Copy

Nieuwsbrief nummer 11 - november 2022

In deze nieuwsbrief leest u over de inspraak op het ontwerp Masterplan. Wanneer start de inspraak en op welke manier kunt u uw reactie geven?
  1. Start inspraak op ontwerp Masterplan
  2. Hoe kunt u een inspraakreactie geven?
  3. Participatieverslag
  4. Samenvatting van het ontwerp Masterplan bij u in de bus

Start inspraak op ontwerp Masterplan: maandag 5 december

Op dinsdag 8 november heeft het college van B en W het ontwerp Masterplan vrijgegeven voor inspraak. U vindt he ontwerp Masterplan in de besluitenlijst onder agendapunt 14.
Voordat de inspraaktermijn start, praat de commissie Ontwikkeling er eerst over op donderdag 24 november. De inspraak start daarom op maandag 5 december. Tot en met zondag 15 januari 2023 kan iedereen een inspraakreactie geven.
De commissie Ontwikkeling vergadert op donderdag 24 om 17.00 uur. De agenda van deze vergadering staat een week van tevoren online. U kunt deze vergadering bijwonen en/of online bekijken. Als u wilt inspreken bij de commissie, dan moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden.
Ontwerp masterplan ontwikkelzone Zuid-West

Hoe kunt u een inspraakreactie geven?

U kunt via een online reactieformulier uw inspraakreactie geven. Op dit reactieformulier krijgt u eerst een aantal vragen. Naast de vragen is er ook ruimte om in uw eigen woorden een reactie op het ontwerp Masterplan te geven.
Door het geven van uw reactie krijgt de gemeenteraad een goed beeld van wat inwoners in het algemeen van het ontwerp Masterplan vinden. Het is belangrijk voor de gemeenteraad om te weten of u voldoende gelegenheid heeft gevoeld om uw input te geven en hoe u vindt dat de inbreng uit de participatie is verwerkt in het ontwerp Masterplan. De gemeenteraad kan zo alle belangen wegen en op basis daarvan een besluit nemen.

Op 5 december ontvangt u een nieuwsbrief met daarin een link naar het online reactieformulier.
Deze link komt ook op de website te staan.

Participatieverslag

We hebben een participatieverslag gemaakt. Dit verslag is een samenvatting van alle gesprekken die zijn gevoerd en zit als bijlage bij het ontwerp Masterplan. De gemeenteraad krijgt door dit verslag inzicht in de manier waarop omwonenden en belanghebbenden zijn geïnformeerd over en betrokken bij het opstellen van het ontwerp Masterplan.
U kunt het participatieverslag vinden op Ontwikkelzone Zuid-West | Gemeente Haarlem onder ‘documenten’.

Samenvatting van het ontwerp Masterplan bij u in de bus

In de week van 28 november wordt bij 7.000 adressen in en om de ontwikkelzone een folder bezorgd met daarin een samenvatting van het ontwerp Masterplan, de uitleg over de inspraak en waar u tijdens de inspraakperiode (5 december 2022 tot en met 15 januari 2023) vragen kunt stellen.
Bakfietsbalie - online dinsdag 15 november van 17.00 - 18.00 uur.
Stuur een e-mail naar ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl dan ontvangt u de teamslink.
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp