Copy

I denna månads nyhetsbrev intervjuar vi Annika Rydström, VD på Hoist Group Sverige och Richard Richthoff som är VD på Richzone.

APRIL 2017

"Jag försöker se att mitt ansvar är att tänka och hålla ihop helheten, inte nödvändigtvis göra jobbet själv"

   
Annika Rydström är VD på Hoist Group Sverige och har ett förflutet inom hotell och grafisk formgivning.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Jag har ett förflutet inom textil- och promotionsindustrin där jag under 12 år arbetade på olika företag med allt från grafisk formgivning, projektledning, försäljning till VD. 2008 blev jag kontaktad av Hoist Groups grundare i och med att de sökte en divisionschef för det affärsområde hos oss som vi kallar Hotellinteriör och Gästgåvor. Jag arbetade som divisonschef för Hotellinterör och Gästgåvor fram till 2014 då jag under min andra föräldraledighet, blev tillfrågad att ta över VD-rollen för det svenska bolaget. Det var ett lätt beslut utifrån ett viljeperspektiv, men krävde naturligtvis eftertanke då jag vid den tidpunkten hade ett barn på 2 år och en 4-månaders baby. Jag och min man beslutade att vi provar, så när jag kom tillbaka från mammaledigheten i mars 2015, tillträdde jag som VD för Hoist Group Sverige.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
Jag leder med ett rakt och tydligt kommunikationssätt. Jag är lugn och positiv till sinnet och upplever att jag oftast kan påverka min omgivning till detsamma.

Vad är det bästa och sämsta med en ledarroll i stort?
Det bästa är att man har förmånen att få se människor växa. Förra året gjorde vi en förändring i vår försäljningsorganisation där flera personer som jobbat många år hos oss, fick större ansvar. När man märker att det fungerar bra, så känns det bra.
Det sämsta är när jag känner att jag har förväntat mig mer och får känslan av att vara utnyttjad.

Vilka är dina 5 bästa tips för att utveckla ett långsiktigt hållbart ledarskap?

 1. Våga lita på människor – delegera, det växer de flesta medarbetare av.
 2. Uppföljning, uppföljning, uppföljning – boka in fasta tider, gärna varje vecka med de som rapporterar till dig. Det ska inte ses som en kontroll, utan snarare tid för coaching.
 3. Ödmjukhet – du kommer behöva hjälp.
 4. Försök vara proaktiv snarare än reaktiv.
 5. Utbilda dig och intressera dig för ledarskapsfrågor. Det kommer hela tiden ut nya böcker och idéer, man snappar alltid upp något nytt eller får en refresh.

Var hämtar du din egen energi och påfyllnad ifrån?
Jag lever i två olika världar – en som VD och en som småbarnsmamma. Det är roligt att få två vilt skilda dimensioner i sin vardag – ena stunden tar jag stora beslut, nästa sekund leker jag med dockor eller bilar. Det innebär att jag gör ett aktivt val att stänga av VD-rollen när jag går in genom dörrarna hemma (i alla fall tills barnen har lagt sig).

Vad gör du som ledare för att inspirera och få med dig din omgivning?
Jag försöker att lyssna, visa intresse och vara konstruktiv i min feedback.

Vad krävs i den här rollen i jämförelse med tidigare roller du haft?
Tillgänglighet, fler människor är beroende av mitt mandat att fatta slutligt beslut. Jag är inblandad i såväl högt som lågt – vilket berikar tjänsten då jag är nyfiken som person.

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Den omorganisation som vi drev igenom på försäljningsavdelningen. Vi är nu uppe i en liknande process på vår installations- och supportavdelning, så jag har höga förväntningar även där. Därutöver tycker jag även om att vi numera har ett ledarskapsprogram där alla med någon form av personalansvar ingår.

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur har du valt att tackla den?
Jag har haft flera stora utmaningar, men där framförallt de facto att vi har satellitkontor (Göteborg och Malmö) gör att jag stundom har känt och känner mig ofullständig. Jag försöker nu att åka till dem minst en gång/kvartal och vi försöker även från ledningsgruppen att vara fler som är på besök där för att göra dem sedda och hörda.

Vem eller vilka har betytt mest för dig när det gäller ditt ledarskap?
Min far, lugn och sansad som visat att man kan leda med både hjärta och hjärna samt Hoist Groups koncernchef som pushat mig utanför min komfortzon i såväl tidigare som nuvarande roll genom att säga ”det här klarar du”. Man växer med ett sådant förtroende.


Vilka personliga värderingar håller du hårt i och hur visar de sig i vardagen?
Ärlighet, jag har en rak och tydlig kommunikation så att alla vet vad som förväntas. Ibland blir det fel och då är jag intresserad av att vi ser på en lösning och gör om – gör rätt.

Vilka 3 råd skulle du ha uppskattat mest i begynnelsen av din karriär?
 1. Lita på dig själv och dina instinkter.
 2. Gör inte om i organisationen för att passa en person – utgå från vilka funktioner som behövs.
 3. ”It takes two to tango” – du behöver medarbetare, våga satsa, det kommer betala sig i slutänden.
   

Hur tror du att bilden av ledarskap kan förbättras för kommande generationer?
Jag tycker att många ledare idag arbetar och förväntas arbeta för mycket. Jag tycker att det ska läggas ett större fokus på vikten av att delegera och kommunicera. Jag försöker se att mitt jobb är att tänka och hålla ihop helheten inte nödvändigtvis göra jobbet själv.

Om du fick göra en helt annan resa som ledare, hur hade den sett ut?
Jag hade försökt att leda på mitt sätt redan från början. Jag har i fler tidigare positioner blivit tillsagd att leda på ett visst sätt, ett sätt som kanske inte harmoniserar med mig som person och på ett sätt som jag själv kanske inte är helt bekväm med. Det har tagit mycket energi i anspråk och jag har fått lära mig den långa vägen att mitt sätt ”duger”.

Vad vill du att folk ska lyfta fram om dig som ledare när du väl känner att du är färdig med ditt uppdrag?
En entusiastisk ledare som satsade såväl med hjärna som hjärta på att skapa engagemang och arbetsglädje!

"Sluta aldrig att utveckla din egen inre kraft, din ledarskapsförmåga. Om du skall få andra att följa dig måste du lära dig att leda dig själv" 


Richard Richthoff är VD på Richzone och har en bakgrund från idrottsvärlden och ledarskap i många olika konstellationer.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen fram till där du nu befinner dig? 
Min väg kantas av ledarskap inom idrottsvärlden å ena sidan och ledarskap i företagsvärlden å andra sidan. Man kan också dela upp det i en del som är orienterad till personlig utveckling av individer och den andra delen som är mer inriktad på grupper, kulturer och större organisationer. 
 
Jag har en bakgrund inom extremsport, där jag har tränat och coachat framgångsrika atleter och då även människor med svåra bakgrunder. Det har givit mig erfarenhet av extremt stressiga situationer som jag använder när jag arbetar med företag och team idag. Kontorsmiljön är självklart väldigt annorlunda från det man upplever på idrottsarenan, men likheterna i betydelsen från mål och motivation och över till starka påfrestningar som otrygghet och stress har mycket gemensamt.  
 
Ett tydligt exempel som nästan alla företag kan lära sig av idrotten, är betydelsen av glädje som grund för stark värme och gemenskap. 
 
Vad fick dig att börja intressera dig för ledarskap? 
Jag har ofta, även från tidig ålder, fått höra från andra att de ser mig som en naturlig ledare och jag har alltid varit intresserad av att modellera det goda ledarskapet och dra lärdom av de mindre goda exemplen. Jag upplever att ledarskap till stor del följer samma mönster för utveckling som andra områden. Tyvärr är ledarskapet ofta förknippat med lite för mycket tro på talang och för lite på praktik. Systematisk träning gör allt bättre, så även ledarskap. 
 
Vilka är dina erfarenheter av ledarskapets påverkan? Positivt och möjligen negativt? 
Jag har i likhet med de flesta andra sett både positiva och negativa exempel. Positiva exempel där ledarskapet förändrat en organisation i spillror till en stark och glödande enhet men lika nyttiga för min egen erfarenhet har de dåliga exemplen varit. Jag har sett människor i ledande positioner göra illa andra människor på flera brutala sätt och av de mest dunkla motiv.  
Jag brukar fundera på av vilka av dessa situationer jag egentligen lärt mig mest. Som erfarenhet betraktat så kan de dåliga exemplen utgöra kraftfulla resurser för kommande utmaningar. 
 
Vilken är din egen ledarfilosofi? 
Sluta aldrig att utveckla din egen inre kraft, din ledarskapsförmåga. Om du skall få andra att följa dig måste du lära dig att leda dig själv.  
 
Vad tycker du att du lärt dig mest kring just ledarskap genom åren och vad har särskilt gjort intryck? 
Om man skall leda en grupp måste man få alla i teamet att känna sig delaktiga, känna ansvar för sin egen och teamets utveckling. Jag har sett oerhörda prestationsförbättringar när vi lyckas knyta ihop mål och motivation och inte minst ansvarstagande, inom såväl små förändringsprocesser som stora internationella innovationsprojekt jag lett.  
 
Varför tror du att ledarskap fortfarande är ett outtömligt ämne? 
Ledarskap frigör och riktar energin vi behöver för att uppnå fantastiska verk. Ledarskap är något som vi berörs av hela tiden oavsett om vi som individer skall leda oss själva eller om vi skall arbeta tillsammans i grupp.  
 
Hur skulle du beskriva ett bra ledarskap? 
Både det inre och utagerade ledarskapet är målstyrt. 
Jobba stenhårt med attraktiva mål, de är ett annat sätt att beskriva "Jag/Vi vill!" 
När det gäller det utagerade ledarskapet bör du lyssna mer än du pratar. Agera tydligt och genomtänkt. Uppmana ditt team att vara kreativa. Bry dig om dina medarbetare, låt de veta att du står bakom dem genom dina handlingar. 
 
Vilka 5 råd skulle du ge ledare som vill utvecklas? 

 1. Var modig och öppen
 2. Använd coaching
 3. Sätt attraktiva mål
 4. Se livet som en träningsarena
 5. Repetera


Vad motiverar dig till att göra det du gör idag? 
En av drivkrafterna är den energin vi får tillbaka när ledare når längre än de trodde var möjligt. De begränsningar människor själva sätter upp är de största hindren för deras utveckling.  
Att utveckla ledare och organisationer är mer än ett yrke för mig. Genom bra ledare påverkar vi människor att prestera bättre och att må bättre. Det högre syftet med detta är givetvis en delaktighet i att göra världen lite bättre.  
 
Vilka är dina starkaste värderingar och hur visar de sig i vardagen? 
Utveckling ger liv, jag kan inte leva utan att fortsätta lära mig nya saker. 
 
Vilka inspirationskällor har du haft genom åren och vad har de lärt dig? 
Oj, det är många inom flera olika områden. Jag tänker på idrottsledare och jag tänker på idrottare, jag tänker på folk med oddsen emot sig som lyckats med sina mål. Om jag skulle lyfta fram ngn särskild som jag följt i många år såväl inom idrott som ledarutveckling så är det professor Lars-Eric Uneståhl, fadern till mental träning. Han har systematiserat mental träning och fått människor över hela världen att utvecklas med sina metoder och verktyg. 
Lars-Eric förtjänar stor uppmärksamhet för sina verk som vi andra nu även får ta del av när vi hjälper människor att prestera på en högre nivå. 
Han lärde mig bland annat skillnaden mellan mål som ingen bryr sig om och mål som är så attraktiva att de fungerar likt tilldragande magneter. 
 
Vilken har varit din svåraste ledarskaps utmaning hittills och hur har du tacklat den? 
Det finns en paradox med ledarskap i nära relationer. Det är väldigt vanligt att man i sitt ledarskap har minst tålmodighet med dem man älskar allra mest. 
Att låta mina barn få finna sin egen väg till målet är ibland något jag slarvar med. Det blir lätt direktiv istället för coaching, dels på grund av den upplevda bristen på tid. 
Ibland kan saker av "mindre skada" vara lärorikt för framtiden. Men det viktigaste är att de vet att jag vill deras bästa och står bakom dem och att de känner min villkorslösa kärlek, det har jag alltid lyckats med. 
 
Hur vill du själv inspirera som ledare? 
Jag vill inspirera genom att överföra tydligare målbilder för att förändra betydelsen av mål och motivation. Genom att uppleva målet från olika infallsvinklar förstärker vi känslan och attraktionen för medarbetarna.  
Om du som ledare kan visualisera och känna dig starkt motiverad att nå framgång, tror du då att du har lättare att få med dig ditt team och få dem att känna samma sak?  
Få människor att känna trygghet under förändring genom att visa uppskattning och premiera experimentlusta och rätt beteende snarare än att bara premiera de initiativ som ledde ända fram.  
Jag vill fortsätta att hjälpa ledare med de verktyg de behöver för att göra stordåd för sig själva och för sina medarbetare och därigenom för sina företag. 
 
Vad önskar du att du lämnar efter dig i form av insikter och kunskap till omvärlden? 
Att bra ledarskap börjar med ett utvecklat inre ledarskap. Låt inte ditt liv bara bli upprepningar av vad du gjorde igår eller för 10 år sedan. Fortsätt att vara lika nyfiken på livet som du var som barn.  
 
Om du fått välja ett annat spår i livet, vad skulle det i så fall ha varit? 
Viltvårdare i Yellowstone.

 Vill du bli ytterligare inspirerad kring hur du kan utveckla ditt ledarskap och få din organisation att både prestera och trivas bättre genom att nyttja sin fulla potential? Ta kontakt med daniel.brodecki@performancepotential.se redan idag.

 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • Stort tack till alla som var med och bidrog till vår undersökning Potentialbarometern - om hur innovativa Svenska verksamheter är, när det gäller att ta hand om potential hos chefer och medarbetare. Resultatet kommer att sammanställas och publiceras under våren.
 • Den 9 maj kommer Elisabeth Kamél och berättar om sin nya bok "Effektiv projektkommunikation” under vårt frukostseminarium. Anmäl dig här senast den 30 april.
 • Vi kommer att fortsätta med ytterligare en Nätverksträff i maj med ämnet Innovativ HR för en grupp särskilt inbjudna. Richard Richthoff från Richzone och Karin Netzell från Hammer & Hanborg är våra externa inspiratörer.
 • SAVE THE DATE för vår årliga AW den 31 maj. Vi välkomnar våra kunder och nätverk att träffas för att skapa nya kontakter och spännande möten under trevliga former. Inbjudan kommer inom kort.
 • Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

Nyheter

 • Nya kunder denna månad är inom Nöjesindustrin, Pension, Bank och fortsatta affärer med befintliga kunder som uppdaterar sina preferenser årligen.
 • Lyssna till våra kunders berättelser här eller på vår hemsida, om hur de når konkret affärsnytta genom samarbete med oss.
 • Vill ni vet a mer om hur våra kunder använder vår metod, kontakta gärna daniel.brodecki@performancepotential.se
LÄSTIPS
 • Läs en artikel här från Hammer&Hanborg om PerformancePotential och vårt samarbete.
 • Vår Facebook-sida. Aktuell trendspaning och inspiration inom kompetensförsörjning.
 • Följ oss också på LinkedIn.
 • Följ vår VD's blogg Tankar om ledarskap, Läs mer här.
 • PerformancePotential på Twitter.

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I maj månads nyhetsbrev intervjuar vi Britt-Marie Ekstrand, VD för Maries Städ och Mikaela Lundh som fått utmärkelsen Female Econmist of the year 2017.

Vill du veta mer om den moderna formen av Potential Management och hur Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™, är du välkommen att kontakta daniel.brodecki@performancepotential.se