Copy

Nieuwsbrief nummer 10 - september 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
  1. Welkom terug na de zomer!
  2. Vernieuwde website
  3. Update proces naar Masterplan. Wat kunt u verwachten
  4. Vast inloopmoment
  5. Resultaten flitspeiling #3
  6. Agenda
  7. Nieuws van de wijkraad Houtvaartkwartier

1. Welkom terug na de zomer

De zomer is voorbij en het gewone leven krijgt weer vorm. Tijdens de vakantie hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Er is hard doorgewerkt aan het concept Masterplan. Hoe het daarmee staat, leest u in deze nieuwsbrief.
Binnenkort kunt u ook een terugkoppeling verwachten over wat we met de opgehaald input hebben gedaan of gaan doen.
Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de nieuwe website, welke vaste inloopmomenten we organiseren en wat de resultaten zijn van flitspeiling #3.

2. Vernieuwde website

Misschien is het u al opgevallen, de website van de gemeente Haarlem is volledig vernieuwd. Dat betekent dat ook de projectpagina over de ontwikkelzone Zuid-West er anders uitziet.
De gemeente heeft ervoor gekozen om op de website – en daarmee ook op de projectpagina’s actuele informatie te plaatsen. Voor de ontwikkelzone Zuid-West betekent dit dat er informatie beschikbaar is over het participatieproces bij het opstellen van het Masterplan. U vindt deze informatie terug onder het kopje Documenten. Nieuwe informatie blijven we uiteraard aan de website toevoegen.

3. Update proces concept Masterplan. Wat kunt u verwachten?

Gemeente Haarlem en stedenbouwkundig bureau West8 leggen momenteel de laatste hand aan het concept Masterplan. De planning is dat het college van B en W eind oktober een besluit neemt over het concept plan en de commissie Ontwikkeling het plan bespreekt in de vergadering van 24 november. Daarna wordt het concept Masterplan ter inzage gelegd en kan iedereen een zienswijze (reactie) indienen.
We informeren u via een volgende nieuwsbrief over hoe we dat precies gaan organiseren.

4. Vast inloopmoment

In de maanden oktober en november bieden we u graag de inloopmomenten aan zoals u ze kent:
Elke eerste vrijdag van de maand bij de Stookkamer tussen 9.00-11.00 uur en elke derde dinsdag van de maand is er een online inloop van 17.00-18.00 uur. Meldt u aan via ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl dan krijgt u de teamslink toegestuurd. De data vindt u onderaan deze nieuwsbrief in de Agenda.

5. Resultaten flitspeiling #3

Inmiddels zijn er drie flitspeilingen geweest. Dat zijn korte enquêtes om te toetsen hoe de buurt kijkt naar de ontwikkelzone. Het zijn elke keer dezelfde vragen. Zo kunnen we zien of en hoe meningen veranderen of niet. We vinden het heel fijn dat er velen van u iedere keer meedoet aan deze flitspeiling.
Dit keer vulden 173 mensen de flitspeiling in. 97,7% daarvan woont in Haarlem Zuid-West.
Het grootste verschil ten opzichte van de vorige peilingen is de mate waarop respondenten aangeven op de hoogte te zijn van de plannen voor de Ontwikkelzone. Dat percentage neemt toe.
Veel respondenten begrijpen dat er woningen bijgebouwd moeten worden. Tegelijkertijd zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over het aantal woningen en wat het bijbouwen van meer woningen betekent voor de verkeers- en parkeerdruk. Ook de zorg over ‘groen’ zien we terug in de flitspeiling. Blijf groen denken, met genoeg bomen en toegankelijke plantsoentjes is een veelgehoorde opmerking.
Deze opmerkingen en zorgen nemen mee in de zorgvuldige afwegingen voor het masterplan. Ook kijken we wat we mogelijk nu al kunnen doen. Heeft u een vraag of wilt u in gesprek over uw zorgen of een idee met ons delen? Kom dan langs bij een van de vaste Inloopmomenten.

6. Agenda

07-10 bakfietsbalie 9.00 -11.00 uur Stookkamer
25-10 (ipv 18-10 ivm herfstvakantie) online inloop van 17.00 tot 18.00 uur* 
04-11 bakfietsbalie 9.00 tot 11.00 uur Stookkamer
15-11 online inloop van 17.00 tot 18.00 uur*
*Meld u aan via ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl dan ontvangt u de teamslink.

7. Nieuws van wijkraad Houtvaartkwartier

Binnenkort wordt in het Houtvaartkwartier de wijkkrant huis-aan-huis bezorgd. Kijk voor eerdere wijkkranten en alle andere informatie van de wijkraad op Wijkraad Houtvaartkwartier Haarlem.
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp