa till diplomerad marknadsekonom och ett antal ledarutvecklingsprogram inom de koncerner jag varit. Detta bidrog snabbt till min utveckling in på ledare- och chefsbanan. Jag började på Vattenfall Services 2007 som första linjens chef och 2011 fick jag det jobb jag har idag som enhetschef med ansvar för ca 1100 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder per år..   

Många väljer att spara in på ledarskapsutveckling i tuffa tider men du väljer en annan väg, hur har dina tankar gått kring detta och varför?
Jag är i ett företag som säljer tjänster, dvs. de människorna som jobbar i mitt företag är den resurs jag ska sälja. En av mina filosofier är att om jag utvecklar mina ledare och medarbetare så kommer jag att utveckla mig själv. Jag kommer också att utveckla mitt företag och sannolikt också mina kunder. Jag är helt övertygad om att min omgivning utvecklas hela tiden och då måste jag och vi hänga med och helst vara lite snabbare än omgivningen. Annars blir vi efter. Mina ledare och medarbetare är ”kapitalet” i mitt bolag och investerar jag i det och ser till att de är rätt, så kommer vi att lyckas.

Du har ett stort team kring dig, hur bär du dig åt för att leda effektivt och vara närvarande?
Vi har gjort något vi kallar för ledningsgruppens kontrakt på alla våra lednings grupper, som beskriver vilket uppdrag man har som ledningsgrupp och vilka beteenden och regler man har för möten samt hur man fattar beslut mm. Vi har delat mötena i strategiska och operativa samt att jag har mycket individuella möten och samtal för att coacha och fånga de olika individernas behov samt styra dem.

Vad är det svåraste med att leda en stor organisation?
Att ge alla den uppmärksamhet och bekräftelse de förtjänar.

Vad är det i ledarskapet du inspireras mest av?
Att se andra lyckas och utvecklas.

Vilka 3 råd vill du ge till personer som funderar på en chefskarriär?
a. Lär känna dig själv
b. Vad vill du, vad vill du stå för, vad vill du åstadkomma, hur vill du uppfattas, varför Ledare?
c. Du kan inte vara en i gruppen

Vad är mångfald för dig?

Mångfald innebär för mig inte bara att man kommer från olika kulturer utan också att man har olika erfarenheter med sig. I vår verksamhet kan det innebära allt från att komma från olika företag i olika branscher eller olika delar av landet. Sverige är långt och i den verksamheten vi bedriver så måste vi ha förståelsen både för hur det ser ut i riktiga tätorter, likväl som hur samerna ser på sitt liv i Lappland och vilken historia de bär med sig.

Vilka ledaregenskaper letar du efter hos dina chefer?
Det är olika beroende på vilken fas man befinner sig i och var jag vill vara i framtiden med den verksamhet jag ansvarar för. Just nu handlar det mycket om drivkraft och förmågan att få saker att hända, att man är hungrig på utveckling och att man står för något som ledare. Förmågan att skapa förtroende så att man snabbt kan få med sig de man leder åt det håll vi ska. Jag anser att den viktigaste förmågan och uppgiften vi har som ledare, är att ge bekräftelse till de vi leder. När vi inte klarar av det längre så är det dags att flytta på den vi leder för då tycker vi att den gör ett dåligt jobb och då är det dags att utveckla den och mig själv.

Du har sagt att en persons värderingar är det viktigaste av allt att känna till? Vilka är dina utmärkande värderingar?

Lyssna, Prestera, Ansvar, Ödmjuk, Ta initiativ, Utveckla

Hur tror du att du uppfattas som chef?
Lugn, lyssnande vet vad jag vill, förtroendeskapande

Om du fick ändra på något i ditt eget ledarskap, vad skulle det vara?
Att våga misslyckas mera

Vilka inställningar och beteenden från din omgivning har du svårast för?
De som bara har sig själv framför ögonen.

Vad ställer du för krav på din chef?
Lyssna på mig och se mig


Hur gör du för att plocka upp nya talanger inom ledarskapet?
Flera gånger per år går vi igenom potentiella ledare i hela organisationen. Vi låter dem vi tror på gå vårt egna ledarutvecklingsprogram som vi kör en gång per år. Vi kör också ett program som vi kallar för unga talanger som riktar sig till anställda hos oss och vi startar nu under Q1 2014 ett talang program för de som läser civilingenjör och högskoleingenjör där vi tänker plocka in 15 st per år för att fånga externa och nyutexaminerade talanger.

Vilka är dina ledord som ledare?
Bekräftelse, ta ansvar, prestera, lev varumärket.

Din bransch har många utmaningar att hantera. Hur påverkar det ledarskapet specifikt?
Jag letar hela tiden efter ledare med egenskaper som ska kunna möta det behov vi har i framtiden och de förändringar vi står inför. Det gäller hela tiden att anpassa dessa utifrån vilken situation vi står inför. Vi kör ett eget ledarutvecklingsprogram där jag förklarar mina förväntningar på ledare hos mig samt att vi ger dem ett antal modeller att jobba med i sin vardag. Vi kallar också in ledare som gått detta på ”träningsläger” med jämna mellanrum eller vid behov för att påminna eller fylla på med något vi ser behövs i framtiden.

Vad kommer du vara mest stolt över när du väl väljer att trappa ner?
Att jag sett till att det blir något av det jag åstadkommit i mitt senaste uppdrag. Hela tiden.
I sämre tider måste man vara ännu bättre. Det finns alltid marknadsandelar att ta och som liten spelare med marginell marknadsandel går det om man gör rätt

Christina Tillman har en lång erfarenhet inom mode på Indiska och Odd Molly. Som en av de få kvinnliga börs VD:arna har hon med sig en dimension till. Idag är Christina tf VD på Vincent Barnskor och sitter i ett antal bolagsstyrelser.   

Berätta lite kort om din bakgrund och karriär. Vad var det som gjorde att du kom in på detta spår?
Jag pluggade ekonomi och jobbade under utbildningen extra på Indiskas huvudkontor. Efter avslutade studier fick jag jobb som inköpscontroller på Indiska, där jag var kvar i cirka 10 år på olika positioner inom inköpsavdelningen, senast som inköpschef. Efter Indiska har jag fått spännande möjligheter till jobb inom mode, kosmetik och skor, varav Odd Molly var en fantastisk möjlighet. 

Odd Molly-resan har mycket handlat om att beskriva hur företaget kom till och grundades, men hur var det att vara VD där?
Vi var ett fantastiskt team med olika kompetenser, där alla sammantaget skapade framgången. Men att jobba med starka kreatörer är en utmaning. Det var starka viljor och vissa dagar var tuffa, då vi hade olika åsikter om hur verksamheten skulle drivas. Dock kunde jag (efter det att meningsskiljaktigheterna var utredda), vara tacksam över starka viljor och krafter och att avsaknad av olika perspektiv och viljor skulle vara förödande. 

Hur har ditt ledarskap utvecklats med tiden?
Jag har blivit mer trygg i mig själv och har lättare att sätta mig in i andras situation. Jobbar fortfarande på att bli bättre på att delegera och lämna över ansvar, då jag vet att jag ibland har en tendens att göra saker själv eller blanda mig i. Har självinsikt och det blir bättre.

Med den erfarenhet du har idag, är det något du skulle gjort annorlunda?
Vara bättre på att avgränsa och tydlig med vad vi inte ska göra. Har en tendens att säga JA och tro att nya saker alltid innebär nya möjligheter. Det är lika viktigt att veta vad man inte skall göra, som att veta vad man ska göra. Välja och välja bort gäller nästan allt. Fokus.

 Vilket är den största skillnaden mellan just börs-Vd och ”vanlig” Vd?
Mer uppmärksamhet från media och allmänhet, vilket är bra när bolaget har vind i seglen men kan vara mindre bra i tuffa tider. Bolaget har ögonen på sig och pressas att leverera varje kvartal, vilket ibland kan vara negativt, då det kan få konsekvenser på längre sikt. Det är mycket formalia, rapportering och administration på gott och på ont. På gott, för att bolaget tvingas att få rutiner, dokumentation och rapportering på plats. Negativt är att det tar kraft från och fokus från att driva affären.

Vilka 3 råd skulle du ge en person som ska göra resan till börsen?
 • Business as usual. Driv bolaget som du gjorde innan notering, så du behåller framgångsfaktorerna i bolaget. Fortsätt gå din väg.
 • Noggrant planera en kommunikationsstrategi, så att du vet vad du ska säga och när du ska säga något. Kommunikationen ska vara ärlig och konsekvent i såväl goda som tuffa tider.
 • Se framtagande av affärsplaner, policies, rutiner mm som något positivt att som en grund att stå på i företaget. Det är en styrka att ha detta samlat och strukturerat inför framtida expansion.
Ser makten och mandaten annorlunda ut när man är på börsen?
På Börsen finns det ett intresse för företaget, vilket innebär att det är lättare att få ut ett budskap. Media och andra lyssnar till dig och din åsikt blir viktigare.

Vad har varit det bästa för dig med Odd Molly?
En fantastisk resa från ett litet företag där vi satt en handfull personer i ett rum, till ett börsnoterat lite större företag som många, i alla fall i Sverige känner till. Jag är så glad att jag varit med i sju händelserika år och under denna snabba utveckling lärt mig otroligt mycket och fått så många värdefulla erfarenheter.

Vilka har varit de tuffaste utmaningarna och hur har du hanterat dem?
Det är tufft att jobba i en miljö med starka kreatörer, där det är viktigt att styra i en riktning för att få en balans mellan kreativ höjd och det kommersiella.

Vad får du din inspiration ifrån och hur visar du den för omgivningen?

Från medarbetarna och från att göra affärer (framförallt med kläder och andra saker jag tycker om och som jag kan stå för). Inspiration märks genom hög energi och att jag verkligen tycker om att jobba tillsammans med mina kollegor. Viktigt för mig är mycket skratt och humor, även när allt inte riktigt går som man tänkt sig.

Din bransch är påverkad av konjunkturen på ett starkare sätt kanske än andra branscher. Hur skulle du beskriva den planering som krävs för det?
I sämre tider måste man vara ännu bättre. Det finns alltid marknadsandelar att ta och som liten spelare med marginell marknadsandel går det om man gör rätt.

Du är känd som en positiv och humanistisk chef. Vad är det du gör som skapar den bilden?
Genuint intresse för medarbetarna och en stark tro på att de är bra och gör sitt bästa. Positivt är för att jag till stor del är en ganska glad person, vilket lätt smittar av sig.

Vilka värderingar är orubbliga för dig?
Ärlighet i alla lägen samt vänlighet och humanism. Oavsett om det är kunder, leverantörer, anställda vill jag att alla skall behandlas med respekt. På Odd Molly strävade vi alltid efter att vara ett modebolag med trubbiga armbågar i en modevärld där de många armbågar är ganska vassa.

Hur har du gjort när du väljer nya medarbetare? Vilka kriterier tittar du på?
CV är viktigt ur det perspektivet att medarbetaren har relevant kompetens och utbildning. Sedan går jag mycket på magkänsla och att jag tycker att personen passar in i teamet, då enstaka negativa medarbetare kan förstöra stämning på företaget. Personens drivkrafter är viktiga, så att de stämmer in i det sammanhang som medarbetaren ska jobba i. Vill generellt jobba med personer som jag gillar, även om de gärna får vara mycket olika mig. Referenser är viktiga, men måste tolka rätt, vilket ibland kan vara svårt. Tester använder jag ibland som stöd i en urvalsprocess.

Har alla dina tillsättningar varit bra och vad är det som kanske gjort att det inte blivit som du förväntat dig?
Tyvärr blir inte alla bra, vilket kan ha många olika orsaker. En person kan vara fantastisk i ett sammanhang, men inte alls fungera i ett annat. Missbedömningar av personlighet, drivkrafter och arbetsmoral är några faktorer som har gjort att det inte blivit som jag förväntat mig.

Om du ska byta bana, vad skulle du då hitta på då?
Jag har alltid närt en läkardröm sedan barnsben. Denna tappade jag bort under min ekonomiutbildning och sedan har jag under hela min karriär fått möjlighet till roliga jobb, vilket inneburit att jag stannat på inslagen bana. Stundvis kan läkaryrket kännas viktigare än att jobba med mode och företagande. Å andra sidan är det jag gör kul och det är viktigt att människor känner sig fina, vilket ger energi, sälvförtroende och glädje.


 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Den 26 november höll vi ett fullsatt frukostseminarium kopplat till vår undersökning om företagens rekryteringsstrategier. Intresset är stort och vi planerar nya seminarium efter årsskiftet. 
 • Den 3 december höll vi även då ett fullsatt frukostseminarium, där våra klienter fick möjlighet att bekanta sig djupare med sina värderingar. Under 2014 kommer vi att erbjuda fler frukostseminarier inom området.


Nyheter

 • Gallup har gjort en undersökning som visar att bara 16% är engagerade i sitt jobb! Det finns all anledning att borra djupare i hur människors potential kan matchas bättre med verksamheter och deras uppdrag! Läs mer här.
 • Vi fortsätter att utvecka vårt samarbete med Careerbuilder. Besök www.careerbuilder.se för mer detaljer.

LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Trendspaning inom kompetensförsörjning och annan inspiration.
 • Följ oss på LinkedIn.
 • Vår VD är gästbloggare på careerbuilder.se. Läs mer här 
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap. Läs mer här.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar arbetsrelaterad matchmaking för den professionella världen. Vi får fram det som egentligen är avgörande för om en organisation och person kommer att bli framgångsrika tillsammans och skapar också förutsättningar för att individens hela potential synliggörs och används. Vår metodik kallar vi för matchning mellan en verksamhets DNA och en individs arbetsrelaterade DNA.

Nästa nyhetsbrev kommer i januari med nya intressanta intervjuer och events för det nya året. Vi passar på att önska våra kunder, samarbetspartners och klienter som valt att använda vår tjänst för sin karriärutveckling EN RIKTIGT GOD JUL!.

Har du frågor kring karriär och kompetens? Kontakta Performance Potential's karriärrådgivare, specialiserade kring just ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se