Copy

Nieuwsbrief nummer 7 - maart/april 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
  1. Buurtgesprek Einsteinplantsoen – 2 april
  2. Buurtgesprekken over het Masterplan
  3. Uitnodiging voor het eerste Mobiliteitsgesprek
  4. Nieuw: oprichting Klankbordgroep Zuid-West
  5. Terugkoppeling: Ondernemersgesprek
  6. Inzamelingsactie Stookkamer: van tram naar bus!
  7. Op de agenda

1. Aankomende zaterdag: buurtgesprek Einsteinplantsoen 

Op zaterdag 2 april van 14.00 tot 17.00 uur vindt hier het eerste Buurtgesprek plaats. Komt u ons vertellen wat uw droom is voor dit plantsoen in de wijk? 

Onze ambitie is dat het Einsteinplantsoen straks echt een plek van en voor de buurt is. Een fijne groene plek waar je graag wilt zijn om te ontmoeten, te sporten of te ontspannen. Wij horen graag wat uw droom en wensen zijn voor dit plantsoen. Hoe kunnen we de kwaliteit van het plantsoen verhogen? Wat wilt u er doen en wat wilt u zien? Tijdens het Buurtgesprek gaan we graag met u verder in gesprek over de ideeen en mogelijkheden. De uitkomsten hiervan wordt meegewogen in het formuleren van de richtlijnen en uitgangspunten in het Masterplan voor dit deelgebied (let op: in het Masterplan maken we nog geen inrichtingsplan of ontwerp). 

We werken voor dit Buurtgesprek samen met De Stookkamer. Dat betekent dat er deze zaterdagmiddag ook een leuke activiteit voor kinderen georganiseerd wordt in het plantsoen. Zij zijn dan ook van harte welkom om mee te helpen bouwen aan een groot insectenhotel!  

Inschrijven voor dit Buurtgesprek is niet nodig. U kunt tussen 14.00 en 17.00 uur langskomen in het Einsteinplantsoen. Graag tot dan! 

2. Buurtgesprekken over het Masterplan

De komende weken organiseren we vijf Buurtgesprekken. Een buurtgesprek is een fysieke bijeenkomst op een avond van ongeveer anderhalf á twee uur. Ieder Buurtgesprek gaat over een specifiek deel van de ontwikkelzone Zuid-West. 
In zo’n gesprek komt u meer te weten over de verschillende manieren die wij zien om in een deelgebied om te gaan met wonen, werken, mobiliteit en de openbare ruimte. Aan de hand van beelden en (waar mogelijk) maquettes geven we u een beeld van hoe een deelgebied er in de toekomst uit kan komen te zien. 

Meld u aan
We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën hierover. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te denken en te praten. 
U kunt aanmelden via de onderstaande knop. U kunt zich voor meerdere Buurtgesprekken inschrijven. 
Inschrijven Buurtgesprekken

3. Uitnodiging voor het eerste Mobiliteitsgesprek 

Uit eerdere bijeenkomsten weten we dat het thema Mobiliteit leeft onder bewoners en belanghebbenden. Er zijn zorgen over onder meer de verkeerssituatie in de wijk, nu en in de toekomst. Hierover willen wij graag met u verder in gesprek. Daarom organiseren wij een Mobiliteitsgesprek. Dit gaan we regelmatig doen, zodat we samen, stapje voor stapje naar de toekomst toewerken. 

Tijdens dit gesprek gaan we vooral in op wat we nú al samen kunnen doen in de wijk. Ook is er ruimte in het gesprek om in te gaan op wat de ontwikkelingen in de ontwikkelzone betekenen voor mobiliteit. Van de verkeersituatie nu en straks, tot ideeën over deelmobiliteit van de toekomst. 

Wanneer? 
Het eerste Mobiliteitsgesprek vindt plaats op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.00 uur in de Pelgrimkerk (Stephensonstraat 1). 

Meld u aan  
U kunt zich via de onderstaande knop aanmelden voor het Mobiliteitsgesprek. 
Inschrijven voor het Mobiliteitsgesprek

4. Introductie van de Klankbordgroep

Een van de geleerde lessen (uit de flitspeilingen, inloopmomenten en gesprekken) is dat er onder bewoners uit de wijk een behoefte is om met een groep samen te kunnen komen om te praten en na te denken over de ontwikkelingen.
We hebben hier met de wijkraad meerdere malen over gesproken en zij bevestigden dit. Samen richten we dan ook een Klankbordgroep op. 

Wat is het doel van de Klankbordgroep? 
Met een groep bewoners vanuit de wijk meedenken met de werkgroep communicatie & participatie van de ontwikkelzone Zuid-West over het (participatie)proces: wat is nodig, bereiken we de juiste mensen, waar ligt de behoefte en hoe kunnen we bijsturen waar mogelijk? Niet alleen voor de korte termijn rondom de fase van het opstellen van het Masterplan voor de ontwikkelzone Zuid-West, maar ook voor de stappen die daarna komen. 

Wat doet de Klankbordgroep? 
De Klankbordgroep is een sparringpartner voor de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Tijdens de bijeenkomsten evalueren zij de participatiemomenten, en bespreken zij de voorbereiding van komende participatiemomenten en communicatie daarover. Daarmee kan de werkgroep beoordelen waar het nodig is om het proces aan te passen. 

De Klankbordgroep komt regelmatige – gedacht wordt aan een keer per maand op een avond – samen met een vertegenwoordiging van de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Leden van de Klankbordgroep kunnen naar eigen inzicht feedback geven op het (participatie)proces. De werkgroep neemt de bevindingen mee naar het projectteam van de ontwikkelzone Zuid-West. 

Deelnemen? Meld je bij de wijkraad! 
De Klankbordgroep wordt vanuit de wijkraad gevormd en bestaat uit 10 tot 15 bewoners van het Houtvaartkwartier. Het is natuurlijk heel fijn als de verschillende buurten van het Houtvaartkwartier vertegenwoordigd zijn. Deelname is vrijwillig. 

Interesse? De wijkraad ontvangt graag je aanmelding via wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com.
De wijkraad selecteert uit de aanmeldingen een representatieve groep. Vermeld bij uw aanmelding uw leeftijd en in welk deel van het Houtvaartkwartier u woont. 

5. Terugkoppeling van het Ondernemersgesprek 

Op woensdag 23 maart organiseerden we een Ondernemersgesprek. Dit gesprek richtte zich op ondernemers en huurders in de ontwikkelzone. We hebben met 16 van hen gesproken over wat de ontwikkelingen voor hen betekenen. Zij zijn positief over de voorgestelde ontwikkelingen, niet iedere ondernemer/huurder ziet zijn toekomst in de zone. We blijven met hen in gesprek over alternatieve locaties in Haarlem. Ook hebben we geluisterd naar hun zorgen over de tijdelijke situatie, die met name gaan over parkeren zonder dat daar maatregelen voor genomen zijn en hoe dit in relatie staat met de ambitie om autogebruik te verminderen. 

6. Van tram naar …. De Stookkamer en Jong Haarlem on wheels! 

Een bericht van de stookkamer:
In de vorige nieuwsbrief las je dat we samen met Jong Haarlem een inzamelingsactie gestart zijn om jongeren een ontmoetingsplek in de wijk te geven. We hadden onze zinnen gezet op een oude tram. Helaas is deze al vergeven… Dus hebben we onze plannen aangepast! 

We blijven inzetten op het verkrijgen van een mobiele ontmoetingsplek. Denk aan een oude stadsbus, een grote camper, een caravan, een huifkar. Als het maar rijdt en genoeg plek heeft om elkaar te ontmoeten. Zo kan iedereen in Zuid-West er gebruik van maken! 

Doneer of geef de gouden tip! 
Op twee kun je De Stookkamer en Jong Haarlem helpen om deze droom te realiseren. Je kunt doneren via de go fund me pagina. Met het gespaarde bedrag kan een coole ride worden aangeschaft. Of heb je de gouden tip voor waar de Stookkamer en Jong Haarlem een mobiele ontmoetingsplek kan kopen? Laat het ons weten via info@destookkamer.nl. Hier kan je ook terecht als je vragen hebt. 

Of alles op rolletjes loopt lees je op www.stookkamer.nl of op de socials van de Stookkamer.

7. Op de agenda

1 april:    Bakfietsbalie, 9.00 – 11.00 uur, 't Trionk
2 april:    Buurtgesprek Einsteinplantsoen, 14.00 – 17.00 uur, Einsteinplantsoen
5 april:    Buurtgesprek Van Leeuwenhoekpark, 19.30 – 21.00 uur, Pelgrimkerk
12 april:  Mobiliteitsgesprek, 19.30 – 21.00 uur, locatie later bekend
13 april:  Buurtgesprek Stephensonstraat, 19.30 – 21.00 uur, Stookkamer  
19 april:  Bakfietsbalie (online), 17.00 – 18.00 uur
19 april:  Buurtgesprek Grijpensteinweg, 19.30 – 21.00 uur, Seinwezen
21 april:  Buurtgesprek Eysinkweg, 19.30 – 21.00 uur, Geel-Wit  
6 mei:     Bakfietsbalie (fysiek) locatie n.t.b, 9.00 – 11.00 uur
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp