Copy
Läs om Ulf Wretskog, VD för Coor Service Management och Annika Dopping, expert på kommunikation och kommunikationsstrategier.

FEBRUARI 2015


Ett företags framgång skapas när goda ledare säkerställer ledarskap och kompetens i alla led

Ulf Wretskog är VD för Coor Service Management AB som är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.
Berätta lite kort om din bakgrund och vägen fram dit där du befinner du just nu?
Jag är en dalkarl, född i Falun, där pappa var officer och därför flyttade vi runt en del under min uppväxt. Jag gjorde min värnplikt på Jägarskolan i Kiruna och jag började redan då få ett brinnande intresse för ledarskap. Därför valde jag att stanna kvar en stund i det militära och då vid officershögskolan i Umeå. Därefter utbildade jag mig till civilingenjör inom Väg & Vatten vid LTH och vid examen 1992 började jag vid Skanska i Stockholm. Efter ett antal år och olika roller inom byggverksamheten, fick jag frågan om jag ville vara med och driva den nystartade serviceverksamheten Skanska Facilities Management. Jag tackade ja, och en mycket spännande resa tog sin början. 2004 knoppades verksamheten av från Skanska och vi döpte då bolaget till Coor Service Management. Idag är vi Nordens ledande FM-leverantör och växer kontinuerligt.
 
Det måste ha varit spännande att sätta ett ”nytt” företag på marknaden. Vilka var de 3 största ledarskapsutmaningarna och hur har du hanterat dem?
Från början fokuserade vi nästan uteslutande på att skapa stora outsourcingaffärer, där vi tog över alla servicetjänster som inte kunden ansåg utgöra kärnverksamheten. Vår affärsidé bygger på att ta över, sköta och framför allt utveckla serviceleveransen så att vår kunds verksamhet blir mer effektiv, attraktiv och produktiv.
Detta ställer såklart stora krav på att ha duktiga ledare som kan driva förändring. Det måste vara en naturlig sak att vakna upp varje morgon och fundera över vad som kan göras bättre idag.
Vidare ställer outsourcingkontrakt speciella krav på ledare när det gäller att få en övertagen organisation, som är van vid att vara en kostnadspost, till att bli en affärsdriven sådan med fullt resultatansvar. Samtidigt finns det en enorm kraft i detta om man som ledare lyckas med förvandlingen.
Den tredje saken jag vill belysa är förmågan att skapa en gemensam företagskultur. Jag brukar säga att Coor är företagens New York, en smältdegel av många olika företagskulturer. Det gäller att hitta de goda delar man vill sprida vidare i organisationen och de delar som bör tonas ner samtidigt som man lyfter fram och marknadsför de gemensamma värderingar som bygger upp Coor.
Mitt sätt att hantera dessa ledarutmaningar är att lägga mycket tid ute i verksamheten, som en resurs i arbetsteamen, samtidigt som man därmed coachar och stärker affärsmannaskapet.
 
Vad är skillnaden i kravet på ledarskapet mot idag?
Idag är Coor ett stort företag med ca 5.000 anställda bara i Sverige. Vår marknad har mognat mycket och Coor är ett välstrukturerat och processtyrt företag. Att vara ledare för en så stor organisation som vi är idag innebär att man riskerar att komma allt längre från den faktiska verksamheten. Idag handlar mitt arbete mer om att ge alla chefer rätt förutsättningar d.v.s. både ansvar och mandat, att bedriva sitt ledarskap med våra grundvärderingar som plattform. Fortfarande är det dock min fulla övertygelse att en stark framgångsfaktor är att vara synlig i verksamheten.
 
Vilka råd ger du till de som du leder i din tur?
Man måste som ledare vara tillgänglig, utan att för den skull ta över andras uppgifter och ansvar. Uppmuntra dina medarbetare att komma till dig med idéer eller problem. Ta initiativ till att bolla dessa och bidra med din erfarenhet, men se till att bollen inte stannar i ditt knä. Var tydlig med att ansvaret för fortsättningen följer med ägaren. Jag har genom åren sett allt för många ambitiösa chefer ta över ansvaret för alla frågor som uppstår, vilket oftast resulterar i utsliten chef och handlingsfattig organisation.
 
Vad letar du hos en, enligt dig, god ledare?
En öppen person som har förmågan att ge sina medarbetare mer energi än vad de kan skapa själva. En god ledare måste ha förmågan att stötta och lyssna, men heller aldrig tveka att ta de tuffa besluten och peka ut riktningen för laget.
 
Vilka är dina bästa ögonblick som ledare och varför?
När min organisation får beröm utifrån och när människor i min organisation uttrycker glädje och stolthet för att arbeta i Coor.
 
Vilka är dina starkaste värderingar och hur har de väglett dig genom åren?
Jag tror på ärlighet och tydlighet.
 
Varför är du en god ledare?
Jag lägger och har alltid lagt stor vikt på att bygga de bästa teamen. Man måste säkerställa att underställda chefer och medarbetare är de bästa, såväl individuellt som tillsammans. Chefer som inte fungerar i sitt ledarskap måste man flytta omgående, och de människor med stor potential skall lyftas fram till positioner där de gör mest nytta och utvecklas ännu mer. Med duktiga underställda chefer blir det dessutom mycket lättare att agera strategiskt och långsiktigt. Jag tror att min styrka ligger just här – att bygga laget. Tricket är att bli en sann auktoritet, inte att vara auktoritär.
 
Vad inspirerar dig och hur inspirerar du andra?
Jag blir inspirerad av att arbeta med begåvande människor som ger mig nya infallsvinklar och idéer. Jag inspireras också av att lyssna på människor som har förmågan att snappa upp nya influenser och se konsekvenserna av dessa framåt i tiden. Jag hoppas att jag i min tur inspirerar andra genom att jag möter människor i deras arbetsmiljö och att jag där konkretiserar vart vi ska och hur vi tar oss dit.
 
Vad får dig att tappa energi och vilka botemedel har du mot det?
Jag tappar energi i sammanhang där folk ältar problem och inte kan se framåt och söka lösningar. Jag försöker då bryta den inställningen genom att utmana och facilitera fram nya lösningar.
 
Hur skulle du själv beskriva ditt ledarskap och hur tror du andra skulle göra detsamma?
Öppen, enkel och mycket tydlig. Jag tror alla uppfattar mig som beslutkraftig och mycket otålig, vilket kan vara både positivt och negativt.
 
Vad är du mest stolt över när det gäller vad du uppnått med ditt ledarskap?
Att många människor kommer till mig för att få råd och vägledning inom områden som inte hör till VD-skapet. Det tycker jag är ett bra kvitto på ett förtroende för mig som ledare.
 
Vilka 5 tips skulle du ge till andra som vill utveckla sin ledarförmåga?
 
 • Prioritera bland det du vill åstadkomma
 • Lyssna och efterfråga synpunkter, men kom till beslut
 • Var tydlig och rak, ducka inte
 • Lägg mycket tid ute i verksamheten på alla nivåer
 • Tänk på hur du vill uppfattas – ge ett leende och få ett leende
Vad är den eller de viktigaste faktorerna för att en person ska växa i en ledarroll?
Att ständig bygga starkare team och tillsätta rätt chefer. Ett företags framgång skapas aldrig av en eller ett fåtal personer. Den skapas när goda ledare säkerställer ledarskap och kompetens i alla led.
 
Vad innebär ledarskap för dig personligen?
Att leva som man lär och gå i spetsen på den väg som du vill att organisationen skall gå. Karl den XII hade inte fel när han bestämde sig för att sova bland mannarna och delta i striderna på fältet.
 
Vad hade du valt för spår om du fått välja ett annat?
Svår fråga. Jag har sagt till min hustru att om jag inte skulle vara senior linjechef så skulle jag bryta helt och bosätta mig på en karibisk ö och livnära mig på fiske och dykning med turister. Hon har inte slutat skratta än tror jag.
 
Vad ser du mest fram emot de kommande åren?
Att få fortsätta vara ansvarig för en stor organisation med drivna och motiverade medarbetare
 
Vad vill du ha lämnat efter dig för avtryck den dagen du bestämmer dig för att göra något annat i livet?
Jag drivs inte av vilka avtryck jag kan tänkas lämna efter mig. När jag lämnar vill jag känna att jag har gjort ett riktigt bra jobb. Jag hoppas att omgivningen ser på mig som en person som gjorde skillnad.


 

 

Nyckeln till kommunikation är att seriöst vara intresserad av andras tankar 

Annika Dopping är expert på kommunikation och kommunikationsstrategier och brinner för att skapa hållbarhet inom ledarskap, miljö, hälsa och mänskliga frågor. Hon har över 30 års erfarenhet av att kommunicera professionellt. 


 
Berätta lite kort om din bakgrund och vad som fick dig att göra det du gör nu?
Mitt allra första jobb var som reseledare i Marocko för Fritidsresor. Efter två veckor blev jag utflyktschef och min röda tråd som storyteller påbörjad… Som 20-åring blev jag platschef i Edinburgh och lärde mig snabbt massor om ansvar, service och ledarskap.
 
Tillbaka i Sverige utbildade jag mig till sjukgymnast men insåg snart att jag ville tillvarata många fler läkande och stärkande mekanismer än de som ryms inom skolmedicin. Kunskapsförmedling och folkbildning lockade och jag fick förmånen att gå den tvååriga TV-producentutbildningen TV-Akademien på SVT.  På den vägen är det – kommunikation på bredden och djupet.

Passionen för något verkar ha varit viktig för dig. Vad är det som engagerar dig mest?
Att möta, lyfta och förena människor, identifiera fruktbara strategier, frigöra slumrande potential på scen och hos publiken. Konceptutveckla de smartaste formerna för att kommunicera framgångsrikt internt och externt. Och, framför allt, lyfta fram det bästa i människan.

Hur hanterar du när och om  omgivningen inte ser möjligheter som du gör?
Jag har en driva med underlättande och inspirerande goda exempel, metaforer och paralleller i min verktygslåda att tillgå… Men ibland är det definitivt inte gynnsamt att fortsätta slåss mot väderkvarnarna, då släpper jag taget och hushållar med min energi. Numera letar jag systematiskt efter människor med öppna sinnen som är kapabla och villiga att förädla goda idéer.

Hur tror du att ditt ledarskap ses av andra?
Jag brukar hålla situationen i ett varmt, tydligt, konstruktivt, humoristiskt och humanistiskt järngrepp. Jag får ofta höra att man känner sig trygg med mig som ledare på scenen, vare sig man är vd eller lekman.
 
Hur ser du själv på ditt ledarskap?
Jag är nog en evangelist inom de frågor jag brinner för och har arbetat med hållbarhet sedan långt innan begreppet etablerades. Förlåt Jante! Jag är drivande, engagerad och använder mina erfarenheter för att förstärka och fördjupa de aktuella budskapen.

Av allt du gör och gjort, vad är du särskilt stolt över?
När jag lyckas beröra människors hjärtan för det som är de stora och reella värdena, när jag ser blossande kinder, innovation och starka mänskliga möten som bevis på det tillåtande klimat jag bidragit till att skapa. Bland mina TV-program vill jag nämna ”De vise indianerna” (med fantastiske Chief Oren Lyons). När det programmet sändes bröt TV4:s växel ihop av alla tittarsamtal. Andra program jag ofta får kommentarer om är ”Psykopaterna mitt ibland oss", ”Stålmannen och Törnrosa” och "Tre vise män” (med Dalai Lama, Deepak Chopra och Sri Sri Ravi Shankar).

Vilka är dina viktigaste värderingar?
Respekt, integritet, dialog, kärlek, medmänsklighet, medvetenhet, ansvar, mod, nytänkande.

Vilka är dina 5 tips på hur människor kan bidra bättre i det stora hela?
1) Ta ansvar för att upprätthålla fred och dialog i din närmiljö. Utöva kärlek, tacksamhet, ödmjukhet och omtanke
2) Identifiera dina egna styrkor, odla och använd dem
3) Bjud på dina magplask och erfarenheter för att minska skam och öka handlingskraften utanför boxen
4) Ge av dig själv privat och professionellt för att hjälpa medmänniskor och samhället
5) Bryt ditt autopilot-tänkande så ofta som möjligt, ta ansvar för bättre självkännedom och höj systematiskt medvetenhet och närvaro för att kunna fatta klokare, långsiktigare beslut

Kan du berätta om någon händelse i ditt liv som påverkat dig och ditt ledarskap mest?
Att på djupet förstå visdomen och de demokratiska principerna hos Irokesindianerna via Chief Oren Lyons.

Vad är nyckeln till bra kommunikation?
Att seriöst var intresserad av de andras tankar, ta ansvar för att stilla sitt eget nervsystem så att man har en bra mottagarplats och sträva efter känslomässig resonans, inte enbart intellektuell.

Du har upplevt mycket. Vad är de 5 största insikterna och lärdomarna du vill dela med dig av?

 • Att hålla fred är mycket mer aktivt än att föra krig, det kräver dagligt och stundligt arbete
 • När du har förlorat allt kan humorn vara det enda du har kvar, var rädd om den!
 • En framgångsrik ledare tänker inte i termer av misslyckande utan att ”med detta agerande fick jag inte önskat resultat. Därför ändrar jag beteende, ända tills jag får det som jag vill”
 • Våra egon är lömska rackare som lurar oss att känna oss kränkta, förfördelade, hotade stup i kvarten. Självkännedom är avgörande, liksom önskan att våga se sina skuggor i stället för att projicera ut dem på andra.
 • Tacksamhet är en ovärderlig nyckel för att må gott och kunna ta emot ännu mer.

Debatten om mångfald pågår fortfarande. Hur ser du på mångfald och har du några tips om hur det kan uppnås?
För att uppskatta mångfald fullt ut behöver vi dels känna och uppskatta oss själva, dels ta ansvar för vår stresshantering så att nyfikenhet och tillit styr i stället för rädsla.

Det finns en illusion om att kvinnliga chefer och manliga chefer är olika. Vad har du för tankar kring detta?
Jag är synnerligen politiskt inkorrekt här. Jag föreläser ofta om just könstypiska skillnader, något som jag anser gynnar både manlikt och kvinnolikt beteende i oss alla (liksom all höjd medvetenhet). Detta är dock ofta tabu att säga i Sverige, där vi enligt min mening ofta blandar ihop likhet och jämlikhet… ”Alla är lika, alltså tänker alla andra som jag och vill förstås samma sak"…) Regelmässigt omfattas grupptypiska egenskaper av ca 2/3 av en given grupp, inte mer. Detta innebär att ett stort antal individer ur den icke-typiska tredjedelen kan använda sig själva som bevis för att inga olikheter existerar och att de naturligtvis representerar 100 % av gruppen. Jag har samlat mycket erfarenhet och forskning på området och vet att detta är minerad mark. Icke desto mindre kan jag inte låta bli att t ex berätta hur många gånger jag hört kvinnliga vd:ar säga att det är mycket lättare att leda män än att leda kvinnor. Männen lyder den som är högst i rang, könstypiskt kvinnolikt beteende är att först fråga ”Varför då?” :)

Vad är dina bästa egenskaper som ledare?
Passion, omtanke, mod, humor, handlingskraft, erfarenhet och väloljade associationsbanor.

Vilka skulle du vilja utveckla?
Systematik, uthållighet, bättre tillvaratagande av all min kreativitet.

Vad är ditt råd till yngre generationer kring ledarskap?
Lyssna på äldre ledare men lita också på din mage och ditt hjärta. Omfatta det som känns sant för dig men våga prova efter eget huvud där du vill bryta ny mark. Bli medveten om hur egot fungerar och att det alltid finns en stor risk att du låter egot i form av prestige, status och ömma tår förminska dig och hämma din växt som människa.

Vad vill du absolut ha hunnit genomföra innan det är för sent?
Berätta ursprungsbefolkningarnas sanna historia via ett stort projekt i Hollywood vi håller på att finansiera med just Chief Oren Lyons och Leonardo DiCaprios produktionsbolag. Målet är att ge röst åt 500 år av hittills aldrig berättad nordamerikansk historia från indianernas eget perspektiv, parat med handfasta insikter om vad som är VERKLIG hållbarhet, i alla avseenden. Jag kan säga att det här arbetet kommer att utmana åtskilliga valda sanningar och befintligt boxtänkande...

Vad gör du om 5 år tror du?
Fortsätter med utbildning om hur man bygger hållbara samhällen, lär och utvecklas och njuter av livet.
 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Den 19 februari genomför vi ett frukostseminarium för de som genomfört ArbetsrelateratDNA. Vi tittar närmare på nyheter kring värderingar och kommunikationsstil. Anmäl dig här.
 • Den 3 mars gör vi en repris på det populära frukostseminariet: "Alla talar om mångfald men lite sker", med Anna Stenberg grundare och VD i WES. Anmäl dig här.
 • Den 12 mars har vi förmånen att få lyssna till Azita Shariati, VD Sodexho, med rubriken: "Ledarskap - när ord också blir till handling". Anmäl dig här.
 • Hitta aktuella events på INSPIRATION på vår hemsida eller via LinkedIn och facebook


Nyheter

 • I slutet av december inledde vi nya samarbeten inom branscherna Retail, IT och Produktion.
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I mars månads Nyhetsbrev får ni läsa om Lars Pettersson, VD och Koncernchef Bisnode och om Ruth Westerberg som blev vald till Årets Unga VD.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se