Copy
Läs om Lennart Käll, VD på Svenska Spel och Ann Sommer, VD på Länsförsäkringar Sakförsäkring AB.

JUNI 2015


Betrodda medarbetare arbetar bäst. Det är viktigt att de är sedda, hörda och bekräftade
 
Lennart Käll är VD på Svenska Spel men en bakgrund bl a inom WASA Kredit och Ica Banken. 
Berätta lite kort om din bakgrund och hur VD jobbet på Svenska Spel blev ditt.
Gift med Marie, 2 barn, 2 bonusbarn, katt. Bor på Ekerö, vinterhus i Dalarna. Civilekonom och programmerare, arbetat som VD i 20 år inom SEB Finans, Ica Banken, Ticket, WasaKredit och nu Svenska Spel. Jag ser mina VD-uppdrag som projekt, det tydliggör uppdraget och uppgiften om man gör det. Jag har erfarenhet av förvärv, fusioner och start ups. Blev årets bankchef 2002. Arbetet på Svenska Spel kom efter en förfrågan från en rekryteringsfirma. Ett starkt varumärke med flera starka produkter, kopplingen till idrott, ett tydligt uppdrag och uppgift samt att bättre förstå den politiska världen var det som gjorde det intressant och jag blev väldigt glad när jag fick förtroendet.

Hur är ditt eget ledarskap idag jämfört med ditt första chefsjobb?
Jag är bättre på att ställa frågor, litar mer på min erfarenhet och är bättre på att förstå människor. Med åren har intresset för beteendevetenskap ökat och vad som driver och motiverar medarbetare. Och det är verkligen något som borde vara obligatoriskt på alla universitetsutbildning – beteendevetenskap. För mig är ledarskap att leda människor till något de inte varit.

Vilka har varit dina 3 största lärdomar som chef?
Skaffa ett bra nätverk, ta rygg på kompetent chef, bygg ett starkt ledningsteam som kompletterar dig, ha kul!

Vilka 5 råd skulle du ge personer som behöver utveckla sitt ledarskap?
1) Ta reda på dina styrkor och arbeta vidare med dem.
2) Skaffa ett bra nätverk - mentor, sätt mål med ditt ledarskap – vad ska ha hänt om ett år?
3) Få dina medarbetare att växa genom att ställa frågor, visa engagemang, ge förtroende, ställ frågor ge inte svar.
4) Var påläst, arbeta hårt och ha tålamod – din tur kommer.
5) Ha kul!   

Hur ser din egen filosofi ut för ledarskap?
Betrodda medarbetare arbetar bäst, viktigt är att de är sedda, hörda och bekräftade, inget konstigt med det – led som du själv vill bli ledd – tydlighet, närvarande, visa förtroende

Vilka egenskaper behöver en organisation för att orka med förändringar av större mått?
Tydlighet, snabbhet, kommunikation kring vad och varför förändringen görs, ”korta regelbundna informationsmöten till alla och samtidigt”, att så många som möjligt är delaktighet i förändringen, tänk även på chefsstöd genom t.ex. bildpaket på det som ska kommuniceras

Hur leder man bäst en förändringsresa och vad bör man tänka på?
Tydlig målbild och kommunikation om vart vi ska, man måste bygga ”sense of urgency”  – insikter – så alla förstår varför en förändring görs och är delaktiga i den? Därefter korta informationsträffar ofta och samma information till alla – transparens.

Vilket ögonblick i din karriär minns du som mest energigivande?
När vi nått de mål vi satt upp, t.ex. 5-2-15 som vi hade vid fusionen på SEB Finans (Finans Scandic och Trygg Finans) det var t.o.m. portkoden när man kom till kontoret. Nr 5 representerade värdegrunds orden, nr 2 var IK tal (2 SEK tillbaka på varje satsad krona) och nr 15 var ROE (avkastning på kapital). Men framförallt ger det energi att se de medarbetare jag trott och satsat på få utvecklas och får intressanta jobb – skön känsla att följa deras utveckling och karriär.

Vilka erfarenheter tror du behövs för att kunna vara en god ledare?
Man måste tycka om människor – medarbetare och kunder. Erfarenhet kommer med åren men bra studier, gilla sätta mål och var lite prestationsorienterad, aktivt jobba med nätverk, ha en god fysik, ett tydligt ”djävlar anamma” och mycket energi

Vad är en god ledare för dig?
En person som är närvarande, engagerad, tydlig och ger förtroende.

Hur tror du att andra skulle beskriva ditt ledarskap?
Krävande, stimulerande och utvecklande, hörde jag senast – vilket gjorde mig glad.   

Vad skulle du själv vilja utveckla som chef?
Bättre på tålamod, är lite otålig  

Vilka värderingar är utmärkande för dig och skulle du aldrig ge avkall på?
Jag är en värderingsstyrd person och försöker ge både vägledning och värderingar till min omgivning. Moral, etik, ärlighet och rakhet är viktigt för mig. Lojalitet är en förutsättning.

Hur fyller du på energi och egen kraft som ledare?
Genom att vara med min fru och familj, mina nära vänner och gärna och ofta fysisk ansträngning genom idrott, det ger mig tillfälle till reflektion.

Vilka av dina olika jobb som chef har varit mest intressanta och lärorika?
Alla mina jobb har gjort mig till den jag är idag, det går inte att prioritera – de har alla varit oerhört lärorika och utvecklande. Jag har haft förmånen att arbeta med fantastiska ledningsteam där vi som individer har blivit ett starkt lag och nått våra mål.   

Vad vill du hinna med de närmsta 5 åren?
Just nu är allt fokus på Svenska Spel och att vi lyckas ge kunderna en unik spelupplevelse och att vi som bolag får ett erkännande för det arbete vi gör kring spelansvar. Vidare att jag får se några av våra duktiga chefer utvecklas i nya roller.

Om du skrev dina memoarer, vad skulle du lyfta fram som dina främsta lärdomar som chef och ledare?
Att vara chef och ledare är en livsstil, det är precis som jag sagt ovan krävande, utvecklande men också väldigt stimulerande. Att sätta mål, jobba med ett tajt ledningsteam och tillsammans nå målen ger en härlig energi.    

 

Det har blivit väldigt klart för mig att ledarskap är en extrem färskvara och man måste vara ”på” hela tiden  

Ann Sommer är VD för Länsförsäkringar Sakförsäkrings AB. Hon har en lång erfarenhet inom branschen. Ann driver just nu mångfaldsfrågor som en del av sitt ledarskap


 
Berättat lite kort om din bakgrund. Vad har du med dig i din karriär och hur kom det sig att du har den roll du har nu?
Jag är civilekonom och har arbetat inom försäkring hela mitt yrkesliv. Jag trivs jättebra med det, för det man ofta inte inser är att försäkringsbolag är en så viktig del av samhället och nästan allt som händer har en påverkan, allt från skogsbränder till nollränta. Inte en dag är den andra lik på jobbet.

När fick du din första chefsroll och vad fick dig att tacka ja?
Jag fick min första chefsroll, på mitt första fasta jobb. Efter avslutade studier började jag jobba på en redovisningsavdelning, men sa upp mig efter en vecka. Det var så rörigt och ingen hade koll på något. Då frågade HR-chefen hur jag ville att det skulle vara och då berättade jag det. Jag ville att det skulle vara ordning och reda, att man skulle känna sig välkommen och att man skulle förstå hur och varför man gjorde det man gjorde. Då frågade de om jag ville bli chef och eftersom jag inte hade provat det förut så sa jag ja.

Hur tycker du att chefens roll har förändrats över tid?
Jag tycker att det krävs så mycket mer idag. Förutom all administration man skall sköta, så blir kraven på ofelbarhet större och större. Det finna mindre utrymme för misstag. Provar man inte så vet man ju inte, och man kan ju inte veta hur det skall vara med allt från början.

Hur skulle du beskriva dig själv som chef och ledare?
Glad, engagerad och omtänksam, men också mycket resultatorienterad och leveranssäker.

Vad tror du att andra uppskattar i ditt ledarskap?
Som ovan hoppas jag.

Du har varit i en utmanad värld. Vilka är dina råd till unga chefer som just startat den delen av din karriär?
Var dig själv. Försök inte bli någon annan. Koppla av från jobbet och se till att du har tid till att reflektera. Ibland tror man att få slut på alla mail är målet. Fel! Uppdraget är att leda och utveckla företaget. Man drunknar så lätt i inboxen.

Hur håller du igång din egen ledarutveckling?
Min chef har ordnat ett utvecklingsprogram för hela sin ledning och alla chefer. Jag försöker leva i min samtid och just nu jobbar jag med mångfalds- och hållbarhetsfokus och dessutom regelverksefterlevnad.

Av det du åstadkommit, vad är du mest stolt över?
Jag är mest stolt över att tillsammans med fantastiska medarbetare levererat våra högt uppsatta mål och byggt en stadig försäkringskoncern med fokus på tillväxt och lönsamhet men mest av allt kundnytta. Våra kunder är mycket nöjda, när vi mäter.

Vilka är din 5 råd till andra som du själv saknat att du hade i början av din karriär?
Jag vet faktiskt inte, jag bara sa ”ja” och så gick det bra.

Vilken person har du lärt dig mest av under din karriär?
Mina syskon. De är ärliga och säger tuffa sanningar.  Vi har diskuterat så mycket genom livet. Det har gjort mig modigare och klokare.

Vilka ledarskapsfrågor har du på agendan just nu?
Vi jobbar just nu med prestationsstyrning. Det har blivit väldigt klart för mig att ledarskap är en extrem färskvara och man måste vara ”på” hela tiden.

Du engagerar dig också externt, tex. tidigare Styrelsekraft. Vad ser du att man kan göra som chef inom olika områden?
Jag vet inte om man måste vara just chef. Jag tycker man skall leva fullt här och nu.  Jag engagerar mig gärna i att stötta unga chefer.

Vilka är dina tips på att hitta energi trots utmanande uppdrag?
En fartfylld galopp på min ponny eller när någon i omgivningen klarar något som de inte trodde de kunde.

Finns det några sakfrågor är du beredd att strida för och som är starkt kopplade till dina värderingar?
Mångfald är självklart.

Vad är det viktigast för dig när det gäller ledarskap?
Att kunna entusiasmera mina medarbetare och få dem att tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag och ge sitt bästa.

Finns det något mål du ännu ej uppnått och vilket är det i så fall?
Det är många mål jag inte har uppnått – jag skulle vilja skapa en arbetsplats där det finns mångfald och alla kommer till sin rätt, där vi ännu starkare bidrar till ett hållbart samhälle , där våra kunder är trygga i de produkter och tjänster som de köpt från oss. Gärna vill jag också att förtaget växer och att nästa års bokslut är bättre än detta.

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

  • Den 27 maj hade vi förmånen att lyssna till Christina Forsberg, Årets Chef 2015. Inspirerande frukostseminarium med konkreta tips på hur ledarskap kan utmana normer och skapa resultat.
  • Nästa stora event är Almedalen. PerformancePotential finns på plats i Almegas område med egna seminarier. Det blir debatt och workshops där vi talar om moderna sätt att råda bot på matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och hur mångfald kan bli mer – Mängdfald. Föranmälan kan göras här för 30.6 kl. 11.15-12.15 och 1.7 kl. 13.15-14.15.
  • Mer detaljerad information finns på http://www.almedalsveckan.info/event/list
  • Aktuella events finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.


Nyheter

  • Nya kunder väljer vårt verktyg VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™ där vår metod att mäta och synliggöra verksamhetens och organisationens preferenser, ger konkreta och mätbara resultat i hur de bättre kan ta tillvara på hela organisationens kraft och förmåga och därigenom skapa hållbar lönsamhet. Nya kunder är inom bank, IT och privata aktörer inom näringslivet.
LÄSTIPS
  • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
  • Följ oss också på LinkedIn.
  • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
  • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I juli månads Nyhetsbrev får ni läsa om Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF, tidigare Sveriges integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Läs också om Sissa Pagels, ung entreprenör som bl a startat Young Innovation Hub och sitter med i WWF's Ungdomsråd.

Har du frågor kring den moderna formen av Potential Management? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se