Copy
Läs om Tor Krusell, informationschef på Altor Equity, och om Gunvor Engström, tidigare VD på Företagarna och Landshövding, nu styrelseproffs inom både start-ups och börsbolag.

OKTOBER 2014


Var rädd om dina värderingar - köpslå inte för mycket. Det finns alltid en plats för dig och det du kan 

Gunvor Engström har en lång karriär inom politik och näringsliv. Hon har varit ansvarig för småföretagsfrågor på Svenskt Näringsliv och VD på Företagarna och Bank2. Gunvor har också varit landshövding i Blekinge län och har numera styrelseuppdrag inom bl a Semcon.   


Du är en erfaren kvinna med många olika projekt på gång. Berätta hur det kom sig att du vandrat den väg du gjort?
Tror att det är en kombination av personliga och professionella erfarenheter. Flyttade som åttaåring från Indien till Sverige vilket innebar en stor omställning och ett helt annat liv. Jag är inte rädd för att ta nya steg, att initiera förändringar, tvärtom – jag söker dem. I mitten av 80-talet jobbade jag på Utrikesdepartementet bl a i en utredning om export av tjänster. Det gav mig dels kunskaper om näringslivet, dels det självförtroende jag behövde för att våga kliva ut på okända marker. Det var nog i första hand en replik från en kollega som boostade mig oerhört och gav mig en ny bild av mig själv.
 
Vilka är de roligaste uppdragen du haft i din karriär hittills och varför?
Tjänstexportutredningen på UD därför att det förändrade mig från ”duktig flicka till en drivande, risktagande person”, VD Tjänsteförbundet för att jag klarade av både att sälja och hitta finansiering och stå i centrum på scen och i media, VD Företagarna av samma skäl – i båda de senare jobben bidrog jag också till att förändra den allmänna bilden av företagande och entreprenörskap. VD för Bank2 därför att jag på ett år professionaliserade en bank så att den blev säljbar, VD/ägare av OAS Offentlig Anbudsservice för att jag utvecklade ett bolag som ett annat företag ville köpa. Och förstås landshövdingeuppdraget som innebar att främja utvecklingen av ett helt län.
 
Vi vet att du varit en uppskattad ledare. Vilka har varit dina ledstjärnor?
Stort fokus på det uppdrag som ska utföras, lust och förmåga att välja de bästa medarbetarna, lagkänsla, mod att förändra och ta svåra beslut, intern och extern kommunikation.
 
Vad fick dig att ta chefsbanan?
I och med rollen som VD på Tjänsteförbundet när jag var 34 år så var jag så att säga i ”chefsrollen”. Sedan finner jag ju all min lust i att vara i förändringen, att påverka och leda.
 
Vad betecknar du som ett gott ledarskap?
För mig handlar det om att få så många som möjligt att förstå varför man finns som organisation, vilken uppgiften är. Ju närmare kunden man är desto lättare. Alla mått och steg som sedan tas måste ha sin utgångspunkt i det som ska åstadkommas. Ju fler som förstår och bejakar, desto fler är med och bidrar till att målen uppfylls. Samtal, dvs. att både lyssna, ta till sig men också våga ha egna uppfattningar är det viktigaste verktyget.

Har du ett exempel på en sådan person och vilka 3 egenskaper hade han eller hon?
Ledarskap är svårt för det måste upplevas inifrån. Många av de personer som lyfts i olika media som de bästa ledarna är inte nödvändigtvis det. Möjligen kan de vara goda opinionsbildare. Kan därför egentligen bara tala för det jag själv upplevt.  Har inte någon särskild jag vill nämna. Den egenskap som krävs för att hamna i min ”idolliga” är mod.
 
Du har ju god erfarenhet av unga entreprenörer. Finns det något gemensamt i deras ledarskap som du sett?
De brinner för vad de gör och smittar andra med sin entusiasm. Oftast är de villiga att ta risk med sin tid och sina idéer, dock vill/kan de sällan vara med finansiellt. Tyvärr kan det skapa en viss bristande respekt för dem som ska bidra med finansiering. De är ofta bara ”ett nödvändigt ont". Men det jag verkligen gillar är drivet och lusten.
 
Vilka 3 råd skulle du ge till dem vad gäller ledarskap?
Försök att sätta er in i helheten utan att tappa fokus på idén och genomförandet. Det krävs även erfarenhet av affärsutveckling, finansiering, respekt för människor runt omkring, ordning och reda. Kan du inte själv så hitta bra människor runt dig och respektera dem.
 
Vad har du fått mest uppskattning för i din karriär?
För mig finns det flera typer av uppskattning; Extern uppskattning – det fick jag mycket på Tjänsteförbundet, i Företagarna och i Landshövdingeuppdraget. Intern uppskattning – minns särskilt Tjänsteexportutredningen, Tjänsteförbundet, Företagarna, och i Bank2 samt slutligen Finansiell belöning som jag huvudsakligen fått i de egna företagen.
 
Vilken är din största talang?
Att snabbt sätta mig in i en situation, fatta beslut och börja agera, att bygga team och kommunicera externt och internt.
 
Du har ju ett flertal styrelseuppdrag. Vad är viktiga parametrar för dig för att ta ett sådant uppdrag?
Tyvärr måste jag nog säga så är det att redan ha uppdrag. Få vågar satsa på okända talanger. De första fick jag nog i samband med jobb jag haft. Den absolut roligaste förfrågan fick jag av en företagsledare som bad mig vara med då han hade följt mig och såg att jag hade integritet. Det betydde mycket för mig. Men mitt råd är jobba för att få ett första uppdrag åt någon som vet vem du är och känner dina kvaliteter.
 
Du coachar förstår VD:ar i och med dina uppdrag. Vilka är de vanligaste dilemmana för dem?
Ensamheten. De som har förmåga att skapa team omkring sig känner av det mindre. De flesta av oss behöver någon att samtala med i sakfrågor, men framförallt om den personliga situationen. En ofta upplevd svårighet är; hur ska jag agera mot en medarbetare som inte uppfyller det som krävs. Detta kan ibland inte ens diskuteras internt. Många entreprenörer blir för nära kompisar med sina medarbetare, vilket kan göra personbedömningar ännu svårare.
 
Vad har du lärt dig mest genom ditt ledarskap?
Att varje situation kräver olika former av ledarskap och ageranden. Du har dina styrkor och svagheter och de passar i vissa lägen, men inte i andra. Var medveten om det – gör det du kan och tror på. Var rädd om dina värderingar – köpslå inte för mycket. Det finns alltid en plats för dig och det du kan.
 
Vad har du lärt andra?
Svår och intressant fråga. Har nog inte fått frågan så. Men jag vet vad folk brukar säga – ” du inspirerar" och "du har fått oss att våga säga sådant som vi inte vågade säga tidigare"
 
Vilket ledarjobb skulle du gärna ha prövat på?
Skulle jag börja om så skulle jag leta noggrannare efter människor som inspirerar och lär mig något och miljöer som tål snabb utveckling. Så det blir ett eget företag. De gånger jag prövat har det gått bra, men jag har av olika anledningar avvecklat ganska fort. Har frestats av lusten ”att spela en roll i samhälle och debatt”. Men det gör man ju i högsta grad även som företagare – det ledarskapet skulle jag vilja pröva mer.
 
Vad är de 3 viktigaste ingredienserna i din ”arbetsvardag”?
Förbereda mig inför olika möten, sitta på möten och svara på mail. Och så vill jag lägga till ”samtal med inspirerande personer".
 
Om du fick göra något om igen i din karriär vad skulle det varit?
Skulle ha velat bygga ett eget företag under en längre tid.


 

Våga vara dig själv och tvinga dig inte att kopiera andra
 

Tor Krusell har tidigare varit informationsdirektör och personaldirektör på Skanska. Han
har även arbetat som informationschef på Intel. Idag är han på Informationschef Altor Equity Partners och författare till boken ”Varför vissa lyckas - en enkel bok om ledarskap”.

 
Berätta lite om din karriärresa. Vad har du gjort och vad fick dig att välja det spår du nu är inne på?

Jag lärde mig tidigt att det enda jag borde välja var att få en bra chef. Fick en bra chef som förstod att använda mig där jag var som bäst, då hade jag också som roligast. Den resan har huvudsakligen lett till informationschefsjobb men också linjeansvar.

Vilken är din största lärdom som ledare?
Att det inte finns ett rätt sätt. Ledarna som söker en formel som de ska kopiera, de misslyckas. För allt i ledarskap handlar om att våga vara sig själv och förstå hur man bygger ett team där unika individer kompletterar varandra till en grupp i mångfald med fantastiska resultat.

Du har skrivit en intressant bok. Berätta lite om bakgrunden och vad som fick dig att göra detta?
Längs vägen blev jag ansvarig för HR inom Skanska - med uppdraget att bygga världens bästa personalarbete. När jag skulle lära mig HR plöjde jag mycket litteratur men parallellt hade jag många samtal med människor i olika delar av organisationen. Jag insåg snabbt att det HR- och managementböckerna skrev om inte hade någon relevans för de i verksamheten. Så boken handlar om vad som verkligen gör att människor hamnar där de gör i en organisation, varför de kanske blivit den de är och såklart - vad det kan betyda i deras framtid.

Hur skulle du själv beskriva ditt eget ledarskap?
Jag är formad i amerikanska miljöer och ett citat som ”vad har du gjort idag på jobbet som ingen annan skulle gjort i din roll” - är typiskt för hur jag ser att vi ska jobba. Jag tror samtidigt att sättet att nå till höga prestationer är högst personliga, likformighet är tråkigt och hindrar både prestation och mångfald.

Vad är ett gott medarbetarskap för dig?
Man ska älska vad man gör men inte ta sig själv på blodigt allvar. Det brukar skapa en bra gruppdynamik, samtidigt som passionen för vad man ska åstadkomma förenar. 

Vilka beteenden eller egenskaper har andra chefer som imponerat på dig haft?
Att de vågat vara sig själva och inte tvingat in sig i att försöka kopiera andra. Det har också gjort att de vågat vara modigare i beslut, vilket i sin tur gör att deras insatser snabbt gett helt andra resultat än många andra.

Vilka är din viktigaste och mest framträdande värderingar?
Nyfikenhet skulle jag tro. När jag slutar utmana och utforska då blir jag en sämre mig själv.

Vad har chefer generellt svårast för och tycker är mest utmanande?
Att ta i konflikter är något som jag märkt att många har svårt för. Det gör att dessa processer tar alldeles för lång tid och när de väl tar i konflikten gör cheferna det på ett så bryskt sätt att konflikten bara blir värre. 

Vilken eller vilka situationer har du sett som mest utmanande för dig?
Det var när jag blev HR-chef, jag saknade alla grundkompetenser men kände att jag kunde luta mig mot mitt ledarskap efter många chefsroller på kommunikation. Men det visade sig att det var som att luta sig mot ett draperi. Jag hade aldrig varit en sann ledare utan snarare varit experten som kunnat svara på alla frågor. Det var brutalt att känna sig så naken i en så stor utmaning.

Vad är viktigt för dig att finna när du har sökt efter nya medarbetare?
Jag letar efter grundtryggheten att våga vara sig själv, ambition och inte minst också förmågan att lära och ta till sig nya saker.

Vad ger dig energi som ledare och människa?
Musik. Jag har till och med en lång låtlista i min bok, den finns på Spotify också för den som vill få lite energi.

Vilka tips skulle du ge till ledare som tappat sugen?
Leta reda på ögonblick i historien när allt var rätt: miljöer, människor eller uppgifter. Känn smaken hur det var då. Vilka var de viktigaste beståndsdelarna? Nu kan du starta jakten på att hitta platsen där du kan få just dem igen.

Det talas mer och mer om platta organisation. Behövs inte ledare längre eller hur ser du på saken?
Ledarskap handlar om att vara ett föredöme, det kan man vara även i sidled uppåt eller nedåt. Dessutom behöver alla organisationer riktning, oavsett om den är platt eller djup. Att sätta riktning kräver en ledare.

Vad vill du lära dig mer av de kommande åren?
Det får vi se, det är det som är så roligt. Jag har förmånen att jobba i ett riskkapitalbolag - det gör att jag ständigt möter nya branscher, nya människor och nya utmaningar. Det är så mycket jag inte vet som jag kommer lära mig mycket av.

Vad vill du lämna efter dig när du ser tillbaka på det du åstadkommit?
 
Det viktigaste är att försöka vara en förebild och få människor att bli modigare och att våga vara sig själva. Det gäller inte minst i rollen som förälder, men lika mycket i ledarskapet.

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • Den 14 oktober föreläser vår VD för Svanens kundnätverk.
  • 22 oktober kommer vi att medverka på Gran Thorntons event tillsammans med CONNECT Öst.
  • 5 november kommer vi att föreläsa i samverkan med Sveriges HR Förening. Läs mer här.
  • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook.


Nyheter

  • Besök vår nya utvecklade hemsida, www.performancepotential.se. Där hittar du allt om våra tjänster, exempel på implementationer och mycket därtill. Där kan du också hitta alla våra Nyhetsbrev och vilka events som är på gång.
LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I november månads Nyhetsbrev får ni läsa om Charlotte Boij, VD för IKANO Försäkring och Niclas Carlsson, grundare och VD i Founders Alliance, ett affärsnetverk för entreprenörer.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se