Copy
Tussenbericht: afronding inspraak masterplan ontwikkelzone Zuid-West
Op zondag 22 januari 2023 sloot de inspraaktermijn. In totaal zijn er 369 reacties binnengekomen via de online vragenlijst. Hiervan hebben 229 mensen de vragenlijst compleet ingevuld. Van de overige 140 vragenlijsten hebben mensen tenminste één vraag ingevuld. Daarnaast zijn er ongeveer 25 reacties binnengekomen via de e-mail of per brief. We hebben nu nog geen overzicht van de inhoud van de reacties. Zodra wij een eerste analyse hebben van de uitkomsten, informeren wij u.
 
Verwerken van de reacties kost tijd
Elke reactie waarbij een naam, adres en e-mail zijn ingevuld, worden als officiële inspraakreactie geregistreerd. Op alle reacties zal een antwoord worden geformuleerd en de projectgroep maakt een voorstel aan de gemeenteraad welke reacties leiden tot wijzigingen in het masterplan en welke reacties de projectgroep adviseert om niet over te nemen. Het is aan de gemeenteraad om daarover een beslissing te nemen.
 
Vaststelling door gemeenteraad
We werken ernaar toe dat de gemeenteraad het masterplan begin juli kan vaststellen. Voorafgaand aan de raadsvergadering bespreekt de commissie Ontwikkeling het definitieve masterplan.
Iedereen die een reactie heeft gestuurd, krijgt een bericht wanneer de commissie Ontwikkeling over het masterplan vergadert. Ook via deze nieuwsbrief houden we u van het proces op de hoogte.
Website
Email
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2023 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2023 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp