Copy
Terugkoppeling participatie ontwikkelzone Zuid-West
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we met een terugkoppeling zouden komen; bij deze.
We hebben veel inbreng opgehaald in de verschillende bijeenkomsten en de afgelopen periode is dit verwerkt. Hieronder kunt u het filmpje bekijken waarin wij uitleggen hoe wij met deze inbreng uit de zijn omgegaan.
Dat wat we hebben gehoord, hebben we opgevat ‘als een opdracht van de buurt aan de gemeente’. In het Masterplan staat straks beschreven hoe we die opdracht gaan invullen. Hierbij maken we onderscheid in drie manieren waarop dat kan.
  1. ‘het stellen van een randvoorwaarde’ - dat zijn voorwaarden waar de bouwplannen aan moeten voldoen, bijvoorbeeld een maximaal aantal bouwlagen.
  2. ‘het hanteren van een uitgangspunt’ waar moet rekening mee gehouden worden, bijvoorbeeld het handhaven van bomen.
  3. ‘het meegeven als een wens’ – we zouden het fijn vinden als de ontwikkelaar dit meeneemt, maar het hoeft niet.
In het participatieverslag dat als bijlage bij het ontwerp Masterplan zit, staat uitgebreid beschreven hoe de ‘opdrachten van de buurt’ in het Masterplan zijn verwerkt.
Terugkoppeling Participatie Ontwikkelzone Zuid-West - YouTube
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp