Copy
  6e jaargang #4  |  juli 2020  |  bekijk nieuwsbrief in browser   
Voor verwanten, medewerkers, vrijwilligers en relaties van Amerpoort.

Het zomernummer van AmerZine is uit
Door corona was (en is) het team van Gezondheidscentrum Zandheuvelweg ineens de spin in het web van de crisis. We blikken terug met drie hoofdrolspelers. En met dagbestedingsbegeleider Sybille Flessner die van de een op de andere dag bij de woning Egelantier aan de slag ging om dagbesteding aan huis te bieden. 

lees meer
Ervaringsdeskundige vlogs
De ervaringsdeskundigen van Amerpoort hebben een verzameling vlogs gemaakt in de coronatijd. Daarin vertelden zij wat ze zoal deden toen ze veel binnen moesten blijven. Het waren ook een soort inspiratie-vlogs voor andere cliënten, om leuke dingen te gaan doen mochten ze zich vervelen. Bijna elke week kwam er een vlog online dat op vrijdagen op social media werd gedeeld. Nu staan alle vlogs bij elkaar in één afspeellijst op YouTube.
lees meer
"Ik was stikjaloers op de begeleiders van mijn dochter"
Stikjaloers was Remca Burger op de begeleiders van Amerpoort die wel bij haar dochter Joosje (18 jaar) konden zijn, terwijl zij en haar gezin Joosje niet mochten bezoeken vanwege de corona-maatregelen. 'Dat het goed ging met Joosje en dat zij het zo fijn had met haar begeleiders, heeft ons al die weken op de been gehouden.'
lees meer
Wat betekent de nieuwe donorwet voor cliënten?
Cliënten vanaf 18 jaar en ouder, die nog niet staan ingeschreven in het Donorregister, ontvangen na 1 september 2020 een brief van de Rijksoverheid. In deze brief vraagt de overheid om een keuze over orgaandonatie te maken en vast te leggen in het Donorregister.
lees meer
Kort geding tegen nieuw zorginkoopbeleid
De VGN start samen met 40 zorgaanbieders (waaronder Amerpoort) een kort geding procedure tegen het zorginkoopbeleid Wlz 2021-2023 van de zorgkantoren. De zitting vindt op donderdag 10 september plaats bij de rechtbank Den Haag. De VGN en de zorgaanbieders vinden het onbestaanbaar dat middenin de coronacrisis de spelregels eenzijdig en zonder draagvlak in de sector worden aangepast.
lees meer
Jaarcijfers Amerpoort over 2019
Amerpoort heeft de jaarcijfers over 2019 gepubliceerd. Het positieve resultaat van Amerpoort over 2019 bedraagt € 5,5 mln. Dat is beter dan begroot en hoger dan in 2018.
lees meer
Website
Email
Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
LinkedIn
Amerpoort - afdeling communicatie
Postbus 1020, 3740 BA Baarn
telefoon: 035 647 52 14


Voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze nieuwsbrief.