Copy

Nieuwsbrief nummer 5 - februari 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
1. De weg naar een masterplan
2. Terugkijken: informatiebijeenkomst 20 januari 2022
3. Uitnodiging: wijkgesprek 15 februari
4. Doe mee: Flitspeiling
5. Agenda

1. De weg naar een Masterplan

In de vorige nieuwsbrief las u over de puzzel die het projectteam aan het leggen is om alle ambities een plek geven in de ontwikkelzone. Dat is een uitdaging gebleken. Het vraagt om keuzes maken en knopen doorhakken. De komende periode staat in het teken van oplossingsrichtingen verkennen en afwegen. Ook uw inbreng is hierin belangrijk. Daarom gaan we de komende weken met u in gesprek. Zo kunnen we het Masterplan verrijken en kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt.
We starten nog deze maand met een Wijkgesprek waarin we toelichten wat een Masterplan is en via welk proces dit plan tot stand komt. Vanaf de tweede helft van maart organiseren we per deelgebied een buurtgesprek waarin we dieper ingaan op de uitdagingen en mogelijkheden in een gebied. 

2. Terugkijken: informatiebijeenkomst 20 januari 

Donderdag 20 januari vond er een online informatiebijeenkomst plaats.
U kunt deze bijeenkomst terugkijken
U vindt de antwoorden op de vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn op de projectpagina.

Waar ging het ook alweer over?
In de bijeenkomst hebben we toegelicht wat de huidige stand van zaken is. De afgelopen tijd hebben er de onderzoeken plaatsgevonden. De resultaten hiervan hebben we toegelicht en er is aangegeven wat we hiermee in de toekomst zullen doen.

Bekijk hieronder (nogmaals) het gesprek dat Edzo Bindels en Mariska van den Aarsen hebben over de uitdagingen in de ontwikkelzone Zuidwest.

 
Ja, ik wil mij aanmelden voor het Wijkgesprek op dinsdag 15 februari

3. Uitnodiging Wijkgesprek Masterplan 15 februari

Start: 19.30 uur
Waar: online via ZOOM
Aanmelden zie button hier boven
 
In het wijkgesprek gaan we dieper in op een aantal thema’s van het Masterplan. We gaan hier graag over in gesprek met u.
We starten (plenair) met een presentatie van stedenbouwkundigbureau West 8. Zij geven uitleg over wat een Masterplan is: wat staat erin beschreven en hoe vertaalt zich dat naar een ruimtelijke tekening? West8 laat zien hoe input uit het verleden tot nu toe is verwerkt. Ook nemen we u mee in de weg richting het Masterplan: waarover kunt u meedenken en op welke manier?
 
Vervolgens heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een gesprek over een van de thema’s, waarin we graag horen hoe u denkt over de mogelijke oplossingsrichtingen die we met u zullen delen.   
 
Er zijn drie thema’s en u kunt er twee kiezen om aan deel te nemen:
 
Thema Groen
Hoe willen we de openbare ruimte gebruiken en wat zijn de wensen over hoe dit eruit komt te zien? 
 
Thema Wonen/werken/voorzieningen
Waar kunnen woningen komen en waar misschien wel voorzieningen of andere functies, wat voor oplossingen zijn er?
 
Thema Mobiliteit

Wat is er mogelijk voor verkeersstromen etc.?
 
Inschrijven voor een thema
We houden voor ieder onderwerp twee rondes. Bij uw aanmelding voor het Wijkgesprek geeft u uw voorkeur voor twee onderwerpen op. Op de avond zelf hoort u in welke ronde u aan welk gesprek kunt deelnemen. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur.

Kunt u niet aanwezig zijn?
Op vrijdag 18 februari kunt u tussen 9.00 uur en 17.00 uur langskomen in de Stookkamer. Wij beantwoorden dan graag uw vraag(en).

4. Doe mee: flitspeiling

U heeft nog tot en met 18 februari om de flitspeiling in te vullen.
 
Wat is een flitspeiling?
De flitspeiling is een korte vragenlijst waarmee we uw mening en houding over de geplande ontwikkelingen in Haarlem Zuidwest kunnen volgen. U kunt ons ook tips geven. Meedoen is anoniem en duurt ongeveer 2 minuten. Een flitspeiling houden we op meerdere momenten, de vragen blijven hetzelfde.

5. Agenda

Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp