Copy
View this email in your browser

Hea ettevõtja!

Aitäh, et oled avaldanud soovi ettevõtluse uudiskirja saamiseks!
Sel korral on uudiskirjas juttu valmivast linna üürimajast, ettevõtlustoetusest ja paljust muust huvitavast.  

Kaunist 1. septembrit ja head lugemist!

Peagi valmiv Pärnu linna üürimaja ootab elanikke
Pärnu linnavalitsus võtab vastu taotlusi Rohu 119 üürimaja korterite kasutusse andmiseks.

Tänavu novembris valmiva üürimaja korterid on mõeldud mobiilsetele era- ja avaliku sektori töötajatele. Mobiilne töötaja on inimene, kes vahetab elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest ehk munitsipaalomandis üürimaja korterid on mõeldud Pärnusse elama ja tööle asuvatele spetsialistidele.

Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski sõnul paneb kuurortlinnale iseloomulik üürituru hooajalisus nii mõnegi potentsiaalse Pärnusse elama ja tööle tulija otsustama muu koha kasuks. „Suvepealinna „häda“ on see, et kevadest sügiseni hüppavad Pärnu üürikorterite hinnad lakke ning see asjaolu ei soosi kuidagi pikaajaliste ja stabiilsete üürisuhete väljakujunemist. Sel sügisel valmiva Rohu 119 üürimajas saab elanik olla kindel, et suvekuudel tema korteri üür ei tõuse,“ lausus abilinnapea.

Smeljanski ütlust mööda on munitsipaalomandis üürimaja valmimisest huvitatud tööandjadki. „Ma väga loodan, et sel sügisel valmiv Rohu 119 üürimaja on meie tööandjatele abiks uute spetsialistide Pärnusse toomisel. Võimalus rentida Pärnus elu alustamiseks kindla üürihinnaga mugav ja uhiuus korter on lisaks heale tööpakkumisele kaalukas argument, miks valida oma tulevaseks elu- ja töökohaks just nimelt Pärnu,“ avaldas abilinnapea.

Korterit saab Rohu 119 majja taotleda inimene, kes on asunud Pärnusse elama ja tööle alates 1. jaanuarist 2021 või siis teeb ta seda taotluse esitamisele järgneva kolme kuu jooksul. Taotleja ei tohi omada Pärnus elamukinnisvara.

Korteri kasutusse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus. Taotlusele tuleb lisada väljavõte eluruumi taotlejaga sõlmitud töölepingust või tööandja kinnituskiri töölepingu sõlmimise kohta, millest nähtub, et töö tegemise asukoht on Pärnu linn. 

Üürileping sõlmitakse mobiilse töötajaga tema töösuhte ajaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Linnal on õigus üürileping ennetähtaegselt lõpetada, kui mobiilse töötaja töö- või teenistussuhe Pärnus on lõppenud ning inimene pole Pärnus vähemalt kolme kuu jooksul asunud muule töö- või teenistuskohale.

Rohu 119 on kolmekordne elumaja, hoones on kokku 18 korterit. Korterid on kahe- kuni kolmetoalised korterid, neist väikseimad on 50 ja suurimad 74 ruutmeetrit. Kõigil korteritel on rõdu ning korterid on sisustatud pea kõige elamiseks vajalikuga: olemas on köögi- ja garderoobimööbel, valgustid, kardinasiinid ning sanitaar- ja kodutehnika.

Kõigi korterite üürimääraks 4 eurot/m2 kohta kuus. Igakuisele üürile lisandub tasu tarbitud kõrvalkulude eest. Iga korteri juurde kuulub üks parkimiskoht, lisaks on kortermaja ette rajatavas parklas neli parkimiskohta külalistele. Maja kõrvale tuleb ka mänguväljak.

Loe lisaks

Taas saab taotleda ettevõtlustoetust
Septembris saavad Pärnus (nii keskuslinnas kui osavaldades) tegutsevad väikeettevõtted esitada taotlusi Pärnu linna ettevõtlustoetuse saamiseks.

Ettevõtlustoetuse eesmärk on suurendada Pärnu väikeettevõtete konkurentsivõimet ja arendada seeläbi Pärnu ettevõtlust. Ettevõtlustoetus on suunatud eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, eksperdi kaasamiseks tehnoloogiaalaseks nõustamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetussumma alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema ette nähtud ka omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest.

Taotluse esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 30. september.

Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt käesoleva aasta 30. oktoobriks. Toetuste hindamisel lähtub komisjon kolmest põhimõttest: töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; ettevõtte terviklik, pikaajaline strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava jätkusuutliku ja kasvupotentsisaaliga ärimudeliga. Ärimudel peab olem skaleeritav ning eelistatud on ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.

Kalendriaastas korraldab Pärnu linnavalitsus kolm ettevõtlustoetuste taotlusvooru. Kahes esimeses tänavuses taotlusvoorus sai linnalt ettevõtlustoetust kokku seitse ettevõtet, kellele väljamakstud toetuste kogusumma oli 19 096 eurot ja 90 senti.

Taotle siin

Pärnus hakatakse uut silda ehitama
Pärnu linnavalitsus on kuulutanud välja rahvusvahelise riigihanke Raba-Lai tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamiseks.

Praegu toimub osa Pärnu transiitliiklusest Kesklinna silla ja Pika tänava kaudu. Südalinna serva ehitatav uus sild võimaldab linnasüdant vältida sõidukitel, kes sinna minna ei soovi, samas tekib lisavõimalus kesklinna sõitmiseks. Pärast Transpordiameti poolt kavandatava neljarealise tee ehitamist Sauga alevikust Ehitajate teele väheneb Tallinna maantee osatähtsus ning enamik Tallinna poolt tulevatest autodest hakkab Pärnusse sõitma kas Raba-Lai või Papiniidu silla kaudu.

„Oleme pika sammu võrra lähemal pärnakate ammuse unistuse täitumisele. Uus sild on oma mõjult ja tähenduselt mõneti võrreldav Rail Balticuga. Selle valmides paraneb ühendus linnaosade vahel, liiklemisvõimalusi tekib juurde ja hajuv liikluskoormus aitab muuta kesklinna jalakäijasõbralikumaks, tuues lähemale kliimaneutraalsuse eesmärki,“ rääkis Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

Sõidurajad on muutuva suunaga, sillale pealesõit toimub ühe, mahasõit kahe sõiduraja kaudu. Parempoolsed sõidurajad on ette nähtud mahasõidul parempöörete tegemiseks kas Laiale või Rääma tänavale.

Liikluse sujuvaks ühendamiseks olemasoleva tänavavõrguga rajatakse Laia tänava ja Rääma tänava ristmikele ringristmikud. Tulevikus, kui linn on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt osa vana politseimaja kinnistust omandanud, ehitatakse välja Laia ja Pikka tänavat ühendav Pargi tänava pikendus.
Jalgratturid ja jalakäijad pääsevad sillale mööda kergliiklusteid. Lisaks on mõlemal pool silla otstes jalakäijatel võimalus kasutada sillale saamiseks lifti.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. september, siis selgub ka silla ja sellega seotud tänavavõrgu ehitamise hind. Kõik ehitusööd peavad olema lõppenud ja objekt linnale üle antud hiljemalt 25. juuliks 2023. Seejärel on ehitajal aega võimalikke puudusi kõrvaldada, vaegtöid teha ja kasutusluba taotleda kuni 25. augustini 2023, et vastuvõtuakt allkirjastada.

Loe lähemalt

Arhitektuurivõistlus Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelisele kvartalile
Pärnu linnavalitsus kuulutas välja Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse. 

Konkursi eesmärgiks on leida Pärnu kesklinnas Pikk tn 14a, Aia tn 2a, Lai tn 15b, Pikk tn 16b ja Pikk tn 18 kinnistute ning nendega vahetult külgnevale avalikule linnaruumile parim planeeringu- ja hoonestuslahendus.

Pika, Aia, Laia tänavate ja Pargi tänava pikenduse vahele jääv kvartal on Pärnu südalinna kõige aktiivsema arendustegevusega piirkond. Kesklinna edasist arengut mõjutab oluliselt Pargi tänava pikendusele rajatav uus sild (nn kolmas sild). Silla ehitamiseks on kehtestatud detailplaneering, läbi on viidud arhitektuurivõistlus ja hetkel käib silla projekteerimine.

Uue silla valmimisel tuleb kesklinn Ülejõe ja Rääma piirkonna inimestele ruumiliselt oluliselt lähemale. Algava arhitektuurikonkursi võistlusalast saab seega oluline Pärnu südalinna jõudmise kvartal. Arhitektuurivõistluse tööd peaksid pakkuma lahendusi, kuidas muuta see piirkond liikujaile arusaadavaks, loogiliseks, avatuks ja linnaruumiliselt põnevaks. Ühtlasi peaks võistlustööd näitama, mil moel saaks soodustada keskkonnasäästlikumaid liikumisviise ning vähendada kesklinnas üldist autokasutust ja parkimiskoormust.

Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud töö on hilisemate projekteerimistingimuste ja detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamise aluseks ning sellesse protsessi kaasatakse ka võidutöö autorid.

Arhitektuurikonkurss algab hanke avaldamisega riigihangete registris (RHR). Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peab osaleja RHR-s hanke juurde registreeruma. Samas tehakse kättesaadavaks ka ideekonkursi materjalid – riigihanke alusdokumendid, võistlusülesanne- ja juhend.

Ideekavandite esitamise tähtajaks on selle aasta 22. oktoober.
Kavandeid hindab žürii, tulemused avalikustatakse hiljemalt käesoleva aasta 5. detsembriks.
Võistluse auhinnafondi suurus on 20 000 eurot.
Arhitektuurivõistlust korraldab Pärnu linnavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga.

Loe lähemalt
Pärnumaalastel avaneb võimalus harida end ringmajanduse teemadel
Sel sügisel stardib Pärnumaal elavatele inimestele ringmajanduse meistriklass. 

Ringmajandus on majandusmudel, kus põhirõhk on taaskasutusel ning jätkusuutlikel ja innovaatilistel toodetel ja teenustel. 

Puhtalt ringmajandusele keskenduv koolitus toimub Pärnumaal esimest korda. Meistriklassi eesmärk on suunata pärnumaalasi mõtlema, kuidas muuta oma tarbijakäitumine jätkusuutlikumaks. 

Kaasates eraisikuid, ettevõtteid ja kogukondi ringmajandusega seotud teemadesse saavutame suurema sotsiaalse sidususe ning kasvatame Pärnumaa elanikes ringmajandusalast teadlikkust.

Koolitused toimuvad septembrist novembrini Pärnumaa ettevõtlusinkubaatoris (Ringi tn 35, Pärnu).
Koolitusi on kokku neli:
•    Ringmajandusel põhinevad ärimudelid ja tarbimisharjumiste muutmine
•    Tarbimisharjumiste muutmine ja jätkusuutlik tarbimine
•    Ökoinnovatsioon
•    Ringdisaini põhimõtete rakendamine
•    Teemakohased töötoad
 
Loe lähemalt

Seminar: Kuidas alustada eksporti Soome ja Taani?
7. septembril kell 15-17 toimub Pärnumaa ettevõtlusinkubaatoris Soome ja Taani sihtturuseminar.

Seminaril esinevad Irene Surva-Lehtonen ja Lucie Fallesen (EASi ekspordinõunikud Soomes ja Taanis), kes tutvustavad nende sihtturgude eripärasid ning annavad nõu, kuidas soomlaste ja taanlastega äri alustada.
Seminar on osalejatele tasuta. Registreerida saab kuni 4. septembrini SIIN.

Üritusel osalemiseks tuleb esitada Covid-tõend, selle puudumisel saab kohapeal teha kiirtesti maksumusega 6 eurot (arveldamine sularahas).

Avatud on uus kandideerimisvoor Pärnumaa ettevõtlusinkubaatorisse
Hoogne inkubatsiooniprogramm koostöös teaduspark Tehnopoliga kestab kuus kuud ja sellel perioodil läbib alustav ettevõtja võtmementori käe kõrval praktilise koolitussarja.

Koolitussarjas osalejaid ootavad:
•    Personaalne nõustamine äriplaani täiendamisel ja elluviimisel ning rahastusallikate leidmisel ja toetuste taotlemisel
•    Ekspertide ja mentorite kaasamine
•    Ettevõtlusalased koolitused, kogukondlik tugi, õppereisid
•    Tugi Eesti teadusasutuste kaasamisel
•    SA Pärnumaa Arenduskeskuse ühisprojektidesse ja ühisturundusse kaasamine
•    Uus ja inspireeriv töökeskkond, valida avatud kontori või privaatse tiimiboksi vahel

Kandideerimine kestab 13. septembrini.
Programm alustab 1. oktoobril, lisainfot leiab SIIT

Kandideeri konkursile „Pärnumaa tegijad 2021“
Konkurss „Pärnumaa tegijad on ettevõtjate ja vabakonna kõrgeim maakondlik tunnustus. Konkursil selgitatakse Pärnumaa jaoks olulisemates valdkondades välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, tublimad vabatahtlikud, tegusamad mittetulundusühingud, toetavamad organisatsioonid ning selgub aasta tegu.

Kandidaate saab esitada kuni 30. septembrini siin: https://parnumaa.ee/parnumaa-tegijad/, auhinnad ja tänusõnad antakse üle tunnustusüritusel 25. novembril.
 
Loe lähemalt
LINNAVARA MÜÜK JA ÜÜRILE ANDMINE
Tallinna mnt 2 äriruumid
Rüütli 28 äriruumid
Jälgi meie tegemisi sotsiaalmeedias ja liitu
Pärnumaa ettevõtjate FB grupiga!


#businessparnu
LinkedIn
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2021 Pärnu linnavalitsus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp