Copy
Extra nieuwsbericht over de inspraak op het masterplan ontwikkelzone Zuid-West

Inspraak op het masterplan verlengd tot en met zondag 22 januari 2023

De inspraaktermijn is op verzoek van de gemeenteraad met een week verlengd. Dat betekent dat u tot en met zondag 22 januari de tijd heeft om uw reactie te geven.
Dit kan via het inspraakreactieformulier. Om uw reactie als officiële inspraakreactie te kunnen registreren, is het belangrijk dat u uw naam, postcode en e-mailadres noteert.
Als u nu naar het inspraakreactieformulier gaat, moet u eerst uw persoonsgegevens invullen. Dat is gewijzigd, om ervoor te zorgen dat als u de vragenlijst invult, uw reactie ook wordt geregistreerd als officiële inspraakreactie.
Heeft u wel het formulier (deels) ingevuld, maar geen persoonsgegevens ingevuld en wilt u dat alsnog wel doen, neem dan contact op via ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl.
Ontwerp masterplan ontwikkelzone Zuid-West

Verwerking van alle reacties

Alle reacties op het ontwerp masterplan worden bekeken en het gemeentebestuur weegt af of de reactie kan worden verwerkt of niet. De uitleg van wat er met de reacties gebeurt komt in de nota van beantwoording. Iedereen die een inspraakreactie heeft gegeven, krijgt de nota van antwoord per e-mail toegestuurd.
In de nota van beantwoording komen ook de resultaten van het inspraakreactieformulier. Ook deze resultaten geven de gemeenteraad inzicht in hoe inwoners over het ontwerp masterplan denken. 
De nota wordt toegevoegd aan het voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het ontwerp masterplan uiteindelijk vast.

Inloopspreekuren

Heeft u vragen over het ontwerp masterplan, dan kunt u tijdens de inspraakperiode langkomen op een inloopspreekuur in de Pelgrimkerk. Hier kunt u ook informatiepanelen en een maquette van het ontwerp masterplan komen bekijken. U hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt.
 
De inloopspreekuren zijn in de Pelgrimkerk (Stephensonstraat 1) op de onderstaande momenten:
  • Woensdag 04 januari van 10.00 tot 12.00 uur
  • Dinsdag 10 januari van 19.00 tot 21.00 uur

Informatie

www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest
ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl

Algemeen telefoonnummer gemeente Haarlem: 14 023. U kunt vragen naar Bas Boeker of Eef Franke.

Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp