Copy

Nieuwsbrief nummer 8 - mei 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

1. Terugkoppeling van de Buurtgesprekken 
2. Terugkoppeling van het eerste Mobiliteitsgesprek 
3. Uitnodiging: neem deel aan het Mobiliteitsgesprek #2 
4. Groen Haarlem: doet u mee? 
5. Flitspeiling: wat is het? 
6. Een update van de klankbordgroep
7. Op de agenda

1. Terugkoppeling op de Buurtgesprekken

In april organiseerden we Buurtgesprekken over de vijf deelgebieden in de ontwikkelzone. Op zaterdag 2 april trapten we de reeks af in het Einsteinplantsoen. Op een frisse zaterdagmiddag gingen we in het plantsoen zelf in gesprek met belangstellenden over de toekomst van dit plantsoen. Vervolgens ontvingen we op vier avonden in april bewoners en belangstellenden om te praten over de mogelijkheden voor het Van Leeuwenhoekpark, het gebied rondom de Stephensonstraat, de Grijpensteinweg en de Eysinkweg. In totaal hebben bijna 200 mensen een of meerdere Buurtgesprekken bijgewoond.
 
Waar ging het ook alweer om?
In de Buurtgesprekken zoomden we in op een deelgebied in de ontwikkelzone. We lieten zien wat er in een deelgebied mogelijk is als het gaat om wonen, werken, mobiliteit en openbare ruimte. Waar mogelijk maakten we gebruik van maquettes om te laten zien hoe een deelgebied in de toekomst ingevuld kan worden. Het doel van een Buurtgesprek was vooral in gesprek gaan met u: wat vindt u ervan en welke ideeën heeft u? Met deze inbreng kunnen we het Masterplan verrijken.
 
Teruglezen?
Op de projectenpagina www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest vindt u onder het kopje ‘Terugkoppeling & Documenten' een terugkoppeling per Buurtgesprek. Deze terugkoppeling geeft u een overzicht van wat er is gepresenteerd, waarover we in gesprek gingen en een eerste samenvatting van de inbreng die we hebben gehoord.
 
Hoe gaan we verder?
De komende periode gaan we aan de slag met de inbreng die we hebben ontvangen. We nemen dit mee bij de afwegingen en keuzes die we maken bij het opstellen van het Masterplan. We organiseren tot de zomer nog twee mobiliteitsgesprekken. Daarover leest u verderop meer.
 
Voordat het ontwerp Masterplan naar het college van burgemeester en wethouders gaat, komen we bij u terug met een terugkoppeling: wat is het resultaat van de afgelopen periode, welke input hebben we gehoord en wat hebben we ermee gedaan. Wij houden u via de nieuwsbrief en de projectwebsite op de hoogte.

2. Terugkoppeling van het eerste Mobiliteitsgesprek

Op dinsdag 12 april vond het eerste Mobiliteitsgesprek plaats, waar circa 30 belangstellenden aan deelnamen. We organiseren op terugkerende momenten (tot aan de zomer, maar ook daarna) mobiliteitsgesprekken omdat we weten dat er veel zorgen en opmerkingen zijn over de huidige en toekomstige situatie rondom mobiliteit in het gebied. We willen samen met u het Masterplan verrijken en denken over later als het gaat om mobiliteit. Tegelijkertijd willen we ook nadenken over nu: wat kunnen we eventueel nu al doen?
 
Teruglezen?
De eerste bijeenkomst stond in het teken van samen onderwerpen agenderen, het presenteren van de denkrichtingen vanuit de hoofdstructuur voor het Masterplan en daarover met elkaar in gesprek. Op de projectenpagina www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest vindt u onder het kopje ‘Terugkoppeling & Documenten’ een terugkoppeling van deze bijeenkomst.

3. Uitnodiging voor de komende Mobiliteitsgesprekken

Voor de zomer organiseren we nog twee keer een Mobiliteitsgesprek.

Mobiliteitsgesprek #2
Op maandag 23 mei vindt het tweede Mobiliteitsgesprek plaats. Hiervoor is vrijdag 13 mei al een uitnodiging verzonden. Hierin stond per ongeluk een verkeerde locatie. Het tweede mobiliteitsgesprek vindt plaats in De Stookkamer en start om 19.30 uur. Tijdens dit gesprek gaan we aan verschillende tafels in gesprek over het onderwerp verkeersveiligheid.
 • We raadplegen u graag over de oplossingsrichtingen die wij zien voor het veiliger maken van de
  Pijlslaan en zijn benieuwd naar uw ideeën hierover. Daarmee kunnen we het Masterplan verrijken
  en misschien ook al slimme oplossingen bedenken samen voor een veiligere situatie nu.
 • We gaan in gesprek over de veiligheidssituaties die met de ontwikkelzone te maken hebben, maar
  niet geheel binnen het Masterplan vallen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid op de
  Westergracht, de Munterslaan en langs de Leidsevaart. Dit zijn veelbesproken onderwerpen. We
  willen samen met u goed in beeld brengen wat de knelpunten zijn, zodat we dit als gemeente mee
  kunnen nemen.
 • We brainstormen met u over veilig fietsen in de wijk; nu en later. We gaan in gesprek over: een kind op de fiets naar school, veilig oversteken en kruisende verkeersstromen. Wat ervaart u op de fiets in de wijk? Samen willen we nadenken over oplossingen.
Meld u aan voor 23 mei
U kunt aanschuiven bij twee thematafels. Daarna koppelen we plenair terug wat er besproken is aan de tafels. Tijdens de uitloop kunt u nog even blijven napraten bij een onderwerp naar keuze of bij de tafel langslopen waar u niet aan heeft deelgenomen.
Aanmelden kan via deze link.

Mobiliteitsgesprek #3
Op dinsdag 14 juni organiseren we het derde mobiliteitsgesprek. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Wat onderwerp van gesprek is, wordt later bekend gemaakt.
Inschrijven voor het Mobiliteitsgesprek

4. Groen Haarlem: doet u mee?

De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Niet alleen voor de ontwikkelzone Zuid-West maar voor heel Haarlem. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven.
 
Zelf iets doen voor groen?
Op de website Groen - Gemeente Haarlem staan ideeën en tips over welke maatregelen u zelf kunt nemen. Of doe bijvoorbeeld mee aan:
Samen met buren iets doen?
 • De gemeente heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld voor groene initiatieven in de wijk. Heeft u met uw buurtgenoten een groen idee voor uw wijk, zoals een groenstrook? Dan is het mogelijk om hiervoor een bijdrage te ontvangen van maximaal is €3.000,- per initiatief. Stuur een e-mail met uw idee naar initiatief@haarlem.nl
 • Kijk eens op Tip top tuinen: BUUV Haarlem, waar je leest hoe je je buren een handje kan helpen met de tuin.

5. Flitspeiling: wat is het en wat doen we ermee?  

U heeft ‘m wellicht weleens voorbij zien komen in de nieuwsbrief of op sociale media: onze oproep aan u om een flitspeiling in te vullen. We zien dat steeds meer mensen dat doen. En dat is fijn! 

Wat is een flitspeiling? 
Een flitspeiling is een korte vragenlijst, die u in maximaal 2 minuten kunt invullen. De vragenlijst is anoniem, eenvoudig en bestaat iedere keer uit dezelfde vragen. Door de vragen te beantwoorden geeft u ons informatie over hoe u denkt en zich voelt over de ontwikkelingen in Haarlem Zuid-West. 

Waarom een flitspeiling? 
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zich kan uitspreken over de ontwikkelingen. Niet iedereen kan of wil altijd meepraten tijdens een online of fysieke bijeenkomst. Met de flitspeiling geven we iedereen een kans om een reactie te geven. Zo ontstaat er bovendien een breed beeld van de meningen en houdingen ten opzichte van wat er gebeurt in de ontwikkelzone Zuid-West. 

Wat gebeurt er met de resultaten van een flitspeiling? 
Van de antwoorden kunnen wij leren. Bijvoorbeeld over hoe u onze communicatie over de ontwikkelingen ervaart. Bieden wij voldoende informatie aan? En via het juiste kanaal? Kortom, wij kunnen hiermee onze aanpak en communicatie blijven verbeteren. 

Wat leren uit de flitspeilingen tot nu toe? 
Steeds meer mensen vullen de flitspeiling in. De eerste flitspeiling is 178 keer ingevuld, de tweede al 276 keer. 

De flitspeilingen tot april 2022 leert ons dat respondenten: 
•    zich niet goed geïnformeerd voelen over de plannen van de gemeente;
•    zich zorgen maken over de ambities van de gemeente, en zich afvragen of de plannen wel realistisch zijn. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar het aantal woningen en de daarmee gepaard gaande verkeersafhandeling. 
•    aandacht vragen om vanuit leefbaarheid te blijven nadenken;
•    aangeven dat er vooral door moet worden gegaan met de gesprekken, de gemeente aanwezig moet blijven in de wijk en helder moet blijven terugkoppelen wat er besproken wordt en wat er mee gedaan wordt.    

Deze signalen nemen we serieus. Met de Buurt- en mobiliteitsgesprekken is het onze intentie (geweest) om mee te nemen in de mogelijke richtingen waarbij we ruim aandacht hebben voor het gesprek met u. Ook bieden we iedere twee weken een inloopmoment aan (afwisselend fysiek en online). Op de projectenwebsite vindt in de agenda de datums en tijden. Daarnaast zijn we in samenwerking met de Wijkraad Houtvaartkwartier gestart met de klankbordgroep; een groep die maandelijks samenkomt om samen na te denken over het proces.  

Geef uw mening: vul flitspeiling #3 in 
Helpt u ons verder door de flitspeiling #3 in te vullen? Doe dat via deze link.

U herkent wellicht de vragen, in een flitspeiling blijven de vragen hetzelfde. Invullen duurt ongeveer 2 minuten. Wij waarderen uw input!  
Flitspeiling

6. Een update uit de Klankbordgroep

In april startten we in samenwerking met de wijkraad met de Klankbordgroep ontwikkelzone Zuid-West. Maandelijks komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over het (participatie)proces. Niet alleen in het proces om tot het Masterplan te komen, ook na vaststelling blijven we graag met elkaar in gesprek.
 
Op de projectwebsite www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest vindt u onder het kopje ‘Terugkoppeling & Documenten’ een samenvatting van de eerste twee bijeenkomsten van de klankbordgroep.
 
U kunt nog deelnemen
We willen de klankbordgroep graag een afspiegeling laten zijn van de samenstelling van de wijk. Bewoners of ondernemers, jong of oud: u bent welkom om mee te doen! We willen de groep graag verrijken met ondernemers in de ontwikkelzone en zijn daarnaast specifiek nog op zoek naar bewoners uit de Remisebuurt, het gebied rondom het Houtvaartbad en uit Haarlem Hoog die aan willen sluiten. 


Meer informatie over de klankbordgroep? Kijk op www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest of stuur een e-mail aan wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com . Aanmelden voor de klankbordgroep kan ook via de wijkraad.

7. Op de agenda

 • 23 mei   Mobiliteitsgesprek: 19.30 uur in de Stookkamer (Stephensonstr. 38)
 • 3 juni     Bakfietsbalie bij de Stookkamer* van 9.00 – 11.00 uur
 • 14 juni   Mobiliteitsgesprek: 19.30 uur in de Stookkamer
 • 21 juni   Bakfietsbalie online: 17.00- 18.00 uur Teamslink
 • 1 juli      Bakfietsbalie bij de Stookkamer: 9.00 – 11.00 uur

*De Bakfietsbalie is nu vast in de Stookkamer, omdat daar ook de maquettes staan die bij de  Buurtgesprekken gepresenteerd zijn. 

Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp