Copy

Denna månad: Möt Ulf Nilsson, VD på D.Carnegie och Pernilla Dahlman, VD på Screen Interaction som fått utmärkelsen "Årets VD".

SEPTEMBER 2016

"Sätt mål som är fantastiska men förklara hur de är möjliga"

   
Ulf Nilsson är VD på D.Carnegie med en mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen.


Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Efter några oförglömliga studentår i sus och dus har jag jobbat inom fastigheter och finans sedan åttiotalet, och började som jurist, sedermera på SHB. På banken bytte jag till affärssidan och kom sedan, efter några världsomspännande år på ABB Financial Services, till Ernst & Young (numera EY) där jag var med och startade corporate finance 1997. Så småningom jobbade jag uteslutande som rådgivare åt fastighetsbranschen. Därefter arbetade jag åtta år för den internationella fastighetsrådgivaren Savills, varav de fyra senare som VD för det svenska dotterbolaget. Eftersom jag varit rådgivare i många år åt Kvalitena fick jag sommaren 2013 frågan om jag ville leda uppstarten av ett bostadsbolag och när det drog ihop sig, även ta rollen som VD. Detta ledde till en notering för bolaget på First North 2014, en kraftig tillväxt och sedan även notering på Stockholmsbörsen i maj 2015.
 
Vad betyder ledarskap för dig?
Det är för mig att skapa och leda ett lag som kan och ska förverkliga de uppställda målen genom att förklara målen och medlen samt se till att få ut det bästa av alla och se till att de trivs och får uppskattning (puh, inte lätt)
 
Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Engagerat, otåligt, dominant men omtänksamt och delegerande. Både pådrivare, föreläsare och coach. Men ödmjuk inför utmaningen att förstå alla i sin omgivning.
 
Varifrån hämtar du inspiration och energi som ledare?
Från min vilja att åstadkomma något som kan uppskattas. Jag är också mån om att vara nöjd själv med vad jag gör men vill också ha erkännanden från min omgivning, inte alltför sällan.
 
Hur vill du inspirera andra?
Genom att sätta mål som är fantastiska med ändå förklara hur de är möjliga.
 
Vilka är dina värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Var Dig själv och fråga det Du inte begriper. Visa uppskattning när det är förtjänt och ha roligt, för man jobbar för att leva och inte tvärtom. Det visar sig väl genom att vi har rätt kul, få intriger och rättvisa belöningar (hoppas jag).
 
Vilka 3 råd skulle du ge till nya ledare som du själv hade velat ha i din begynnelse som chef?
 • Tät kommunikation kring mål och metod
 • Ge stort ansvar
 • Glöm inte bort att se och belöna bra beteenden
Vad ser du som din viktigaste uppgift som VD i din nuvarande roll?
Inspiratör och stöd för medarbetarna och se till att alla externa intressenter förstår att vi är deras bästa samarbetspart.
 
Vilken har varit din största ledarskapsutmaning och hur har du tacklat den?
Kompromissa mellan ägarkrav och vad jag själv tror är bäst för verksamheten; vara ödmjuk men kompromissa så litet som möjligt.
 
Vad förväntar du dig av dina medarbetare och organisation i form av ledarskap?
Att man ska ta ledarskapet på allvar och förstå att detta inte betyder att vara duktigt i någon särskild disciplin utan något som kräver stort engagemang i sig självt. Överlag kräver jag engagemang för utan det blir man sällan mer än medioker.
 
Vilka områden skulle du vilja utforska och lära dig mer av som ledare?
Jag skulle vilja bättre förstå hur man effektivt kommunicerar människor emellan. Tyvärr tror jag att vi ofta endast har vaga uppfattningar om vad som rör sig i varandras skallar.
 
Om du tvingats byta bana, vad hade du gjort då?
Vet fortfarande inte. Jag har länge närt en dröm om att skriva skönlitteratur men jag vet inte om jag skulle klara att koncentrera mig länge nog för att få till mer än några sidor.
 
Vad vill du att människor i framtiden ska minnas av det du gjort som ledare?
Att jag såg dem och var snäll och rättvis.

 

"Jag har en stark tilltro till kraften i att prova sig fram och våga misslyckas. Att ständigt våga jobba som en prototyp"Pernilla Dahlman är VD på Screen Interaction och har fått priset som Årets VD.
 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Jag har jobbat med ledarskap och förändring under hela mitt yrkesliv. Först som projektledare inom produktutveckling och organisationsutvecklingsprojekt och senare i livet inom affärsutveckling. Någonstans mitt i karriären blev det tydligt för mig att jag ville byta bransch. Jag hade då varit i väldigt tekniska företag och ville jobba med mer humanistiska processer och frågor. Jag jobbade för Stiftelsen Svensk Industridesign under ett par år och såg kraften i att jobba kunddrivet och med designmetoder i både tjänste- och produktutveckling och i organisationsutveckling. Sen dess har jag haft ledarroller inom designbranschen. 

Du fick en fin utmärkelse förra året.  Vad betyder den för dig och vilka nya möjligheter har den skapat?
För mig personligen var det en stor glädje att få ta emot priset "Årets VD". Från organisationen upplevde jag en enorm stolthet och en sann känsla av att vi alla delade priset. Vi gör ofta saker på annorlunda sätt än andra företag och att då få ett sådant erkännande utifrån skapade stolthet och trygghet i att vi är på rätt väg. Priset har skapat mycket uppmärksamhet och gjort att jag får komma ut och föreläsa både hos kunder och på olika events. Mitt sätt att leda företaget bygger på ett antal principer som jag tror att alla företag i snabb digital transformation kommer att behöva anamma för att ligga i framkant. Vi delar mycket av den kunskapen med våra kunder förstås, att dela kultur och arbetssätt är en del av vårt samarbete. 


Vad betyder ledarskap för dig?
Att få människor, kunder och verksamheter att växa och må bra.

Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap?
Empatiskt, inspiratoriskt, kommunikativt, omsorgsfullt. Och lite stökigt. Jag kan bli tydligare har jag förstått och jobbar med det.

Varifrån hämtar du inspiration och energi som ledare?
Jag vänder mig till kulturen och naturen. I kulturen, musik, litteratur, teater, hittar jag etisk vägledning, mellanmänsklig klokskap och vidgar mina referensramar. I naturen återhämtar jag mig, reflekterar och stärker mig fysiskt. Inom psykologi och filosofi finns mycket stöd för ledarskap. Jag läser och lyssnar också på hur ledare i andra branscher och situationer tänker. Lyssna till exempel på Mikael Karlssons sommarprat från 2016. Han är kompositör och orkesterledare inom modern konstmusik. Hans ledarskap av orkestern mot uppsättningen av ett verk har många likheter med min ledningsprocess.

Hur inspirerad du andra?

Det borde ni egentligen fråga dem. Jag tror att det handlar om en mix av empati, inlyssnande och en visionär kommunikationsstil. Sen vittnar flera av mina medarbetare om att jag ger stora förtroenden. 

Vilka är dina värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Jag har en stark tro på människans förmåga och styrkan i våra olikheter. Alla aspekter av diversitet är något jag strävar efter i rekrytering och när jag bygger företaget. Nära det ligger att alla är lika viktiga och värdefulla, vilket också påverkar organisation, ledarstil och kommunikation.
Jag tycker att vi som företag har ett brett hållbarhetsansvar som omfattar medarbetare, samhälle och planet. Det har påverkat vår vision och styr hur vi väljer våra projekt och kunder. 

Jag har en stark tilltro till kraften i att prova sig fram och våga misslyckas. Det är kärnan i hur vi arbetar med affärsutveckling. Vi prototyper ständigt.

Vilka 3 råd skulle du ge till nya ledare som du själv hade velat ha i din begynnelse som chef?

 1. Välj den ledare du vill växa hos och säkerställ att hen är trygg nog att inte se dig som ett hot när du växer. 
 2. Se till att du har god självinsikt och står stadigt själv innan du tar ansvar för medarbetare. 
 3. Sätt dina egna gränser och våga tro mer på dig själv.

Vad ser du som din viktigaste uppgift som VD?
Att ge mina medarbetare och kunder en tydlig mening med att jobba i eller med företaget (vision, mål och uppföljning) och att leda och utveckla ledarna.

Behöver vi lyfta fram kvinnliga ledare och i så fall varför?
Jag tycker att vi alltid ska lyfta fram duktiga ledare. I den massiva förändring som företag står inför just nu i och med digitaliseringen är ett responsivt ledarskap med fokus på långsiktighet, relationer och humanism, väldigt effektivt. Det har visat sig att många kvinnliga ledare är extremt bra på det. Självklart ska vi lyfta fram dem.

Hur gör du för att skapa mångfald?

Kommunicerar på ett sätt som inbjuder alla sorters individer. Rekrytera systematiskt mot olikhet. Rekryterar människor istället för rollbeskrivningar.

Vilken har varit din största ledarskapsutmaning och hur har du tacklat den?
Att bygga innovationskultur under stark tillväxt på Screen Interaction och samtidigt hålla affär och lönsamhet på rätt nivå. Innovation kräver att vi lyckas skapa trygghet och tillit inom teamet, vilket är en utmaning i stark förändring. Jag har jobbat systematiskt med kommunikation av värderingar, rekryterat människor med rätt värdegrund och beteende och bekräftar och firar när vi är på rätt väg.  

Hur definierar du medarbetarskap?
Det handlar om att ta ett medansvar för företagets och sin egen utveckling och vara en stolt ambassadör för det vi gör och står för. Det handlar också om att visa respekt för och nyfikenhet på sina kollegor och deras kompetens.


Vilka redskap har du för att utveckla ditt ledarskap?
Jag har alltid systematiskt jobbat med min personliga utveckling som människa (inte i yrkesrollen) med professionellt stöd. Jag går också ett ledarutvecklingsprogram i år som heter Management by Art. Vi arbetar med tre teman: vad är det att vara människa, hur säkras mänsklig moral och vad ger mening - kopplat till ledarskap. Det handlar om bildning och ledarskap och vi arbetar med avstamp i kulturen. 

Vad har du kvar att lära och utveckla som ledare?
Oj. Massor.

Om du tvingats byta bana, vad hade du gjort då?
Det finns många möjligheter. Jag skulle kunna driva en större handelsträdgård, utveckla en digital produkt eller tjänst som bidrar till en hållbar värld eller människors hälsa eller jobba med hus på något sätt. 


Vad vill du att människor i framtiden ska minnas av det du gjort som ledare?
Jag har ingen personlig ambition att hamna i historieböckerna, men jag har lovat mina medarbetare att det ska skrivas böcker om oss och de viktiga innovationer som vi bidragit med i digitaliseringen av samhället. 
Jag skulle också bli väldigt glad om mina medarbetare på ålderns höst minns företaget jag leder som en plats de hörde hemma på och utvecklades stort hos.Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Den 4 oktober kommer vi att ha ett spännande frukostseminarium om Business Behavior. Fler och fler upplever frustration kring det  ”affärsmässiga uppförandet”. Annmarie Palm på Relationista har skrivit en bok i ämnet och hur det påverkar vår förmåga att göra affärer på kort och lång sikt. Anmäl dig här.
 • Hösten kommer att bjuda på olika nätverksträffar för beslutsfattare inom olika verksamheter och specialister inom HR-området. Mer information kommer.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

 • Vi har ingått ett strategiskt samarbete med Hammer & Hanborg som använder vårt verktyg både internt och som metod för tillsättningar av projekt och roller inom marknads- och kommunikationsområdet.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I oktober månads nyhetsbrev intervjuar vi Jonas Tellander, VD och Grundare av Storytel och Lotta Fredriksson, VD på Hammer & Hanborg.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management kontakta våra karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, på karriarradgivning@performancepotential.se