Copy
Läs om Charlotte Bergman, VD på Strängbetong, samt om Annmarie Palm, journalist och kommunikationsstrateg på Relationista.

JUNI 2014

Det är bra att påminna sig om att flytta sig utanför sin komfortzon


Charlotte Bergman är VD på Strängbetong och har mer än 25 års erfarenhet i byggbranschen bland annat som affärsområdeschef på KF Fastigheter och olika chefspositioner inom NCC. 


Berätta lite om din bakgrund. Hur kom det sig att du hamnade i den bransch du nu finns i och vad gjorde du innan? 
Jag läste till civilingenjör Industriell ekonomi i Linköping. Jag gillar samhällsutveckling och tycker byggsektorn är en utmärkt plattform att jobba ifrån med dessa frågor. Har jobbat 25 år i byggbranschen men i olika delar och roller, mestadels som projektledare och linjechef med resultat och personalansvar. Tyngdpunkt på tunga byggmaterial som betong och ballast och projektutveckling av både bostäder och kommersiella fastigheter. Nu Vd i Strängbetong sedan 4 år tillbaka.

Hade du någon vision om vad du skulle göra i början av din karriär? 
Ingen specifik befattning, däremot en strävan att ständigt utvecklas, pröva nya saker och utmana mig själv och att lära nytt. För mig är detta grundbultar till att ha roligt på jobbet, vilket är en viktig parameter tycker jag. 

Varför blev ledarskap något du kom att ägna dig åt? 
Mina föräldrar brukade säga att jag började styra och ställa redan i sandlådan...  Jag tycker om att jobba tillsammans med andra, får energi av att medverka till att företag eller organisationer utvecklas och har framförallt sett skillnaden i resultat mellan bättre och mindre gott ledarskap. Det har fallit sig ganska naturligt. Sen är det självklart så att jag gillar att påverka och ha inflytande också.

Vad är det bästa med ledarskapet och var finns utmaningarna? 
Tillfredsställelsen att se andra utvecklas och lyckas när man ansvarat för att skapa förutsättningarna för detta. Utmaningarna ligger bland annat i att ha både tålamod och uthållighet att kommunicera och följa upp kontinuerligt. 

Har du några särskilda tips till kvinnor och män för att våga tänja lite på normer?
Normer inom vilket område blir då min motfråga? Annars tycker jag att det är bra att påminna sig ibland om att flytta sig utanför sin egen komfortzon, det brukar ge nya insikter och erfarenheter.

Vilka områden har du sett som viktigast att utveckla i ditt eget ledarskap?
Att kommunicera mer än man tror behövs och att ge konkret feedback som är relaterad till uppsatta mål.

Vilka områden tycker du människor rent allmänt borde fästa större vikt kring i sin karriärer?
Att leverera resultat är A och O. Om förutsättningarna saknas; påtala för din chef och händer ingenting då; byt jobb/chef!

Har du någon ledarskapsfilosofi?
Kommunicera, involvera och engagera. Min utgångspunkt är också att alla vill och kan bidra till ett gott arbete om de får rimliga förutsättningar.

Hur har den guidat dig genom åren?
Ibland har jag ställts inför besvärliga frågeställningar kring ledarskap och organisation och då har jag försökt ta ett kliv tillbaka och fundera på om dessa villkor är uppfyllda eller om jag kan ändra på något för att komma till en lösning. Ibland är lösningen att man flyttar på personer, och gör man det på rätt sätt brukar alla vinna på det, både företag och individ.

Vilka 3 råd skulle du ge till andra Vd:ar för att skapa en så väl producerande organisation som möjligt?
Om det vore så enkelt att 3 råd skulle fixa allt... Men det första är att uppdraget från ägare och styrelse måste vara väldefinierat och tydligt. Det andra är att tillsammans med en bra ledning översätta detta uppdrag till tydliga mål för organisationen. Det tredje blir då förstås att se till att omge sig med rätt medarbetare för uppdraget. Låter enkelt, men är ack så svårt emellanåt.

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur försöker du leva dem?
Tydlighet, ärlighet och positiv människosyn. Om jag är tydlig med vad jag vill och förväntar mig, kommunicerar ärligt och transparent i så stor utsträckning som möjligt och tror att människor vill göra bra ifrån sig, då är min erfarenhet att både jag och organisationen/företaget får mest tillbaka. Självklart lyckas jag inte alltid med detta, men det är min ambition att leda på det sättet.

Hur är det att jobba med internationella ägare? Några tips till andra om kommunikation och agerande?
Kommunikationen tar lite längre tid och kräver ofta mer utförliga förklaringar och redovisningar än vad jag är van vid i svenska bolag. Att ha tålamod med att rapportera detaljer är ett tips, ett annat är att inte vara rädd för att stå för din egen linje och det ledarskap som du tror behövs i ditt företag och den situation det befinner sig i. Återigen, se till att uppdraget är tydligt och förankra gärna ditt sätt att tolka det en gång för mycket.

Vad ger dig kraft och energi om dagarna?
Det vi åstadkommer tillsammans i företaget, nöjda kunder och medarbetare. Dessutom förstås att familjen mår bra och att jag själv hinner med att äta, sova och motionera!

Hur vill du att din egen energi ska smitta av sig på andra?
Om alla runt omkring anstränger sig lite extra varje dag för att göra något lite bättre än igår, då kommer vi långt... Jag önskar förstås att mina medarbetare ska känna både motivation och energi för sina uppdrag, det smittar i sin tur av sig i deras organisationer. Men det måste också vara ok att ha en dålig dag emellanåt.

Har du sett några fördelar respektive nackdelar att ha en Vd roll?
Fördelarna är ganska uppenbara om man gillar sin roll; möjlighet att påverka och utveckla en organisation och få "kvitto" på hur man lyckas är för mig en viktig drivkraft och inspirationskälla. Nackdelen skulle väl vara att det ibland är en ganska ensam roll. Därför är det viktigt med bra nätverk utanför företaget där man kan bolla sina idéer och utmaningar med andra i liknande situation.

Vad vill du åstadkomma de närmaste 5 åren?
Oj, det var svårt att svara kort på utan att det blir för mycket floskel. Jag trivs otroligt bra som Vd och hoppas få fortsätta jobba med att leda och utveckla företag inom samhällsbyggnadssektorn. På det personliga planet vill jag vårda mig själv, min familj och mina vänner och om 5 år hoppas jag att ha lotsat även min yngsta son genom tonåren på ett bra sätt.
 


 

Kom ihåg att ett gott uppförande är gratis!

Annmarie Palm är journalist och entreprenör med lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Nu är hon kommunikationsstrateg på Relationista.Berätta lite kort om vad du gör idag och hur det kom sig att det blev så?
Jag är kommunikationsstrateg och har ett företag som heter Relationista. Relationista erbjuder hjälp med utveckling och kvalitetssäkring av affärsrelationer.
 
Det jag jobbar med är kvalitetsundersökningar via personliga intervjuer med mina kunders kunder/önskade kunder. Detta resulterar i rapporter som sedan ligger till grund för mina kunders vidare kund- och marknadsplaner. I Relationistas verksamhet ingår även företagsanpassade workshops i ämnet business behavior.
 
Idén till Relationista föddes år 2010. Jag satt på ett möte med VDn för ett IT-konsultbolag. Vi pratade kommunikationsstrategier. Plötsligt sa han: ”Men Annmarie, du som är så van att intervjua – kan inte du göra en kundnöjdhetsundersökning åt oss?” Det var så det började.
I Relationista ges jag möjlighet att använda hela min yrkeserfarenhet. Jag gör det som jag är bäst på, och tycker är allra roligast. Mina kunder får hjälp med att ha koll på vad marknaden egentligen tycker och jag lyssnar in ytterligare affärspotential i syfte att bidra till att lyfta mina kunders affärer.
 
Du verkar vara en modig person som följt ditt hjärta och hjärna. Vilka är dina 5 bästa tips till andra i frågan?
 1. Det handlar förstås om att tillåta sig att känna efter och ifrågasätta vad man gör. Min erfarenhet är att det går att kombinera hjärta och hjärna.
 2. När du står inför val är det alltid bra att skriva ner saker. Förutom att du då kan lista saker som är viktigt för dig, så lista också de saker du inte är beredd att kompromissa med.
 3. Prata med människor du litar på. Låt dem beskriva dig med 4 ord.
 4. Skaffa dig en mentor som du kan bolla dina tankar med. En mentor är bra att ha i olika faser av yrkeslivet. Jag är själv utbildad mentor, och numera senior. Men i dagsläget har jag själv också en mentor. Han är 15 år yngre.
 5. Spelar det någon roll vilken veckodag det är? Är du harmonisk och till och med glad när det blir måndag? Då gör du rätt saker.
 
Mycket handlar om ledarskap i olika former. Vad tycker du kännetecknar ett gott ledarskap?

Ett gott ledarskap för mig är ett där man både använder hjärna och hjärta. Det gäller att kunna vara rak och tydlig men samtidigt mjuk. Jag tänker på Percy Barnevik som ofta talar just om vikten att kunna vara både tuff och mjuk, samtidigt.
 
Hur ser du på dig själv som ledare?

Jag trivs i rollen som ledare, även om jag numera inte är ledare för en hel organisation. Idag visar sig mina ledaregenskaper i min förmåga att leda de projekt som jag är inblandad i. För mig är det viktigaste att man hela tiden kommunicerar och informerar så att det inte uppstår onödiga missförstånd. När man har med mig att göra ska man veta vad som händer och var vi är på väg.
 
Har du några förebilder?

Jag har ingen specifik förebild. Men jag inspireras ofta och mycket av människor med skarpa hjärnor och stora hjärtan. Framförallt inom områden där ambitionen är att koppla ihop teknik och människa.
 
Att hantera kunder och intressenter väl är A och O för att få en verksamhet att överleva. Vilka är dina tips?

Först och främst handlar det om att tänka på att det är människor som vi gör affärer med. Inte titlar eller företag. Odlar och underhåller du dina bästa kontakter på rätt sätt, kan ni följas åt genom åren - oavsett hur många gånger ni byter position och/eller företag.
 
Du jobbar med något du kallar Business Behavior. Kan du berätta lite mer om det?

Jag har anammat uttrycket business behavior när det handlar om att uppföra sig, affärsmässigt. Jag möter så ofta människor som reagerar och blir irriterade på när motparten gör sig otillgänglig, inte återkopplar eller håller det man lovar. Om de bara tänkte på hur lätt hänt det är att man faktiskt tappar affärer pga av ett bristande uppförande. Av den anledningen har jag tagit fram en företagsanpassad workshop i syfte att lyfta frågan vad gäller vikten av ett gott business behavior. Där har jag valt att också presentera förebilder i näringslivet - personer som är medvetna om business behavior och av den anledningen inte utsätter sig för att i onödan tappa affärer till sina konkurrenter.
 
Vilka är dina 5 bästa tips i frågan?
 1. Tänk igenom hur du själv vill bli behandlad, och agera därefter så själv.
 2. Ta gärna reda på hur dina kunder och intressenter vill bli kontaktade och behandlade.
 3. Se till att ni är överens i företaget om vad ett gott business behavior är för er.
 4. Sätt gärna ner det ni kommer fram till på pränt. Låt detta ingå i ert övriga värderingsarbete.
 5. Kom ihåg att ett gott uppförande är gratis!
   
   
Värderingar lyfts fram som något självklart och många företag har satsat stort på detta. Vad är din syn på värderingars inverkan på affärerna?
Jag är övertygad om att det är viktigt att ta ställning som företag. Detta sänder signaler om seriositet och markerar att man är beredda på att bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld.
 
Vilka är dina egna viktigaste värderingar?

Omtanke, ärlighet och respekt!
       
Du har en bok på gång. Vad fick dig att börja skriva den?

De senaste åren har jag fått många kommentarer om att jag borde skriva en bok i ämnet affärsrelationer. Men det är nu när jag valt att inrikta mig på ämnet business behavior som det blivit aktuellt. En bidragande orsak är också att flera av mina kunder vill medverka i boken som case. Boken kommer alltså handla om just business behavior och heta: ”Uppför dig - eller tappa affären”.
 
Var hämtar du din inspiration ifrån?

Min inspiration kommer från alla mina år som konsult inom kommunikation, men specifikt också från de numera hundratals rapporter från de kvalitetsundersökningar som jag levererat till mina kunder de senaste åren. Där finns genomgående en trend som visar att många är omedvetna om att de tappar affärer pga bristande business behavior.
 
Vad ger dig energi och vad får dig att tappa energi?

Jag är född med mycket energi och har en i grunden väldigt positiv läggning. Jag är helt enkelt glad av mig och har en förmåga att se möjligheter i det mesta. Jag får energi av att vara bland andra människor och har lätt för att kunna ta till mig och sätta mig in i andra människors liv. Det som tillfälligt kan få mig att tappa lite energi är när jag uppfattar att folk är onödigt sura.

Talangfrågan är också ett område som många lägger tid och pengar på. Vad är talang för dig?
Talang för mig är förmågan att kunna hantera de situationer som dyker upp på bästa sätt. Att kunna anpassa sig och fortsätta framåt, även då förutsättningarna förändras - och det med bibehållen respekt för omgivningen.
 
Vad har du för egna talanger?

Jag är kvicktänkt och målar därför snabbt upp de situationer och förutsättningar som mina kunder befinner sig i. Jag har lätt för att se och förmedla olika perspektiv samtidigt, och att sätta ord på det som både jag själv och andra menar.
 
Vad vill du efterlämna dig för landmärke i det du gör nu?

Jag vill förstås alltid att mina insatser vad gäller kvalitetsuppföljning ska ge mina kunder bästa möjliga professionella rykte och ökande vinster. Vad gäller mina workshops inom ämnet business behavior så vill jag gärna turnera land och rike runt för att kunna sprida budskapet på så många företag och orter som det bara är möjligt.
 
Vad tror du att du gör om 5 år?

Förhoppningsvis samma saker som nu, men med ännu fler tips och erfarenheter att dela med mig av!

 

 
 

EVENT & KOmmande aktiviteter

 • 12 maj gick ett mycket uppskattat event av stapeln, "Engagerade medarbetare, en utopi eller inte?". Under hösten kommer vi att göra en repris på ämnet.
 • Frukostseminarium Business Behaviour om affärsmässig etik kommer att äga rum den 27 augusti. Anmäl dig till events@performancepotential.se.
 • Aktuella events finns alltid på LinkedIn eller facebook.
 • Möt oss på plats i Almedalen. Vi kommer bland annat att finnas med i en panel onsdagen den 2 juli kl. 10.00. Adressen är Rådstugugränd 4, hörnet S:t Hansgatan.


Nyheter

 • Vår hemsida kommer inom kort att få ett tydligare budskap där ni både kan läsa mer om våra olika erbjudanden, likväl som att registrera er. Nöjda kunder berättar också i filmformat om sina upplevelser.

LÄSTIPS

Kontakta oss

08 - 411 26 00 info@performancepotential.se Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter

Vi levererar Arbetsrelaterad Matchning för den professionella världen. Vi matchar VerksamhetensDNA med individers ArbetsrelateratDNA för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli framgångsrika och produktiva tillsammans. Vårt verktyg ökar kundnytta och prestation och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet.

I juli månads Nyhetsbrev får ni läsa om Erik Nystedt, VD för ASICS Sverige AB, och om Eliza Kücükaslan, nyligen vald till årets framtida kvinnliga ledare.

Har du frågor kring den moderna formen av Arbetsrelaterad Matchning? Kontakta PerformancePotential's karriärrådgivare, specialiserade kring VerksamhetensDNA och ArbetsrelateratDNA, på karriarradgivning@performancepotential.se