Copy
Update Mobiliteit uit de ontwikkelzone Zuid-West
In deze update informeren we u over het thema Mobiliteit:
 
1. Terugblik op de eerste twee Mobiliteitsgesprekken
2. Save the date voor het derde Mobiliteitsgesprek
3. Toelichting op onderzoeken en metingen

Het thema Mobiliteit leeft onder bewoners en belanghebbenden in de ontwikkelzone Zuid-West. Er zijn zorgen over onder meer de verkeerssituatie in de wijk, nu en in de toekomst. We organiseren regelmatig een Mobiliteitsgesprek, om zo samen met u te bekijken wat we nu al kunnen doen als het gaat om mobiliteit in het gebied. Ook is er in zo’n gesprek ruimte om in te gaan op wat de ontwikkelingen in de ontwikkelzone betekenen voor mobiliteit. Want we willen samen met u het Masterplan verrijken en denken over de toekomst als het gaat om mobiliteit.


1. Terugblik op de eerste twee Mobiliteitsgesprekken
Inmiddels zijn er twee Mobiliteitsgesprekken geweest.
 Tijdens het Mobiliteitsgesprek #1 op 12 april gingen we in de Pelgrimkerk met ca. 30 deelnemers in gesprek over de hoofdstructuur van het Masterplan. We agendeerden samen onderwerpen voor de volgende mobiliteitsgesprekken. Verkeersveiligheid kwam als onderwerp duidelijk naar voren, en dat werd dus het thema in het Mobiliteitsgesprek #2. Op 23 mei gingen we aan verschillende tafels in de Stookkamer in gesprek over verkeersveiligheid. We raadpleegden deelnemers over oplossingsrichtingen die wij zien voor het veiliger maken van de Pijlslaan. En brainstormden over wat er misschien nu al kan verbeteren. We gingen in gesprek over plekken die onveilig worden ervaren rondom de ontwikkelzone. We brachten samen in kaart waar en waardoor deelnemers onveilige situaties ervaren, en dachten samen na over welke slimme oplossingen ook nu al mogelijk zijn. Ook was ‘veilig fietsen in de wijk – nu en later’ een gespreksonderwerp.
 
Teruglezen?
Op de projectenpagina www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest vindt u onder het kopje ‘Terugkoppeling & Documenten’ een terugkoppeling van deze bijeenkomsten.
 
Hoe nu verder
In beide gesprekken hebben we veel gehoord. Hiermee gaan we de komende periode aan de slag. We nemen de input mee in de overwegingen wat we nu al kunnen doen, wat we mee kunnen nemen in het Masterplan en wat we mee moeten geven aan andere teams binnen de gemeente. We koppelen dat aan u terug.
2. SAVE THE DATE Mobiliteitsgesprek #3
Eerder reserveerden we 14 juni voor het derde Mobiliteitsgesprek. LET OP: deze datum wordt verschoven. We willen in het volgende mobiliteitsgesprek graag meer vertellen wat we nu al kunnen doen op basis van de input die we ontvingen tijdens Mobiliteitsgesprek #2. Dat willen we zorgvuldig doen en het kost tijd om dat uit te zoeken.
 
SAVE THE DATE: 6 juli, vrije inloop tussen 19.00u en 21.00u
 
Het Mobiliteitsgesprek #3 heeft een vrije inloop. U kunt langskomen op het tijdstip dat u schikt tussen 19.00 en 21.00u. Het is wel fijn als u even laat weten of u langskomt. U kunt dat doen door zich aan te melden via onderstaande knop. Voorafgaand aan het Mobiliteitsgesprek #3 ontvangt u een email met praktische informatie en de locatie van de avond. 
Inschrijven Mobiliteitsgesprek 6 juli
3. Toelichting op onderzoeken & metingen
Aan de hand van een verkeersmodel (computermodel) doen we onderzoeken naar verkeersbewegingen nu en in de toekomst. Op de website vindt u onder het kopje Terugkoppeling & Documenten een toelichting op de cijfers uit het verkeersmodel. In het derde Mobiliteitsgesprek lichten we deze cijfers ook toe.
 
U heeft mogelijk ook gezien dat er op de Pijlslaan metingen zijn uitgevoerd voor, tijdens en na de meivakantie, op het moment dat de spoorwegovergang tijdelijk dicht was. Deze cijfers krijgen we nu binnen en hierop geven we in het Mobiliteitsgesprek ook een toelichting.
 
Daarnaast gaan we tweejaarlijks onderzoek doen naar parkeren; naar parkeerdruk en naar herkomst daarvan. Zodra daar meer over bekend is, delen we dat met u.
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp